Najdziwniejsza granica w Europie

Najbardziej spektakularna granica w Europie znajduje się w gminie Baarle między Belgią a Holandią. Przebiega ona nawet przez salę ratuszową czy sypialnie w domach mieszkańców.

Księża poświęcili galerię handlową

Ponieważ w kraju nad Wisłą już od ponad ćwierćwiecza nic nie może odbyć się bez udziału duchowego przedstawiciela przewodniej siły narodu, tym razem księża wyznań obojga postanowili uczestniczyć w otwarciu galerii handlowej w Cieszynie...
Całą zamkniętą imprezę poprowadził Krzysztof Ibisz, a obecni na niej księża to: Jacek Gracz- proboszcz katolickiej parafii św. Marii Magdaleny oraz proboszcz parafii ewangelickiej- Janusz Sikora.

Yima- Noe zaratusztriański

NOE ZARATUSZTRIAŃSKI
czyli OPOWIEŚĆ O YIMIE
fragment VENDIDAD

Fargard można podzielić na dwie części.
I. Pierwsza część (1-20). Ahura Mazda proponuje Yimie, synowi Wiwanghaty (Wiwańgaty), by przyjął odeń prawo i przyniósł je ludziom. Yima odmówił, prosił jednak Ahura Mazdę, by pomóg mu zachować swoje stworzenia i sprawił, że będą prosperować. Ahura Mazda zgadza się i ustanawia Yimę opiekunem żywych stworzeń. Nastaje złoty wiek bez chorób i śmierci, który trwał 300 zim. Yima sprawia, że stworzenia rozwijają się, a ziemia Airyana Vaejo (Arjan Waedżo) mocą Armaiti powiększyła się na prośbę Yimy trzykrotnie by pomieścić nowe byty ludzi, zwierząt i roślin.

II. Druga część (21 do końca). W obliczu straszliwej zimy, która ma zniszczyć każde żyjące stworzenie, Yima, za radą i wskazówkami Ahury, buduje Var (podziemną „arkę przetrwania”), aby utrzymać tam przy życiu najlepszych przedstawicieli każdego rodzaju ludzi, zwierząt i roślin, co ocaliło te byty przed „Zimą Arymana”. Dzięki budowie Varu ludzkość przetrwała.

II.
20. Stwórca, Ahura Mazda, zwołał spotkanie niebiańskich Yazatów w słynnej Airyana Vaejo za rzeką Vanguhi Daitya.
Uczciwy Yima, dobry pasterz, zwołał spotkanie najlepszych śmiertelników, w słynnej Airyana Vaejo, za rzeką Vanguhi Daitya..
21. Na to spotkanie przyszedł Ahura Mazda, w słynnej Airyana Vaejo, za rzeką Vanguhi Daitya.; przybył razem z niebiańskimi Yazatami.
Na to spotkanie przybył Yima, dobry Pasterz, w słynnej Airyana Vaejo, za rzeką Vanguhi Daitya; przybył razem z najlepszymi ze śmiertelników.
22. I rzekł Ahura Mazda do Yimy: “O sprawiedliwy Yimo, synu Wiwanghaty! W tym materialnym świecie nadchodzą złe zimy, które spowodują gwałtowny, morderczy mróz; w materialnym świecie zimy diabelskie które spowodują, że płatki śniegu staną się gęste, nawet najwyższe szczyty gór przykryje śnieg głęboki nad nimi na 14 paców (czyli ziemię Ariów przykryje lądolód).
23. “A zwierzęta żyjące na pustyni, i te, które żyją na wierzchołkach gór, i te, które żyją w łonie dolin, przyjmą schronienie w podziemnych siedzibach.
24. “Przed tą zimą kraj ten obfitował w trawę dla bydła, zanim zaleją go wody. Po roztopieniu śniegu, O Yimo, miejsce, w którym można by zobaczyć ślad owiec, będzie cudem świata.

25. “Uczyń więc sobie Var czworokątny, długi i szeroki na bieg konia (około ośmiu kilometrów) po każdej stronie, i przynieś tam ziarna owiec i wołów, ludzi, psów, ptaków i czerwonych ognistych ognisk. I przeto uczyń sobie Var, długi i szeroki na bieg konia po każdej stronie, aby był siedzibą także dla człowieka; i także Var, długi i szeroki na bieg konia po każdej stronie, dla wołów i owiec. (mowa tu o 3 poziomach Varu)
26. “Tam sprawisz, że wody płyną w środku niego jako strumień na na bieg konia długi; tam osiedlisz ptaki, wśród zielonych roślin, które nigdy nie przeminą, z jedzeniem, które nigdy nie zawiedzie. Tam założysz mieszkania, składające się z domów z tarasami, dziedzińcami i galeriami.
27. “Tam przyniesiesz nasiona ludzi i kobiet, z tych największych, najlepszych i najdoskonalszych na tej ziemi; tam przyniesiesz nasiona wszelkiego rodzaju bydła, największego, najlepszego i najdoskonalszego na tej ziemi.
28. “I przyniesiesz nasiona każdego rodzaju drzewa, największej w wielkości i najsłodszym zapachu na tej ziemi; tam przyniesiesz nasiona wszelkiego rodzaju owoców, o najlepszym smaku i najsłodszym zapachu. Wszystkie te nasiona przyniesiecie dwóm rodzajom (istot), aby tam pozostały niewyczerpane, tak długo, jak długo pozostaną w Varze.
29.I nie będzie w Varze ludzi zdeformowanych ani z przodu ani z tyłu, żaden taki nie wkroczy tam; ani niepłodny, ani szalony; ani zły, ani kłamca, ani złośliwy, ani żaden zazdrośnik; Ani żaden skalany jakimkolwiek piętnem, którym Aryman naznacza śmiertelników.
30. “W największej części tego miejsca uczynisz dziewięć ulic, sześć w środkowej części, trzy w najmniejszej. Na ulice największej części przyniesiesz tysiąc nasion mężczyzn i kobiet; na ulice środkowej części, sześćset; na ulice najmniejszej części, trzysta. Var zapieczętujesz swoją złotą pieczęcią, i uczynisz drzwi i okno jaśniejące w środku.

