Biskup głową europejskiego państwa

Czy katolicki ksiądz może być politykiem? Nie. Chyba że...
Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk nie może założyć partii i kandydować do Sejmu czy rady gminy (choć ma swoich świeckich przedstawicieli...). Ale są od tego wyjątki.

Księża na placach zabaw

Zjeżdżalnię testował wójt, a następnie proboszcz. Wcześniej oficjele dokonali przecięcia wstęgi. Tak wyglądały uroczystości z okazji otwarcia nowego placu zabaw w Dębinie-Osadzie w powiecie tomaszowskim. 

Polscy zielonoświątkowcy wypędzają demona

 Artur Ceroński-WYPĘDZANIE DEMONÓW (Rybnik,sz.w.,03.10.2015 r.) 

Wspólnota nosi prawną nazwę KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN PEŁNEJ EWANGELII OBÓZ BOŻY

i jest zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

w dziale „A” rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją 187.

Gdzie Cezary Pazura spotyka się z Matką Boską?

Na Różaniec Do Granic zaprasza wyjątkowy gość. Jest nim znany polski aktor demonstrujący swoją wielką wiarę i chwalący się całą kolekcją drewnianych różańców. W tym krótkim kazaniu wyjawi nam też, gdzie spotyka się z Maryją...  

Natanek jak biskup

Grzechyński kaznodzieja w sutannie zaczyna stawać się obiektem kultu religijnego i całowany jest w rękę niczym biskup lub nawet sam papież. Widać to wyraźnie na samym początku filmu (oglądanie reszty można sobie podarować😉), gdy ten gest wykonany zostaje przez ministranta, który najwyraźniej wziął sobie do serca powiedzenie innego księdza, że dłonie kapłańskie są jak dłonie Chrystusa... 😄  

Kim są chrześcijańscy zboczeńcy?

Jak można przekonać się poniżej, katolicki Natanek dorobił się bardzo poważnego i do tego protestanckiego konkurenta w osobie przywódcy duchowego zielonoświątkowego Kościoła Mocy- Artura Cerońskiego.    

Zabijanie dla Jezusa w Polsce

Polski "milioner", rektor uczelni na zawodach strzelniczych w t-shircie z napisem: "Zabijaj lewaków dla Chrystusa". Cebulski oczywiście pochwalił się nim na Twitterze, ale niestety, zdjęcie usunął. Na szczęście w internecie nic nie ginie.   

Rytuały oczyszczenia w religii hellenistycznej

Ważną kategorią określającą religijność grecką to czystość rytualna. Jest ona istotnym elementem wszelkich czynności kultowych. Jej przeciwieństwem była miasma, a osiągało się ją przez katharsis. Kiedy:

Kiedykolwiek stajemy przed Bogami, czy w modlitwie, czy z ofiarami, winniśmy być rytualnie czyści.

Oczyszczenie było przez Greków zalecane w następujących okolicznościach (w kolejności wzrastającej powagi):

-po pracy, zwłaszcza brudzącej, itp.
-po stosunku seksualnym, polucji czy miesiączce, itp.
-po przelaniu krwi zwierzęcia (nie dotyczy ofiar).
-po chorobie.
-po chorobie psychicznej, co wiązało się z przekonaniem, że jest ona zsyłana przez Bogów. Również kontakt z tak chorymi pociągał za sobą nieczystość rytualną.
-po kontakcie z ciałami zmarłych, libacjach dla zmarłych czy dla sił chtonicznych.
-po szczególnych wykroczeniach moralnych jak przelanie ludzkiej krwi czy cudzołóstwo.


Jak:

Podstawowym środkiem używanym do oczyszczenia jest woda. Nie była ona święcona ale często musiała być zaczerpnięta z określonych źródeł. Wydaje się, że pierwszeństwo ma woda morska, w dalszej kolejność woda z czczonego źródła, ewentualnie inna „żywa” woda czyli płynąca, rzeczna.

Jak się wydaje, w większości wyżej wymienionych codziennych okoliczności wystarczy zwykłe obmycie. Stąd u wejścia do świątyń stały naczynia z wodą.

W przypadku choroby sądzę, że stosowna byłaby raczej kąpiel w formie wylania wody na głowę, niż zwykłe obmycie rąk. Przykładem może być oczyszczenie po zarazie w obozie Greków w Iliadzie (I,313):

Wówczas Atryda rozkazał obmywać się wojsku ze zmazy,
wiec obmywali się wszyscy, do morza brud ciała zlewali

Ale zdarzają się też bardziej szczególne okoliczności, które wykluczają w ogóle z czynności sakralnych. W przypadku kontaktu ze zmarłymi potrzebna jest kąpiel przez wylanie wody na głowę na koniec okresu żałoby. Dom, w którym przebywało ciało zmarłego winien być oczyszczony wodą morską wymieszaną z ziemią i potem wymieciony.

Sądzę, że okolicznością, która wymaga oczyszczenia jest także wizyta w kościele (czasami jesteśmy do niej zmuszeni przez okoliczności towarzysko-rodzinne) – starożytni poganie nazywali kościoły grobowcami, gdyż były budowane na miejscu pochówku zmarłych. W nowo budowanych kościołach nie jest to regułą, ale zwykle stykamy się tam przynajmniej z elementami kultu śmierci, choćby w postaci krucyfiksu.

Woda nie była jedyną metodą oczyszczenia. U Pauzaniasza można przeczytać, że oczyszcza wszelka ofiara dla bóstwa (I, 34,5), innym środkiem było okadzanie (np. Odyseusz okadzał domostwo po swej zemście: "Przynieś siarki; co klątwę odczynia i czary, Toż ognia, bym wykadził komnaty;"),

Sam ogień również oczywiście oczyszcza, ale raczej przez zniszczenie tego, co nieczyste.

Były też inne, mniej jasne środki stosowane w specjalnych rytuałach misteryjnych jak np. kosz i wiejadło (liknon, przyrząd do przewiewania zboża) w misteriach eleuzyjskich.

Oczyszczenie krwawą ofiarą było wymagane w przypadku najstraszniejszych zbrodni, które zaciągały szczególną zmazę (agos). W najdawniejszych czasach ludzi takich skazywano na wygnanie. Ktoś taki musiał znaleźć obrońcę, który przeprowadzi jego oczyszczenie. Często w tego typu wypadkach zasięgano radę wyroczni Apollina, który wskazywał właściwy sposób oczyszczenia. W przypadku Orestesa była to ofiara z prosięcia złożona w ten sposób, że krew ofiary obmywała głowę i ręce zbrodniarza. Potem zmywano krew i w ten sposób odzyskiwano czystość. Tego typu oczyszczenie, jak zauważa Burkert stanowi w istocie rytuał przejścia, ponowną inicjację jakiej musi się poddać wyłączony ze społeczności.

Dlaczego:

Ważne jest, by dobrze zrozumieć znaczenie miasma i katharsis. Po pierwsze, nie chodzi tu o grzech. Za ideą oczyszczenia stoi fundamentalne dla religii indoeuropejskich rozróżnienie sacrum i profanum. Rytuały oczyszczające wprowadzają jasną i wyraźną granicę między tymi sferami.

Okoliczności wymagające katharsis są to zwykle najbardziej profaniczne czynności, związane z zarobkowaniem, prokreacją, walką itp. Nie oznacza to, że są one złe. W oczyszczeniu nie chodzi o uzyskanie przebaczenia, ale o zaznaczenie dystansu. „Właśnie dlatego fizyczny brud ciała po zwykłej pracy, pot i kurz na twarzy i dłoniach, stanowi zmazę wyłączającą z kontaktu z bóstwem. Są to bowiem wszystko elementy profanum, od którego sacrum musi być wyraźnie oddzielone, zabrudzony człowiek nie może przystąpić do modlitwy lub ofiary, ponieważ brud jest śladem jego czynności ze sfery profanum.”(Langauer)

Tak jak zaproszeni do pałacu prezydenckiego nie udamy się tam w kuchennym fartuchu, ale kupimy sobie smoking, tak samo stając przed Bogami ćwiczymy się w samokontroli.

Bogowie są siłami życia i mocy, stąd rozdzielamy ich sprawy (therapeia theon) również od wszelkich spraw związanych ze śmiercią, siłami podziemnymi.

Oczyszczając się po wymienionych wyżej czynnościach, przed przystąpieniem do kontaktu z Bogami wyrażamy nasz szacunek. Obmycie pozwala zostawić za sobą zgiełk tego świata i skupić się na tym, co czynimy. Katharsis jest więc sztuką wykreślania granic, umiejętność poruszania się w ramach granic stanowi esencję dostojności, ważną cechę klasycznej religii greckiej.

Z drugiej strony rytuały obmycia zasadzają się na koncepcji człowieka jako integralnej istoty psychofizycznej, nie rozkrojonej sztucznie na ciało i duszę. Jak powiada Langauer: „Zdaje się właśnie, że u podstaw koncepcji miasma leży rozumienie człowieka jako istoty całkowicie integralnej. Zewnętrzne, materialne, czysto fizyczne ślady zbrudzenia pochodzenia cielesnego, fizjologicznego (wytrysk nasienia, krew menstruacyjna) mogą być uważane za stan zbrukania również wnętrza człowieka (w szczególności traktuje się tak wszystkie wydzieliny organizmu wydobywające się przecież z wnętrza i często z towarzyszeniem właściwych tylko tej okoliczności stanów psychicznych —jak podczas aktu płciowego). Przy braku rozgraniczenia w świadomości religijnej ciała i duszy, brud materialny i ciała jest zabrudzeniem całości człowieka.”W późniejszym rozwoju religii greckiej doszedł do tego wymiar moralny. Jak powiada epigramat kapłanki delfickiej:

„Z czystą duszą wstępujcie do Boga czystego przybytku
niechaj Kastalski wprzód członki obmyje wam zdrój,
jednej kropelki, pielgrzymie, dla dobrych dość; gdyś zbrodniarzem -
oceanowa toń z duszy nie zmyje ci plam.
(za Zieliński, Rel.st.Grecji, 67)


Wynika to z tego, że zbrodnie stanowią czyny najsilniej wiążące ludzką świadomość, wikłające ją, odbierające spokój i czystość myśli. Etycy starożytności nie potrzebowali straszyć Bogami, by wykazywać, iż moralne i rozumne postępowanie prowadzi do szczęścia i wewnętrznego spokoju. Ale nie oznacza to, że postępowanie niemoralne nie miało żadnych konsekwencji religijnych – właśnie dlatego, że odbierało spokój, prawość, czystość umysłu uniemożliwiało kontakt z Bogami. Choć na drodze bardziej złożonego rytuału można było tę zmazę zmyć, sądzę jednak, że nie należy tego mylić z rozgrzeszeniem. Człowiek odpowiada za swoje czyny. Gdy skrzywdził ludzi, potrzebuje przebaczenia od ludzi. Bóg może mu pomóc odzyskać wewnętrzny ład, ale w sferze moralności, czyli relacji z innymi ludźmi musi zastosować inne środki.

