Uta Ranke- Heinemann, czyli nowy Luter w spódnicy

UTA RANKE-HEINEMANN. Kobieta teolog-ciekawy życiorys, robiła doktorat razem z byłym papieżem Benedyktem XVI. Potem dostaje katedrę Teologii na Uniwersytecie w Essen [znajdziecie detale z jej życiorysu na Wikipedii [polskie tłumaczenie jest jakoś dziwnie przycięte]. W angielskiej wersji zamieszczone jest jej kredo- pewnie, za te poglądy wyleciała z katolickiej uczelni. Muszę uprzedzić prawdziwych polskich katolików, że to co teraz napiszę jest dość kontrowersyjne dla religijnych ludzi- zabawne, że opinie teologa katolickiego mogą być tak niekościelne??


Uta Ranke-Heinemann by Stuart Mentiply.jpg
"Uta Ranke-Heinemann by Stuart Mentiply" autorstwa Stuart Mentiply - Praca własna. Licencja GFDL 1.2 na podstawie Wikimedia Commons
.

No to do roboty- tlłumaczę [ten właśnie fragment zniknął z polskiego tłumaczenia]


 1. Biblia to nie słowa Boga, ale słowa człowieka;
 2. To, że Bóg istnieje w trzech osobach jest wynikiem wyobraźni człowieka;
 3. Jezus jest człowiekiem, a nie Bogiem;
 4. Maria jest matką Jezusa, ale nie matką Boga;
 5. Bóg stworzył niebo i Ziemię, piekło jest produktem ludzkiej wyobraźni;
 6. Diabeł i grzech pierworodny nie istnieją;
 7. Krwiste odkupienie na krzyżu to pogańska ofiara z człowieka bazująca na modelu religii z Epoki kamiennejNo i co?? Mocne?? Teolog, wszechstronnie wykształcony, profesor - nie jakiś tam ignorant, wojujący ateista.
Muszę przyznać, że Uta podsumowała moje wszystkie osobiste wątpliwosci dotyczące modelu religii w której zostałem wychowany.
A jeśli Ona ma rację?? Co to oznacza dla kościoła nie tylko katolickiego?
Jak by to ksiądz doktor/ dyrektor/rektor/redaktor/ ocenił na falach swego radia???

Mieczysław Lorenc


Polecamy:

null

null


Niektóre poglądy "Lutra w spódnicy":

Tekst (Wikicytaty) udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania

 • Dziewica i anioł – to temat dla poety i malarza. Poeta – Łukasz – rzecz opisał, a malarze wciąż na nowo temat ten podejmują. Zwiastun tego, co boskie i niewinna dziewica, oddalona jeszcze od znojów konkretnego ludzkiego życia, będąca na pograniczu młodości i kobiecości, ogarnięta jeszcze czasem oczekiwania i nadziei, pełna marzeń… Obraz rozrasta się, napełniając się czarem ludzkiej i religijnej fantazji, tak jak fascynował ludzi od zawsze.
  Na podstawie podobnych fantazji już w starych religiach astrologicznych dziewica została przeniesiona jako gwiazdozbiór na firmament niebieski; jako niebiańską dawczynię płodności Egipcjanie wynieśli do gwiazd Izis, Grecy – Dike, jako Asteę gwiazdozbiór Panny, a także Demeter i Tyche. W wyniku takich fantazji umysłu ludzkiego również mnóstwo innych antycznych bogiń było dziewicami, na przykład Artemida, bogini, która nie tylko ochraniała młodych i niewinnych chłopców, ale była także władczynią-opiekunką młodości, wesela i narodzin. Atena była dziewicą, boginią bez matki, która podobnie jak dziewica Nike, wyszła z głowy Dzeusa. Nemesis i wspomniana już Dike są dziewicami, nieprzystępnymi i niezależnymi boginiami prawa.
  Można by wymieniać jeszcze wiele. W przypadku ich wszystkich wyobrażenie o boskości i dziewiczości było zarazem przejawem i wyrazem starego marzenia i tęsknoty za niedoczesnym i pozadoczesnym bytem. Dziewicą jest też wielka dziewica chrześcijaństwa – Maria. I dla wielu, nawet jeśli Kościół to kwestionuje, jest ona – chociaż w sposób nie wyrażany wprost – wielką boginią chrześcijaństwa.
  • Źródło: Nie i amen
 • Chrześcijaństwo jest religią gloryfikującą jeden konkretny historyczny fakt stracenia, stracenie Jezusa, gdyż Kościół dostrzega w tym wydarzeniu zbawienie przez krew. Tym samym kara śmierci jest dla chrześcijan warunkiem zbawienia. Kara śmierci zostaje przez to – jeśli można się tak wyrazić – uświęcona jako środek do osiągnięcia zbawienia. Bóg okazuje się tu najwyższym rzecznikiem kary śmierci, gdyż skazał swego syna i pragnął jego ukrzyżowania, to znaczy zbawienia ludzi. Ponieważ instytucja ferowania wyroków śmierci musiała istnieć już przed Jezusem, aby odpowiednio wcześniej umożliwić dokonanie się zbawczej śmierci – zatem wszyscy ludzie straceni przed Jezusem stają się niejako warunkiem, poprzednikami i tymi, którzy utorowali drogę tej zbawczej śmierci. Podobnie wszyscy, którzy zostali straceni po Jezusie, są ofiarami tej „koncepcji-zbawienia-przez-krzyż” (Kreuz-Erlösungs-Idee), ponieważ instytucja kary śmierci, która w odniesieniu do Jezusa była wolą Boga, w przypadku innych ludzi też nie może być z tą wolą sprzeczna. Tak na tę kwestię patrząc, można stwierdzić, że wszyscy straceni są w pewnym sensie męczennikami, zmarli oni i umierają dla dobrej, najlepszej idei – zbawienia świata.
  • Źródło: Nie i amen
 • Gwiazda musiała w międzyczasie funkcjonować mało sprawnie. Od chwili, gdy magowie zobaczyli ją na Wschodzie, świeci im wprawdzie aż do Jerozolimy, potem jednak dopiero po wizycie u Heroda, świecąc przed nimi aż do miejsca pobytu poszukiwanego dziecięcia w Betlejem. Gdyby gwiazda świeciła bezustannie, albo zaczęła świecić odrobinę wcześniej, albo gdyby świeciła omijając Jerozolimę, wówczas fatalna w skutkach wizyta u Heroda byłaby zbędna, a nowemu królowi Żydów nie zagroziłoby śmiertelne niebezpieczeństwo spowodowane chwilowym brakiem świecenia gwiazdy. Za dzieci betlejemskie zamordowane przez Heroda, w każdym razie według ujęcia Mateusza, winę tym sposobem ponosi niebiańska gwiazda, która okazała się gwiazdą – zwiastunem śmierci.
  • Źródło: Nie i amen