31. Wtedy Yima powiedział: “Jak mam sprawić, że Var, który kazał mi uczynić Ahura Mazda będzie bezpieczny i z czego mam go zbudować?” Ahura Mazda powiedział do Yimy: “O, piękna Yimo, synu Vivanghat! Zmiażdż ziemię ziemią stemplem twojej pięty, a następnie ugniataj ją rękoma, tak jak garncarz robi wyrabiając glinę garncarską”.
32. I Yima zrobiła tak, jak chciał Ahura Mazda; zmiażdżył ziemię stemplem pięty, ugniótł go dłońmi, jak robi to garncarz przy wyrabianiu gliny garncarskiej.
33. I Yima stworzyła Var, długą jako na bieg konia po każdej stronie placu. Tam przyniósł nasiona owiec i wołów, ludzi, psów, ptaków i czerwonych ognistych ognisk. Uczynił wszystko jak nakazał Ahura
34. Tam sprawił, że wody płynęły w łożysku długim na hathrę; tam osiadły ptaki, na zielonym, które nigdy nie znika, z jedzeniem, które nigdy nie zawodzi. Tam założył mieszkania, składające się z domów z tarasem, dziedzińcem i galerią.
35. Tam przyniósł nasiona mężczyzn i kobiet, największych, najlepszych i najlepszych na tej ziemi; tam przyniósł nasiona każdego rodzaju bydła, największego, najlepszego i najlepszego na tej ziemi.
36. Tam przyniósł nasiona każdego rodzaju drzewa, największej wielkości i najsłodszego zapachu na tej ziemi; tam przyniósł nasiona każdego rodzaju owocu, najlepszego smaku i najsłodszego zapachu. Wszystkie te nasiona, które przywiózł, każde z nich, pozostały niewyczerpane, dopóki pozostawały w Varze.
37. I nie było w Varze ludzi zdeformowanych ani z przodu ani z tyłu, żaden taki nie wkroczył tam; ani niepłodny, ani szalony; ani zły, ani kłamca, ani złośliwy, ani żaden zazdrośnik; Ani żaden skalany jakimkolwiek piętnem, którym Aryman naznacza śmiertelników.
38. W największej części Varu Yima zrobił dziewięć ulic, sześć w środkowej części, trzy w najmniejszej. Na ulice największej części przyniósł tysiąc nasion mężczyzn i kobiet; na ulice środkowej części, sześćset; na ulice najmniejszej części trzysta. Ten Var zapieczętował złotym pierścieniem, potem on stworzył drzwi i wielki okno, które świeciło w środku.

39. O Stwórco materialnego świata, Święty! Jakie światła dają światło w Varze, które stworzył Yima?
40. Ahura Mazda odpowiedział: “Są niestworzone światła i stworzone światła. (światła stworzone to ogień świecący od dołu rozpalany przez człowieka, a światła niestworzone to światła „świecące z góry” [pojęcie niejasne]) Jednej rzeczy, brakowało w Varze; widoku gwiazd, księżyca i słońca bowiem Var był pod ziemią, a rok wydawał się jednym niekończącym się dniem.

41. “Co czterdziesty rok, każdej parzy rodziło się dwoje dzieci mężczyzna i kobieta. I tak było także w przypadku każdego rodzaju bydła. A ludzie z Varu, który Yima stworzył, żyli najszczęśliwszym życiem w taki sposób przez 150 lat.

42. O Stwórco materialnego świata, Święty! Kim jest ten, który wprowadził Religię Mazdy do Varu, którą Yima stworzył? Ahura Mazda odpowiedział: “To był ptak Karshipta, O święty Zaratusztro!”
43. O Stwórco materialnego świata, Święty! Kim był Pan i Mistrz Varu? Ahura Mazda odpowiedział: „Urvatat-nara” (Ptak Karshipta mieszkający w niebiosach: gdyby żył na ziemi, byłby królem ptaków. Wprowadził religię do Varu Yimy), O Zaratusztro.

https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1754431077927082/?type=3&theater

Ile zarabia Kościół?

Ile może zarobić Kościół? Ten w USA wytwarza większy PKB, niż dziesięć największych firm high-tech. Zobacz na czym polega model biznesowy wspólnot wyznaniowych i dowiedz się ile może zarobić Kościół.Kwakrzy na Kaszubach

Tak oto powstała kolejna już grupa kwakierska w Polsce po: poznańskiej, warszawskiej i białostockiej. Jej założycielem jest jeden z twórców dawnej kongregacji unitariańskiej w Trójmieście.


 KWAKRZY
Religijne Towarzystwo Przyjaciół w PolsceWiejska Grupa na Kaszubach
pod Bytowem


informacje:
Krzysztof Galiński
tel: 607599540
galrousek@wp.pl

Religijne Towarzystwo Przyjaciół w Polsce

Msza w intencji ofiar transfobiiMisja
Misją naszego Kościoła jest kontynuować dzieło Jezusa Chrystusa, które otrzymali apostołowie. Ewangelię chcemy głosić przede wszystkim osobom, które nie znają jeszcze Jezusa, nie słyszały o Jego dziele lub odrzuciły wiarę. Pragniemy zwracać się do osób, które na chrześcijaństwo patrzą tylko jak na religię zakazów i nakazów, w której nie doświadczają relacji z Bogiem i wspólnotą wierzących. Chcemy działać dla zjednoczenia chrześcijan oraz być znakiem sprzeciwu wobec zła i grzechu. Pragniemy każdemu opowiadać o miłości naszego Stwórcy i Zbawiciela.
DODATKOWE INFORMACJE KONTAKTOWE

prezbiter.rkk@gmail.com

http://starokatolicy.euWarszawskie spotkanie unitarian i kwakrów

Relacje z warszawskiego spotkania społeczności unitariańskiej i kwakierskiej, które odbyło się 17 listopada o godzinie 11.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Esperantystów, al. Andersa 37 m.59

Mieliśmy dzisiaj bardzo ciekawe spotkanie z warszawskimi kwakrami. Opowiadali o swojej grupie, praktykach religijnych, światopoglądzie. Właściwie nie doszukaliśmy się różnic w pojmowaniu świata pomiędzy liberalnymi kwakrami a nami, prawdopodobnie różnie rozłożone są tylko akcenty, które jednakże zależą od konkretnej wspólnoty. Oczywiście inny jest sposób prowadzenia spotkania religijnego, ale przecież czymś wypadałoby się jednak różnić.🙂 Kwakrzy wzbudzili nasze zainteresowanie i zaprosili na swoje niedzielne nabożeństwa. Przyjemnie było spotkać się z otwartą i sympatyczną grupą i stwierdzić, że ważne są dla nas te same wartości: bezpośrednie (bez hierarchii kościelnej) spotkanie z Siłami Wyższymi, szacunek dla drugiego człowieka, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy, umiar, sprawiedliwość społeczna, szeroko rozumiana tolerancja. Mamy nadzieję na współpracę w przyszłości.Grażyna Korzeniowska