Osobiście zgadzam się z Heraklitem, który wyśmiewał tych, którzy wierzą, iż krew można zmyć krwią. Z drugiej strony jednak społeczność powinna mieć jakiś rytuał, w którym wyrażałaby swoje przebaczenie i ponowne włączenie dawnego zbrodniarza do swego grona. Mam nadzieję, że wśród współczesnych hellenistów taki rytuał nigdy nie będzie potrzebny.

Źródła
Burkert Walter, 1985, Greek Religion, Massachusetts, Harvard University Press.
Kerényi Karl, 2004, Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki, Kraków, Homini.
Lengauer Włodzimierz, 1994, Religijność starożytnych Greków, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zaidman Louise Bruit, 2008, Grecy i ich bogowie, przeł. B. Spieralska, Warszawa, Oficyna wydawnicza Mówią wieki.
Zieliński Tadeusz, 2001, Religia starożytnej Grecji (zarys ogólny). Religia hellenizmu, Toruń, Adam Marszałek.


http://pantheion.pl/Rutilius-Oczyszczenia

Seksualne rachunki sumienia dzieci pierwszokomunijnych

Jak można się przekonać poniżej, kościelna seksualizacja najmłodszych postępuje pełną parą i najpewniej nieprędko się zatrzyma... Oto kilka przykładów z ostatnich lat.   

Zielonoświątkowcy ewangelizowali katolickch wiernych

Oto kolejna akcja ewangelizacyjna zielonoświątkowego Kościoła Mocy z czerwonym rycerstwem Natanka w tle... 😄 Tym razem protestanci próbowali ewangelizować uczestników katolickich uroczystości religijnych.   

Urodziny Zaratusztry - Khordad Sal

26 marca Zaratusztrianie irańscy (kalendarz reformowany)
21 sierpnia Zaratusztrianie uznający kalendarz Szenszai
22 lipca sierpnia Zaratusztrianie uznający kalendarz Kadm
i  

Japoński grób Jezusa i Dokumenty Takenouchi

Shingō (jap. 新郷村 Shingō-mura) – wieś położona w Japonii, w powiecie Sannohe, w prefekturze Aomori, w regionie Tōhoku na wyspie Honsiu. Dawniej wieś nosiła nazwę Herai (jap. 戸来村 Herai-mura).     

Konserwatywni katolicy spalili zdjęcie papieża

Podczas demonstracji w Rzymie, która odbyła się w sobotę 5 września, wyrażającej sprzeciw wobec środków ograniczających w walce z koronawirusem, uczestnicy nieśli papieską flagę z wizerunkiem emerytowanego papieża Benedykta XVI i spalili zdjęcie przedstawiające Franciszka.  

Na kogo głosują polscy klerycy?

Wiele osób w kraju nad Wisłą zastanawia się pewnie na kogóż to głosują alumni katolickich seminariów duchownych w kraju nad Wisłą? Mylą się zarówno ci, którzy myślą, że seminarzyści są bardziej liberalni od swoich starszych kolegów po fachu, więc wybierają partie bardziej liberalne. Mijają się z rzeczywistością także ci wszyscy, którzy mniemają, że prawie wszyscy oni głosują na partię tzw. dobrej zmiany.  

Papież podzielił świat pomiędzy dwa państwa

Zgodnie ze średniowieczną tradycją, to papież legalizował prawa europejskich monarchów do nowo odkrytych terenów.
Decyzje, które podzieliły kontynenty. Oto papieski rozbiór całej Ziemii. Najprawdopodobniej największy w historii.   

Inwokacja do boga Thota

Podczas modłów do boga Thota zaleca się spalenie mieszanki ziół złożonej z kadzidła królewskiego, mirry i hizopu lekarskiego.                                                                                       

Noc św. Bartłomieja - katolicka rzeź protestantów

Noc św. Bartłomieja 23/24 sierpnia 1572 roku.
W swojej Encyklopedii protestantyzmu Hans Hillerbrand powiedział, że w przeddzień masakry św. Bartłomieja w 1572 r. społeczność hugenotów stanowiła aż 10% populacji Francji.  

Polonia amerykańska rozpoczęła nawracanie Polski

Bilbordy z Chrystusem Królem i hasłem "Panie, ratuj nas, giniemy" zawisły w dwunastu największych miastach Polski. Okazało się, że finansuje je polonijne radio z Chicago, które stawia sobie za cel ewangelizację Polski. Radio Chrystusa Króla wyszło z inicjatywa umieszczenia w Polsce bilbordów Jezusa Króla. Od 1-go sierpnia umieszczono 20 bilbordów w dużych miastach: Warszawie, Częstochowie, Łodzi, Lublinie, Gdańsku, Rzeszowie, Białymstoku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie. Inicjatorzy proszą o wsparcie finansowe akcji billboardowej celem utrzymania bilbordów do święta Chrystusa Króla.  

Ks. salezjanin rozpyla gaz w trakcie mszy

Kolejna odsłona poznańskiej wojny mnichów... Nie jest już salezjaninem. Mimo to ks. Michał Woźnicki mieszka i odprawia msze na terenie klasztoru przy ul. Wronieckiej w Poznaniu. Byli przełożeni domagają się w sądzie jego eksmisji.   

Kobiety odprawiły mszę w Polsce

Polska należy do pionierów ordynacji kobiet i ich powołania do służby biskupiej. Już w 1929 roku Kościół Starokatolicki Mariawitów wyświęcił pierwszą kobietę na biskupkę – s. M. Izabelę Wiłucką, a po rozłamie w 1935 roku felicjanowska gałąź mariawityzmu (Kościół Katolicki Mariawitów) podtrzymała kapłaństwo kobiet żywe do dziś zarówno wśród kapłaństwa hierarchicznego, jak i ludowego.   

Pierwszy kraj latynoamerykański porzucił katolicyzm

Nadeszły złe wieści dla Watykanu. 

Salwador nie jest już katolickim krajem – donosi serwis Evangelical Focus, powołując się na badania przeprowadzone przez CID Gallup. Tylko w przeciągu jednego pokolenia Kościół rzymskokatolicki utracił 17% wiernych, podczas gdy w tym samym czasie zwiększyła się liczba protestantów. 

Maksymy delfickie

ALBO PRZYKAZANIA SIEDMIU MĘDRCÓW
Tekst składa się z przysłów, które zostały wybrane przez siedmiu Mędrców pochodzacych z różnych regionów Hellady, gdy spotkali się w Delfach i tam, na stelli w świątyni Apollina nakazali je wyryć ku nauce ludu. Odtąd, przez ponad dwadzieścia wieków były przewodnikiem dla kolejnych generacji Greków. Mędrcami tymi byli: Solon z Aten, Bias z Prieny, Pittakos z Mityleny, Tales z Miletu, Kleobulos z Lindos, Myzon z Chene i Chilon ze Sparty. 

Jezus z Uzi w dłoniach

Oto kolejna reklama akcji ewangelizacyjnej Kościoła Mocy. Tym razem Jezus dzierży w dłoniach dwa karabiny bardzo znanej marki, najpewniej przygotowując się do nawracania niewiernych...  

Protestantka poucza księdza

MODLITWA O KSIĘDZA KATOLICKIEGO 

Zielonoświątkowa ewangelizatorka postanowiła nawrócić napotkanego księdza rzymskokatolickiego na "prawdziwą" wiarę chrześcijańską w odmianie ewangelikalnej. Oto relacja z tego spotkania.  

Parodia mszy w wykonaniu ministrantów

Oto słynna na cały świat parodia mszy świętej w wykonaniu ministrantów z kościoła Św. Katarzyny w Waliszewie (powiat gnieźnieński).  Całą parodię bogatą w wulgaryzmy nagrali i umieścili w internecie przez co stali się chyba najbardziej sławnymi ministrantami w kraju nad Wisłą.  

Protestanci nawracali na Jasnej Górze

Ekipa Artura Cerońskiego (Kościół Mocy) postanowiła znienacka nawiedzić najbardziej znane miejsce kultu polskiego rzymskiego katolicyzmu znajdujące się w klasztorze jasnogórskim. Ludziska modlili się do tzw. Czarnej Madonny, a tu nagle wychodzi przed nich zielonoświątkowa ewangelizatorka i zaczyna nauczać, że tylko Jezus jest panem. Wszystkiemu towarzyszy głośnie dęcie w róg, co powoduje interwencję ochroniarzy... 

Techniki inkwizycji

„Ustalamy jako duszpasterską konieczność, że każdy człowiek podlega papieżowi. Jego przemoc pochodzi od Boga”. (Papież Bonifacy VIII, „Unam Sanctum” 1302r.)

Ofiary nadużyć seksualnych w Kościele

Skądinąd. Podcast Tomasza Stawiszyńskiego · 

W najnowszym odcinku „Skądinąd” gościmy Artura Nowaka, prawnika od lat reprezentującego ofiary nadużyć seksualnych w Kościele katolickim, autora wielu książek poświęconych patologiom polskiego katolicyzmu, w tym m.in. rozmowy-rzeki z prof. Stanisławem Obirkiem „Wąska ścieżka. Dlaczego odszedłem z Kościoła” (wyd. Agora, 2020), współpracownika braci Tomasza i Marka Sekielskich.  