Pierwsza biskupka była Polką

Pierwszą kobietą wyświęconą na urząd biskupi była bowiem Polka, siostra Antonina Maria Izabela Wiłucka-Kowalska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Mariawitek. Jej święcenia biskupie odbyły się 28. marca 1929 r. w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku. Jak do nich doszło? Antonina Wiłucka (1880-1946) pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Po ukończeniu prestiżowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego Żeńskiego Marty Łojkówny w Warszawie objęła posadę nauczycielki domowej. Predestynowało ją gruntowne wykształcenie, uzdolnienia muzyczne i świetna znajomość języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Po wybuchu pierwszej wojny światowej wraz z rodziną, u której pracowała, została wywieziona na Krym, skąd powróciła po zakończeniu działań wojennych w 1918 r. Odwiedzając w tym samym roku rodzinę w Płocku, zapoznała się z Mariawityzmem. Poznała wówczas również osobiście jego założycielkę, Matkę Marię Franciszkę Kozłowską. Pod wpływem tego spotkania, mimo oporu ze strony rodziny, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Mariawitek, przyjmując imię zakonne Maria Izabela. Doceniając uzdolnienia nowej zakonnicy, Matka Maria Franciszka poleciła ją na swoją następczynię. 8 września 1922 r., realizując wolę zmarłej rok wcześniej założycielki, wybrano siostrę Marię Izabelę na funkcję przełożonej generalnej. W tym samym roku w Kościele Mariawitów zostały wprowadzone tzw. „małżeństwa zakonne” członkiń Zgromadzenia z kapłanami. Siostra Maria Izabela Wiłucka wstąpiła wówczas w związek małżeński ze zwierzchnikiem Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Arcybiskupem Janem Marią Michałem Kowalskim. Arcybiskup Kowalski rozpoczął szeroko zakrojony program reform wewnętrznych, który budził wiele kontrowersji i w końcu doprowadził do usunięcia tej wspólnoty z Unii Utrechckiej. Jedna z tych reform polegała na wprowadzeniu w Kościele kapłaństwa kobiet. W 1929 r. siostra Wiłucka otrzymała święcenia prezbiterialne (wraz z 11 innymi zakonnicami), a następnie konsekrację biskupią.


