niedziela, 28 października 2012

Wolnomularstwo Egipskie Starożytnego i Pierwotnego Rytu Memphis-MisraimWOLNOMULARSTWO EGIPSKIE 
STAROżYTNEGO I PIERWOTNEGO 

RYTU MEMPHIS I MISRAIM

  


M.E.A.P.R.M.M.

      Twórca Egipskiego Wolnomularstwa Rytu Egipskiego byl hrabia Alexander Cagliostro (1749-1796) urodzony w Tunisie. Nie powinien byc on utozsamiany z Giuseppe Balsamo (1743-1795) oszustem z Palermo, zwerbowanym przez jezuitów, zeby go upersonifikowac i rzucic zla slawe  na prawdziwego hrabiego Cagliostro.


      
Alexander Cagliostro byl inicjowany w sekrety Egipskiego Wolnomularstwa przez tajemniczego Mistrza Altothasa, w 1776 roku, roku zalozenia Zakonu Iluminatów. I niewielu wie, ze  wierzcholek  Zakonu Iluminatów tworzylo szesciu czlonków. Czterech jawnych (Weishaupt, von Knigge, Goethe, Herder) i dwoch tajnych (Franklin i Cagliostro). W rezultacie istnial tajemny zwiazek pomiedzy Zakonem Iluminatów Weishaupta a Egipskim Wolnomularstwem Cagliostra, które oficjalnie zostalo zalozone w 1785 roku, roku skasowania Zakonu Iluminatów. Ponadto Napoleon Bonaparte byl inicjowany przez Cagliostra do Egipskiego Wolnomularstwa i Masonskiego Rytu Memphis, Misraim i Memphis-Misraim który z nich wyszedl (?).


      
Miedzy 1810 i 1813 w Naples (Italia), trzej bracia Bedarride ( Michel, Marc i Joseph) otrzymali Najwyzsze Moce z Zakonu Misraim i rozwineli Ryt Misraim we Francji. Nadali oni Rytowi oficjalny charakter w Paryzu w 1814 r. Ryt skladal sie z 90 stopni, wzietych ze szkockiego Wolnomularstwa, martynizmu i innych masonskich zwiazków, a ostatnie cztery stopnie otrzymaly nazwe "Arcane Arcanorum"

      W 1815 r w Montauban (Francja) zostala utworzona Loza-Matka Rytu Memphis z Wielkim Mistrzem, Samuelem Honis jako zwierzchnikiem, którego w 1816 r zastapil Gabriel - Mathieu Marconis. W 1838 roku Jean Etienne Marconis de Negre, syn tego ostatniego, przejal Ryt Memphis. Ryt J.E. Marconisa de Negre byl kontynuacja starozytnych misterii praktykowanych w czasach antycznych w Indiach i w Egipcie. Konstytucja Rytu mówi:          "... masonski ryt Memphis jest kontynuacja Misteriów Starozytnosci. Ryt nauczyl pierwszego czlowieka, by skladac  hold boskosci...." Ryt Memphis osiagnal  92 i 95 stopni.


     
W 1881 r. wloski general Giuseppe Garibaldi poloaczyl  ponownie Ryty Memphis i Misraim i zostal Wielkim Hierofantem obu. Po smierci Garibaldiego w 1882 r Ryty wstapil  w okres "ciemnosci", po którym w 1890 r. rózne loze obu rytów zostaly polaczone i Ryt Memphis-Misraim pojawil sie. W 1900 r. na kierownika Memphis-Misraim zostal wyznaczony Wloch Ferdinando Francesco degli Oddi, który zostal w 1902 zastapiony przez Anglika Johna Yarkera. Ryt osiagnal  97 stopni. 

    W 1902 r. Niemiec Theodor Reuss zalozyl Suwerenne Sanktuarium Memphis -Misraim w Niemczech, a w 1913 roku, po smierci Yarkera zostal on Miedzynarodowym Przywódca Rytu. W 1924 T. Reuss odszedl do wiecznego wschodu i jego sukcesja zostala przerwana, za wyjatkiem O.T.O. (Ordo Templi Orientis), neotemplariuszowskiego zakonu zalozonego przez Reussa w 1905 w Niemczech. W rzeczywistosci O.T.O. rozszerzylo na caly swiat Ryt Memphis-Misraim, chociaz w zredukowanej wersji, gdzie zostaly wylaczone jego glówne stopnie.