Msza na parkingu z komunią w samochodach

 W niedzielę 23 sierpnia, w mieście Chía w Kolumbii, odprawiona została msza święta w nietypowych warunkach. Lokalny proboszcz ksiądz Luis Carlos Ayala wykorzystał parking zwykle używany do letniego kina samochodowego. Msza zgromadziła wiernych przybyłych w 80-ciu samochodach. Pomysł na mszę w takich warunkach zrodził się pod wpływem szalejącego w Kolumbii koronawirusa. Kościoły zostały tam zamknięte. Uczestnicy mszy na parkingu byli bardzo zadowoleni z takiego rozwiązania. Cieszyli się, że będą mieli szansę pielęgnować swoją tradycję w tych niesprzyjających okolicznościach. Władze Kolumbii informują, że do 23 sierpnia odnotowano tam ponad 540 tys. zachorowań na COVID-19. Zmarło z tego powodu ponad 17 tys. ludzi.     

Protestantka nawracała podczas katolickiej mszy

Asia Kowalska
Głoszenie w kościele katolickim. 
07.06 Warszawa
kosciolmocy.pl
K.Ch.P.E. "Obóz Boży"
Oto kolejna nietypowa akcja ewangelizacyjna jednego z zielonoświatkowych kościołów protestanckich w kraju nad Wisłą, która tym razem odbyła się w czasie trwania katolickiej mszy. Wszystko nie trwało długo, gdyż ewangelizatorka została wyproszona z kościoła przez księdza. 

Skutki upicia się Duchem Świętym

Czy można upić się Duchem Świętym jak zwykłym alkoholem? Jak się okazuje jest to całkiem możliwe, przynajmniej w niektórych grupach zielonoświątkowych. W końcu nie jest ważne czym się człek odurzy, byle sponiewierało... 😄  

Woda święcona promieniuje - cud na filmie

Promieniowanie święconej wody uwiecznione za pomocą kamery w telefonie komórkowym zwróćcie uwagę na regularne pasy pojawiające się podczas zbliżania do flakonu ze święconą wodą. Jest to drugie zjawisko paranormalne które udało mi się uchwycić. 

Nagranie wykonane 05.02.2019 w Birmingham. Mam jeszcze fotkę i kiedy aparat był ustawiony pionowo ale nie da rady go tutaj wrzucić. Serdecznie zapraszam do dyskusji powiedzcie co o tym myślicie.

Jak wojsko polskie walczyło z dinozaurami

Polski Jurassic Park 1920. 🦖🦕🦎 Przedstawiamy mało znany epizod z historii, w którym polska armia odparła atak dinozaurów- mutantów zagrażających jej niepodległości. Oto najnowsza animacja propagandowa. Czyżby kandydat do Oskara ?😄  

Rozdział Kościoła od państwa. Krótkie uzasadnienie.

Rozdział Kościoła od państwa. Rozmowa prof. Jarosława Płuciennika z prof. Tadeuszem J. Zielińskim , dr hab. nauk prawnych, oraz profesorem teologii chrześcijańskiej na ChAT, prorektorem tej uczelni i prof. dr hab. Pawłem Łukowem z Uniwersytetu Warszawskiego na temat nowej książki pt. Rozdział Kościoła od państwa. Krótkie uzasadnienie, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2020. Rozmowa przeprowadzona i opublikowana w dniu premiery 16 maja 2020.  

Nastolatkowie udawali kardynałów i papieża

Rekonstrukcja konklawe - wybór papieża Jana Pawła II. 27.04.2014 Radzyń Podlaski. Rzecz odbyła się pod koniec kwietnia na dziedzińcu pałacu w Radzyniu Podlaskim. Publiczność, jak widać, dopisała.

Tak nastolatkowie przygotowują się do przyszłego zawodu, oto przysposobienie do bycia kardynałem i papieżem. 😄 

Psy przebrane za papieża

"Nawet Samarytanka z pięcioma mężczyznami, którzy nie byli jej mężami jest w stanie dawać świadectwo"- papież Franciszek do biskupów w Filadelfii.

Tego raczej nie zobaczycie w polskich mediach... 
W związku z wizytą papieża Franciszka w USA, tamtejsi właściciele czworonogów postanowili uczcić ten fakt przebierając swoich ulubieńców w papieskie szaty. Przy okazji najpewniej zapomnieli, że polscy hierarchowie i katoliccy dziennikarze mogą wykląć ich za to z Kościoła... 😉 

Wojna 1920 r. oczami mariawitów

W sierpniu tego roku minie sto lat od wojny polsko-bolszewickiej. Zbliżające się wojska radzieckie trafiły do Płocka. Poniższy fragment opisuje postawę Mateczki, sióstr i braci mariawitów wobec tej napaści. Niech będzie to dla nas inspiracja jak należy zachowywać się w obliczu klęsk wojny, choroby, nieurodzaju.  

Kogo wybrać, gdyby doszło do schizmy w Kościele?

Schizma – formalny rozdział między wyznawcami jednej religii, ideologii lub grupy kultowej.

Do najważniejszych schizm należą:

Wielka schizma wschodnia (1054) – między prawosławiem i rzymskim katolicyzmem

Wielka schizma zachodnia (1378–1417)  

Anglikanizm (1534)  

Burza znieważyła biskupa i sprofanowała mszę

Wielka Burza w Medjugorje i przerwana Homila biskupa Hosera. 4.08.2020 r. 

Komentarz prawowierny tak właśnie mógłby wyglądać... 😄

Mamy kolejny atak na Kościół i wiarę! Tak oto ogromna antyklerykalna burza bezczelnie znieważyła polskiego biskupa i cały Kościół powszechny ohydnie przerywając jego homilię. Przepędziła też wiernych z misterium mszalnego ewidentnie je profanując i obrażając uczucia religijne wszystkich Polskaów! Pytanie brzmi: kto za tym wszystkim stoi?Jak długo jeszcze będą trwały te antykościelne prowokacje i gdzie jest prokuratura???

Żona pastora kopnęła i podarła Biblię

Kościół Mocy - Agata Cerońska niszczy i kopie Biblię Artura Cerońskiego

W trakcie tego czynu powiedziała do męża: “Czy mogę zniszczyć twoją Biblię?” Następnie na przytaknięcie głową Cerońskiego wzięła ją do ręki po czym kopnęła i porwała na strzępy. Po tym wszystkim powiedziała: “Tyle warta jest wiedza nieużyteczna. Tyle jest warta wiedza nieużyteczna. Tyle jest warta wiedza, która nie jest używana.”  

Rytuały wprowadzenia do wspólnoty hellenistycznej

Życie religijne Starożytnych toczyło się w różnych wspólnotach: począwszy od domostwa, przez wspólnoty pośrednie jak fratrie czy demy (w Atenach, od reformy Kleistenesa ok. 510 r. BCE) a skończywszy na polis, czyli społeczności wszystkich obywateli. 

Parodia zamachu na papieża

Misterium fatimskie w Ostrowie - scena zamachu na Jana Pawła II. Parafianie z okazji setnej rocznicy objawień w Fatimie chcieli przygotować niezwykłe misterium i przy trzeciej tajemnicy fatimskiej zrekonstruowali zamach na Jana Pawła II z 1981 roku. Wyszła z tego jedna wielka parodia przez niektórych nazwana moherowym kinem akcji. 

Zielonoświątkowcy ewangelizowali katolików na Jasnej Górze

Zielonoświątkowy Kościół Mocy (Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii Obozu Bożego) postanowił ewangelizować/nawracać rzymskich katolików w ich świątyni na Jasnej Górze, dowodząc, że w poszukiwaniu Boga nie potrzeba księży. Uczestnicy tego protestanckiego zgromadzenia zostali podobno wyproszeni z obiektu przez zawsze wiernych ochroniarzy. Podobna akcja miała też miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej. 

Ksiądz Oko z pielgrzymką na Antarktydzie

Ksiądz Dariusz Oko zorganizował dla krakowskich lekarzy pielgrzymkę na Antarktydę i do Argentyny. 
Pielgrzymka Lekarzy Archidiecezji Krakowskiej na Antarktydę odbyła się 19 lutego 2016 roku i trwała 16 dni. Lekarze- katolicy wystartowali z lotniska w Warszawie i polecieli do stolicy Argentyny Buenos Aires. 22 lutego odbyła się wyprawa na lodowiec, z potem rejs przez cieśninę Drake'a w kierunku Antarktydy. 

Chrzest w łazience

Kościół Mocy - CHRZEST W WANNIE - Sylwia Baron (czerwiec 2020) Chrztu dokonał pastor Artur Ceroński.
To chyba jedyna taka ceremonia w kraju nad Wisłą...

Zobacz jak wygląda katolickie piekło

Mimo, że okres średniowiecza już dawno minął, to tzw. katoliccy tradycjonaliści nadal wierzą w autentyczne piekło, będące dosłownie prawdziwą smażalnią dla tych wszystkich, którzy nie zostali ochrzczeni w jedynie słusznym Kościele, popularnie zwanym rzymskokatolickim.
W taki właśnie sposób, przez całe wieki, straszono wiernych by nie odstępowali nigdy od papieskiego katolicyzmu...

Nowa symbolika zaratusztriańska

Nowa symbolika zaratusztriańska i stara treść. Postanowiliśmy żeby ułatwić wam zrozumienie wielu pojęć zaratusztriańskiej religii opracować nowoczesny system symboli odnoszących się do mocy, atrybutów i hipostaz Boga i jego świętych istot. W niektórych przypadkach np. Frawaszi, Chwarenach, Mitra odnosimy się kreatywnie do starożytnej symboliki, ale nie w sposób dosłowny. Zależało nam na pięknych znakach równocześnie nie antropomorfizujacych Świętych Bytów, które objawiać się mogą w różny sposób, lub tak jak są wzywane.

Jak dawniej karano za cudzołóstwo?

Odkąd ludzie zaczęli tworzyć stałe związki, pojawił się problem zdrady. Każda kultura radziła sobie z tym inaczej. Jednak zawsze mężczyzna miał nieco lepiej. Jak to wyglądało w różnych rejonach świata?

Ślub kościelny z ateistą lub innowiercą

Ślub takowy nazywany jest jednostronnym i jest to wciąż mało popularna opcja, a warto o niej wiedzieć, chociaż śluby kościelne są coraz mniej popularne w kraju nad Wisła. Dzięki takiemu rozwiązaniu np. osoba niewierząca lub wyznawca innej religii, nie rezygnując ze swoich przekonań, może wziąć ślub w kościele z katolikiem/czką.

