czwartek, 31 stycznia 2013

Październikowy rekord odwiedzin pobity


Bardzo miło jest nam poinformować, że ubiegłoroczny rekord wyświetleń strony został pobity
w tym miesiącu i wyniósł:

Liczba wyświetleń w ostatnim miesiącu
3 135Wykres wyświetleń strony Bloggera

Wszystkim odwiedzającym serdecznie dziękujemy. :)


niedziela, 27 stycznia 2013

Zielona Warszawa: Gra o Europę

Zielona Warszawa: Gra o Europę: Dziś przedstawiamy „Grę o Europę” - pierwszą w Polsce alterfederalistyczną książkę o Unii Europejskiej, kryzysie i alternatywach wobec obecnej polityki zaciskania pasa. (...)
Oczywiście więcej informacji można znaleść pod powyższymi linkami.

POLECAMY

piątek, 25 stycznia 2013

Strajk na kolei-solidarni z protestującymi


Strajk na kolei 25 stycznia 2013 między godz. 7.00-9.00

Relacja z konferencji prasowej Leszka Miętka przewodniczącego
Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.

Przeczytaj oświadczenie kolejowych związków zawodowych
http://www.zzm.org.pl/pliki/2013-01-22-strajk-ostrzegawczy.pdf


Solidaryzujemy się w pełni z kolejarzami.
Jeszcze wolno...

czwartek, 24 stycznia 2013

Zielona Warszawa: Aborcja w zaklętym kręgu

Zielona Warszawa: Aborcja w zaklętym kręgu: fot. Elżbieta Hołoweńko W środę 9 stycznia w Zielonym Centrum Marszałkowska 1 przy wypełnionej po brzegi sali odbyła się debata o prawie do aborcji. .......

^^^

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z debaty na temat aborcji, która odbyła się na początku stycznia w warszawskim Zielonym Centrum. W spotkaniu udział wzięła m.in. prof. Magdalena Środa.
wtorek, 22 stycznia 2013

Reformowani katolicy o seksie i masturbacji


Masturbacja, aborcja, antykoncepcja, seks przed ślubem... - piekło tylu pomieści? Czyli czy seks w perspektywie religii zawsze idzie w parze z grzechem? - W taki sposób autorzy audycji zapowiadali rozmowę na temat seksu i religii, którą można było usłyszeć w poznańskim Radio Afera. Gośćmi programu byli przedstawiciele Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce ks. Tomasz Puchalski i Dorota Łodziak.sobota, 19 stycznia 2013

Więcej dzieci ze związków nieformalnych

Jak podają kolejne badania GUS-u, coraz więcej dzieci w Polsce rodzi się w tzw. związkach nieformalnych. Spośród urodzonych w roku 2012 było ich około 21,2 procent, teoretycznie niby niedużo ale...
W roku poprzedzającym (2011) takich dzieci naliczono ok. 20,6 proc., czyli nawet w przeciągu dwunastu miesięcy nastąpił skok o ponad pół procenta. Gdy porównamy to z rokiem 1990-tym, to jest to naprawdę duży skok w górę, gdyż wówczas procent dzieci urodzonych w takich związkach wynosił tylko 6,2 procent, a w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zaledwie około czterech procent!
Oczywiście w ciągu ostatnich lat wzrosła liczba rozwodów o około 40-65 proc, co z pewnością przyczyniło się do wzrostu tego zjawiska, chociaż niezapominajmy o tym, że ludzie zaczynają już zrównywać mentalnie tzw. związki nieformalne z formalnym małżeństwem, nie widząc między nimi dużej różnicy. oczywiście jest to efektem ogólnie postępującej liberalizacji poglądów, nie tylko w omawianej tutaj sferze.
Ludzie coraz słabiej czują te z presję rodziny i otoczenia dotyczącej sformalizowania związku i dochodzi do tego jeszcze kilka innych elementów związanych z coraz większymi zmianami społeczno-obyczajowymi.

