Raelianie i klonowanie ludzi

Czym jest klonowanie?

Klonowanie jest to proces odtwarzania/powielania organizmu żywego przy użyciu inżynierii genetycznej, mając do dyspozycji pełny kod DNA organizmu, który mamy zamiar sklonować. Proces ten jest faktycznie drogą ku nieśmiertelności.


Dlaczego Raelianie popierają klonowanie?

Gdyż jest to proces, który pozwoli nam w przyszłości osiągnąć status równy Bogom - nieśmiertelność. Wyeliminuje szereg nieuleczalnych chorób, pomoże nam lepiej poznać anatomię ludzką. Stanowi ostateczny dowód na nie istnienie duszy, która z kolei faktycznie oznaczała DNA.


Czym jest życie dla Raelian?

Cytat z książki Raela pt. "Powitajmy naszych Ojców z Kosmosu":

Cytat:
Życie jest więc organizacją niezorganizowanego. Śmierć natomiast jest zdezorganizowaniem zorganizowanego. Życie jest jak dom, który sam się buduje na podstawie swego planu, i który sam zapewnia swoje utrzymanie. Śmierć jest końcem samo utrzymania i początkiem rozproszenia komponentów, które wchodziły w skład domu, powodując ostatecznie destrukcję planu, który w sobie miał.

Ci, którzy stworzyli plany tych domów, Wielcy Architekci naszego wszechświata, opracowali prototyp, który jest w stanie stać się również pewnego dnia architektem i dorównać swemu stwórcy, tworząc inne plany przyszłych domów. Ten rodzaj lepszego domu, to człowiek, który będzie zdolny niedługo tworzyć syntetycznie nowe kody genetyczne; nowe plany, z materii nieożywionej.

Żyjące istoty zostały stworzone tak, by być zdolne sytuować się w swoim środowisku przez swoje sensory; zmysły. Człowiek jest niczym innym, jak biologicznym komputerem samo programowalnym i samo powielającym się.

Nic nie różni człowieka od bardzo perfekcyjnego komputera z tych, które potrafimy zbudować. Lepiej; potrafimy konstruować komputery jeszcze bardziej perfekcyjne i bardziej wydajne od człowieka.
Komputery mogą również posiąść możliwość sytuowania się względem swojego otoczenia. Ostatnio zbudowano komputer wyposażony w koła i zdolny do poruszania się między przeszkodami dzięki kamerom telewizyjnym podłączonym do jego mózgu. On „widział” dokładnie tak, jak my widzimy naszymi oczami i mógł poruszać się w swoim środowisku.

Komputer wykonuje tylko to, na co został zaprogramowany. Człowiek też. Ale kontynuujmy porównanie człowieka z komputerem. Co się tyczy słuchu, łatwo jest wyposażyć komputer w mikrofon, za pomocą którego będzie słyszał dźwięki wokół siebie, tak jak my uchem.
Możliwe jest także wyposażyć go w analizator zapachu, który będzie przekazywał informacje odnośnie zapachów, które są wokół niego, tak samo jak my czujemy zapachy nosem.
Jest także łatwo dołączyć do niego analizator smaku, który wskaże mu, jaki jest smak niektórych substancji, tak jak my czujemy smak w naszych ustach.

Na koniec, można go wyposażyć w sensory zdolne do przekazywania mu informacji o temperaturze, twardości lub wadze tego, co go otacza, co my możemy zrobić ręką.
Nawet lepiej; możemy wyposażyć ten komputer w narządy o wiele lepsze od naszych. Na przykład jeśli chodzi o wzrok, można wyposażyć go w kamery z obiektywem o zmiennej ogniskowej i zdolne precyzyjnie ujrzeć to, co dzieje się w odległości wielu kilometrów, lub w pozycji makro ujrzeć obiekty o wielkości mikroskopijnej. Są to rzeczy, które nie jesteśmy w stanie zrobić bez pomocy protez, jakimi są lornetki lub mikroskopy.
To samo odnośnie słuchu; postrzegamy tylko bardzo mały prążek dźwięków wokół nas. Są dźwięki, które słyszą niektóre zwierzęta, jak na przykład psy. Możemy wyposażyć ten komputer w odbiorniki czułe na ultradźwięki i na poddźwięki, a także w mikrofony kierunkowe pozwalające słyszeć mu na odległość paru kilometrów w określonym miejscu.
Powracając do wzroku, możemy wyposażyć go w kamery czułe na nadfiolet lub podczerwień, co umożliwi mu widzieć w nocy. Nasz ograniczony wzrok tego nie potrafi.