"Gazeta Wyborcza" 22-23 września br. "Ekumenizm, kwakrzy, uchodźcy", niedawno Jarek Kubacki w komentarzu pod jednym z moich postów przywołał temat kwakrów, nawiązując do niego przytoczę tu kilka fragmentów z powyższego felietonu Jonasza:
"Samych kwakrów jest dzisiaj w Polsce mało, tylko 50 osób, było ich więcej dawniej, gdy prowadzili misje humanitarne. A byli już w XVII wieku, wnet po ich powstaniu w Anglii z inicjatywy George'a Foxa".
"koncentrują się na etycznym wymiarze religii. Zwą się oficjalnie przecież Towarzystwem Przyjaciół. W istnienie Boga oczywiście wierzą, ale już nie w to, że Jezus z Nazaretu był Synem Bożym, raczej nawet kwestionują Jego historyczne istnienie. Wierzą jednak w Chrystusa zrodzonego w nas, w naszym wnętrzu duchowym. Dociera tam Boże światło. Nie uznają żadnych dogmatów, sakramentów, urzędów kościelnych, świątyń. Tylko niektórzy mają duszpasterzy, pastorów. Kładą akcent na indywidualne życie duchowe. Ale poza tym właśnie na moralność, i to w wymiarze społecznym, nie tylko indywidualnym.
Przejmowała ich zawsze bardzo ludzka niedola. Za to też otrzymali w 1947 r. Pokojową Nagrodę Nobla. Byli oczywiście przeciwni niewolnictwu, dyskryminacji rasowej, byli za równością mężczyzn i kobiet. Odmawiali służby wojskowej, sprzeciwiali się karze śmierci, inspirowali reformę sądownictwa, lepsze traktowanie pacjentów zakładów psychiatrycznych. No i bardzo pomagali właśnie uchodźcom. Prześladowani religijnie w Anglii emigrowali do Ameryki, co nauczyło ich, jak cenne są tolerancja religijna i pozwalanie wierzyć każdemu w to, co mu dyktują rozum i serce. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie jest to wspólnota religijna jednolita. Jest nurt konserwatywny, liberalny i bardziej ewangelicki".

Zaratusztrianizm i Zaratusztra- wprowadzenie

Pierwsze video z serii "Wprowadzenie do zaratusztrianizmu".
Zaratusztrianie polscy - Zoroastrian Community Poland - pozostają we wspólnotowej łączności z zaratusztrianami, w tym z mobedami - kapłanami i uczonymi zaratusztriańskimi z Europy, Iranu, Indii oraz z USA.


Neonaziści w czeskim piekle

Krótka historia o tym, co by się stało, gdyby współcześni neonaziści niespodziewanie znaleźli się w piekle, czeskim piekle... 😄

Poroże na krzyżu i dzik pod ołtarzem

Parafia Narodzenia NMP w Lubaszu / Sanktuarium MB Królowej Rodzin, a w należącym do niej kościele msza "hubertowska" z udziałem myśliwych, podczas której ofiarowany zostaje upolowany wcześniej dzik, położony później przed ołtarzem.
Natomiast na znajdującym się krzyżu możemy zobaczyć czaszkę z porożem jelenia.

Super-Ziemia kilka lat świetlnych od Ziemi

Włąśnie odkryto kolejną egzoplanetę krążącą wokół sąsiadującej z nami gwiazdy. Tym razem nowa super-Ziemia o masie 3,2 masy Ziemi krąży na orbicie wokół Gwiazdy Barnarda- najbliższej gwiazdy pojedynczej względem Słońca.

Gwiazda Barnarda – gwiazda w gwiazdozbiorze Wężownika, niezwykle lekki czerwony karzeł oddalony o około 6 lat świetlnych od Ziemi. Gwiazda ta została nazwana na cześć amerykańskiego astronoma Edwarda Barnarda, który w 1916 obliczył wartość jej ruchu własnego – 10,4 sekundy kątowej na rok. Wikipedia

Vohu Manah- dobra myśl zaratusztriańska

Wohu Manah, Wohu Manu (aw. Wohu Manah, pahl. Wohuman, pers. Bahman - Dobra Myśl) – w zaratusztrianizmie jeden z Amesza Spentów - bytów tworzących etyczną i duchową osnowę świata materialnego, jakie wyemanowały z Ahura Mazdy zanim przystąpił on do stworzenia świata.

Wohu Manah przejawia się w świecie materialnym pod postacią Księżyca, bydła i białego jaśminu. Według Awesty ukazał się prorokowi Zaratusztrze, a także zaprowadził go przed oblicza Ahura Mazdy, gdzie otrzymał objawienie zasad nowej religii. Wohu Manah prowadzi także przed oblicze Boga dusze przebywające w Raju

Vohu Manah (dobra myśl) jest jedną z boskich istot, którym nadano imię Aməša Spenta w postgatyckich częściach Avesty. Podobnie jak w przypadku wszystkich tych istot, oryginalna abstrakcyjna idea została uosobiona i obdarzona cechami bóstwa.

W wielu kontekstach nie jest jasne, czy vohu manah (dobra myśl) lub vahišta manah (najlepsza myśl) oznacza abstrakcyjną ideę lub boską istotę , ale podobnie jak w przypadku innych personifikacji, widoczna jest synergia idei i istoty. (część badaczy, uważa vohu manah za istotę, podczas gdy inni uważają go za całkowitą ideę.)

Vohu manah oznacza dosłownie dobry stan moralny ludzkiego umysłu, który pozwala mu wykonywać swoje obowiązki, bez względu na to, czy jest to kult Ahura Mazdy, czy opieka nad krowami Na przykład, mówi się o panowaniu Ahury Mazdy, że ludzkość "wzmocni ją przez dobre myśli" ( J. 31.6), podczas gdy prawi wierzący są określani jako osoby "którzy poprzez swoją praktykę dobrej myśli znajdują się we wspólnocie krowy mlecznej" ( Y. 34.14).

Jako istota, Vohu Manah pojawia się głównie w związku z Ahura Mazdą i innymi istotami, np. "Ja również będę cię wielbić, o Prawdo, jak nigdy przedtem, (ty) i Dobra Myśli i Mądrzy Panowie" ( Y 28,3, porównaj Y. 28,9 i Y. 33.11).

W siedzibie, w której mieszka Ahura Mazda, Vohu Manah jest obecna wraz z duszami prawdomównych (wyd. 49.10).

Jednym z oznaczeń następnego świata jest "Miejsce Dobrej Myśli" ( J. 32.15). Vohu Manah jest przedstawiana jako jedna z podstawowych aktów stworzenia ( M. 44.4). Ahura Mazda jest wymieniany jako jej ojciec ( Y. 31,8; 45.4), ale ta relacja, którą również cieszą się inne boskie istoty, nie jest przedstawiona wyraźnie w kategoriach antropomorficznych.

Tak jak Ahura Mazda jest spokrewniony z Vohu Manah ( J. 32.2), tak samo człowiek dąży do partnerstwa z nim. Jedną charakterystyczną funkcją Vohu Manah jest funkcja doradcy (M. 44.8, 13, 47.3). Człowiek powinien postępować zgodnie ze "ścieżkami dobrej myśli" ( Y. 34.12, 13, 51.16). Każdy, kto czyni dobro prawdomównemu (…) będzie miał miejsce "na łące Prawdy i Dobrej Myśli" ( J. 33.3).