Podsumowując, należy dodać, o czym mało kto wspomina, proces ten jest też najpewniej, w niemałym stopniu, efektem coraz większej utraty wpływów przez polski KRK, co jest związane z postępującą laicyzacją (coraz mniej ślubów kościelnych, a nawet cywilnych), która po części wynika z coraz większych różnic w poglądach pomiędzy społeczeństwem, a największym polskim związkiem wyznaniowym, co jest zjawiskiem, które z roku na rok coraz bardziej się pogłębia...

Wyraźnie pokazuje to poniższa mapka, widać wyraźny wpływ zeświecczenia, w poszczególnych województwach, na liczbę dzieci urodzonych w takich związkach /dane starsze o rok, ale doskonale pokazują różnice/...

ZOBACZ MAPĘ


poniedziałek, 14 stycznia 2013

Warszawscy Zieloni: Pielęgniarki walczą o nasze pr...

Inicjatywa, z którą się w pełni solidaryzujemy!
Bardzo cieszy nas fakt, że polscy Zieloni nie ograniczają swoich działań wyłącznie do ochrony przyrody i krzewienia tolerancji, co jest oczywiście bardzo ważne, ale też opowiadają się jednoznacznie za państwem socjalnym i występują przeciwko wyzyskowi.

Dla zainteresowanych: Zdrowie dla wszystkich – priorytety polityki zdrowotnej Zielonych

Zielona Warszawa: Warszawscy Zieloni: Pielęgniarki walczą o nasze pr...: Warszawscy Zieloni wyrażają solidarność z pielęgniarkami protestującymi w obronie publicznej ochrony zdrowia i godnych warunków pracy, a ta...


W cieniu San Pietro: 81. Chciałbym, aby także Polacy włączyli się w spr...

W cieniu San Pietro: 81. Chciałbym, aby także Polacy włączyli się w spr...: Pod tą petycją podpisało się już 100 tysięcy osób z całego świata. Podpisz ją także ty!!! http://www.emanuelaorlandi.it/ TEKST...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Polecamy zapoznanie się z ciekawym tekstem w temacie, który można przeczytać pod powyższym linkiem, chociaż nasz stosunek co do skuteczności petycji jest raczej bardzo sceptyczny, pomimo to warto dążyć do poznania prawdy w sprawie tego tragicznego wydarzenia sprzed lat...

Dodaj napis

poniedziałek, 7 stycznia 2013

Gnoza i gnostycy


  
Jak rzeka bieży, aż w głębinie
Straciwszy kształt i nazwę ginie
Tak zbywszy kształtu i imienia
Człowiek się mądry w Bóstwo zmienia”
Upaniszady (hymn o nirwanie)


Statua przedstawiająca Maniego - założyciela gnostycznego nurtu jakim był Manicheizm.

Gnoza-(gr. Gnosis czyli wiedza , poznanie)-wiedza i poznanie zdobyte drogą mistyczną. Transcendentna wiedza duchowa dostępna wybranym. W myśl Gnozy dusza poznającego wznosi się do najwyższego świata duchowego dzięki pomocy objawiającej siły dostępnej gnostykom. Doznaje tym samym anamnezy (przypomnienia swej przynależności do świata Boskiego). Dzięki pomocy Objawiciela pokonuje „drogę ku górze” przechytrzając demoniczne siły świata materialnego (eony i archontów).

Gnoza występowała jako istotny element pierwotnego chrześcijaństwa, oraz w okresie przedchrześcijańskim w postaci nurtu zwanego hermetyzmem.

Gnoza chrześcijańska występowała głównie pod postacią manicheizmu (patrz wyżej), walentynianizmu, neomanicheizmu-(katarzy i albigensi).

Ten kto osiągnie tę Gnozę i zbierze swoje cząstki z kosmosu… nie będzie dłużej więziony lecz wzniesie się ponad Archontów”*

*Fragment gnostycznej Ewangelii Ewy zachowanej przez Epifaniusza

Godło A. Gadala uważanego za ostatniego patriarchę Zakonu Katarów (gnostyczna symbolika ze św. Graalem).


Manicheizm-najbardziej znanym nurtem gnostycznym był manicheizm. Ten mistyczno-religijny kierunek powstał w III w. n.e. W doktrynie jego wyraźne były wpływy perskie (skrajny dualizm wywodzący się z zaratusztrianizmu), a także buddyzmu (Mani uważał za najważniejszych proroków duchowych ludzkości Buddę, Zaratustrę oraz Chrystusa).