Jeśli chodzi o węch, możemy wyposażyć go w analizatory zapachów które są zdolne automatycznie wykonać analizę chemiczną perfum lub otaczających gazów, czego nie potrafimy zrobić naszym nosem.
Co do smaku, możemy wyposażyć go w analizatory smaku zdolne wykonać dokładną analizę chemiczną danej substancji.
Jeśli natomiast chodzi o dotyk, możemy wyposażyć go w czujniki zdolne do dokładnego pomiaru temperatury, twardości lub wagi obiektów i substancji znajdujących się w jego otoczeniu. Wtenczas nie tylko będzie informował nas że „to jest gorące” lub „to jest zimne”. Będzie zdolny także manipulować obiekty w temperaturze, która byłaby za wysoka dla naszej epidermy i o wadze tysiące razy większej niż to, co mogą unieść nasze słabe mięśnie.
Lecz możemy posunąć się jeszcze dalej i wyposażyć nasz komputer w zmysły, które człowiek nie posiada lub których nie jest w stanie wykorzystać. Możemy na przykład wyposażyć go w radar, za pomocą którego może usytuować się nawet kiedy nic nie widzi, w sonar, w detektor promieniowania X, w kompas, w detektor grawitacji, w system komunikacji radiowej, itd. Jest tyle różnych zmysłów, których człowiek nie posiada więc posługuje się elektronicznymi protezami, którymi nie dysponuje zawsze, wszędzie i w tym samym czasie.
Spójrzmy teraz na problem zasilania w energię komputera-człowieka oraz maszyny. Kiedy człowiek potrzebuje energii, mówi „jestem głodny”, szuka pożywienia i odżywia się. Naukowcy skonstruowali komputer wyposażony w akumulatory elektryczne. Pracuje, wyposażony w kamery, które pozwalają mu się poruszać i porządkować ciężkie skrzynie, tak jak wózek podnośnikowy. Ale nagle ma za mało prądu, by mógł skutecznie kontynuować pracę. Urządzenie kontrolne ilości prądu w akumulatorze powiadamia go, że musi się naładować. Wtedy kieruje się do miejsca poboru prądu, sam się podłącza, czeka do momentu, kiedy nagromadzona ilość prądu będzie wystarczająca, odłącza się i powraca do pracy. Niczym się to nie różni z człowiekiem, który mówi: „jestem głodny”, i który idzie na stołówkę w godzinach posiłku, by później móc powrócić do pracy.

Co robi człowiek, gdy jest ranny? Przestaje pracować, leczy się i powraca do pracy. Można też zaprogramować komputer, by się sam naprawiał, tak samo jak zostało to wykonane w przypadku ładowania akumulatora. Jeśli jedna część jest zepsuta, on sam ją wymontuje i zastąpi inną. W ten sposób nasz komputer będzie wieczny i nie dozna, jak człowiek, tego fatalnego zakończenia, czyli śmierci.

Człowiek może się rozmnażać. Komputer też. Wystarczy zaprogramować go w tym celu. Jeżeli zaprogramujemy komputer, by budował kopie samego siebie, które będą potrafiły robić to samo, bardzo szybko otrzymamy rosnącą populację komputerów. Stąd lepiej nie programować go wyłącznie w tym celu. U człowieka nazywamy to instynktem zachowania gatunku, który podświadomie nakazuje mu się rozmnażać. Człowiek odczuwa przyjemność przy kopulacji nie zdając sobie sprawy, że ulega instynktowi zachowania gatunku. Gdyby nie miał z tego żadnej przyjemności, nie rozmnażałby się. Został zaprogramowany w tym celu i wykonuje polecenie zawarte w jego kodzie genetycznym, który przewidział przyjemność jako zachętę do kopulowania. A ludzie, którzy kopulują po uprzednim zabezpieczeniu się za pomocą środków antykoncepcyjnych takich jak tabletka, spiralka czy prezerwatywa, oszukują swój kod genetyczny. To jest wspaniałe; doznają przyjemności i niekoniecznie musi to być czyn prokreacyjny, a ponadto są tego świadomi. Przyjemność jest zawsze rozwijająca ale przeludnienie jest strasznym niebezpieczeństwem. Użycie środka antykoncepcyjnego jest aktem świadomości samego siebie i wagi swoich czynów wobec całej ludzkości.
Powróćmy jednak do komputera: on również może być zaprogramowany do odczuwania przyjemności wykonując niektóre czynności. Każdy komputer czuje przyjemność wykonując czynności, do których został zaprogramowany. Kiedy komputer nasz stwierdza, że ma za mało prądu, myśli „że to źle” i ładuje swoje baterie. A gdy czuje prąd przepływający w jego wnętrzu, stwierdza „że to dobre” i czuje przyjemność.

Czym jest oprogramowanie komputera? Jest to zbiór informacji zmagazynowanych w pamięci, które będą kierować jego zachowaniem. Jeżeli zostanie zaprogramowany do liczenia, będzie liczyć. Jeżeli zostanie zaprogramowany do rysowania, będzie rysować, a jeżeli zostanie zaprogramowany go komponowania muzyki, będzie komponować muzykę. Ale nie będzie komponować muzyki jeżeli został zaprogramowany do liczenia i odwrotnie, chyba że zostanie zaprogramowany do wykonywania obu rzeczy.
Czym jest oprogramowanie człowieka? Po pierwsze, jego kod genetyczny zawierający informacje o zachowaniu, o funkcjonowaniu zmysłów, którymi dysponuje, by być w kontakcie z otoczeniem oraz o funkcjonowaniu ciała, którym dysponuje, by poruszać się, zdobywać żywność, rozmnażać się, itd., są to cechy wrodzone, które każdy posiada (mniej lub bardziej zależne od dziedziczności) od urodzenia. Po drugie, otrzymane wychowanie, które uwarunkuje go wpajając mu określony język do nawiązywania kontaktu z innymi, określone prawa, które będą normowały jego zachowanie, konkretne wartości „moralne”, wiedzę, światopogląd, jakąś religię, itd., całość idei i pojęć, które będą kierować postępowaniem danego człowieka, który będzie miał złudzenie, że postępuje zgodnie z własnym ja i że żyje w świecie, w którym wyznawane są wartości wybrane przez niego. Prawda jest taka, że są to wartości narzucone przez wychowanie, oraz przez tych, którzy go wychowali, inaczej mówiąc zaprogramowali. Są to cechy nabyte.