Vohu Manah, istota, działa również jako obrońca człowieka i jego zwierząt, ale nie jest jedynym wykonawcą tej funkcji. "Któż mógłby zostać obrońcą mojego bydła, siebie, (kogoś) innego niż Prawda, niż ty, O Mądry Panie i Najlepsza Myśl?" (50. Y.). Odwrotnie, pasterz, opiekujący się krowami, określany jest jako "zwolennik dobrej myśli" ( J 31.10). Prawdopodobnie istnieje również aluzja do roli Vohu Manah w zdaniu "Kogo wyznaczysz, O Mądry, aby być strażnikiem takiego jak ja. . ., (kogo) poza twoim Ogniem i twoją Myślą? "(46.7).

Zgodnie z dualistycznym poglądem na świat, voah manah sprzeciwia się aka manah (zła myśl) lub acišta manah (najgorsza myśl). Tutaj znowu pojawiają się tendencje do uosobienia w pewnych kontekstach: daēva są "ziarnami najgorszej myśli" ( Y. 32.3), piekło nazywa się "siedzibą najgorszej myśli" ( Y. 32.13), kłamca mieszka "z najgorszą myślą" (47,5).

Znaczenie przypisane idei i personifikacji vohu manah jest prawdopodobnie szczególną cechą zoroastryjską. W Vedach nie ma przykładu związku abstrakcyjnego rzeczownika ma ' nas i przymiotnika vásu z etycznym konotacją.

W młodszej Aveście jest niewiele odniesień do vohu manah jako abstrakcyjnej idei, ale wiele inwokacji i wzmianek o Vohu Manah boskiej istocie. Ogólnie jednak nie dają one żadnych wskazówek na temat specjalnych cech i funkcji bycia. Mimo to ważne jest, że wszędzie tam, gdzie Aməša Spəntas są wymieniane z imienia i nazwiska, i pomimo różnic w kolejności wymawiania, pierwszy stopień po Ahura Mazdzie zawsze jest w posiadaniu Vohu Manah, podczas gdy w Gāθa Asza jest ważniejszy i najbliższy Ahura Mazda.

Ważna jest także rola Vohu Manah przedstawia się jako zwycięskiego przeciwnika Aka Manah: "Zła myśl zostanie pokonana, Dobra myśl zwycięży" ( J 19,96).

W innym kontekście Vohu Manah pojawia się ponownie w roli obrońcy: "Kiedy Duch Zła zaatakował stworzenie Dobrej Prawdy, zainterweniowała dobra myśl i ogień" ( Jt 13,77). W wyścigu i walce o światło szczęścia, Vohu Manah bierze udział, razem z Aša Vahišta (Najlepsza prawda) i Ogniem, jako mistrz Spənta Mainyu (najbardziej Miłosiernego Ducha), ale tylko Ogień jest wymieniany jako rzeczywisty wojownik.

W końcu pojawia się Vohu Manah jako istota, która przywita duszę prawdziwego człowieka w zaświatach (32. 30 i 40. cytowane powyżej, Vd 19). Tak przy okazji, jest to jedyna sceneria, w której przedstawienie jest w ogóle graficzne: "Dobra myśl wznosi się z tronu złotego, głosi Dobra Myśl. . "( Wj 19,31)

Drugi dzień miesiąca poświęcony jest Vohu Manah, co jest zgodne z porządkiem pierwszeństwa, który umieszcza Vohu Manah na drugim miejscu po Ahura Mazdzie. Jedenasty miesiąc jest także poświęcony Vohu Manah.


https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1590699134300278/?type=3&theater

Wolnomularstwo i niepodległość Polski14:40 „Masoni walczą o niepodległość Polski” Profesor Tadeusz Cegielski, Uniwersytet Warszawski.
Profesor Tadeusz Cegielski opowiada o masonach-patriotach. Wiecie kto napisał słowa hymnu polskiego? Tak, tak, mason! Kultura Niepodległa zaprasza do Nowego Teatru.Najmniejsza republika świata

Nauru – trzecie najmniejsze państwo na świecie. Najmniejsza republika świata. Kraj, który możesz objechać samochodem w 20 minut. Kraj, który najpierw był najbogatszy na świecie – a potem stał się pralnią brudnych pieniędzy.

Dzieci ciągnęły Porsche z proboszczem

Całe zdarzenie miało miejsce na Malcie, małym wyspiarskim kraju nawet bardziej katolickim niż Podkarpacie. Nowy proboszcz poruszał się po ulicach Żebbuġa Porsche boxsterem S drugiej generacji. Duchowny zaangażował do tego grupę kilkudziesięciu dzieci, aby ciągnęły jego auto w procesji ulicami parafii- do tego w deszczu. Zupełnie jak za czasów niewolnictwa i faraonów. Sam zainteresowany oczywiście nie widział w swoim wybryku nic złego, jak na typowego xiędza przystało. Najbardziej przerażajaca była jednak ewidentna radość dorosłych parafian towarzyszących całemu temu wydarzeniu... 👎😟😡

Dżinizm- religia i nudyzm

Dżinizm to religia, która narodziła się w Indiach w VIII w. p.n.e. Jej nazwa wywodzi się od słowa dżina, czyli „zwycięzca”, i odnosi się do duszy, która pokonała swoich „wewnętrznych wrogów”, osiągając stan wyzwolenia. Za twórcę tej religii uważany jest Parśwa (Parśwanatha). Dżiniści uznają go za 24 tzw. tirthankarów („budowniczych mostów”, tzn. przygotowujących doktrynę).Konwersja na zaratusztrianizm

ZARATUSZTRIANIZM – KONWERSJA CZYLI SPÓR O NAWRÓCONYCH

Współcześni zaratusztrianie nie zgadzają się co do tego, czy osoby z zewnątrz mogą przechodzić na ich wiarę. Rozproszeni w małych społecznościach mniejszościowych w Persji, Indiach, Europie i Ameryce Północnej i bez hierarchii religijnej, zaratusztrianie kierują się głosami rad i ważnych kapłanów, których autorytet jest tylko lokalny. Nawet w obrębie społeczności dana osoba może zdecydować się nie akceptować decyzji rady lub dastura. Zaratusztriańskie społeczności i jednostki mają zatem różne poglądy na temat nawrócenia. Mają tendencję do skupiania się wokół dwóch ogólnych tendencji, reformistycznych i tradycjonalistycznych, ale nawet w tych grupach zmienność jest znaczna.

Gathy, jak również inne teksty Avestyjskie i Pahlavi, są cytowane przez obie strony, aby uzasadnić swoje stanowiska.

Perskie społeczności zaratusztrian nigdy wyraźnie nie sprzeciwiały się akceptacji nawróconych. Parsowie w XVIII wieku zasadniczo odmawiali akceptowania jako zaratusztrian osób innych niż dzieci rodziców Parsów. Ten rygor można przypisać presji struktury kastowej w Indiach, wzmocnionej rosnącym dobrobytem systemu opieki społecznej Parsów, co mogło by być zachętą do ubiegania się o przyjęcie do zaratusztriańskiej społeczności.