Manicheizm był jednym z najbardziej dualistycznych nurtów gnostycyzmu. Przejawiało się to w stosunku do świata materialnego, który był dla manichejczyków uosobieniem zła opanowanym przez szatana. Uosobieniem dobra zaś był świat Boski, opisywany jako wszechprzenikające światło. Dualizm ten przejawiał się również w skali, którą można by nazwać mikrokosmiczną. O ile w skali „wszechświata” istniały dwie zasady zwalczające się wzajemnie-Bóg i Szatan. O tyle w skali mikrokosmosu również odbywała się walka-człowiek posiadał zasadę upadłą, zwierzęcą (opanowaną przez siły ciemności) i zasadę Boską, nieśmiertelną, która więziona była przez tą pierwszą. („dwie dusze”).
Mimo pokojowego stosunku manichejczyków do świata (zakaz stosowania jakiejkolwiek przemocy, konsekwentny wegetarianizm), byli oni (podobnie jak wielu innych gnostyków) bezwzględnie prześladowani przez władzę świecką i duchowną.
Zewnętrznym przejawem dobra było dla manichejczyków najczystsze światło; istotę Boga pojmowali jako blask światła, odmawiając mu jakichkolwiek materialnych właściwości. Złem natomiast była ciemność, przy czym element zła najsilniej przenikał materię. Pomimo równorzędności dobra i zła, jedynie dobro określali mianem Boga, natomiast zło nazywali hyle (materią)-demonem.
„Jeden jest Bóg czy dwóch? -stawia retoryczne pytanie manichejczyk Faustus, po czym odpowiada: Nigdy w naszych naukach nie padły imiona dwóch Bogów. Jest prawdą, iż uznajemy, istnienie dwóch zasad (duo principia), lecz tylko jedną z nich zwiemy Bogiem, drugą nazywamy materią (hyle) lub też, jak to powszechnie czynimy-demonem”.
Bractwo manichejczyków dzieliło się na kilka klas m.in. na doskonałych.
Najbardziej znanym sakramentem było „nakładanie rąk” na głowę umierającego (później znane jako Consolamentum). Był to obrzęd mający ułatwić umierającemu dotarcie do świata boskiego.
Mani zginął męczeńską śmiercią, a ruch przezeń zapoczątkowany kontynuowany był przez Paulicjan, Bogumiłów, Albigensów i Katarów. Do innych nurtów gnostycyzmu zaliczały się ruchy zapoczątkowane przez: Marcjona, Szymona Maga i religię Hermesa Trismegistosa. Do nurtów utożsamianych z Gnozą zalicza się również Dżinizm (zwany także Gnozą indyjską), Kabałę oraz Sufizm.

O Światłości Świateł , której od początku zaufałam, wysłuchaj mego wyznania skruchy. Wyzwól mnie, o Światłości, bo złe myśli weszły we mnie… Odeszłam od Ciebie i znalazłam się w ciemności, która jest w dole, w chaosie. I brakło mi sił, aby stamtąd uciec i powrócić do mego miejsca, gdyż wszystkie emanacje Autadesa sprowadziły nieszczęście na mą głowę… I wołałam o pomoc, lecz głos mój nie wydostał się z ciemności. I spoglądałam w górę, aby Światłość, której zawierzyłam mogła przyjść mi z pomocą… I przebywałam w owym miejscu biadając i poszukując Światłości, którą widziałam na wysokości. A strażnicy bram Eonów szukali mnie, zaś ci, którzy znajdują się wewnątrz ich Tajemnicy szydzili ze mnie… Teraz o Światłości Świateł cierpię w ciemności chaosu…
Wyzwól mnie z materii tej ciemności, abym w niej nie tonęła… Ma siła wyjrzała ku górze ze środka chaosu i ze środka ciemności. I czekałam na mego małżonka, bo mógł przyjść i walczyć o mnie, lecz on nie przybył.”
Cytat pochodzi z Ewangelii Pistis Sophia*