Zwykły człowiek, inaczej mówiąc człowiek nieświadomy, niezdolny jest do innych czynów niż te, do których został zaprogramowany poprzez cechy wrodzone lub nabyte, poprzez dziedziczność genetyczną lub swoich wychowawców. Człowiek całkowity, czyli taki, który wystarczająco wznosi swój poziom świadomości, by usytuować się względem nieskończoności przestrzeni i czasu, staje się komputerem samoprogramowalnym. Może kwestionować program, który został mu narzucony przez edukację bez pytania się o jego zdanie, wbrew jego woli, nieświadomie i zamienić go całkiem lub częściowo na nowe wartości, których kryteria wydają mu się wyższe niż te, co uzasadniały uwarunkowanie, jakie wpoiło mu otoczenie lub rodzina, głównie po to, by zachować tradycje, z pewnością związane z czasem przeszłym, czyli z epoką, w której ogólny poziom świadomości był całkiem prymitywny w swoich koncepcjach odnośnie wszechświata i miejsca człowieka w nim.

Zwykły człowiek, który pragnie stać się człowiekiem całkowitym, czyli człowiekiem w pełni posiadającym wyższy poziom świadomości, pozwalający mu wykorzystywać więcej, niż tylko dziesięć procent swojego mózgu (procent, którym przeciętnie posługują się zwykli ludzie, lub ludzie niekompletni), musi sam zrobić sobie dokładne „pranie mózgu”. Zabieg ten pozwoli mu odkurzyć wszystko, co ma w głowie, przeanalizować to ponownie i zostawić tylko to, co wyda mu się dobre, a pozbyć się tego, co wyda mu się złe. Zachować poglądy, które są jego, a pozbyć się uwarunkowań, które otrzymał od innych: rodziny, otoczenia oraz tych, którzy chcieli ukształtować jego myśli wedle swoich upodobań. To się tyczy zachowania oraz postępowań i reakcji na wydarzenia mające miejsce w środowisku, w którym człowiek żyje na co dzień: sposobu, w jaki budzi się, wstaje, myje się, nakłada ubranie, je, pracuje, odnosi się do innych, słucha, realizuje się w sferze seksualnej, itd., w każdym razie wszystkiego, każdego czynu, nawet pozornie błahego. Stać się człowiekiem całkowitym, to być świadomym każdego ruchu swoich powiek i skutków, jakie może to mieć na osoby, które nas otaczają.

Oczywiście, by te „wielkie wiosenne porządki” były skuteczne, musi się to odbyć w towarzystwie kogoś, kto przekroczył tą granicę między krajem ludzi niekompletnych, a nieskończonym wszechświatem ludzi całkowitych. Ktoś, kto zna różne drogi, które tam prowadzą i kto wskaże je nowemu podróżnikowi bez wpływania na kierunek obranej drogi, lecz będąc jedynie przewodnikiem na drodze, którą ów podróżnik swobodnie obrał.
Świadomość ludzi jest przeważnie domem wybudowanym przez innych wedle kryteriów, których nie usiłowali nigdy zakwestionować, ponieważ tak właśnie został zbudowany ich własny dom oraz, jeszcze wcześniej, dom ich rodziców. Człowiek całkowity burzy ten dom, rysuje plany dostosowane do swoich gustów oraz swojej wyobraźni, odzyskuje w ruinach dawnej budowli elementy, które wydają mu się dobre i dopasowując je ponownie z nowymi składnikami, buduje nowy dom dostosowany do jego prawdziwej osobowości. Ludzie posiadają domy, które odzwierciedlają ich poziom świadomości. Zawsze mieli kwadratowe lub prostokątne domy z dachem o podwójnym nachyleniu, a więc nadal budują te same domy lub wprowadzają się do starych budowli tego typu. To są stare świątynie greckie, z pionowymi murami oraz kolumnami, z dachem o podwójnym nachyleniu jak piramida usytuowana nad greckimi kolumnami, gdy teraz nowoczesne techniki budownictwa pozwalają każdemu zbudować dom wedle swoich upodobań, dostosowany do jego gustu, całkiem okrągły, w postaci kuli, jajka, piramidy egipskiej, ptaka lub drzewa, itd. Te domy ustawione w rzędzie i wszystkie identyczne, sprzedawane seryjnie i tworzące te ohydne monotonne miasta są idealnym odzwierciedleniem poziomu świadomości tych, którzy w nich mieszkają.

A mimo tego, paradoksalnie, budynki mieszkalne są typowym przykładem zdolności samoprogramowania komputera-człowieka. Słowik zawsze budował swoje gniazdo w ten sam sposób i zawsze tak będzie postępował. To jest w jego programie genetycznym i nie może tego zmienić. Natomiast człowiek jest zdolny dostosowywać swoje budynki mieszkalne do środowiska. Może budować świątynie greckie oraz piramidy, szałasy oraz igloo ze śniegu, chaty z drewna oraz drapacze chmur z betonu, katedry z kamienia lub wieże ze szkła i metalu.

Nie należy jednak sądzić, iż ta szczególna cecha u człowieka, że jest on komputerem samoprogramowalnym różni go od komputerów-maszyn. Można zaprogramować komputer, by był samoprogramowalny. Wówczas, będzie mógł żyć, pracować i się rozmnażać wykonując podstawowy program. Będzie także posiadał zdolność modyfikowania tego programu w zależności od swoich doświadczeń oraz przekazywania tych modyfikacji swojemu potomstwu, czyli komputerom, które sam wybuduje. Można nawet wyobrazić sobie „komputer budzący umysły”, zdolny do modyfikowania programów w komputerach zbudowanych przed nim, które nie są samo programowalne, by przekazać im tą cechę...