Rzymskie duchowieństwo kloaką nieczystości

Fragment artykułu z czasopisma "Maryawicka Myśl Narodowa" 16.06.1924

Na wiadomość, że Biskupi i Kapłani Maryawiccy zawarli związki Małżeńskie i uważają je za wyraz Woli Bożej dla siebie, zawrzało w kołach jezuickich i wśród Masoneryi, jakby kto kij wsadził w gniazdo os.

Jak zmusić dziecko do pierwszej komunii?

Coraz więcej dzieci nie chce przystępować do pierwszej komunii, co powoduje zakłopotanie ich rodziców i wrogość tzw. twardych katolików stanowiących niemałą część społeczeństwa kraju nad Wisłą. "Twardy elektorat" radzi co takiego należy zrobić, aby dziecko zmusić do udziału w tej "obowiązkowej" uroczystości religijnej...

Trzaskowski wierzy w Boga Spinozy

Co miał na myśli Rafał Trzaskowski, mówiąc, że wierzy w Boga Spinozy? Kim był Spinoza? I w jakiego Boga wierzył? Karolina Wigura odsłania manipulacje TVP i odpowiada na te wszystkie pytania.

W jakiego Boga nie wierzy ks. Boniecki?

Czy to dlatego ksiądz Boniecki dostał zakaz wypowiedzi w mediach? Przykro nam, że tego szykany dotykają właśnie te najbardziej otwarte serca i umysły w KRK jak ksiądz Boniecki czy Wojciech Michał Lemański. W takiego Boga nie wierzą też unitarianie.

Święta hellenistyczne

Poniższe opisy są zamierzone jako wskazówki przede wszystkim do świętowania w ramach rodziny bądź indywidualnie. Rytuały dla szerszych wspólnot stanowią luźną propozycję, która zostanie przedyskutowana przed obchodami.

Pierwsze zdjęcie obcego układu planetarnego

To zdjęcie, zrobione przez instrument SPHERE na należącym do ESO Bardzo Dużym Teleskopie, przedstawia gwiazdę TYC 8998-760-1 w towarzystwie dwóch gigantycznych egzoplanet, TYC 8998-760-1b i TYC 8998-760-1c. To pierwszy przypadek, kiedy astronomowie bezpośrednio
zaobserwowali więcej niż jedną planetę krążącą wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Dwie planety są widoczne jako dwie jasne kropki w środku (TYC 8998-760-1b) i na dole po prawej (TYC 8998-760-1c) ramki, zaznaczone strzałkami. Na zdjęciu widoczne są również inne jasne kropki, które są gwiazdami tła. Wykonując różne zdjęcia w różnych momentach, zespół był w stanie odróżnić planety od gwiazd tła. Zdjęcie zostało zrobione poprzez blokowanie światła od młodej gwiazdy podobnej do Słońca (w lewym górnym rogu od środka) za pomocą koronografu, który pozwala na wykrycie słabszych planet.

Skąd się wzięły organizacje mafijne we Włoszech?

Włoskie organizacje kryminalne typu mafijnego obecne są w gospodarce i polityce praktycznie na terenie całej Europy, swoje struktury mają również wielu krajach poza Europą, w tym USA (gdzie z biegiem czasu praktycznie wykształciła się niezależna struktura mafijna) czy Kolumbii (skąd pochodzi większość przemycanej kokainy).

Polacy najszybciej na świecie odchodzą od religii

Opublikowano dane potwierdzające nasze wcześniejsze przypuszczenia dotyczące istnej przepaści w poziomie religijności pomiędzy młodzieżą, a resztą społeczeństwa kraju nad Wisłą. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że jest to (podobno) jedyny na świecie taki własnie przypadek! 😄

Parada strojów zakonnic

Istnieje wiele zakonów żeńskich które wyróżniają się działalnością ale też i strojami. Zapraszamy do galerii zakonnic, których stroje ewaluowały przez dziesiątki lat.
Oczywiście wszystkie ubranka bardzo nam się podobają i napewno powinny wrócić do zakonnego użytku jak najszybciej, a siostry powinny masowo maszerować w nich dumnie ulicami polskich wsi i miast. 😄

Świeccy katolicy będą mogli udzielać sakramentów

Coraz większy brak księży rzymskokatolickich daje się we znaki największej organizacji religijnej na świecie...

W poniedziałek 20 lipca przedstawiciele Watykanu upublicznili dokument przygotowany przez Franciszka. Został on wydany przez watykańskie Biuro Stolicy Apostolskiej ds. Duchowieństwa. Obecny papież wyraził zgodę, aby świeccy wierni mogli udzielać sakramentów jeśli w danym miejscu nie będzie dostępnych księży lub diakonów, a biskupi i Stolica Apostolska wyrażą zgodę na takie rozwiązanie. Świeccy katolicy mogą wygłaszać kazania w trakcie mszy, a także odprawiać obrzędy pogrzebowe i udzielać sakramentu chrztu oraz asystować przy udzielaniu ślubów. Wcześniej decyzję musi podpisać miejscowa Kongregacja Episkopatu, a Watykan to zaakceptuje. Nie zezwolono świeckim na wygłaszanie homilii* podczas sprawowania Eucharystii.

Swastyka w Polsce międzywojennej

Czy potraficie sobie wyobrazić polskiego Górala, który stawiając nową chałupę zaprasza księdza by poświecił jego nowe domostwo, a jednocześnie wycina na belkach stropowych swastykę? A jednak tak bywało i to nawet w czasach II RP.
To, że Adolf Hitler i jego sztab nie są twórcami tak zwanego Hakenkreuza, wie większość z nas. Lecz skąd on się wziął i jak trafił na sztandary nazistów?

Przysięga Hipokratesa

Przysięga Hipokratesa – przysięga składana przez lekarzy w starożytności, zawierająca podstawy dzisiejszej etyki lekarskiej. Wbrew powszechnej opinii jej autorem nie był sam Hipokrates, lecz jego uczniowie, należący do kręgu pitagorejczyków (stąd między innymi niechęć do leczenia operacyjnego), zaś samo sformułowanie podstawowych zasad etycznych zawodu lekarza przypisuje się Imhotepowi.

Dogmat o nieomylności papieża

(...) Za zgodą świętego Soboru nauczamy i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga, że Biskup Rzymski, gdy mówi ex cathedra – tzn. gdy sprawując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą określa zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności – dzięki opiece Bożej przyrzeczonej mu w osobie św. Piotra Apostoła posiada tę nieomylność, jaką Boski Zbawiciel chciał wyposażyć swój Kościół w definiowaniu nauki wiary i moralności. Toteż takie definicje są niezmienne same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła.
Jeśli zaś ktoś, co nie daj Boże, odważy się tej naszej definicji przeciwstawić, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.

Elektroniczna taca w gdańskim kościele

Ofiara za mszę świętą płatna kartą stała się możliwa za sprawą tzw. datkomatu, zwanego przez innych ofiaromatem. Pierwsze takie urządzenie w Polsce pojawiło się w kościele Matki Bożej Saletyńskiej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Na razie na próbę, chociaż najpewniej się przyjmie.  Korzystający z tego świątobliwego urządzenia zbierackiego ma się do wyboru cztery kwoty: 5, 10, 20 i 50 zł. Po dokonaniu wpłaty datkomat odpowie tradycyjne 🤖⇝Bóg⇝za⇝płać⇝🤖

Religijni Polacy wybierali Dudę

Kolejny przykład na to jak religia rzymskokatolicka w powiązaniu z historią ma ogromny wpływ na sympatie polityczne w kraju nad Wisłą. Jak się dokładnie przyjrzeć, to oczywiście można zobaczyć zabory... 😄

Edukacja w średniowieczu

1. Kadra kierownicza i nauczycielska.

Na wstępie warto zauważyć, oraz bardzo wyraźnie podkreślić, że w okresie średniowiecza powstawanie placówek szkolnych nadzorował kościół. Szkoły zależały od kościoła oraz realizowały wyznaczane przez niego cele. Jedynym wyjątkiem od wspomnianej zasady, były ośrodki kształcenia o charakterze prywatnym, powoływane do życia na Półwyspie Apenińskim. Priorytetowym celem wspomnianych szkół było przygotowywanie młodzieży do wykonywania w przyszłości tzw. świeckich profesji.

Unitarianie uniwersaliści - radykalnie otwarta wspólnota

Kim są Unitarianie Uniwersaliści i co ich łączy z Braćmi Polskimi? Czym jest religijność liberalna, panreligijność i jak pomaga w budowaniu duchowości  niereligijnej, inspirowanej religijnie i religijnej. O tym wszystkim prof. Jacek Kochanowski rozmawia z Arkiem Małeckim, świeckim celebransem z Mill Hill Chapel w Leeds oraz studentem duszpasterstwa unitariańskiego na Unitarian College in UK. Można do niego napisać na adres arek@millhillchapel.org

Katolicka procesja oddała hołd szefowi mafii

W mieście Paternò na przedmieściach Katanii (Sycylia), odbyła się coroczna procesja uliczna, aby uczcić patronkę - św. Barbarę. W 2015 r. procesja zjawiła się koło domu szefa rodziny Assinnata, nazwanego lokalnym przywódcą klanu Cosa Nostra. Udekorowaną kapliczkę tragarze pochylili przed domem uwięzionego mafiosa przy muzyce z filmu "Ojciec chrzestny". Jedna z grup wykonała klasyczny "taniec", polegający na kołysaniu kapliczki, co oznacza uhonorowanie kogoś.
Do podobnych sytuacji w czasie procesji religijnych dochodzi nie tylko na Sycylii, ale także w Kalabrii i koło Neapolu.

Duchowni katoliccy mistrzami zen

Czy można być katolickim duchownym i jednocześnie mistrzem zen? Dla większości mieszkańców naszego kraju z pewnością taka możliwość nie mieściłaby się w głowie, tymczasem żyją na świecie osoby, które są tego żywymi przykładami.

Kościelna maszynka do miażdżenia dłoni

Maszynka do miażdżenia dłoni używana przez Kościół katolicki w XIX wieku, by ukarać tych z " chciwymi rękoma." Wygląda jak rodem przeniesiona ze średniowiecza.
Na większości przedmiotów od czasów inkwizycji były umieszczane symbole religijne. Jest to dosyć szeroko opisane w wielu publikacjach naukowych.