*Pistis Sophia-gnostyczna ewangelia, której autorem jest Walentyn.Krzyż Katarów.                                    
      Kabalistyczne drzewo sefirotów


1. Kabaliści, którym udało się przeniknąć tajemnicę Boga, twierdzą, że „Ain Soph”, Bóg najwyższy i nieskończony, nie posiada żadnych jakości ani atrybutów. Hebrajskie słowo oznaczające nicość (Ain) posiada te same litery co słowo Ja (ani). Boskie JA to końcowy stan w procesie emanacji sefirotów. „Ain” przeobraża się w „ani”, z boskiej Nicości wyłania się JA, najpełniejsza manifestacja Bożego Majestatu.
Zgodnie z doktryną Zoharu, wszystkie boskie siły tworzą doskonałą harmonię: każda z nich jest święta i dobra. Ocena ta dotyczy również surowej sprawiedliwości, gniewu i kary. Bóg ma „rękę”prawą i „rękę” lewą. Ta pierwsza symbolizuje miłosierdzie, ta druga-ogień gniewu, który płonie zawsze, lecz jest utrzymywany w równowadze przez Bożą miłość.
Zohar jest księgą trudną, zwłaszcza dla kogoś, kto nie obcuje z nim od lat, kto-jak na przykład Friedrich Christoph Oetinger-dojrzewał w kręgu tradycji chrześcijańskiej. Oetinger, XVIII-wieczny niemiecki pietysta, pytał w młodości kabalistę Koppela Hechta, w jaki sposób mógłby poznać naukę Zoharu. Hecht wskazał mu wówczas autora, który odgadł tajemnicę Boga i pisał o niej śmielej od mistrzów kabały.
Autorem tym okazał się Jakub Boehme.

Jakub Boehme XVII-wieczny mistyk ze Zgorzelca
Jednym z najbardziej znanych mistyków gnostycznych był Jakub Boehme. Siedemnastowieczny mistyk niemiecki.

Pierwszym i najbardziej znanym dziełem J. Boehmego była „Aurora”.
W otwierającej „Aurorę” przypowieści Boehme porównał świat do ogrodu, naturę zaś do gleby, na której wyrasta drzewo życia. Poza używanym wielokrotnie potocznym rozumieniem, słowo „świat” oznacza najczęściej jedną z kilku następujących po sobie, stworzonych (nie wiecznych) rzeczywistości. Różnica między naturą i światem sprowadza się więc głównie do „gotowego” i „wykończonego” świata-jest czymś otwartym, surowym, podlegającym zmianom. Pragnąc określić „początek każdej rzeczy” Boehme dokonuje podziału na siedem sfer kosmicznych.
Sześc pierwszych duchów łączy się ze sobą, tworząc siódmy-naturę.
Najciekawsza jest jednak koncepcja Boga, którą Boehme czerpie z wewnętrznego wglądu duchowego.
O ile natura jest wieczna to Bóg zajmuje pozycję czegoś „bardziej wiecznego” przejawia się bowiem już w „Ungrund”. Słowo to oznacza w języku niemieckim „brak podstawy”. Tłumaczenie dosłowne byłoby jednak nieścisłe, Boehme nadaje mu bowiem sens o wiele głębszy.
Ungrund” moglibyśmy sobie wyobrazić jako nieskończoną otchłań i absolutną próżnię, która przeobrazi się dopiero w Boga. „Ungrund” z całą pewnością nie obejmuje natury ani żadnego bytu stworzonego, dość tajemniczo przedstawia się jego Boskość. „W wieczności poza naturą, w >>Ungrund<< niczego nie ma prócz ciszy bez bytu; nie ma niczego co by było, jest jedna wieczna cisza i żadnego podobieństwa (keine gleiche), >>Ungrund<< bez początku i końca. Nie ma też żadnego celu, ani miejsca, żadnego szukania, ani znalezienia, ani czegoś, co by możnością było”.
Ungrund” jest dla Boehmego symbolem wiecznej pustki, ale także nieograniczonej wolności. Zdanie, że „Bóg mieszka wolny w Ungrund”, nasuwa przypuszczenie, że „Ungrund” nie jest prabytem, odrębnym wobec Boga ani nawet jedną z Jego postaci, lecz stanem, w którym znajdować się ma Bóg.