Człowiek zaczyna odkrywać za pomocą maszyny, że ani w jego zachowaniu, ani pochodzeniu nie ma nic tajemniczego. Wszystko co człowiek potrafi, komputer też potrafi, i to o wiele lepiej. Odnosi się to do wszystkiego, do czego człowiek jest zdolny, łącznie z tworzeniem dzieł artystycznych. Już istnieją komputery zdolne do komponowania muzyki, do rysowania, itd.

Więc nie można i nigdy nie będzie można znaleźć cechy, którą posiada człowiek, i którą nie będzie można wprowadzić w komputer. Nawet zdolność bycia w harmonii z nieskończonością, to także może być zawarte w programie komputera. To jest wspaniałe, ponieważ nareszcie człowiek może bez cienia wątpliwości spojrzeć na siebie, jak na piękny mechanizm i skupić się w całości na osiągnięciu szczęśliwości, pełni rozwoju poprzez zaspokojenie swoich potrzeb, oraz potrzeb innych po to, by budować świat, gdzie wszyscy ludzie będą szczęśliwi czując się nieskończeni i wieczni.
Jak nauka poprzez klonowanie chce osiągnąć nieśmiertelność?

ETAP I
Tworzenie młodych klonów na podstawie materiału genetycznego pozyskanego ze starszych odpowiedników (przenoszenie materiału genetycznego do embrionów, a następnie umiejscawianie ich w macicy matki). Obecnie nauka jest na tym właśnie etapie - klonowanie owcy Dolly, czy efekt pracy Projektu Clonaid

ETAP II
Tworzenie dorosłych wersji klonów z dostępnych składników chemicznych. Przykładowo mamy naszego ukochanego zwierzaka, starego psiaka, któremu niewiele czasu pozostało zanim umrze. Pobierany jest więc materiał genetyczny, wkładany do odpowiedniej maszyny. Ta z kolei tworzy sklonowanego psa, w pełni ukształtowanego "dorosłego". Zupełnie pomijany jest proces zapłodnienia, narodzin i dorastania. Tak będzie można tworzyć "puste kopie" nas samych w wieku około 15 do 20 roku życia.

ETAP II
Ostateczny etap. Po tym, jak tworzyć będziemy mogli dorosłe klony, następował będzie transfer pamięci ze starego naszego ciała, do nowego klona (również naszego). Znajdziemy się w ten sposób "duchem" w nowym, naszym ciele, jakim znaliśmy kilkadziesiąt lat wcześniej. Proces ten można bęzie wykonywać w nieskończoność, nie pozwalając świadomości "umrzeć". Bo tym właśnie jesteśmy, świadomością. Odwzorowanie struktury naszego mózgu jest kluczem w tym procesie.
Transfer pamięci będzie mógł przebiegać również etapami. Wpierw zgrywamy całą naszą świadomość z umierającego ciała na dysk twardy komputera, potem odwracamy proces i wgrywamy ową świadomość do nowego ciała. Nieśmiertelność stanie przed nami otworem.


Co łączy Ruch Raeliański z Projektem Clonaid?/Czy Raelianie klonują ludzi

Mowa tutaj jest w domyśle o doniesieniach prasowych, wedle których, Raelianie potajemnie zajmują się klonowaniem ludzi, a czym faktycznie zajmuje się Projekt Clonaid. Ruch Raeliański jest organizacją całkowicie niezależną od Clonaid. Clonaid jest nazwą projektu (nie firmy), i jest zarządzany przez członkinię ruchu - Dr. Brigitte Boisselier. Ani Rael, ani Ruch Raeliański nie wniosło żadnych funduszy do tego przedsięwzięcia, i nie mają żadnych powiązań z Clonaid, poza naszym oczywistym moralnym wsparciem odnośnie danej technologii klonowania. Projekt Clonaid jest w pełni prywatnym przedsięwzięciem!
Źródło:
http://www.rael.fora.pl/faq,48/faq-klonowanie,347.html

Pierwsze trzy epoki- zaratusztriańskie stworzenie świataI. Epoka

„Na początku były dwa duchy: Ormazd (Ahura Mazda) i Aryman (Angra Mainju). Ormazd przebywał w górze, w nieskończonym blasku. Aryman w dole, w mroku nieprzeniknionym. Wszystko co dobre – mądrość, prawość, jasność, piękno – zawarte było w Ormazdzie, wszystko co złe w Arymanie. I tak było od nieskończoności.”

To była Pierwsza Epoka

II. Epoka

„Aż wydarzyło się, że promień blasku przeniknął mrok i Aryman poznał, że nie jest sam; że jest jeszcze coś innego. Przyciągnięty blaskiem podążył w górę i chciał ową jasność pochwycić”.

Ahura Mazda mimo że nie jest wszechmocny, jest wszechwiedzący (Jasna 46:19) w odróżnieniu od Arymana i tchnął w życie plan, dzięki któremu Zło miało zostać w przyszłości obezwładnione. W tym celu powołał do istnienia Wszechświat, a jego elementy umieścił we właściwych „miejscach” i wyznaczył im odpowiednie funkcje. Proces stwarzania zawarł się w kilku etapach. Na początku pierwszej epoki, w modlitwie Ahuna Vairja (Jatha Ahu) wygłosił Arymanowi przepowiednię o jego klęsce na końcu czasów. Arymana ta wizja najpierw tak przeraziła że zapadł się i ukrył w swojej otchłani:

„Ormazd jednak przemądry rzucił w niego słowem modlitwy, które odebrało siły władcy ciemności, tak że spadł w przepaść i przebywał tam przez trzy tysiące lat”.