W Persji większość zaratusztrian żyła w skrajnym ubóstwie i cierpiała z powodu częstych prześladowań do początku XX wieku. Kwestia nawrócenia na zaratusztrianizm raczej nie wchodziła w rachubę z powodu restrykcji panującej wiary muzułmańskiej. Po zmianach konstytucyjnych, sytuacja perskich zaratusztrian stopniowo się poprawiała. Częściowo dzięki polityce Rezy Szacha, (na przykład, przyjmowanie zoroastryjskich nazw dla miesięcy), w latach trzydziestych nastąpiło przebudzenie zainteresowania przedislamską historią i religią. Od czasu rewolucji islamskiej zw 1978, perska zaratusztriańska społeczność ewidentnie stała się jeszcze bardziej ostrożna w przyjmowaniu nawróconych.

Przyczyny filozoficzne i religijne prezentowane są przez wykształconych zaratusztriańskich konserwatystów:

Konserwatyści twierdzą, że wszystkie wielkie religie są równie prawdziwe i że żadna wiara nie jest lepsza ani bardziej pożądana niż jakakolwiek inna. Wszystkie religie, które prowadzą do prawych i konstruktywnych działań, są inspirowane przez Boga i poprowadzą swoich dobrych wierzących do niebiańskiej nagrody. Dlatego nie ma powodu, aby przedkładać jedną religię nad drugą. Ci konserwatyści zalecają, aby poszukiwacz duchowy poszukiwał w swojej własnej wierze, bez prób adoptowania innych religii. Zgodnie z tym poglądem nie tylko nie powinno się nawracać na zaratusztrianizm, ale nawet nie powinna zaistnieć taka potrzeba. Chrześcijanie powinni być dobrymi chrześcijanami, muzułmanami dobrymi muzułmanami i Żydami dobrymi Żydami.

Religijna wersja tego argumentu to twierdzenie, że sam Bóg ustanowił pewien rodzaj religijnego przeznaczenia, a zatem nawrócenie jest nieposłuszeństwem wobec Boga, który dał ci twoją konkretną religię. Wielu tradycjonalistów, szczególnie Parsowie, wierzy, że dusza, która przed narodzinami tworząc ciało materialne, wybrała, w jedności z wolą Boga, wejście do określonej religii. Próba nawrócenia jest sprzeczna z prawdziwą naturą własnej Duszy. Dla tradycjonalistów nawrócenie jest po prostu bliskie bluźnierstwu - akt pogardy dla Boga, który dał ci narodziny w określonej tradycji. To prawda, tradycjonaliści przyznają, że wiele z wielkich wyznań było pierwotnie zbudowanych na nawróceniach z innych religii, ale te wczesne, nawrócenia są uzasadnione, ponieważ zostały dokonane pod natchnieniem prawdziwego Proroka - takiego jak Mojżesz, Jezus, lub Mahomet. Kiedy era Proroka już minęła, nawrócenia znowu stają się nieważne, ponieważ tylko boski Prorok ma władzę nawracania ludzi.

Irańscy zaratusztrianie znacznie chętniej przyjmują nawróconych, akceptując małżeństwa z nie-zaratsztrianami (którzy są następnie witani w społeczności) oraz osoby o mieszanym rodowodzie. Problemy z nawróceniem w Iranie są głównie polityczne: nawrócenie kogoś jest przestępstwem przeciwko Republice Islamskiej i może być poważnie karane. Dlatego konwersje w Iranie odbywają się po kryjomu i wielkiej tajemnicy (z moich informacji wynika że w Iranie jest bardzo znaczna ilość krypto zaratusztrian, ukrywających swoją wiarę, a ich ilość cały czas się zwiększa jako odpowiedź na islamski nacisk. Według oficjalnych danych w Iranie było w 2012 r. około 25 270, to wzrost liczby o 27,5% w porównaniu z 2006 r. Według danych nieoficjalnych ta liczba wynosi obecnie 60 000 wyznawców!).

Jakich argumentów używają "liberalni" zaratusztrianie:

Najczęściej cytowanym fragmentem tych, którzy preferują przyjmowanie nawróconych, jest Yasna 31.3 (yā jvantō vīspə'ng vāuraya), przez którą mogę nawrócić wszystkich żyjących "(Insler, s. 182), cytowany jako dowód uniwersalnego charakteru orędzia Zaratusztry. Kilka innych wersetów Gatha, zwłaszcza Yasna 46.12, w którym rodzina nie-irańska jest wymieniona wśród zwolenników Zaratusztry, jest dla liberałów argumentem przeciwko ograniczeniu zaratusztrianizmu do konkretnej rasy lub narodowości. Co więcej, liberałowie utrzymują, że wewnętrznie doktryna Ghat uległa degeneracji w irańską ideologię z powodu ograniczeń językowych i innych barier i takich zmian, jak włączenie rygorystycznych rytuałów czystości związane z ustanowieniem zorganizowanej religii.

Liberalni reformiści twierdzą, że udokumentowana historia jest ich najsilniejszym argumentem przemawiającym za nawróceniem. Zgodnie z pismami zaratusztriańskimi, poczynając od oryginalnych Gatha z Zaratusztry, a kończąc na dziełach doktrynalnych napisanych w średniowieczu, nawrócenie zostało wspomniane wielokrotnie jako praktyka w całej długiej historii religii.

W oryginalnych hymnach Zaratusztry, Ghat jest wiele fragmentów, w których Prorok wyraźnie twierdzi, że misją jest nawrócenie wszystkich ludzi - nie tylko Indo-Irańczyków. Odniesienia do konwersji występują w całej Aveście, a nawet w nowejAvestście, napisanej około 200-400 AD, w Vendidad. Naukowcy z Zachodu i zaratusztrianie opisali obszernie historię rozprzestrzenianiania się zaratusztrianizmu w Armenii, Azji Środkowej i na wschodzie Chin; inne historyczne teksty i badania archeologiczne dowodzą, że zaratuszrytrianizm rozprzestrzenił się poprzez perskich kupców na zachód, na Azję Mniejszą, Syrię, a być może nawet na Europę Wschodnią. W krajach graniczących z Iranem wielu ludzi stało się zaratusztrianami, którzy nie byli pochodzenia indoirańskiego. Nawet po podboju islamskim, zaratusztrianizm był nadal otwarty dla nawróconych, zwłaszcza służących w zoroastryjskich domach, którzy zostali przyjęci do wiary przez swoich pracodawców. Surowy zakaz konwersji pochodzi tylko z XIX wieku naszej ery.

Tekstowe i historyczne dowody dostarczają mocnego i przekonującego argumentów za konwersją. Tradycjonaliści, mając do czynienia z wyraźnymi odniesieniami Zaratusztry do nawracania wszystkich ludzi, w tym nie Indo-Irańczyków, mogą odpowiedzieć jedynie z kontrargumentem, że to NAUKI i IDEE Proroka są przeznaczone dla całego świata, podczas gdy RELIGIA i jej rytuały należą wyłącznie dla ludu indoirańskiego. Innymi słowy, każdy może być inspirowany świętymi słowami Zaratusztry, ale tylko czystej krwi Indo-Irańczycy mogą praktykować prawdziwą religię Zaratusztry.