Inwokacja do Amona-Ra

Inwokacja do Amona-Ra służy wszystkim tym, którzy proszą o wewnętrzną odnowę i o doskonalenie samego siebie. Należy przy nim spalać kadzidło królewskie, które Egipcjanie nazywali senecer (czyli "to, co deifikuje boga").

Swastyki w polskim kościele

To nie jest absolutnie żaden fotomontaż. Oto niezwykła posadzka w kościele św. Józefa w Przemyślu, a na niej aż roi się od swastyk. 😄 Wszystko to oczywiście na Podkarpaciu.

Koziołek Matołek muzułmaninem?

Dowody są przytłaczające. Jak pokazuje ostatnio odtajnione zdjęcie, znana postać z bajki studiowała Koran u indyjskiego lub pakistańskiego fakira... 😃

Zakonnik z Wąchocka pilnuje plakatu wyborczego

Przedstawiciel przewodniej religii narodu postanowił aktywnie włączyć się w kampanię wyborczą jedynie słusznego kandydata... 😄
Ksiądz : Spier**laj stąd

Jak wyglądają zachody Słońca na innych planetach?

Geronimo Villanueva planetolog z Goddard Space Flight Center NASA w Greenbelt w stanie Maryland,, stworzył symulacje zachodu Słońca, budując narzędzie do modelowania komputerowego dla ewentualnej przyszłej misji na Urana, gazową planetę w zewnętrznym Układzie Słonecznym. Aby sprawdzić dokładność swojego narzędzia, Villanueva przeprowadził symulację znanych kolorów nieba różnych planet i księżyców, z których niektóre pokazano na tym filmie.

Baltyk i Odra katolicką kropielnicą?

Wychodzi na to, że wszędzie jest woda święcona, a przynajmniej błogosławiona, więc niekatolicy mogą być niemile widziani. Aż grzech się tam teraz kąpać. Za wejście na pół nago jeszcze oskarżą o obrazę uczuć religijnych... 😄

Wyganianie diabła różańcem podczas wiecu wyborczego

Czy można kogoś zaatakować różańcem? Okazuje się, że jest to całkowicie możliwe w kraju nad Wisłą. Na nagraniu opublikowanych przez Polsat News widać, jak w pewnym momencie zwolenniczka Andrzeja Dudy szybkim krokiem podchodzi do kobiety, która trzyma plakat z wizerunkiem Rafała Trzaskowskiego, a następnie zaczyna jej wymachiwać różańcem nad głową.

Najbardziej niemoralny papież w historii

O ile w średniowieczu dla osoby wpływowej zostanie papieżem nie stanowiło większego problemu, to bycie papieżem kilka razy nawet dla hierarchów kościoła z tamtej epoki było czymś niewyobrażalnym. Żył jednak człowiek, który papieżem został aż trzy razy. I to nie posiadając nawet kapłańskich święceń!

Święcenie wody zmumifikowaną stopą


Oto specyficzny obrzęd poświęcenia wody poprzez polanie nią relikwii, którą w tym właśnie wypadku była zmumifikowana stopa świętego. Obrzęd wykonany przez duchownych prawosławnych wzbudził ogromny entuzjazm wiernych.

Polka trzecią osobą boską w Trójcy

Feliksa Magdalena Maria Franciszka Kozłowska (ur. 27 maja 1862 w Wielicznej koło Węgrowa, zm. 23 sierpnia 1921 w Płocku) − założycielka i duchowa opiekunka mariawityzmu, przez wyznawców nazywana Mateczką i uznana za świętą w Kościołach mariawickich.

Tak wygląda Noc Kupały

Tak wyglądają rodzimowiercze obrzędy podczas Nocy Kupały. To nie tylko plecenie wianków i puszczanie ich na wodę, ale również kąpiel nago i tajemnicze modlitwy do dawnych bogów.
Tegoroczne spotkanie było okazją do wzięcia udziału w obrzędzie, po którym puszczane były wianki. Nie zabrakło kąpieli w blasku pochodni, oczywiście po rytuale wody - zgodnie z tradycją i wiarą przodków. Zapłonęło również ognisko biesiadne, przy którym wspólnie zasiedli uczestnicy.

Chrzest za zmarłych

Mormoni uznają chrzest wyłącznie osób, które ukończyły ósmy rok życia, dopuszczając również możliwość chrztu pośmiertnego. W takim przypadku któryś z krewnych lub innych członków Kościoła przyjmuje chrzest „w imieniu” zmarłego. Chrzest taki ma dla osoby zmarłej jednak wyłącznie znaczenie potencjalne i nie jest automatycznym zaliczeniem ani do mormonów, ani do zbawionych.

Ksiądz strzelał z pistoletu do wiernych

Na szczęście była to tylko zabawkowa broń na wodę... święconą wodę. 😄
Ojciec Timothy Pelc jest kapłanem w kościele św. Amrożego w Detroit w stanie Michigan. Podczas niedzielnego nabożeństwa Pelc założył maseczkę, przyłbicę oraz rękawiczki i spryskał wodą święconą ponad 50 wiernych, którzy podjeżdżając samochodami dostąpili tradycyjnego obrzędu święcenia/błogosławienia pokarmów. To wszystko wydarzyło się oczywiście podczas trwania pandemii koronawirusa. Ciśnienie wody było tak duże, że bez problemu kapłan trafiał w każdy koszyczek wystawiony przez kierowcę lub pasażera pojazdu!


Katoliczka, która widziała stworzenie człowieka z ziemi- dziewicy

Aneks do biblii czyli objawienia Anny Katarzyny Emmerich

(Anna Katarzyna Emmerich - ur. 8.09.1774, zm. 9.02.1824 – niemiecka mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka katolicka. Beatyfikowana 3 października 2004 przez papieża Jana Pawła II.)
Na podstawie jej wizji reżyser Mel Gibson nakręcił film Pasja.
Wątpliwości części komentatorów budzi zarówno treść jak i autentyczność pism Emmerich. Wyrażane są wątpliwości, czy Clemens Brentano tylko spisał, czy też ubarwił bądź zniekształcił treść objawień. Z tego powodu książka „Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa” nie została wzięta pod uwagę podczas procesu beatyfikacyjnego siostry Katarzyny. Część spisanych objawień także jest obiektem krytyki, jak np. interpretacja czarnej skóry jako znamienia Kaina, a ludzi o jaśniejszej skórze jako „szlachetniejszych”.

Hellenizm - wpółczesna religia politeistyczna

Hellenizm jest współczesną religią politeistyczną, której wyznawcy czczą Bogów, którzy wyrazili się w panteonie starożytnych Greków. Starożytni Grecy dzięki swemu geniuszowi w sferze literatury, sztuk plastycznych i filozofii położyli fundamenty pod dzisiejszą cywilizację Zachodnią. Hellenizm dostrzega uniwersalne i nieprzemijające wartości również w religii, jaka się w tym narodzie zrodziła.

Jezus został pożywieniem i rozmawiał z zakonnicą

Oczywiście z siostrą pochodzącą z Polski.
W latach (1934-1939r) - S.B. siostra Leonia Nastał słyszała i widziała Jezusa...

" JEZUS: Jestem w tabernakulum. Szukasz Mnie - oto tam znajdziesz Mnie na pewno. Przypomnij sobie, co powiedziałem, żyjąc na ziemi: Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata (Mt 28,20). Dotrzymuję obietnicy. Jestem w Kościele, jako jego głowa; jestem w jego członkach mistycznych, jako pierwiastek ich życia. Ale prócz tamtych rodzajów obecności mojej, jestem istotnie, osobiście, choć w sposób sakramentalny, w Hostii najświętszej. Kto Hostię uwielbia. Mnie uwielbia, kto Jej dotyka rękami, Mnie dotyka, kto Ją przyjmuje, Mnie przyjmuje. Mnie kapłan podaje duszom na pożywienie, Mnie podnosi w Najświętszej Ofierze, Mnie zanosi chorym, Mnie zamyka w tabernakulum,bym mógł do wszystkich przemawiać w sposób duchowy, bym mógł na wszystkich spoglądać, bym mógł od wszystkich osobiście odbierać ofiary do mych stóp przyniesione, a zwłaszcza dar serc, który jest Mi tak miły. Jestem tu, dziecino, lecz ukryty."

Olimpiada Robotnicza w Wiedniu

Wiedeńska olimpiada zgromadziła 80 tysięcy (!) sportowców z całego świata, wśród nich siedmiuset z naszego kraju.
Kiedyś to było. ⚽️ 🚴‍♂️🤸‍♂️

Katolicki faszyzm po chorwacku

Wiosną 1941 r. przybył do Zagrzebia włoski korespondent wojenny Curzio Malaparte. Miał się tu spotkać z Ante Paveliciem, liderem faszystowskiego ugrupowania ustaszów i przywódcą Niepodległego Państwa Chorwackiego. W międzyczasie przemierzył kraj, obserwując porządki wprowadzane systematycznie przez nowe władze.

Bóg zaratusztrian

BÓG ZARATUSZTRIAN

Wszystko co wiemy o Dobrym Bogu Ahura Mazdzie i Złym Duchu Angra Mainju pochodzi z objawienia Zaratusztry. Wierzymy Zaratustrze, że głosił religię dobrą, najświętszą i najlepszą.

Pius XII i faszyzm

Garść z historii kościoła katolickiego. Na uwagę zasługuje szczególnie " heroiczna " walka z okupantem między innymi biskupów kieleckiego i częstochowskiego. W takim przypadku chyba przestaje dziwić "miłość " Brunatnej Góry do faszystów.


Polski biskup atakuje prymasa

Listy, donosy, oskarżenia ... publiczna kłótnia w ePiSkopacie.
Podobny wyczyn byłby do niedawna całkowicie nie do pomyślenia, dlatego warto go odnotować, gdyż to wydarzenie bez precedensu. Najprawdopodobniej pierwszy raz w historii kraju nad Wisłą jeden z biskupów postanowił całkowicie jawnie i otwarcie wystąpić przeciwko urzędującemu prymasowi. Biskup Edward Janiak, bo o nim tu mowa, napisał kolejny list, w którym atakuje prymasa Polski Wojciecha Polaka. Według Janiaka to Polak właśnie uderza w wizerunek Kościoła. "Nie będę milczał w sprawie fałszywych oskarżeń mojej osoby" - pisze Janiak, odnosząc się do wysuniętych wobec niego oskarżeń o ukrywanie pedofilii.