Wtedy to Ahura stworzył świat duchowy, a w nim wszystkie istoty niebiańskie (menog). W trakcie zaś drugiej epoki, Mazda powołał do bytu świat istot żywych (materialnych), ale najpierw w świecie myśli i w formie duchowej. Naturą zła jest Kłamstwo toteż Angra Mainju ostatecznie nie uwierzył przepowiedni Ahura Mazdy dotyczącej tego, co go może na końcu Czasu spotkać. Wyłonił się ponownie z otchłani. Mazda znając jego możliwą przyszłość zaproponował mu pokój i opamiętanie, co Arymana utwierdziło w niewierze w swoją klęskę i ostatecznie wybrał on zło jako swoją naturę, odrzucając dobro. Tak zakończyła się wspomniana wyżej druga epoka, a zaczęła trzecia. (na podstawie Gath i Bundahiszn)

III. Epoka

Na początku trzeciej epoki, Bóg nadał istotom żywym i nieożywionym formę materialną, i narodził się w ten sposób Świat Materialny. Wszystkie twory Ahury były dobre, w tym stanie doskonale statyczne i niezmienne – wszystko doskonałe i na swoim miejscu. Następnie Bóg puścił świat w ruch, uruchamiając upływ czasu i nadając wszystkiemu cielesność i to też było dobre (Bundahiszn). Jednak wtedy Angra Mainju, dostrzegłszy Materię Świata, natychmiast zaatakował i skaził wszystkie twory i stworzenia Ahura Mazdy. Zaatakował ziemię, tworząc pustynię, zasolił wodę w morzach, przebił południową stronę nieba, spowodował więdnięcie roślin, śmierć pierwszego byka oraz pierwszego człowieka, a na koniec „popsuł” nieskalaną czystość ognia, tworząc dym.

Aryman zepsuł całą podłością dziesięć materialnych stworzeń, którymi są niebo, woda, ziemia, roślina, dobroczynne zwierzę, metal, wiatr, światło, eter czyli ataš, czyli Ogień i człowieka. Klęska, ból, choroba, śmierć oraz inne szkody i zepsucie kiedykolwiek dotarły do tych dziesięciu stworzeń, które są materialne, dzięki tym zwodniczym siłom. Esencjami Arymana, są zimno, susza głód, ciemność i smród i to są przejawy zła. Taki był koniec trzeciej epoki.

(na podstawie Bundahiszn)

IV Epoka
Od tego czasu zaczęła się epoka IV „zmieszania” i walki dobra ze złem (Gumeziszn, draugawant), w której obecnie żyjemy.

V. Epoka to (Fraszokereti) Odnowienie Świata i jego pełna realizacjaŹródło:
https://bit.ly/2oBHx39

Świątynia Sataniczna w Polsce

Świątynia Sataniczna została założona w 2013 r. Organizację utworzyli Lucien Greaves, rzecznik organizacji, oraz Malcolm Jarry. 25 kwietnia 2019 r. Świątynia ogłosiła, że otrzymała status zwolnienia z podatku po formalnym uznaniu jej za kościół przez urząd podatkowy w USA.

Działalność
Świątynia Sataniczna opisuje swoją misję w następujący sposób:

Misją Świątyni Satanicznej jest zachęcanie wszystkich ludzi do życzliwości i empatii, odrzucanie tyranii, popieranie praktycznego zdrowego rozsądku i sprawiedliwości oraz kierowanie się sumieniem, aby dokonywać szlachetnych uczynków kierując się wolną wolą.

Zaangażowani w życie polityczne i społeczne Sataniści oraz sympatycy Świątyni Satanicznej są w opozycji do Kościoła Baptystycznego Westboro, domagają się zniesienia kar cielesnych w szkołach, równej reprezentacji symboli religijnych, jeśli są umieszczane w obiektach użyteczności publicznej, są przeciwko religijnemu i ustawowemu ograniczaniu wolności reprodukcyjnej kobiet, są za ujawnianiem oszukańczych szkodliwych praktyk pseudonaukowych i zaniedbań medycznych, są za prowadzeniem zajęć w szkołach na równi z innymi religiami.
Zasady moralne
Świątynia Sataniczna posiada 7 fundamentalnych zasad:

-Należy odnosić się ze współczuciem i empatią wobec wszystkich stworzeń, zachowując przy tym rozum.
-Walka o sprawiedliwość jest ciągłym i koniecznym zajęciem, które powinno być nadrzędne ponad prawami i instytucjami.
-Ciało każdego człowieka jest nienaruszalne, podlega wyłącznie jego woli.
-Należy szanować wolności innych osób, w tym prawo do krytykowania innych. Umyślna i niesprawiedliwa ingerencja przeciwko wolności drugiego człowieka oznacza rezygnację z własnych wolności.
-Wierzenia powinny być zgodne z naukowym rozumieniem świata. Powinniśmy uważać, aby nigdy nie naginać faktów naukowych w celu dopasowania ich do naszych przekonań.
-Ludzie są omylni. Jeśli ktoś popełni błąd, powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby go naprawić i zrekompensować wszelkie szkody, które mogły zostać spowodowane.
-Każda z tych zasad jest zasadą przewodnią mającą na celu zachęcanie do szlachetnych uczynków i myślenia. Duch współczucia, mądrości i sprawiedliwości powinien zawsze być ponad słowem pisanym i mówionym.