"Zaratustrianie" liberalni są inspirowani tekstem Ghat, które uważają za jedyne żywe słowa Proroka i pierwotny tekst wiary. Uważają Zaratusztę za wielkiego innowatora, a nie za reformatora poprzedniej tradycji. W Ghatach nie ma wzmianki o wyszukanej mitologii, świętych harmonogramach, przyjściu Mesjasza, wyłączności Indo-irańskiej, prawach kapłańskich czy surowych praktykach religijnych i rytualnych. Ton Ghat jest filozoficzny, abstrakcyjny i etyczny. Rytuały, mity i praktyki, które tradycjonaliści tak bardzo chcą utrzymać, mówią liberałowie, zostały odrzucone przez Zaratusztrę, który nigdy ich nie chciał. Dopiero później te rytualne i społeczne elementy zostały ponownie wprowadzone do religii. Dlatego, nie powinno się sprzeciwiać nawróceniu się na zaratusztrianizm, ponieważ wyłączne przywileje religijne ludu indoirańskiego nigdy nie były zamierzone przez Zaratusztę.

Opracowanie na podstawie: Encyclopaedia Iranica i strony
http://www.pyracantha.com/Z/https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1610093219027536

Mormoni i sekretne ceremonie

Mormoni - ogólna charakterystyka kościoła. Historia, zasady wiary, zwyczaje mormonów

Mormoni to potoczna nazwa, którą zwykło się określać członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Termin ten pochodzi od Mormona – tajemniczej postaci uważanej za proroka i kronikarza. Miał on w V w. n.e. spisać historię ludów zamieszkujących kontynent amerykański. Wiadomości te znajdowały się na złotych tablicach, ukrytych przez Indian Północnoamerykańskich.

Najprawdopodobniej nikt nigdy nie dowiedziałby się niczego o Mormonie, gdyby nie Joseph Smith Junior (1805–1844) – amerykański polityk (teokrata) oraz urbanista. W młodym wieku miał on dostąpić objawienia, w którym ukazał mu się Moroni (syn Mormona) i wskazał miejsce ukrycia złotych tablic. Co ciekawe – dodał on także, iż Żydzi znaleźli się w Ameryce Północnej ok. 600 lat przed narodzinami Jezusa.  Zawartość tablic (ich odszukanie nie zostało potwierdzone przez archeologię) została przetłumaczona przez Josepha Smitha Juniora w 1830 r. i ogłoszona jako Księga Mormona.Seks i buddyzm zen

Co zen mówi o seksie? Wykład Mistrza Zen Joeng Hye wygłoszony w maju 2017 w Warszawie.

Joeng Hye SSN zawodowo zajmuje się terapią manualną, masażem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, współpracując z ośrodkami medycyny naturalnej. Z praktyką zen zetknął się na początku lat 80-tych, gdy jako członek grupy parateatralnej, działającej przy warszawskiej Starej Prochowni, brał udział w odbywających się tam warsztatach zen. Rzeczywistą praktykę podjął jednak w kilka lat później.
Po trudnym okresie poszukiwań trafił do Warszawskiego Ośrodka Zen i w osobie Mistrza Zen Seung Sahna rozpoznał swojego nauczyciela. Przez kilka lat pełnił funkcję przewodniczącego Koła Nauczycieli Dharmy. Opiekował się również grupą więźniów zainteresowanych praktyką zen, w Wołowie k/Wrocławia. Jego trening związany był przede wszystkim z Główną Świątynią w Warszawie - Falenicy.
Po czternastu latach praktyki, 5 marca 2000 roku, otrzymał inka (pozwolenie nauczania) od Mistrza Zen Wu Bonga. W marcu 2016 roku otrzymał przekaz dharmy od Mistrza Zen Dae Kwang Sunima oraz tytuł Mistrza Zen. Aktualnie pełni funkcję Nauczyciela Prowadzącego na Litwie, w Toruniu i Gdańsku oraz w Świątyni Głównej Wu Bong Sa w Warszawie.New Age i duchowość ateistyczna

New Age
Od czego by tu zacząć… Trudno znaleźć jedną spójną definicję tego pojęcia. Można go nazywać ruchem kulturowym, ale łatka „religia” też w pewnych kontekstach byłaby uprawniona. New Age to mieszanka przeróżnych wschodnich i zachodnich religijnych nurtów z parapsychologią, astrologią, czy medycyną naturalną, a często także z np. wiarą w byty pozaziemskie czy przybyszy z Atlantydy.
Wyznawca New Age to często poli- czy panteista, jednakże wielu z nich to także ateiści. Jak to się składa do kupy? Duchowość New Age jest dla wielu wyznawców raczej czymś do przeżywania niż określania w słowach. Dlatego ta religia – jeśli w ogóle tak ją można nazwać – nie zawsze przywołuje pojęcie bóstwa.
Pisząc o New Age warto też na marginesie wspomnieć o zwykłych zabobonnych ateistach. Nie jest prawdą, że każdy ateista jest zatwardziałym materialistą. Wśród klasycznych ateistów znajdziemy też takich, którzy z lubością wczytują się w horoskopy czy nawet chodzą do wróżek. Jak godzą to ze swoim brakiem wiary w bóstwa? Niestety na to pytanie najczęściej sami nie potrafią odpowiedzieć…

Uwaga: jest to termin bardzo wieloznaczny, często będący etykietą (zachęcającą lub zniechęcającą) służącą do oceny zjawisk, a nie do ich nazywania. Często służy także do prowadzenia walk ideologicznych.

Duchowość ateistyczna – Według autorów The Center for Spiritual Atheism duchowość ateisty opiera się na przekonaniu, że Wszechświat stanowi swoistą całość i jest to rezultat tajemniczego ciągu przyczyn i skutków na niewyobrażalną skalę. Duchowi ateiści są zwolennikami holistycznej etyki: odczuwają potrzebę życia w zdrowiu i szczęściu, dlatego starają się przyczynić do tego, aby zdrowy i szczęśliwy był cały świat. Duchowy ateizm nie wyklucza akceptacji poglądów różnych religii, lecz nie rozumianych dosłownie. Jest to duchowy humanizm i naturalizm. Inni podkreślają, że duchowy ateizm wyklucza resentymenty dotyczące religii na rzecz poszukiwania nieteistycznej filozofii i samorealizacji.Wyniki badań Grupy Barna[a] z roku 2007 wskazują, że około 25% ateistów i agnostyków w USA uważa się za głęboko uduchowionych. W roku 2002 odsetek ten wynosił 19%.

pojęcie wieloznaczne, które może oznaczać:

-życie wewnętrzne osób oparte na rozumieniu rzeczywistości, które odrzuca jej interpretację teistyczną i spirytualistyczną;
-materialistyczną i monistyczną koncepcję świata, opartą na światopoglądzie naukowym i racjonalistycznym;
-nieteistyczne systemy światopoglądowe, takie jak konfucjanizm, taoizm czy wiele form buddyzmu.
W dwu wymienionych wyżej wersjach duchowość ateistyczna jest jednym z przejawów sekularyzacji i indywidualizmu. Wyraża pragnienie zastąpienia doświadczeń religijnych w formach wypracowanych przez trzy tradycje: judaizm, chrześcijaństwo i islam, formami zaspokajającymi potrzeby etyczne bądź estetyczne. Duchowość ateistyczna jest połączeniem niewiary z potrzebą duchowości, której nie zaspokaja ani sama religia ani sam ateizm.