 Z dziejów Królestwa, Felicjanów, 1972 roku

W 1935 r. w Kościele Starokatolickim Mariawitów doszło do rozłamu. Grupa bardziej zachowawczych biskupów i kapłanów wypowiedziała wówczas posłuszeństwo Arcybiskupowi Kowalskiemu. Udało im się pociągnąć za sobą większość członków Kościoła. Mniejszość, która opowiedziała się po stronie Kowalskiego, stworzyła wówczas Kościół Katolicki Mariawitów z siedziba w majątku Felicjanów koło Płocka. Warto jednak zauważyć, że początkowo obydwie wspólnoty mariawickie święciły kobiety. Dopiero nieco później Kościół Starokatolicki Mariawitów odstąpił od tej praktyki, mając nadzieję na ponowne nawiązanie wspólnoty z Unia Utrechcką, której Kościoły opowiadały się w tym czasie przeciwko ordynacji kobiet. W latach 1936-37, gdy Arcybiskup Kowalski przebywał w więzieniu, biskup Wiłucka sprawowała funkcję zwierzchnika Kościoła z tytułem Arcykapłanki. Powróciła do tych obowiązków w styczniu 1940 r. po aresztowaniu Arcybiskupa Kowalskiego przez Gestapo i wywiezieniu go do Dachau. W marcu 1941 r. również sama została wywieziona do obozu koncentracyjnego. Po zwolnieniu zamieszkała w Płońsku, gdzie siostry mariawitki zostały zatrudnione w szpitalu. Stamtąd, w miarę ograniczonych możliwości, kierowała Kościołem i starała się podtrzymywać kontakt z uwięzionym mężem. Wiosną 1945 wróciła do zniszczonego Felicjanowa. Zmarła tam 27. listopada 1946 r. Pochowano ją w parku przed dworem felicjanowskim. Kościół Katolicki Mariawitów czci Marię Izabelę jako świętą.

Wspólnota „mariawitów felicjanowskich” pozostaje niewielką i w pewnym stopniu wyizolowaną społecznością kościelną, która nadal wzbudza wiele kontrowersji. Również obecnie jej zwierzchnikiem jest kobieta, biskup Damiana Maria Beatrycze Szulgowicz. (...) Abstrahując od wszystkich związanych z nim kontrowersji, jedno wypada powiedzieć wyraźnie: to właśnie mariawitom należy się palma pierwszeństwa jeżeli chodzi o ordynację kobiet w Kościołach szeroko pojętej tradycji katolickiej. Również Unia Utrechcka mogłaby to mocniej podkreślać zważywszy na fakt, iż w należącej do nich Kościołach święceń kapłańskich zaczęto udzielać kobietom dopiero pół wieku później, a na pierwsza biskupkę w Unii Utrechckiej wciąż jeszcze czekamy.

Papież Franciszek- szybkie rączki

Papież Franciszek dał do zrozumienia, że ​​nie chce, aby wierni całowali jego papieski pierścień, wielokrotnie odciągając swoją rękę od pielgrzymów ustawionych w kolejce, aby go powitać z czcią podczas jego jednodniowej wizyty w Świętym Domu w Loreto. 👍👏👌

Całowanie papieskiego pierścienia jest tradycyjnie postrzegane jako znak szacunku dla urzędu papieża. Ten hołdowniczy gest jest już jednak ewidentnym reliktem imperialnej świetności dworu papieskiego, w dzisiejszych czasach, budzącym wiele kontrowersji...Pierścień Rybaka (łac. anulus Piscatoris) – złoty lub pozłacany sygnet papieża stosowany od XIII wieku jako pieczęć do sygnowania brewe i listów prywatnych,  przedstawia świętego Piotra zarzucającego sieć, a wokół tego wyobrażenia wygrawerowane jest imię papieża.
Pierścień Rybaka papieża Franciszka nie jest złoty, lecz pozłacany, gdyż papież odmówił przyjęcia złotego Pierścienia.

Tadeusz Kościuszko - cytaty

Tadeusz Kościuszko był postacią wyprzedzającą swoje czasy. Nazywany jest przyjacielem chłopów, Indian, Żydów, niewolników, kobiet i zadeklarowanym przeciwnikiem kleru.Kościuszko wywodził się z prawosławnej szlachty białoruskiej i był wychowany w duchu tolerancji. Jeden z jego przodków- Jan na początku XVII wieku był wyznania ewangelickiego, a później ożenił się z arianką i sam przeszedł na socynianizm. Późniejsi Kościuszkowie – prawdopodobnie po dekrecie Sejmu z 1658 r. zmuszającym polskich arian do przyjęcia katolicyzmu lub opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej- postanowili zostać rzymskokatolikami.

Kościuszko był antyklerykałem czynnym. Gdy brakowało materiałów na polskie mundury, naczelnik rozkazał by „wszelkie sukno zdatne z kościołów ma być zabrane”. Był też zadeklarowanym deistą- przyjacielem Jeffersona i Paine'a, uznawał więc publicznie istnienie boskiego elementu, ale wierzył, że ponadnaturalne moce nie mają wpływu na życie ludzi i losy świata. Kościuszko był też wyznawcą wartości oświeceniowych, liberalnych i promujących tolerancję oraz wolnomularzem. W 1799 roku brał udział w zakładaniu w kraju Towarzystwa Republikanów Polskich.