𝕴𝖓𝖋𝖔𝖗𝖒𝖆𝖈𝖏𝖊 Strona jest skierowana do polskich miłośników The Satanic Temple, racjonalistów i zwolenników rozdziału...
Posted by Świątynia Sataniczna on Saturday, July 27, 2019

Kobiety boginie i zaratusztrianizmW Zaratusztriańskiej Persji kobiety były uważane za żywe boginie, a wiele z nich miało ważne stanowiska w sądach, ministerstwach, wojsku, departamentach państwowych i na innych oficjalnych stanowiskach administracyjnych. Wiele starożytnych perskich miast i państw było rządzonych przez kobiety. Często armia była pod pełną kontrolą żeńskich dowódców. Były znane jako wielcy wojownicy, miały wspaniałe umiejętności we władaniu mieczem i szły do bitwy ramię w ramię ze swoim królem lub mężami. Znacząca rola kobiet w starożytnym Iranie zarówno przerażała, jak i fascynowała starożytne greckie i rzymskie społeczeństwa zdominowane przez mężczyzn.
Niestety, w czasach nowożytnych prawie nie widzimy żadnej wzmianki o nich ani żadnych publikacjach na ich temat, a większość tego, co zostało napisane w przeszłości, zostało zniszczone przez zdobywców lub spalone przez Aleksandra z Wielką Biblioteką Persepolis, które zawierało wiele historycznych dokumentów o tych przywódczyniach i wojowniczkach. Wkrótce potem inwazja chrześcijańska i arabska zniszczyła wiele starożytnych świętych miejsc poświęconych tym kobietom na Bliskim Wschodzie, a także zniszczyła lub przekształciła wiele świątyń reprezentujących starożytne boginie.

Farima Benjii rekonstruuje w projekcie Lwice starożytne tańce mistyczne Perskich wojowniczek.Everything in nature has a soul... Everything in nature dances. Music: Gabriel Gold Video: Varol Ozkaner /
https://pl-pl.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1972027172834137?__tn__=-R

Buty z krucyfiksem i wodą święconą

Oto obuwnicza propozycja dla prawdziwych katolików, czyli buty w których można chodzić po wodzie niczym sam Jezus i przy okazji publicznie zamanifestować swoją jedynie słuszną wiarę! 😄

Nike Air Max "Jesus Shoes"

W każdym z butów znajduje się 60 mililitrów, specjalnie zabarwionej na niebiesko, wody święconej nie pochodzącej, niestety, z któregoś ze znanych nam katolickich sanktuariów maryjnych, ale z rzeki Jordan.

Dodatkowo na bucie znajduje się stalowy krucyfiks oraz hasło INRI na pięcie oraz wkładkach. Na boku cholewki znajdziemy odniesienie do 25 wersetu 14 rozdziału Ewangelii wg św. Mateusza, który brzmi "Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze". Natomiast na pudełku bez trudu rozpoznamy godło papiestwa.

Napewno minusem jest fakt nie umieszczenia wewnątrz obuwia relikwii któregoś z licznej rzeszy katolickich świętych oraz wizerunku lub figurki Maryi... 👎

Modlitwy starożytnych Egipcjan

Egipcjanie posiadali wielu bogów. Byli bardzo wierzącymi osobami i dużo czasu poświęcali modlitwie do swoich bóstw. Każdej modlitwie towarzyszyły określone rytuały związane z bóstwem, do którego się modlono. Oto kilka przykładów modlitw:

Inwokacja do Amona-Ra służy wszystkim tym, którzy proszą o wewnętrzną odnowę i o doskonalenie samego siebie. Należy przy nim spalać kadzidło królewskie, które Egipcjanie nazywali senecer (czyli "to, co deifikuje boga").

Inwokacja do Amona-Ra
Bądź pozdrowiony, Amonie-Ra,
Bądź pozdrowiony, o Ty, który wznosisz się z Nun.
Kiedy pojawiasz się na horyzoncie,
Twoje światło rozjaśnia Niebo i Ziemię.
Wszyscy radują się, widząc Ciebie.
Twoja łaska jest na niebie południa.
Twoje miłosierdzie jest na niebie północy.
Ty, który rozsiewasz swoje dobroczynne promienie na nas,
Zwróć ku mnie swój słoneczny żyzny promień,
Źródła życia,
Daj mi swe światło, abym mógł
Ujrzeć twoje piękno.


Dla bogini Bastet należy dokonać odymiania kadzidłem i mirrą, a również spalić kilka kropel mleka. Inwokację tę odmawia się często w intencji naszych zwierząt-przyjaciół, ponieważ bogini Bastet jest blisko z nimi związana. Właściciele psów mogą się natomiast zwracać do boga Anubisa, który będzie strzegł domu pod ich nieobecność.

Inwokacja do bogini Bastet
Bądź pozdrowiona, o Bastet, pani Bubastis,
Święta lwico i boska kotko,
Córko potęgi Ra,
Blasku nieba i pani nocy,
Boska matko Mahes, boga światła, ognia i płomienia,
Ty, która jesteś duszą Izydy,
Daj mi swoją opiekę, aby wrogowie światła
Nie zaszkodzili mi.


Aby zyskać przychylność bogini Hathor zaleca się spalenie kadzidła, wody różanej i liści mirtu oraz niekiedy złożenie bogini ofiary z miedzi.

Inwokacja do bogini Hathor
Bądź pozdrowiona, o Hathor, pani Dendery,
Złoty płomieniu pożerającego ognia miłości.
Ukochana przez Ra, boska małżonko Horusa,
Pani zwierciadła, z którego wytryskuje woda młodości.
Pani sistrum, którego dźwięk oddala ciemności i daje
radość i zmartwychwstanie.
Pani naszyjnika, którego światło uzdrawia
i napełnia życiem.
Bogini płodna i złocista, pani tajemnic i świętych
roślin bogów.
Kwiaty chylą się pod Twymi krokami i dają im zapach.
Boska duszo o dwóch złotych obliczach.
Proszę cię, aby miłość była mi dana.