Trzy Strzały - symbol antyfaszystowski

Dziś parę słów o genezie znaku, który straszliwie oburzał faszystów 80 lat temu, i, jak się okazuje, niektórych oburza też i dzisiaj.
To oczywiście "Trzy Strzały" - międzynarodowy symbol walki z faszyzmem.

Polski skoczek prosi Rydzyka o wsparcie

Polski skoczek apeluje do Tadeusza Rydzyka, a wszyscy wokół zwijali się ze śmiechu.
Nie lepiej byłoby zwrócić się do Natanka? Wtedy napewno coś by się działo... 😄
Alleluja i do tyłu!


Najmniejsza procesja Bożego Ciała w Polsce

Boże Ciało - święto katolickie, szczególnie hucznie obchodzone w kraju nad Wisłą, czego dowodem są bardzo liczne i bogato oprawione procesje. Tymczasem w tym własnie dniu, kolejny rok z rzędu, przeszła ulicami Poznania najprawdopodobniej najmniejsza i najbardziej skromna (zaledwie kilka osób) w Polsce procesja, która według pomysłodawców jest bardziej spacerem ewangelizacyjnym.


Gwiazda raelian - co oznacza?

Używanie swastyki w symbolu raeliańskim było powodem odrzucenia prośby o wydzielenie eksterytorialnej ziemi przez Izrael, a później przez Liban, pod budowę Trzeciej Świątyni – Ambasady dla Pozaziemskich Cywilizacji. Z tej przyczyny na terenie Izraela raelici używają logo niezawierające swastyki. Raelianie oficjalnie na swojej stronie internetowej starają się przywrócić swastyce jej dawną symbolikę.

Tęskno mi za średniowieczem

Niespodziewanie posypały się liczne udostępnienia tego teledysku, więc i my nie będziemy gorsi. Takie czasy, że nie tylko Spekulantowi tęskno za średniowieczem.
Na pewno tęskni za tym okresem historycznym największa organizacja religijna w pewnym kraju środkowoeuropejskim i jej polityczni poplecznicy...

Magowie zaratusztriańscy

Słowo „Magia” jako wyrażenie ma swoje korzenie w określeniu Magowie – Mędrcy. Mędrcy –Magowie byli starożytnymi kapłanami zoroastryjskimi. Grekom byli znani kapłani zoroastryjscy należącymi do plemienia Medów w północno-zachodnim Iranie którzy utworzyli Imperium Medyjskie poprzedzające Achemenidzkie.

Komu potrzebni są pastafarianie?

Pastafarianizm – autonomia i duma
W 2005 roku Bobby Henderson rozmyślając nad złem i fałszem w nauce doznał olśnienia - został tknięty Potworną macką i objawił światu Potwora.*

Mnich wykonuje światowe przeboje

Kazutaka Yamada, znany również jako Kossan, jest mnichem buddyjskim Zen i nauczycielem medytacji z Tokio. Założył swój kanał na Youtube, w którym wykonuje nie tylko utwory związane z buddyzmem, ale też covery klasycznych piosenek rockowych na takich tradycyjnych instrumentach jak bęben, gong i dzwon.

Zakonnicy Katolickiego Kościoła Palmariańskiego

Życie zakonne w Klasztorze El Palmar de Troya.
Oficjalne wideo Świętego Kościoła Palmariańskiego
Można zostać świętym za odprawienie dużej liczby mszy...

Chiński bóg osób homoseksualnych

Tu'er Shen (chiński: 兔兒神, Kocięcy Bóg - kocię to w tym przypadku młode zająca) albo Tu Shen (chiński: 兔神, Króliczy Bóg) to niemal zapomniane bóstwo z ludowej religii Chin, które teraz powraca do łask.

Australia aborygeńska - mapa

Mapa, która pokazuje jak mało wiemy o skolonizowanych krajach i kontynentach i jak łatwo niektórym nazywać je "dzikimi" lub "niecywilizowanymi". Mapa prawowitych właścicieli Australii czyli Aborygenów pokazuje jak wyglądał ten kontynent przed przejęciem go przez kolonialistów.

Jak w kościele zamiata się brudne sprawy pod dywan

Film, w którym siostra zakonna argumentuje dlaczego dziennikarz nie powinien zajmować się "sprawami brudnymi" dla biskupa Edwarda Janiaka. Sam zainteresowany również nie chciał zająć głosu w sprawie.

Unitarianie w Polsce

youtube: "Unitarians in Poland"
Tacy jesteśmy.
Reprezentanci Akademii Unitariańskiej są autorami filmiku o działalności Towarzystwa unitariańskiego im. Braci Polskich w Warszawie. Film robiony był bez żadnych przygotowań, stąd słychać przejęzyczenia (oczywiście "Noc Świątyń" , a nie "Noc Muzeów") i brak obycia z kamerą. Ale właśnie tacy jesteśmy! Nie jesteśmy teologami i filozofami, a rozmawiamy o sensie życia, nie jesteśmy historykami, a zajmujemy się Braćmi Polskimi, nie jesteśmy religioznawcami, a szukamy Wartości w innych religiach. Mamy różne wady i liczne niedoskonałości, ale kiedy razem zapalamy unitariański znicz, wcale nam to nie przeszkadza. Najważniejsze, że szacunek w dyskusji i życzliwość są w naszej grupce autentyczne. I jest tam miejsce i dla Pani/Pana. Zapraszamy!

Jak zdobyć błogosławieństwo papieża na piśmie?

Błogosławieństwo może mieć (niemal) każdy. Dziś dostępne są przez stronę internetową, ale możemy też udać się po nie do Urzędu Dobroczynności Apostolskiej w Watykanie osobiście.

Dostępne są wzory na różne okazje: ważne urodziny, rocznicę ślubu, święceń kapłańskich etc.. Zresztą zobaczcie sami na stronie Elemosineria.va Język polski jest tu dostępny jako jeden z zaledwie siedmiu języków.

Tylko pamiętajcie, że taki pergamin może sobie wyrobić jedynie dobry katolik (nie może np. żyć w związku niesakramentalnym). Nikt tego teraz nie sprawdza, ale na stronie znajduje się checkbox, którym należy potwierdzić, że jest się "wierzącym praktykującym".

Najtańsze wzory pergaminów kosztują już 16 euro, czyli niemal 70 złotych, najdroższe 24 euro - trochę ponad 100 złotych (do tego koszt przesyłki, 18 euro do Polski). No bo płaci się oczywiście nie za samo błogosławieństwo, tylko za dokument. Dochód z pergaminów jest przeznaczany na Elemosinerię, czyli działalność charytatywną papieża.

Urzędem Dobroczynności Apostolskiej (wł. Elemosineria Apostolica, łac. Eleemosynaria Apostolica) kieruje jałmużnik papieski. Należy on do rodziny papieskiej (łac. Familia Pontificia, wł. Famiglia pontificia, to grupa tytułów honorowych, najbliższych współpracowników papieża) i jest członkiem Domu Papieskiego (łac. Domus Pontificalis, wł. Corte pontificia, czyli dworu papieża).

Obecnie jałmużnikiem jest Polak, kardynał Konrad Krajewski (jeśli się przyjrzycie, jest podpisany w prawym dolnym rogu). Znany dzięki gazecie "la Repubblica" jako "Robin Hood papieża", od kiedy zadeklarował, że będzie opłacał rachunki zadłużonego budynku w którym nielegalnie zamieszkiwało około 450 osób.

Urząd jałmużnika ma wielowiekową tradycję. Same pergaminy z błogosławieństwem papieża pojawiły się ponad sto lat temu za pontyfikatu Leona XIII w 1893 roku.

Nie znalazłem współczesnych danych, ale strona Rzym kropka it podaje, że w samym 2009 roku wydano takich błogosławieństw 260 tys. Jeśli przyjęlibyśmy średnią 85 złotych za pergamin to jest to ponad 22 mln złotych (odejmując pewnie niemałe koszty produkcji i obsługi - dokument wygląda porządnie). Od zeszłego roku kiedy można kupować je przez internet, ta liczba na pewno wzrosła.
Ksiądz pedofil nie może odpowiadać przed świeckim sądem


Ostatnimi czasy zaczyna przybywać naśladowców słynnego księdza z Grzechyni. Tym razem jeden z duchownych poruszył sprawę odpowiedzialności księży oskarżonych o pedofilię jasno stwierdzając, że ksiądz nie jest zwykłym śmiertelnikiem (jest półbogiem?) i nie może być sądzony przez państwowe sądy, tylko przez Kościół...

Początek łączenia parafii w Polsce
Biskup diecezji opolskiej oficjalnie zapowiedział łączenie niektórych parafii w swojej diecezji. Spowodowane jest to postępującym spadkiem liczby powołań przez co nie można obsadzić proboszczami wszystkich dotychczasowych (licznych) parafii.
Łączenie będzie faktycznie oznaczało tzw. cichą likwidację części z nich, gdyż tylko w niektórych  będzie rezydował proboszcz, a w innych już nie, czyli faktycznie te "puste" staną się tylko filiami.
Oczywiście należy przy tym nadmienić, że ilość chętnych do bycia księdzem będzie się zmniejszała coraz szybciej ze względu na wzrost laicyzacji w młodszych pokoleniach co spowoduje, że proces łączenia/likwidacji będzie przyspieszał...

Pierwsza Koronawirusowa Pielgrzymka na Jasną Górę

Twardy elektorat postanowił pokazać, wzorem swoich guru, że nie obowiązują go żadne przepisy pandemiczne i wyruszył na coroczną pielgrzymkę pieszą naiwnie wierząc, że żadna siła na tej ziemi nie odważy się jej zatrzymać. Jak można się jednak przekonać poniżej, nawet w tak bardzo klerykalnym kraju nad Wisłą trochę się już jednak zmieniło na lepsze i ten wirusowy pochód został w końcu zatrzymany nad Słupią prze policję. Pielgrzymka wyruszyła z Łowicza na Jasną Górę w poniedziałek. Uczestniczyło w niej ok. 150 osób, które pierwszego dnia wędrówki zostały zatrzymane przez policję po przebyciu ok. 30 kilometrów w pobliżu miejscowości Słupia.

Oto relacja z tego niezwykłego wydarzenia, które żartobliwie zdążono już nazwać I Koronawirusową Pielgrzymką na Jasną Górę...