  "Dzieła Teozoficzne" Jakuba Boehme.


Literatura i Bibliografia 1. „Religia Gnozy” H. Jonas wyd. Platan
2. „Gnoza w Aktualnym Objawieniu” J. van Rijckenborgh wyd. Rozekruis Pers
3. „Mistyka i herezja” J. Tomkowski wyd. Paradox


Źródło: gnosis.blox.pl/html

piątek, 4 stycznia 2013

"Przewodnik duchowy"-numer 1


Numer (1) Styczeń-Luty 2013
Witaj w pierwszym numerze Przewodnika duchowego – magazynu poświęconego szeroko rozumianej duchowości. Kierujemy go do wszystkich osób poszukujących odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące ludzkiej egzystencji. Naszym celem jest zachęcenie Czytelników do poszerzania swojej wiedzy, dzięki czemu lepiej będą rozumieć rzeczywistość i samych siebie. Mamy nadzieję, że dzięki nam będziecie mogli zobaczyć coś więcej, niż widać na pierwszy rzut oka.

Pobierz Przewodnik duchowy nr 1

W tym numerze przeczytasz:
-Co to jest rozwój duchowy?
-Cztery największe korzyści praktyki duchowej
-Dziesięć przykazań rozwoju duchowego
-Postępy w rozwoju duchowym
-Oznaki postępu duchowego
-Jedenaście sekretów udanej madytacji
-Czas i pieniadze
-Siedem kroków do wewnętrznej przemiany
-Seks to coś więcej
-Jak wzmocnić pewność siebie
-Trzynaście praw karmy
-Sekret szczęścia
-Kiedy marzenia wymykają się...
-Być ojcem
-Cztery aspekty miłości
-Dziesięć zasad udanego małżeństwa
-Dwanaście rzeczy, które powinieneś zrobić już dzisiaj
-Siedem złotych zasad działania
-Cztery sposoby na odwagę
-Uważam, że zen jest trudny
-Tylko oddech
-Koncentracja

MIŁEJ LEKTURY

czwartek, 3 stycznia 2013

41 Kongres PPS-relacja

W dniu 15 grudnia ubiegłego roku odbył się czterdziesty pierwszy kongres Polskiej Partii Socjalistycznej, ugrupowania lewicowego o studwudziestoletniej historii, mającej jednak lata świetności już dawno za sobą, a dziś będące już organizacją o zupełnie marginalnym znaczeniu na polskiej scenie politycznej, a szkoda...
Poniżej przedstawiona została kilkuminotowa relacja z kongresu tej partii i krótki wywiad z jej przewodniczącym.Oczywiście należy przypomnieć, że portal "UNIVERSIS" nie jest przybudówką żadnej partii politycznej.

wtorek, 1 stycznia 2013

Bractwo Aquariusa

Bractwo Aquariusa

21.12.12. NOWA ERA

BRACTWO AQUARIUSA JEST PRZYJECIELSKO-BRATERSKĄ GRUPĄ DUCHOWĄ O CHARAKTERZE NIEFORMALNYM, POZBAWIONĄ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ. MA CHARAKTER TAJEMNY, W TYM SENSIE, JAK SWOICH TAJEMNIC NIE ZDRADZAJĄ PRZYJACIELE.

BRACTWO POWOŁANE JEST NA PODSTAWIE SŁÓW EWANGELII AQUARIUSA:

"JEŚLI ZNAJDĄ SIĘ ODWAŻNI, BY GŁOSIĆ SŁOWO NOWEJ ERY I ZGŁĘBIAĆ BOSKIE TAJEMNICE ZAŁÓŻCIE BRACTWO AQUARIUSA. OCZYWIŚCIE JEŚLI TYLKO TEGO CHCECIE.