Wielkiej Matce Izydzie składano niewielką ofiarę z kadzidła, miodu i mleka. Ci, którzy pragną uzyskać opiekę bogini, mogą kupić sobie małą srebrną koniczynkę lub namalować ją nowymi farbami na papierze pergaminowym, nie pochodzącym od zwierzęcia.

Inwokacja do Wielkiej Matki Izydy
O, królowo nieba,
O, błogosławiona Izydo,
O, matko niebieska,
Bogini życia,
Duszo świata,
Która ożywiasz wszelkie stworzenie,
Ty, która w swojej wielkiej łaskawości
przychodzisz z pomocą śmiertelnym.
Ty, matko, której usta umieją wypowiadać zaklęcia,
nakarm mnie,
Zaopiekuj się mną i posil mnie.
Pomóż mi odnaleźć zaginione części
mojej duchowej osobowości,
jak szukałaś i odnalazłaś zaginione członki
Twojego boskiego małżonka.
Wesprzyj mnie w niedoli,
Daj mi radość
i wyzwól mnie od bólu.
O wielka Izydo,
Wysłuchaj mojej modlitwy.


W celu uzyskania przychylności boga Ptaha zaleca się spalenie mieszanki ziół złożonej z kadzidła królewskiego, styraksu i wawrzynu.

Inwokacja do Ptaha
Bądź pozdrowiony, o Ptahu,
Panie Memfis o białych murach,
Stworzycielu swego własnego wizerunku,
Panie Ded,
Patronie królewskości,
Boski stwórco,
Proszę ciebie, o stwórco świata,
o sztukę tworzenia.


Podczas modłów do boga Thota zaleca się spalenie mieszanki ziół złożonej z kadzidła królewskiego, mirry i hizopu lekarskiego.

Inwokacja do Totha
Bądź pozdrowiony Tocie,
Panie Hermopolis,
Strażniku mądrości,
Posiadaczu świętego oka,
Panie boskich słów,
Ty, który znasz wolę bogów,
Proszę o znalezienie drogi wiedzy.


O co się modlić i o co dziękować do poszczególnych bogiń i bogów?
- Atrakcyjność - Hathor
- Artyści oraz projekty artystyczne - Hathor
- Boska magia - Izyda, Maat i Thot
- Harmonijny przebieg ciąży - Hathor
- Czystość i oczyszczenie - Maat
- Poczęcie i płodność - Hathor
- Rodzicielstwo - Hathor
- Jasnowidzenie - Horus
- Kobieca władza i siła - Izyda
- Nauczanie - Thot
- Obrona własnego terytorium - Horus
- Przed oszustwami i manipulacją - Maat
- Odnajdowanie bratniej duszy - Hathor
- Odwaga - Horus
- Piękno - Hathor i Izyda
- Pisarze i pisarstwo - Thot
- Podejmowanie decyzji - Hathor
- Pomoc w sprawach uzależnień - Maat
- Porządek i zorganizowanie - Maat
- Poświęcenie - Maat
- Prawda - Maat
- Radość - Izyda
- Samoocena - Izyda
- Sens życia - Thot
- Siła - Horus
- Świętowanie - Hathor
- Taniec - Hathor
- Wróżby - Thot
- Wzmacnianie zdolności jasnowidzenia i zdolności parapsychicznych - Thot

Źródło:
https://bit.ly/2OtqMSl

Nasi okupanci- Tadeusz Boy ŻeleńskiNasi okupanci – felieton Tadeusza Boya Żeleńskiego opublikowany w 1931 w tygodniku „Wiadomości Literackie”; dotyczył wpływu Kościoła katolickiego na życie społeczno-polityczne w Polsce.

Termin „nasi okupanci” został pierwszy raz użyty w tytule przez Tadeusza Żeleńskiego po przeczytaniu przez niego enuncjacji prymasa Augusta Hlonda wypowiadającego się na temat nowej ustawy małżeńskiej. Formę wypowiedzi oraz określenia użyte przez prymasa, Boy Żeleński uznał za wypowiedzi okupanta w podbitym kraju.

Artykuł „Nasi okupanci” Tadeusza Boya Żeleńskiego był kilkakrotnie publikowany. W 1985 zamieszczony został w zbiorze pt. „Reflektorem w mrok” a w 1992 r. w publikacji pt. „Dziewice konsystorskie. Piekło kobiet”.null

null

Filozofowie o zoroastryzmie
DIOGENES LAERTIOS [180-240 n.e.) o ZOROASTRYZMIE (I KAPŁANACH ZOROASTRYJSKICH - 'MAGACH')

Nie wszystko zgodne z faktami, ale bardzo ciekawe i barwne świadectwo. Warte uwagi. Niektóre rzeczy w tym opisie są naprawde niesamowite i otwierające oczy. Interesujące, że nawet starożytni Grecy dostrzegli wpływ zoroastryzmu na judaizm. Fragment mówiący o "pierwszych zasadach" jakby 'żywcem' wycięty z Gath, gdzie jest: "Dwa były duchy - zasady pierwotne".