Ciekawostki
Gdy Kongres wypłacił mu zaległe pobory w 1798, mimo trudnej sytuacji finansowej natychmiast przeznaczył te pieniądze na wykupienie wolności i kształcenie czarnych niewolników.
Podczas pobytu Tadeusza Kościuszki w Filadelfii odwiedził go indiański wódz Mały Żółw. Kościuszko podarował mu parę pistoletów wraz z instrukcją użycia ich przeciw „każdemu, kto będzie chciał ciebie (twój lud) podbić”.
Pierwszy w historii Polski doprowadził do utworzenia oddziału złożonego tylko i wyłącznie z Żydów - Starozakonnego Pułku Lekkokonnych.
Mimo trudnej sytuacji własnej, Kościuszko ograniczył pańszczyznę chłopom siechnowickim. Odtąd mieli odpracowywać tylko dwa dni w tygodniu (dotychczas cztery). Kobiety zwolnione zostały zupełnie od pracy. Taka decyzja, która była całkowicie zgodna z poglądami generała, nie mogła znaleźć uznania u okolicznej szlachty, której takie zachowanie nie mieściło się w głowie...
Posted by Mroki Średniowiecza on Sunday, March 24, 2019


Kobieta Krzyżowiec- egzorcyzm przed warszawskim ratuszem

Oto kolejne wydarzenie religijne w okolicach stołecznego ratusza. 😄 Członkini kilkutysięcznego natankowego Zakonu Rycerzy Chrystusa Króla postanowiła obsypać solą egzorcyzmowaną plac przed budynkiem.


Tomek Ssak Sikora

Sposób użycia:
Sól egzorcyzmowaną można stosować oddzielnie od wody. Rozsypuje się ją w pomieszczeniach uważanych za skażone działaniem sił demonicznych, np. w miejscach, gdzie były wywoływane duchy czy odbywało się coś bardzo złego: zabójstwo, kazirodztwo, zaparcie się wiary. Stosuje się także sól egzorcyzmowaną do ochrony domów, mieszkań, zabudowań gospodarczych oraz pól, gdy zachodzi przypuszczenie, że mogą być pod działaniem klątw. Spożywana służy zdrowiu duszy i ciała.   😄

Reklama Watykanu na Wygnaniu

Tytułem przypomnienia....

Zaiste, chyba to pierwsza tego typu promocja instytucji, a raczej jej witryny internetowej pod powyższą nazwą, czyli obecnie najprawdopodobniej najmniejszej na świecie (2009 r.- około 30 wyznawców) wspólnoty ultrakatolickiej, której od kilku już dekad przewodzi, a właściwie "papieżuje" konklawistyczny "Ojciec Święty" Michał I z amerykańskiego stanu Kansas.
Czym jest „Watykan na Wygnaniu”?

Ta strona internetowa podlega autorytetowi papieża Michała, który jest papieżem Kościoła katolickiego. Jednak w ciągu ostatnich 60 lat Watykan oddalił się od wiary katolickiej i utworzył nową fałszywą religię, którą nazywamy „ kościołem soborowym ”, podobną do Kościoła katolickiego i twierdzącą, że jest Kościołem katolickim, ale nie jest Kościołem katolickim.
Stąd, skoro ta fałszywa religia ma kontrolę nad własnościami naszego Watykanu, prawdziwy Watykan jest „na wygnaniu” lub na razie znajduje się poza miastem Rzym. Z różnych powodów odbyło się ponad dwadzieścia wyborów papieskich poza Rzymem, a dziś znajdujemy się w podobnej, ale innej sytuacji.

Welcome - Vatican in Exile
Pierwszego czerwca spotkała nas zaiste wielka niespodzianka i to taka przez duże "N"! (lol). Nasza witryna odwiedzona (nawiedzona?) została przez "Watykan na Wygnaniu", czyli najprawdopodobniej, chociaż możemy się mylić, przez samego papieża Michała rezydującego w amerykańskim stanie Kansas, o którym napisaliśmy swego czasu krótki artykuł z niedokończonego (jak na razie) cyklu opowiadającego o papieżach, którzy na ogół nie są znani szerszej opinii publicznej, a sprawują swój urząd w czasach współczesnych i na ogół należą do tzw.nurtu konklawistycznego w katolicyzmie.

Oczywiście poniżej zamieszczamy dowód odwiedzin w postaci wklejonych statystyk z adresami witryn (sprawdź-zaznaczone na żółto), aby nikt nie posądził nas o robienie sobie jakiś żartów, gdy pierwszy kwietnia już dawno za nami...  ;-)

Adresy URL odsyłające

WpisLiczba wyświetleń
9
3
3
3
2
1
1
1
1
1

Witryny odsyłające