      W 1909 Theodor Reuss wydal licencje slawnemu martyniscie, Gerardowi Encauss (Papusowi). Nastepcami Papusa byli Charles Detre (Tede), Jean Bricaud, Constant Chevillon, Charles Henry Dupont i Robert Ambelain. W 1939 Jean Bricaud przeszedl do wiecznego wschodu i zostal zastapiony przez Chevillona. W 1944 Chevillon zostal zamordowany przez francuskich nazi-socjalistycznych kolaborantów i zostal zastapiony przez Duponta. A w 1960 Ambelain zaja miejsce Duponta.

      14 listopada 1973 roku Wloch Francesco Brunelli (1927-1982) zostal wyznaczony przez Roberta Ambelaina odpowiedzialnym za Ryt w Italii. 22 listopada 1973 r. Francesco Brunelli (Nebo) - Wielki Mistrz Zakonu Martynistów Starodawnego i Tradycyjnego oraz Starozytnego i Pierwotnego Rytu Memphis - Misraim zostal przyjety ze wszystkimi honorami w Wielkiej Lozy w Italii w Palazzo Giustiniani. Lecz dzialalnosc Rytu w Italii i w Wielkiej Lozy Italii byla w latach 70-tych tylko anegdotyczna.

      W 1981 Francesco Brunelli nawiazal  kontakt za znanym wloskim inicjatem Frankiem 
G. Ripel, by zrestrukturyzowac Starozytny i Pierwotny Ryt Memphis i Misraim, a polaenie Rytu bylo nastepujace: 99 stopien; lub Miedzynarodowy Zwierzchnik Egipskiego Wschodniego Zakonu, Starozytnego i Pierwotnego Rytu Memphis - Misraim, 98 stopien lub Nieznany Zwierzchnik (od stopnia VII do XIII stopnia Zakonu Mistycznej Rózy), 97 stopien lub Zastepca Miedzynarodowego Zwierzchnika, 96 stopien lub Zwierzchnik Narodowy, 1-95 stopien (od 1 do VI stopnia Zakonu Mistycznej Rózy). W odnowionym Egipskim Zakonie Wschodu Starozytnego i Pierwotnego Rytu Memphis - Misraim, o którym bedziemy mówic 6 Alchemicznych Operacji zostalo zalozonych i poloczonych ze stopniami 1-3, 4-33,34-42,43-63,64-74 i 75-95.

      Frank G.Ripel byl w kierownictwie Egipskiego Wschodniego Zakonu Starozytnego i Pierwotnego Rytu Memphis-Misraim miedzy 1981 i 1999 w chwili, gdy w byl on "uspiony".

      Przy koncu marca 2003 Frank G.Ripel bedac Wielkim Mistrzem O.C.I. (Zakon Oswieconych Rycerzy) mial kontakt ze Spaniardem Gabrielem Lopez de Rojas, zaloycielem i Wielkim Mistrzem Zakonu Iluminatów, O.H.O. Stowarzyszenia O.T.O (Ordo Templi Orientis) stopien 33 Starozytnego i uznanego Rytu Szkockiego, maksymalnego stopnia z obu Egipskich Rytów. Gdy Gabriel Lopez de Rojas dowiedzial sie ze Egipski Zakon Wschodu Starozytnego i Pierwotnego Rytu Memphis - Misraim Franka G. Ripela byl "uspiony" zaproponowa Ripelowi "obudzic" go znowu i ten to zaakceptowal ozywiajac  go znowu 1 maja 2003 r. z nazwa Egipskie Wolnomularstwo Starozytnego i Pierwotnego Rytu Memphis-Misraim.

