Republika Mnichów- małe Bizancjum

Wokół Góry Athos na wschodnim wybrzeżu Półwyspu Chalcydyckiego, wznoszącej się na wysokość 2033 m n.p.m., utworzona została ‘republika mnichów’, którą zamieszkuje prawie 2 tys. osób. W połowie IX w. pojawiła się na jej terenie grupa pustelników, a w X w. powstał tu pierwszy z monasterów – Megistis Lavras. Święta Góra ma około 50 km długości, od 8 do 12 km szerokości i zajmuje powierzchnię około 350 kilometrów kwadratowych.

Autonomiczna Republika Góry Athos, gdyż tak dokładnie brzmi oficjalna nazwa opisywanego przez nas terytorium jest autonomiczną republiką teokratyczną, położoną w północnej Grecji, założona przez bizantyjskiego cesarza w 963 roku. Co prawda nie jest to suwerenne państwo, tylko automiczna część państwa greckiego, ale władza nad półwyspem leży niemal wyłącznie w gestii wspólnoty monastycznej Świętej Góry uznającej zwierzchnictwo patriarchy ekumenicznego. Republika posiada własny rząd, policję i parlament mający siedzibę w Karies.  Co roku każdy klasztor wybiera swojego przedstawiciela do Świętej Wspólnoty/Zgromadzenia (20 osobowe) , która działa jako organ administracyjny, natomiast nadzór sprawuje Święta Komisja jako władza wykonawczą i składa się z 4 członków. Przełożony klasztoru jest wybierany przez mnichów i odpowiada za sprawy klasztoru. Przełożeni klasztorów są członkami Świętego Zgromadzenia i sprawują władzę legislacyjną.

Cesarz Konstantyn Pogonatos oddał Górę Athos mnichom na własność już w VII w. Dopiero w XX w. ten neutralny teren został włączony w obszar Grecji. Wyjątkowa enklawa na terenie której mieści się 20 monasterów zamieszkiwana jest tylko przez mnichów prawosławnych. Żyją oni w bardzo surowych warunkach zajmując się rolnictwem, handlem czy konserwacją zabytków. Mnisi z Athosu tradycyjnie utożsamiają się z najbardziej konserwatywnymi nurtami w teologii prawosławnej i są zdeklarowanymi przeciwnikami ekumenizmu...

Od roku 1060 roku zakonnicy wprowadzili zakaz przebywania kobiet na terenie półwyspu, zgodnie z dekretem cesarza bizantyjskiego (wschodniorzymskiego), które to prawo obowiązuje do dnia dzisiejszego. Turyści płci męskiej mogą odwiedzić Athos wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia (wizy wjazdowej). Dzięki niemu mogą zwiedzać klasztory przez trzy dni. Jeśli ktoś chce przedłużyć pobyt musi starać się o specjalne pozwolenie. Ciekawostka- na terenie Republiki nie mogą też przebywać zwierzęta płci żęńskiej (samice) za wyjątkiem kur i kotek... (;-))

W większości klasztorów obowiązuje liturgia grecka, a czas liczony jest od wschodu do zachodu słońca. Jedzenie i spanie jest nieodpłatne, ale aby zwiedzić Republikę trzeba poruszać się taksówkami, które są dość drogie.  Trzeba wspomnieć też o tym, że wyznawcy innych religii niż prawosławie mogą przebywać na Athos w liczbie łącznej nie większej niż 10 osób na dobę...


Na terenie Athos wciąż można spotkać symbolikę dawnego Cesarstwa Bizantyjskiego, taką jak dwugłowy orzeł oraz żółta flaga, na której jest ukazany... Można pokusić się o stwierdzenie, że Cesarstwo Wschodniorzymskie nigdy się tam nie skończyło- jest to ostatni jego skrawek, który przetrwał do dnia dzisiejszego... (;-))

Ciekawostka
Mało osób zdaje sobie sprawę z faktu, że na terenie Republiki Mnichów znajduje się faktycznie jeszcze mniejsze państewko, realnie niepodlegające rzadnej władzy, obejmujące klasztor Esfigmenu, który jest zamieszkiwany przez najbardziej ultraortodoksyjnych mnichów, którzy już w roku 1972 wystąpili ze Świętej Wspólnoty i wypowiedzieli posłuszeństwo Patriarchatowi Konstantynopolitańskiemu za rozpoczęcie przez niego dialogu z Watykanem, co uznano za zdradę jedynie słusznej religii ortodoksyjnej. Na początku XXI wieku (2002 r.) patriarchat odwdzięczył się mnichom wykluczając ich z prawosławnej wspólnoty i nakazał opuszczenie murów klasztornych. Próbowano użyć siły, ale fanatyczni zakonnicy zagrozili wysadzeniem wszystkiego w powietrze i dzięki tej groźbie mieszkają tam do dziś. Na murach klasztornych wywieszają trzy flagi- bizantyjską, starą wersję flagi greckiej oraz czarną z potrójnym krzyżem, na której widnieje złowrogi napis- "ortodoksja albo śmierć"...

Prawosławny mini kalifat...
Przepychanki na Świętej Górze...Źródła:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Athos
http://www.inathos.gr/
http://religia.tv/index.php?typ=program&id=155

Zapraszamy na ciekawą filmową wycieczka po Republice. W 16:12 minucie można zobaczyć malowidło przedstawiające kobiety pod postacią jadowitych skorpionów, a raczej "skorpionek", co świadczy o wielowiekowej fobii wobec płci przeciwnej... (:-()

Bóg Jahwe polubił portal "UNIVERSIS"

Kilka dni temu stała się rzecz prawdziwie niesłychana i przyznajemy szczerze, że naprawdę nas zatkało... Fan page naszego portalu został polubiony przez samego Boga Jahwe!
Z takim poparciem to już napewno nikt w tym kraju i całym wszechświecie nam nie podskoczy. W końcu jesteśmy witryną cieszącą się poparciem samego Boga, czego się naprawdę nie spodziewaliśmy nawet w snach... (;-))

Poniżej przedstawiamy niepodważalne dowody, dla wszystkich niedowiarków...

Uzyskaj więcej polubień

Osiągnij kolejny poziom

100 Polubienia
Promuj stronę
Polubienia strony2014-09-03 - 2014-09-09Pokaż wszystko