Zaratusztrianizm w Chinach i w Japonii

W klasycznym chińskim zaratusztrianizm był najpierw określany jako „hútiān”, termin ten później został zastosowany do wszystkich koczowników za czasów Północnej Południowej dynastii Wei-Jin.. We wczesnym okresie dynastii Tang wymyślono dla zaratusztrianizmu nową „zian”, oznaczającą „kult nieba”. Następnie określano go mianem „religii czczącej niebo”, w chińskim wymawiano „ziāndziào”, a po japońsku kenkyo.

Na Dalekim Wschodzie zaratusztrianie byli uważani nie za „czcicieli ognia”, ale za „czcicieli nieba”. Rzadko zdarza się, aby Chińczycy stworzyli nową hieroglif dla obcej religii, i z tego wynika, że ​​zaratusztrianie wywarli spory wpływ na średniowieczne społeczeństwo chińskie. Chińscy historycy od X wieku religię tę nazywali ”Zuluzhı” (Japoński odpowiednik „Zoroshi”) Zaratusztra.

***

Historia zaratusztrianizmu na Dalekim Wschodzie jest podzielona na trzy okresy.

▪ Pierwszy okres rozpoczął się wraz z dynastiami Wei i Jin, (północną i południową) 220–589 n.e., kiedy Sogodyjczycy napłynęli do Chin ze swoim dość synkretycznym zaratusztrianizmem, chociaż wydaje się, że nie mieli zamiaru propagować go w Chinach.

Najwyraźniej sogodyjscy zaratusztrianie nie mieli żadnych świętych ksiąg w formie pisanej, na co wskazuje fakt, że obecnie są znane tylko dwa fragmenty zaratusztriańskie teksty zapisane w języku sogodyjskim. Jeden to fragment sogdyjskiego tłumaczenia Aszem Wohu znaleziony przez Aurela Steina (1862–1943) w Dunhuangu, który obecnie znajduje się w British Museum, a drugi, również z Dunhuangu, „Pytania Zaratusztry do Ahury Mazdy o los duszy po śmierci”, jest teraz w Muzeum Narodowym w Kioto.

Brak również chińskich zapisów na temat zaratusztrianizmu, w przeciwieństwie do obfitej literatury na temat manicheizmu i nestorianizmu.

Za panowania dynastii Tang (618–907 n.e.) zakazano Chińczykom wyznawania zaratusztrianizmu jako wiary obcokrajowców.

Po upadku dynastii Sasanidzkiej w 651 roku n.e. oprócz zaratusztrian sogodyjskich pojawili się w Chinach zaratusztrianie z Iranu uciekający przed prześladowaniami arabskimi. Ten okres zakończył się, wraz z upadkiem dynastii Tang w 907 roku n.e.

▪ Drugi okres trwający do dziś, zapoczątkowało panowanie pięciu dynastii i dziesięciu królestw (907–960 n.e.). W tym czasie wierzenia i bogowie zaratusztrianizmu sogdyjskiego zostali asymilowani stając się częścią panteonu w chińskich wierzeniach ludowych. Po czasach dynastii Juan (1271–1368 n.e.) bogowie zaratusztriańscy i egzotyczne zwyczaje sogdyjskie często można odnaleźć w symbolice i motywach chińskiej literatury ludowej. Jeśli religię tę, dość popularną wśród Chińczyków, można uznać jeszcze za zaratusztrianizm, to mamy do czynienia z jej chińską odmianą”. Ta forma chińskiego zaratusztrianizmu kwitła aż do lat 40. XX wieku, znikając na skutek komunistycznych prześladowań.

▪ Inna forma zaratusztrianizmu pojawiła się w Chinach w XVIII wieku, kiedy kupcy Parsów przybyli z Bombaju do Makao, Hongkongu i Kantonu. W pierwszej połowie XIX wieku zajmowali się głównie handlem opium, a na początku XX wieku z tych miast rozpoczęli handel bawełną z Japonią. W tych nadmorskich miastach na Dalekim Wschodzie powstały istniejące do dziś cmentarze i świątynie Parsów.

W 1949 r. większość Parsów została wygnana z Chin, kiedy Komunistyczna Partia Chin przejęła władzę, Potomkowie Parsów z Chin przetrwali w Japonii i żyją tam w niewielkiej diasporze.

autor: Takeszi Aoki

Na ilustracji sogodyjski motyw zaratusztriański z grot w Dunhuangu.Źródło:
https://bit.ly/2zu1EFP

Polscy wolnomularze zaprosili rabinkę

Wolnomularstwo czerpie z różnych tradycji, składających się na ludzką cywilizację – i do każdej z nich odnosi się z szacunkiem oraz z ciekawością. Dlatego kielecka loża „Michał Tokarzewski-Karaszewicz” zdecydowała się zaprosić na swe prace rabinkę Małgorzatę Kordowicz, by przy jej pomocy lepiej poznać symboliczne znaczenie Świątyni Salomona w judaizmie.

Pani Małgorzata Kordowicz jest absolwentką Wydziału Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczyła hebrajskiego m. in. na UW, w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. J. Kuronia i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydała polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci (pierwszy żydowski modlitewnik, który ukazał się drukiem w Polsce od czasu II wojny światowej) oraz wzbogacony o część współczesną reprint elementarza do nauki hebrajskiego z początku ubiegłego wieku („Sfatenu – Nasz język”). W 2016 r. ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i – jako pierwsza Polka – została rabinką. Obecnie pełni tę funkcję, jako jedyna kobieta, w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Spotkanie z nią odbyło się w Świątyni zakonu „Le Droit Humain” w Kielcach w niedzielę 16 lutego. Poza licznie zgromadzonymi Siostrami i Braćmi z loży MTK obecni byli m.in. Wielki Komandor Federacji Polskiej, Wielce Dostojny Brat Jacek Gargas, wiceprezydent Rady Federacji Wielce Szanowny Brat Paweł Orkowski, Czcigodni Mistrzowie zaprzyjaźnionych lóż DH „Pierre et Marie Curie” i „Konstytucja 3 Maja” na Wschodzie Warszawy, a także członkowie obu lóż warszawskich i loży „Braterstwo pod Wawelem” na Wschodzie Krakowa. Prace przeprowadzono wedle specjalnej formuły „zamkniętych prac białych”, zatwierdzonej przez Radę Najwyższą DH. Otwarto je zgodnie z rytuałem Loży Ucznia, a następnie uroczyście wprowadzono Gościa – czy, jak woleli niektórzy, „Gościnię”. Czcigodny Mistrz po powitaniu zwrócił się do niej z prośbą o zachowanie dyskrecji co do miejsca spotkania i szczegółów obrzędu wolnomularskiego, które przy tej okazji poznała, po czym nastąpił niezwykle ciekawy wykład i dyskusja.

Siostry i Bracia w skupieniu wysłuchali prelekcji, odnoszącej się m.in. do historii Arki Przymierza i Przybytku Mojżeszowego, powstania Świątyni Jerozolimskiej i jej burzliwych dziejów, do niosących symboliczne i mistyczne znaczenia szczegółów konstrukcyjnych, a także do wpływu tychże na kształtowanie się żydowskich praktyk religijnych, szczególnie Szabatu. Pytania, które się następnie posypały, dotyczyły m.in. różnic i zbieżności w wolnomularskiej i judaistycznej interpretacji poszczególnych symboli, ale także ich związków z klasyczną filozofią grecką. Wspólnie zastanawiano się między innymi nad symbolicznym znaczeniem surowców, wedle przekazu świętych ksiąg użytych do budowy, nad symboliką liczb niecałkowitych, opisujących poszczególne wymiary Arki, nad tajemniczym zwierzęciem, którego skóra miała być użyta wewnątrz Świątyni, a które zdaniem niektórych rabinów mogło być… jednorożcem, a nawet, w pewnym wątku rozważań, nad współczesnymi aspektami politycznymi symboliki związanej ze Ścianą Płaczu.

Po zakończeniu dyskusji – interesującej, inspirującej do dalszych dociekań i owocnej – prelegentka została ceremonialnie pożegnana i wyprowadzona ze Świątyni przez wyznaczonych Oficerów Loży, a wtajemniczeni – Siostry i Bracia należący do Zakonu – dokonali rytualnego zamknięcia swych prac. Pomysłodawczyni zaproszenia między kolumny rabinki Małgorzaty Kordowicz, Mistrz kieleckiego warsztatu Siostra Paulina Mularska-Ołowiak, zebrała zasłużone gratulacje i podziękowania za swoją inicjatywę.

Formuła „zamkniętych prac białych”, polegająca na zaproszeniu Profana będącego specjalistą w określonej dziedzinie na spotkanie o charakterze rytualnym, dotychczas rzadko stosowana w Federacji Polskiej DH, została bardzo pozytywnie oceniona przez wolnomularzy, uczestniczących w niedzielnym wydarzeniu. Będzie wobec tego, jak można się spodziewać, jeszcze wielokrotnie urozmaicać zwykły rytm prac adeptów Sztuki Królewskiej w różnych lożach naszego Zakonu.