      Egipskie Wolnomularstwo Starozytnego i Pierwotnego Rytu Memphis i Misraim istnieje w nastepujacej formie:

99 stopien Wielki Hierofant lub Miedzynarodowa Glowa M.E.A.P.R.M.M. i O.C.I.: 
Frank G. Ripel 
98 stopien Nieznany Przywódca (O.C.I)
97 stopien Odpowiednicy Miedzynarodowej Glowy M.E.A.P.R.M.M.:
97 stopien jezyk wloski Galbix Red (98 stopien O.C.I.)
97 stopien jezyk angielski i polski: Piotr Pawel Wojdyla   
96 stopien Krajowa Glowa: 
Krajowa Glowa na Wlochy:Tiziana Cecchel U. S. (98 stopien w O.C.I.)
Krajowa Glowa na Hiszpanie: Marta Riera i Franco
Krajowa Glowa na Boliwie: Edwin Daniel Fernandez Escobar
Krajowa Glowa na Guatemale: Luis Manuel Pivaral De La Vega
Krajowa Glowa na Urugwuay: Fabio Sebastian Cruz
Krajowa Glowa na El Salwador: Carlos Mauricio Lopez   
Krajowa Glowa na Brazylie: Jose Ivo Sampaio de Carvalho
Krajowa Glowa na Argentyne: Claudio Felipe Martinez
Krajowa Glowa na Brazylie: Jose Ivo Sampaio de Carvalho
Krajowa Glowa na Polske Boguslaw Balos
Krajowa Glowa na Kalifornie: King Solomon II
Krajowa Glowa na Illinois: Elwira Maliszewska 
Krajowa Glowa na Wielka  Brytanie: Parmjit Singh
1-95 stopien Wolnomularze Operatywni

Kontakt
Zainteresowani Egipskim Wolnomularstwem Starozytnego i Pierwotnego Rytu Memphis-Misraim moga skontaktowac sie pod adresem:


master2003@europe.com

<

poniedziałek, 15 października 2012

Polska Zielona Lewica

Logo polskiej ZL
Zielona lewica - nurt polityczny łączący socjalizm z zieloną polityką, nawet dosyć popularna w krajach północnoeuropejskich, posiadająca europarlamentarzystów zrzeszonych w grupie o nazwie Zjednoczona Lewica Europejska-Nordycka Zielona Lewica, sytuująca się na lewo od partii socjaldemokratycznych.
W Polsce nurt raczej nieznany, aczkolwiek powstała w ubiegłym roku grupa, która odwołuje się do tej ideii.

Poniżej prezentujemy podstawowe poglądy polskiej Zielonej Lewicy, zaczerpnięte z jej witryny internetowej.


Gospodarka i polityka socjalna
Jesteśmy przekonani, że rozwój gospodarczy jest możliwy jedynie przy uwzględnieniu w wagi zrównoważonego rozwoju i spójności społecznej. Kwestie ekonomiczne i społeczne są dla nas nierozdzielne.
Popieramy koncepcję Nowe Zielonego ładu, która źródła rozwoju gospodarczego upatruje w szeroko zakrojonych inwestycjach w ekologiczne technologie.
Opowiadamy się za konsekwentną budową społecznej gospodarki rynkowej. Chcemy silnej roli państwa w gospodarce, zaostrzenia progresji podatkowej i podniesienia płacy minimalnej.
W celu zagwarantowania rozwoju i unowocześnienia gospodarki opowiadamy się za radykalnym zwiększeniem nakładów publicznych na edukację i badania naukowe
Opowiadamy się za państwem opiekuńczym. Jego koniecznymi elementami jest bezpłatna służba zdrowia i edukacja.
Za istotne wartości uznajemy ludzką pracę i demokratyzację życia gospodarczego. Domagamy się utworzenia obligatoryjnego systemu reprezentacji pracowniczej w zakładach pracy ochrony prawnej, promocji i wsparcia dla spółdzielczości.