Religie zwane niekiedy ateistycznymi (trzeci wymieniony sposób rozumienia duchowości ateistycznej) nie są uważane za formy takiej duchowości, stanowiąc jedynie powierzchowne adaptacje kultury Wschodu w kręgach określanych jako New Age.

Będąc stosunkowo nowym zjawiskiem, duchowość ateistyczna nie jest jeszcze tradycją, ponieważ nie ma długiej historii. Nie ma też podłoża instytucjonalnego.

Jednym z przedstawicieli tej opcji światopoglądowej jest francuski filozof André Comte-Sponville.
https://www.facebook.com/liberalnykatolik/posts/147587662497935
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowo%C5%9B%C4%87_ateistycznaBracia Polscy - człowiek człowiekowi bogiem

HOMO HOMINI DEUS

Zrealizowany na czarno-białej taśmie, przy użyciu nietypowej technologii, film dokumentalny o odłamie kościoła kalwińskiego, "braciach polskich", zwanych potocznie "arianami". Rozpoczęli oni działalność na ziemiach polskich w II połowie XVI wieku, czyli w czasach, gdy do Polski, jako do kraju względnej tolerancji religijnej, napływała ludność niekatolicka w poszukiwaniu schronienia przed prześladowaniami. Bracia polscy nie uznawali Trójcy Świętej, odrzucali chrzest dzieci, naukę o grzechu pierworodnym i kult przedmiotów. Ich ośrodki znajdowały się w Pińczowie, Lubartowie, Lublinie i w Rakowie (Akademia Rakowska). Podczas II wojny północnej stanęli po stronie kalwińskiego króla Karola X, wskutek czego w 1658 roku zostali skazani na banicję.

reżyseria:
Stanisław Janicki

scenariusz:
Stanisław Janickihttps://www.cda.pl/video/1474800b5

Rozwód w zaratusztrianizmieAwesta

Najstarsze teksty Awesty nie poruszają w zasadzie kwestii rozwodu jako takiego. Wnioskować można jedynie na podstawie ciągłego powtarzania przez Zaratusztrę, że kobiety i mężczyźni są sobie równi pod każdym względem, że musiało się to w jakiś sposób przekładać na praktykę.

"Egalitarne ideały zaratusztrianizmu - w szczególności uznanie kobiet za „ partnerów we wspólnej walce ze złem” (Boyce, 1972, s. 308, f. 83) od dawna służyły ochronie godnego statusu kobiet w Społeczność Mazdajasnian. Takie pojęcia parytetu płci są mocno zakorzenione w naukach Avesty i odzwierciedlają charakter wczesnego społeczeństwa irańskiego (Schwartz, str. 4), a także nadają "nowoczesny wygląd tej starożytnej religii" (Hintze, 2003, s. 403)”.

Czasy Achemenidów

Niewiele jest dostępnych informacji na temat rozwodu w Persji w okresie Achemenidów. Istnieją tylko perskie przekazy z zachodnich satrapii imperium Achemenidów dotyczące głównie arystokracji. Można przypuszczać, że w wśród poligamicznych rodzin arystokracji starożytnej Persji rozwód był praktykowany tylko w rzadkich okazjach i że najprawdopodobniej tylko mąż miał prawo do rozwiedzenia się z żoną; być może w takim przypadku wystarczyła zwykła deklaracja, by rozwiązać małżeństwo. Z drugiej strony.duża swoboda, wolność kobiet i podkreślanie ich równości z mężczyznami, w tym prawo do posiadania osobistego majątku, które znamy z przekazów greckich zdają się przeczyć tak jednoznacznemu poglądowi. Potwierdza to poniekąd nadrzędny obowiązek obopólnej zgody małżonków na rozwód za Partów i Sasanidów gdy nastąpiło znaczące ograniczenie praw kobiet.

Czasy Partów i Kodeks Sasanidzki

Na wstępie należy stwierdzić że prawa rozwodowe inaczej były stosowane w praktykowane wśród ludu, a inaczej wśród arystokracji i szlachty irańskiej. W czasach partyjskich kobiety niskiej klasy nie mogły ponownie wyjść za mąż za życia swoich mężów. W przeciwieństwie do prawnych ograniczeń nałożonych na zwykłych ludzi, szlachcianki mogły łatwo rozwieść się z mężami, nie tracąc majątku. Przywileju tego przestrzegano do końca panowania Sasanidów.

Umowa małżeńska określała majątek należący do oblubienicy, zakres władzy męża, a także ograniczenia jakie mogły być nałożone na żonę.
Skomplikowany system małżeństw był trzystopniowy i określał poziom niezależności i przywileje kobiety. Mężczyzna był prawnie zobowiązany do poślubienia kobiety, gdyby był nieżonaty i odbywał z nią stosunki płciowe. Wśród możnych praktykowano poligamię i małżeństwa z bliskimi krewnymi (kuzynami). W tym okresie kobiety musiały być posłuszne swoim mężom.

W partyjskim i sasanidzkim kanonie zaratusztriańskim i prawie cywilnym rozwiązanie małżeństwa było z mocy prawa generalnie możliwe w trzech przypadkach: albo za obopólną zgodą, albo gdy żona była bezpłodna lub winna zabójstwa.

Stopniowa coraz większa patriarchalizacja społeczeństwa doprowadziła do kodyfikacji warunków rozwodu bez zgody żony. Riwāyat ī Ēmēd ī Ašawahištān (rozdział 7) dokładnie opisuje przypadki, w których mąż może odstąpić od swojej prawowitej ( pādixšayyhā ) żony bez jej zgody. Stwierdza: "Odrzucenie ( abēzārīh ) legalnej żony przez prawowitego męża dozwolone jest tylko za ich obopólną zgodą, chyba że kobieta zostanie uznana winną udowodnionego występku (skalania)”. Wyliczono takie skalania jak nierząd, czary, całkowite nie wypełnianie obowiązków małżeńskich, spanie z mężem w czasie miesiączki, oddanie się innemu człowiekowi lub popełnienie jakiegokolwiek innego skalania śmiertelnego, który może zaszkodzić ciału lub duszy.