A CZŁONKAMI BRACTWA NIECH BĘDĄ CI, KTÓRZY WYKAŻĄ WOLĘ I MAJĄ PRZYNAJMNIEJ 23 LAT, A CO DO KTÓRYCH, PO UPRZEDNIM ROZEZNANIU, NIE BĘDZIECIE MIELI PODEJRZEŃ. NIECHAJ BĘDĄ TO KOBIETY I MĘŻCZYŹNI, NAJLEPIEJ W RÓWNEJ LICZBIE.

KROCZCIE JEDENASTOSTOPNIOWĄ ŚCIEŻKĄ. A BRACTWO NIECH NIE MA HIERARCHII, LECZ NIECHAJ OPIERA SIĘ NA JEDNOŚCI, BRATERSTWIE I PRZYJAŹNI."

CELAMI BRACTWA SĄ:

PROMOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE EWANGELII AQUARIUSA I IDEI NOWEGO EONU
PODNOSZENIE DUCHOWYCH WIBRACJI I ŚWIADOMOŚCI LUDZKOŚCI
WZAJEMNE WSPIERANIE I DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIAMI DUCHOWYMI NA DRODZE SAMOPOZNANIA
POGŁĘBIANIE WIEDZY DUCHOWEJ I PODNOSZENIE POZIOMU DUCHOWEGO CZŁONKÓW BRACTWA
POZNANIE PRAWDZIWEJ WOLI I ODPOWIEDZI NA PYTANIA "KIM JESTEM?", "SKĄD PRZYBYŁEM?" I "DOKĄD ZMIERZAM?"
KAŻDY Z CZŁONKÓW BRACTWA KROCZY INDYWIDUALNĄ DROGĄ DUCHOWĄ, ALE PRZY WZAJEMNYM WSPARCIU. CZŁONKOWIE WYBIERAJĄ JEDNEGO Z 6 PRZEWODNIKÓW, KROCZĄC ŚCIEŻKĄ PRZEZ NIEGO WYZNACZONĄ. SĄ TO: JEZUS CHRYSTUS, BUDDA, HERMES TRISMEGISTOS, KRYSZNA, BOGINI POGAŃSKA Z DOWOLNEGO PANTEONU, BÓG POGAŃSKI Z DOWOLNEGO PANTEONU

BRACTWO AQUARIUSA POSIADA 11-STOPNIOWĄ ŚCIEŻKĘ WTAJEMNICZENIA, KTÓRA MA CHARAKTER ORIENTACYJNY W DUCHOWYM ROZWOJU.

SĄ TO:

I. NEOFITA/NEOFITKA
II. UCZEŃ/UCZENNICA AQUARIUSA
III. CZŁOWIEK NOWEGO EONU
IV. RYCERZ/DAMA AQUARIUSA
V. MĘDRZEC/PROROKINI NOWEJ EPOKI
VI. BOHATER/BOHATERKA NOWEGO EONU
VII. MISTRZ/MISTRZYNI NOWEGO EONU
VIII. MAG/CZARODZIEJKA
IX. ARCYMAG/ARCYCZARODZIEJKA
X. ARCYKAPŁAN/ARCYKAPŁANKA
XI. SYN BOŻY/CÓRKA BOŻA

CZŁONKIEM BRACTWA MOŻE ZOSTAĆ KOBIETA I MĘŻCZYZNA, KTÓRZY UKOŃCZYLI 23 LATA I ZOSTALI ZAPROSZENI PRZEZ INNEGO CZŁONKA O STOPNIU PRZYNAJMNIEJ MĘDRCA LUB PROROKINI NOWEJ EPOKI.

JEST RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO UBIEGANIA SIĘ DO PRZYSTĄPIENIA DO BRACTWA. W TYM CELU POSIMY O PRZESŁANIE TAKIEJ PROŚBY NA ADRES E-MAIL: AQUARIUS@PISTIS.PL. W ODPOWIEDZI OTRZYMASZ DALSZE PYTANIA I INSTRUKCJE

Gwoli wyjaśnienia.
Należy jednoznacznie stwierdzić, że powyższa inicjatywa nie jest w żaden sposób powiązana z naszą stroną ("UNIVERSIS"), a powyższy tekst zamieszczony został wyłącznie w celach poznawczo-informacyjnych.