Ekologia
Sprzeciwiamy się degradacji środowiska naturalnego poprzez rabunkową działalność człowieka oraz okrucieństwu wobec zwierząt. Opowiadamy się za oszczędnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wartości kulturowe
Uważamy, że nikt nie może być dyskryminowany ze względu na rasę, płeć, stan zdrowia, narodowość, wiek, wykształcenie, pochodzenie społeczne, orientację seksualną oraz wyznanie lub jego brak. Wynika to z poszanowania nienaruszalności godności osoby ludzkiej.
Wyznajemy zasadę świeckości państwa. Należy zlikwidować wszystkie przywileje kościołów i związków wyznaniowych.

Ustrój
Opowiadamy się za jednoizbowym parlamentem. Uważamy, że dla spójności systemu politycznego należy zdecydowanie ograniczyć kompetencje prezydenta. Jesteśmy przekonani, że należy w większym stopniu niż obecnie wykorzystywać mechanizmy demokracji bezpośredniej.
Zamierzamy przyczyniać się do rozwoju samorządów lokalnych.

Europa i świat
Opowiadamy się za budową Europy socjalnej, realizującej model społeczny oparty na solidarności, demokracji i sprawiedliwości społecznej. Chcemy zdecydowanego zwiększenia unijnego budżetu i środków przeznaczonych na pomoc dla biedniejszych regionów UE. Uważamy, że wszystkie powyższe cele najlepiej będzie można realizować w ramach europejskiego państwa federalnego. Domagamy się wprowadzenia podatku od przepływów kapitałowych i likwidacji rajów podatkowych jako podstawy do działania na szczeblu europejskim i światowym.

Nowopowstałej partii życzymy powodzenia!

poniedziałek, 8 października 2012

Judaizm liberalny i humanistyczny w Polsce

Judaizm na świecie, jak i w Polsce, niejedno ma imię. Oprócz znanego z naszych mediów judaizmu ortodoksyjnego, istnieją też ośrodki reformowane, mesjanistyczne, a także jeszcze bardziej postępowe-liberalne, czego przykładem jest poniższa strona...

Liberalny Judaizm PolskiSzanuje tradycje żydowską i stara się zachować z przeszłości wszystko to, co dobre w Judaizmie. Tylko, że żyjemy w teraźniejszości. Chcemy, by Judaizm był aktywnym w życiu żydowskich osób, rodzin i społeczności dzisiaj i że dokonuje wkład w doskonalenie społeczeństwa ludzkiego i podkreśla "pełną równość i uczestnictwo kobiet i mężczyzn w każdej sferze życia religijnego; kładzie nacisk bardziej na etykę niż przestrzeganie rytuału; potwierdza wolność każdej jednostki do odpowiedzialnego działania zgodnie z nakazami własnego sumienia; jest dumny z łączenia tradycji żydowskiej z pełnym uczestnictwem w życiu  kraju, a także ze świadomości, że nasze obowiązki wynikają nie tylko wobec narodu żydowskiego i  Państwa Izrael, ale także wobec całej rodziny ludzkiej, bo każdy z nas jest stworzony na obraz Boży.

http://www.facebook.com/liberalnyjudaizm.polski?ref=ts&fref=ts


Oczywiście istnieje też tzw. judaizm humanistyczny. Czym dokładnie jest ta świecka religia?

Humanistyczny judaizm jest ruchem w Judaizmie, który został opracowany jako rozwiązanie problemu utrzymania żydowskiej tożsamości i ciągłości wśród nie-religijnych świeckich Żydów, którzy odrzucili teizm i oferuje alternatywne współczesne życie żydowskie. Określany jest jako kulturowe i historyczne doświadczenia narodu żydowskiego i zachęca humanistycznych i świeckich Żydów do czerpania z ich żydowskiej tożsamości poprzez udział w żydowskich świętach i imprezach cyklu życia (takich jak śluby i bar i bat micwy) z inspiracji tych ceremonii, ale wykracza poza to, poza tradycyjny Judaizm.