Prawo stwierdzało jednak, że: Jeśli mężczyzna rozwodzi się z żoną z innych powodów wbrew jej woli, rozwód ( hištārhh ) nie jest ważny i staje się winnym skalania stopnia pierwszego tanāpuhl („grzechu śmiertelnego” [termin grzech śmiertelny jest tylko przybliżeniem pojęcia skalania w zaratusztrianizmie]), podczas gdy niewinna kobieta pozostaje nadal jego małżonką z prawem do majątku męża. Jednakże, w tym przypadku, po śmierci męża własność posiadana przez żonę przechodziła na rodzinę męża, chyba że w chwili zawarcia małżeństwa została zapisana lub ustalona inna umowa lub porozumienie ( pašn ud ēstišn ). Po śmierci męża przyznawano byłej żonie alimenty na jej potrzeby, nie wolno było ich zabrać jeśli mąż zostawił mniej niż tego wymagały jej potrzeby. Alimenty tworzono z majątku męża. Jeśli wina była po stronie kobiety alimenty tworzono z jej majątku. Istniało też prawo do separacji małżonków.

Późniejsze czasy

Inwazja muzułmańska i prześladowania zaratusztrian spowodowały dalsze ograniczenie możliwości rozwodów z utrzymaniem kanonu z czasów sasanidzkich. W diasporze Parsów w Indiach ugruntował się (nie bez wpływu chrześcijańswa) pogląd o nierozrywalności małżeństwa jako związku świętego, którego rozwiązanie jest ostateczną smutną koniecznością. Było to podyktowane troską o przetrwanie wspólnoty religijnej przy jednoczesnym zakazie małżeństw z wyznawcami innych religii. W ten sposób zaratusztrianie bronili się przed rozpłynięciem się w masie innowierców.

Pod koniec XIX wieku zaczęto modernizować prawo religijne w oparciu o Gathy i powrót do najstarszych tekstów Awesty głoszących równość kobiety i mężczyzny.

W 1936 r wprowadzono ustawę o małżeństwie Parsów i rozwodzie w Indiach, a w 1988 roku kolejną modyfikację. Postanowiono między innymi: 1) wiek małżeństwa wynosi 21 lat dla mężczyzn i 18 lat dla kobiet (nawet jeśli zmieniły one religię); 2) dzieci z nieważnych (nieformalnych) małżeństw są uznawane tak jakby małżeństwo było ważne; 3) rozwód można uzyskać z powodu nieuleczalnej choroby umysłowej przez okres dwóch lat; okrucieństwa; separacji powyżej 2 lat (zamiast trzech, jak poprzednio);braku wspólnego pożycia po wydaniu dekretu o odrębnej alimentacji na okres jednego roku (zamiast dwóch lat); nawrócenia na inną religię, braku wspólnego pożycia przez okres jednego roku od orzeczenia separacji sądowej lub zwrotu praw małżeńskich, bez względu na winę; i wzajemną zgodę; 4) zarówno mąż jak i żona mają równe prawa do uzyskania tymczasowych alimentów i stałych alimentów od siebie nawzajem; 5) wiek opieki i utrzymania dzieci wzrasta z 16 do 18 lat; oraz 6) wszystkie pozwy wniesione zgodnie z prawem winny być rozpatrywane przez sąd zaratusztriański.

Pomimo tych zmian na przestrzeni wieków nie należy sądzić, że rozpad małżeństwa jest czy był dla zaratusztrian czymś o obojętnej konotacji moralnej. Zaratusztra zwraca uwagę na cierpienie i odpowiedzialność za jego spowodowanie. Skutkiem rozpadu związku jest zwykle właśnie cierpienie, ogrom goryczy i smutku jaki pojawia się wtedy i potem. To jednak zło i skalanie. Cierpią zwykle także dzieci, może pojawić się gniew, nienawiść i inne złe uczucia. Dlatego ta decyzja ostateczna i powinna być podejmowana z uwzględnieniem poniesienia za nią pełnej odpowiedzialności i nie z błahych powodów. Zaratusztriańscy małżonkowie powinni także zdawać sobie sprawę, że ciążyć na nich obojgu będzie, po tej decyzji, obowiązek uczynienia wszystkiego by zło nie rozpanoszyło się, a jakże o to wtedy łatwo.

https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908/1844511278919061/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCpinD5EOZiWyKaceyqg7R40qPwnO60B2afTWPzYZRwabboishTBvrRxHcqDRxXrE9i3YxuJPcpqDm5mGOFmFucFJ0KQT61WnmwEwqmPXILdEEPXFUuqG0j9EFEbDR5LEWzFA52syiZPEHzz_yAZIonTX1uE9JXLkUh33cEXZxqB3_CUkLIPg&__tn__=-R

Diwali- indyjskie święto świateł

Co roku na przełomie października i listopada w Indiach odbywa się Diwali (lub Dipawali, w Nepalu nazywane również Tihar czy Swanti). To najważniejsze hinduistyczne święto. Jest to święto ruchome, trwające pięć dni. Obchodzi się je w ciemnej połowie miesiąca aświna. Jego historia mówi o zwycięstwie dobra nad złem. W tym czasie wyznawcy proszą o powodzenie w życiu.
Najważniejsza z wielu tradycji tego święta wywodzi się z Ramajany – eposu o boskim królu Ramie, będącym wcieleniem boga Wisznu. Żył on kiedyś na wygnaniu z piękną Sitą, utożsamianą z boginią Lakszmi. W czasie jego nieobecności władca demonów, Rawana, porwał Sitę. Po wielu perypetiach i przy pomocy boga małp, Hanumana, udało się w końcu oswobodzić Sitę. Kiedy książę powraca z rodziną do swego królestwa w Ajodhji, lud oświetla mu drogę lampkami. W myśl tej historii Diwali jest świętem nowego początku, nadejścia hinduskiego Nowego Roku, zwycięstwa dobra nad złem i światła nad ciemnością.

Jest to jedno z najważniejszych tradycyjnych świąt obchodzonych w całych Indiach. Stanowi okazję do spotkania w gronie rodziny i przyjaciół, których obdarowuje się słodyczami. Sanskryckie słowo  Dīpāvalī oznacza rząd lamp i odnosi się do glinianych lampek oliwnych, które są zapalane przed każdym domem na powitanie Lakszmi, bogini szczęścia i dobrobytu. Lampki zwane diwa symbolizują zwycięstwo światła nad ciemnością, dobra nad złem. Innym symbolem tego święta są tzw. rangoli – geometryczne wzory, wykonane z ryżu, kolorowego proszku i piasku, w kształcie kwiatów, gałązek czy promieni. Dominują znaki Om i wyobrażenia Ganeśi – boga z głową słonia, najbardziej fetowanego bóstwa religii hinduistycznej. Oprawę święta wzbogacają sztuczne ognie i dekoracje kwiatowe. Diwali jest obchodzone z rozmachem, towarzyszą mu liczne imprezy kulturalne.Zabawa w cmentarz w przedszkolu

Oto kolejny już pomysł jedynie słusznej religii na katechizowanie kilkulatków. Tym razem dzieciarnia radośnie nawiedziła wcześniej przygotowane w sali makiety grobów...