Pierwsza na świecie suknia z wodą święconą

Takie rzeczy tylko w Polsce. Okazuje się, że Watykan to także nazwa sukni...😂😆😜


Metka z wodą święconą
https://www.facebook.com/Karolina.Seeger/photos/a.100352334657977/262844658408743/?type=3&theater

Jezus z Oriona i Jehowa z Plejad

Montanus, założyciel sekty montanistów w II wieku (na którego zresztą jako prekursora ruchu charyzmatycznego powołują się niektórzy charyzmatycy) twierdził, że owa stolica będzie w wiosce Pepuzie w Turcji (gdzie się prawdopodobnie urodził.
.
Mormoni poszli jeszcze dalej: Ameryka jest Ziemią Obiecaną,, którą nawiedził Chrystus po zmartwychwstaniu, by nauczać Indian (którzy są w istocie zaginionym pokoleniem Izraela). Inną ciekawostką jest dokładne określenie miejsca przebywania Boga, który ponoć miał mieszkać w pobliżu Koloba (to, czy jest ów Kolob jest gwiazdą czy planetą nie zostało określone).
.
Nawiasem mówiąc - Świadkowie Jehowy umiejscawiali (nie wiem czy jeszcze dziś to jest aktualne, czy jak wiele innych nauk przeminęło) w gwiazdozbiorze Plejad:
„Naturalnie, że wierzch głębiny musiał być zwrócony w stronę ku Plejadom, które jak rozumiemy są mieszkaniem Jehowy” (Stworzenie 1928 [ang. 1927] s. 110).
co budziło nawet konkretny czas podróży Boga:
„Musiała tam być wielka radość w niebie i śpiewy nieograniczonej chwały Bogu, na widok gdy on potężny zastęp aniołów rozpoczął swą podróż na ziemię. Być może, że zachodziła potrzeba kilku dni do odbycia tej podróży z Plejadów na ziemię” (Strażnica 15.10 1931 s. 316)
.
Popraw mnie Eden jeśli się mylę, ale Adwentyści. jeśli się nie mylę, umiejscawiają tron Boga na Orionie?
Znalazłem takie teksty u Bednarskiego:
„Ciemne, ciężkie chmury nadciągnęły i zaczęły się łączyć ze sobą. Atmosfera rozstąpiła się. Wówczas przez otwartą przestrzeń spojrzeliśmy w stronę gwiazdozbioru Oriona, skąd doszedł głos Boga. (EW 41; 1851)” (Wydarzenia czasów końca E. G. White, Warszawa 1995, s. 182).
„Atmosfera dzieliła się i kłębiła. Wówczas przez otwartą przestrzeń w Orjonie zobaczyć mogliśmy, skąd pochodzi głos Boży. Przez tą otwartą przestrzeń upuści się również i święte miasto” (Doświadczenia i widzenia oraz dary Ducha 1930 s. 28).
Miałem wrażenie że Adwentyści odpuścili ten wątek, ale jakiś czas temu natknąłem się na zaproszenie na wykłady telewizyjne w zborze adwentystycznym na ten temat.


Inwokacja do bogini Nut

 


Do bogini Nut

Jesteś silna, jesteś potężna.
Każde miejsce jest wypełnione Twoją urodą.
Cały świat leży pod tobą. Ty to posiadasz!
Gdy otoczysz całą Ziemię i wszystkie rzeczy w Twoje ramiona, otul mnie również.
Uczyń mnie niezniszczalną gwiazdą w twoim ciele.


Do Nut

O, moja matko Nut, proszę o opiekę nade mną, abym został umieszczony wśród niezniszczalnych gwiazd i nigdy nie umarł… aby moje imię pozostało w tej świątyni na wieki wieków”.Nut (egip. noc) — w mitologii egipskiej bogini nieba należąca do Wielkiej Enneady. Nut była dzieckiem Szu, boga powietrza oraz Tefnut uosabiającej wilgoć. Za męża oraz brata Nut Egipcjanie uznawali Geba, reprezentującego Ziemię. Taka personifikacja odróżnia mitologię egipską od wielu innych, gdzie niebo kojarzono z pierwiastkiem męskim, a ziemię z żeńskim, np. Uranos i Gaja u Greków. Nut i Geb mieli pięcioro dzieci, symbolizujących pięć dni egipskiego tygodnia.
Czasami Egipcjanie przedstawiali w sztuce Nut jako Niebiańską Krowę, na której grzbiecie Słońce pokonywało nieboskłon. W tym ujęciu Geba określano jako Byka Nut.


Źródło:
https://bit.ly/3e5JNE2
https://bit.ly/2ZmjV2s
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nut

Koncepcja Boga w teologii transformacji


Poniżej bardzo ciekawy, na wskroś unitariański tekst odnośnie koncepcji Boga w teologii transformacji. "Jestem, którym się staję" mówi o sobie Najwyższy i towarzyszy nam w rozwoju duchowym. Dla UU "lektura obowiązkowa" 
Przy okazji dziękujemy bardzo Arkowi Maleckiemu, duchownemu UU z Leeds, za jego pracę dla polskich unitarian i mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Mapa kościelnej pedofilii w PolsceMapa kościelnej pedofilii i przemocy seksualnej została opublikowana 7 października 2018 roku i, jako pierwsza próba zobrazowania skali kościelnej pedofilii w Polsce (w kontekście ujawnionych przypadków), odbiła się szerokim echem w krajowych i zagranicznych mediach.

Punkty na mapie i związane z nimi historie to tylko fragmentaryczna ilustracja ogólnej skali problemu, ponieważ specyfika przestępstw seksualnych polega na tym, że wiele z nich nigdy nie zostaje ujawnionych, a osoby skrzywdzone w dzieciństwie, o ile w ogóle są w stanie o tym mówić, potrzebują często kilku dekad i wsparcia psychologicznego, żeby głośno nazwać to, co je spotkało. W wypadku przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych tabu jest jeszcze silniejsze ze względu na publiczny autorytet sprawców nadany im przez kościół katolicki (który – jak wiemy z raportu Episkopatu z marca 2019 – nawet w wypadku ujawnienia przestępstwa w 75 proc. wypadków nie usuwa sprawców ze stanu kapłańskiego).

Mamy nadzieję, że dla ofiar tego rodzaju przestępstw mapa stanie się wzmocnieniem i zachętą do ujawnienia własnych historii i szukania sprawiedliwości, a dla dziennikarzy narzędziem, które zachęci ich do prześledzenia i opisania spraw, których finału nie znamy. Mapa pomoże też śledzić peregrynacje sprawców przenoszonych przez biskupów z parafii do parafii.

Znicze dla ofiar pedofilii kleru


Akcja na czasie. 👍👏💓
Drugie milczenie Kościoła... "Mea maxima culpa" nie wystarczy❗
Czas na więzienie dla sprawców❗
Czas na kary dla hierarchów za poplecznictwo i pomocnictwo❗
Czas na odszkodowania dla ofiar wypłacane przez Kościół‼️
Dość uprzywilejowania Kościoła i jego przedstawicieli przez organy państwowe ‼️

Tęczowe nabożeństwo w Krakowie

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie
Nabożeństwo IDAHOBIT (International Day Against Homophobia, Biphobia
and Transphobia) odbywa się w naszej parafii od siedmiu lat i jest przygotowane we współpracy z Fundacją Wiara i Tęcza oraz wszystkimi, którym bliska jest troska o osoby LGBT i ich rodziny. Naszą modlitwą chcemy zwrócić uwagę na coraz częstsze przypadki łamania praw człowieka oraz inspirować do przeciwdziałania przejawom dyskryminacji.
Naszym chrześcijańskim zobowiązaniem jest konieczność zdecydowanego opowiedzenia się przeciw wszelkim formom przemocy i dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych oraz ich rodzin, zarówno w Kościele jak i społeczeństwie. Przykazanie Jezusa, aby kochać Boga i bliźniego jest podstawowym przesłaniem Nowego Testamentu (Mt 22,36-40). Jest to dla nas punkt odniesienia dla wszelkich biblijnych wskazań. W dniu  17 maja 1990 roku, Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła homoseksualność z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Na pamiątkę tego wydarzenia, ustanowiono Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (ang. IDAHOBIT), którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na dyskryminację i przemoc, której doświadczają osoby LGBT. Kościół wierny przykazaniu Jezusa Zbawiciela jest pojednaną różnorodnością, w której każdy człowiek ma swój bezpieczny dom (Ga 3,28).

Kazanie wygłosił pastor Kazimierz Bem ( ur. w 1977 r.), doktor prawa, specjalizował się w prawie uchodźców, absolwent Yale. Pastor kalwiński, pracuje w First Church in Marlborough UCC w stanie Massachusetts.


Ksiądz szarpiący dzieci za włosyOto patologiczne błogosławieństwo przed komunią, najpewniej akceptowane przez rodziców uważających księży za nietykalnych półbogów, którym wszystko wolno...


Egipski mit o stworzeniu świata


"Na początku wszystko pokrywały czarne wody Nun, wszędzie panowała ciemność i cisza. Nagle z głębiny wyłoniły się pierwsze pączki lotosu oraz mała wysepka. Wkrótce lotos rozwinął płatki i zapłonął żółtym światłem. Wewnątrz kwiatu znajdował się mały, już całkiem ukształtowany bóg-stwórca, Atum-Re, zasiadający wśród jasności i spowity słodklim zapachem. Zmienił się w cudownego ptaka feniksa i wzleciał ponad wysepkę, uformowaną na kształt piramidy. Wylądował na jej szczycie, rozpostarł złoto-czerwone skrzydła, po czym wydał głośny okrzyk, który dobił się echem wśród ciszy. Atum-Re poczuł się samotny i z części siebie stworzył syna imieniem Szu, boga powietrza, oraz córkę, lwiogłową Tefnut, boginię mgły i wilgoci. Atum-Re spojrzał na swe dzieci i poczuł się z nich dumny. Szu i Tefnut poczęli Geba - boga ziemi - oraz córkę, Nut, boginię niebios. Geb i Nut opiekowali se sobą wzajemnie i dali życie czworgu dzieciom. Pierwszym z nich był piękny i szlachetny Ozyrys, po nim zaś jego brat Set. Następnie Nut zrodziła dwie córki, odważną czarodziejkę Izydę oraz jej czułą i troskliwą siostrę Neftydę. Dzieci te, w przeciwieństwie do swych przodków, mieszkały na ziemi. Dały początki rodowi wielu bogów i bogiń. Wreszcie Atum-Re rozkazał baraniogłowemu Chnumowi, aby przyniósł koło garncarskie i na nim ulepił z gliny człowieka. Tchnąwszy życie w swoje nowe dzieło, Atum-Re postanowił podarować mu jakiś kraj - stworzył więc Egipt. Na wzór rzeki Nun, z której się wyłonił, dał Egiptowi Nil, któremu cała kraina zawdzięcza życie i dobrobyt."

Słońce wschodzi z kopca stworzenia na początku czasu. Centralny okrąg reprezentuje kopiec, a trzy pomarańczowe koła są Słońcem na różnych etapach jego wznoszenia. Na górze znajduje się hieroglif „horyzontu”, na którym pojawia się Słońce. Po obu stronach znajdują się boginie północy i południa, wylewające wody otaczające kopiec. Osiem kijów to bogowie Ogdoada, grzebiący w ziemi.
By Original artist unknown - Scanned from the book Ancient Egypt, edited by David P. Silverman, p. 121; photograph from the Book of the Dead of Khensumose, Public Domain, Link