Ulubione cytaty
Judaizm jest kulturą, jest ciągłym tworzeniem narodu żydowskiego. Dlatego swobodnie dostosowujemy nasze uroczystości,święta lub wydarzenia życia, na potrzeby tych okazji. Humanistyczne ceremonie świeckie żydowskie odbywają się zarówno w organizacjach społecznych i rodzinnych na całym świecie. Świecki humanistyczny Judaizm oferuje wspólną celebrację egalitarną, tak dla dorosłych dorosłych i kształcenie młodzieży, promuje etyczne działania i wsparcie emocjonalne.

http://www.facebook.com/humanistycznyjudaizm.pl.3?ref=ts&fref=ts


Szalom we lehitraot!

niedziela, 7 października 2012

Rzuć palenie razem z nami!


Palacz w dzisiejszych czasach jest marginalizowany i spychany na pozycję gorszego pracownika. Czy dasz się zmarginalizować? Pozwolisz sobie być postrzeganym jako gorszy pracownik?
Temat palenia jest bardzo popularnym tematem, być może dlatego ponad połowa palaczy deklaruje chęć pozbycia się nałogu. Niewielkiemu procentowi udaje się to, być może procent byłby większy gdyby ci palacze znali odpowiednie techniki. 
Filmik a raczej nagranie przedstawione tutaj ma na celu oduczenie sięgania po papierosa osoby palące i wyjście z nałogu.

Tyle sam autor...

Oczywiście problem zupełnie nie dotyczy administracji niniejszej strony, która jakoś tak od zawsze czuła wstręt do dymka... ;)))


poniedziałek, 1 października 2012

Święto Księżyca

Za nami chińskie Święto Księżyca, zwane realnie Świętem Środka Jesieni, o istnieniu którego z pewnością, w kraju nad Wisłą, mało kto słyszał. Skąd wywodzi się owo święto i jakie zwyczaje są z nim związane, można dowiedzieć się w poniższym tekście.
W końcu nasza witryna jest aż do bólu księżycolubna... ;)
Święto Środka Jesieni (Chiny) (2012-09-30)

Święto Środka Jesieni jest jednym z najważniejszych świąt w tradycyjnym kalendarzu chińskim i przypada w drugiej połowie września. Jest to drugie, zaraz po Chińskim Nowym Roku najważniejsze święto w Chinach.

Źródło: onetourchina.com
Święto wywodzi się z tradycyjnych kultów lunarnych i obrzędów rolniczych. Ponieważ księżyc symbolizuje siłę żeńską yin, święto traktowane jest w Chinach także jako święto kobiet. Czci się w jego trakcie boginię Księżyca Chang'e.
Święto Środka Jesieni to także tradycyjny chiński dzień zakochanych.

Tego dnia księżyc jest największy i najjaśniejszy. Rodziny zbierają się aby obserwować księżyc, pić wino oraz jeść “księżycowe ciastka” (yuebing). Podczas obrzędowej uczty spożywane są także ryż i owoce. Uczta ta odbywa się dopiero wieczorem, po ukazaniu się Księżyca na niebie. Potrawami należy się podzielić z Księżycem i duchami przodków. Niektórzy urządzają wielkie grillowanie - na dachach budynków, przed fasadami sklepów i firm lub po prostu na ulicach i w parkach. Często puszczane są sztuczne ognie.

Księżyc w pełni w tradycji chińskiej kojarzony jest z ponownym połączeniem członków rodziny i symbolizuje wspólnotę rodziny. Często święto nazywane jest także "Świętem ponownego połączenia". Dla ludzi mieszkających poza rodzinnymi okolicami, święto jest okazją do nostalgicznego podziwiania światła księżyca.

Tradycyjnie w tygodniach poprzedzających święto, obdarowuje się bliskich pudełkami księżycowych ciastek, które nadziewane są pastą z nasion lotosa, pastą z fasoli i żółtkiem jajka. Na środku każdego ciastka umieszcza się żółtko kaczego jajka, a górną jego część dekoruje się symbolami związanymi z tym świętem. Zgodnie z tradycją, trzynaście ciastek księżycowych układa się w piramidę, która symbolizuje 13 księżyców całego roku, tzn. 12 księżyców plus jeden przestępny. Średnica tych ciastek wynosi 3 cale i 1,5 cala grubości. Niektóre sklepy w Szanghaju nie sprzedają niczego innego poza nimi.

Źródłó:Kartki.pl