ŻYWOTY I POGLĄDY SŁAWNYCH FILOZOFÓW

(Fragment księgi pierwszej, przełożył Kazimierz Leśniak)

Kleitarchos w XII księdze [Historii Aleksandra] mówi, że (…) magowie zaś spędzali czas na oddawaniu czci bogom, ofiarach i modłach, uważali bowiem, że tylko ich próśb wysłuchują bogowie. Magowie uprawiają również spekulacje na temat istoty i pochodzenia bogów, których identyfikują z ogniem, ziemią i wodą ['emanacje' Boga w świecie Przyrody]. Potępiają wznoszenie bogom posągów i przypisywanie im płci męskiej lub żeńskiej. Nauczają też o sprawiedliwości [to podstawowe pojęcie zoroastryzmu:
Asza]. Za obyczaj bezbożny uważają palenie zwłok, (…); mówi o tym Sotion w XXIII księdze (Sukcesji filozofów). Uprawiają też wróżbiarstwo i przepowiadanie przyszłości oraz twierdzą, że objawiają się im bogowie. Wierzą, że w powietrzu jest pełno podobizn (είδωλα), które emanują niby opary i dostają się do oczu ludzi bystro widzących. Zabraniają noszenia szat strojnych i ozdób ze złota; sami ubierają się na biało, śpią na słomie, a żywią się warzywami, serem i czarnym chlebem; (…) . Magia czarnoksięska była magom nie znana; stwierdza to Arystoteles w piśmie O magii i Deinon w V księdze Historii. Tenże Deinon mówi, że imię „Zoroaster" oznacza „Czciciela gwiazd" [w rzeczywistości jeśli już to "Właściciela żółtych wielbłądów"]; tak samo tłumaczy je Hermodoros. Arystoteles w I księdze dialogu O filozofii twierdzi, że magowie byli starsi od Egipcjan, że wedle ich nauki są dwie pierwsze zasady (άρχαί): Dobry duch (άγαθος δαίμων), nazywany Zeusem lub Ormuzdem, i Zły duch (κακs δαίμων), zwany Hadesem lub Arymanem. Potwierdza to Hennippos [ze Smyrny] w I księdze pisma O magach, Eudoksos [z Knidos] w Podróży dookoła świata i Teopompos [z Chios] w Historii Filipa. Ten ostatni podaje również, że magowie nauczali o zmartwychwstaniu i czekającej ludzi nieśmiertelności oraz wierzyli, że świat będzie trwać dzięki ich modlitwom. Poświadcza to również Eudemos z Rodos. (…) Klearchos z Soloi (w piśmie O wykształceniu) od magów wywodzi gymnosofistów, a niektórzy pisarze uważają również Judajczyków


https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1319488684754659

Pierwsza parada muzułmanów LGBTQ

W 2020 roku ulicami Londynu przejdzie pierwsza w historii Wielkiej Brytanii parada Pride muzułmanek i muzułmanów LGBTQ. Za organizację odpowiadać będzie fundacja Imaan, która zorganizowała też zbiórkę pieniędzy.


Muzułmanie i muzułmanki LGBTQ zorganizują swój pierwszy Pride w LondynieJakie kary groziły za niechodzenie do kościoła?

Pustki w Kościołach? Brak chętnych do niedzielnej komunii? Pewnie sądzicie, że to znak naszych czasów. Wręcz przeciwnie - to problem niemal tak stary jak sam Kościół katolicki. Kler w średniowieczu wiedział jednak jak sprawić, by świątynie pękały w szwach.Fikcyjny Zaratusztra i pseudo Zoroaster

Postać Zaratusztry wobec skąpych danych na jego temat, od starożytności była w kulturze zachodniej mitologizowana i mylona Autorzy hellenistyczni podszywali się także pod proroka Zaratusztrę: Pseudo – Zoroaster, Pseudo – Hystaspes, Pseudo – Ostanes[44]. Tak zaburzona recepcja jego postaci do XVIII w odbywała się głównie przez dzieła historyków greckich, rzymskich późnej starożytności. Przedstawiano go jako maga, czarownika, alchemika i astrologa obdarzonego nadnaturalnymi mocami (przykładowo: Marek Junianus Justynus, Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa), albo prekursora filozofii i nauki starszej niż egipska (przykładowo: Diogenes Laertios Żywoty Filozofów)[45]. W nowożytnej Europie popularne były dzieła takie jak Clavis Artis [it], rękopis alchemiczny opublikowany w Niemczech pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku, pseudoepigraficzne księga przypisana Zaratusztrze. W Polsce pisali o nim w zbliżony sposób między innymi: Stanisław Orzechowski Policya Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowych Polityk Wypisanej(…)), Mikołaj Rej, Piotr Skarga, Samuel Otwinowski[46].

Przekłady Awesty i innych pism zaratusztriańskich zapoczątkowany przez Anquetil Duperron w 1771 r. zapoczątkował naukowe podejście do proroka zaratusztrianizmu.

Okres romantyzmu inicjował także nowe zjawisko tworzenia się nurtów fikcyjnej narodowej recepcji postaci Zaratusztry, przez przypisywanie mu etnicznej przynależności do któregoś z obecnie istniejących ludów.Przedstawicielem tego nurtu był Polski orientalista Ignacy Pietraszewski, który dokonał pierwszego przekładu Awesty na język polski z awestyjskiego. Pietraszewski twierdził iż Awesta jest napisana w języku Prasłowian, a zatem Zaratusztra jest Słowianinem. Identyfikował także też jezioro Kansaoya jako Gopło, Bałtyk miał być tożsamy z morzem Wourkasza[47], co miało wskazywać że Arjanem Waedża leżała na terenie Polski[48]. Współcześnie zbliżone poglądy prezentują w Polsce zwolennicy Czesława Białczyńskiego, Turbosłowianie i niektóre odłamy Rodzimowierców (tzw wiara przyrodzona).

Inna formą tworzenia fikcyjnego obrazu i poglądów Zaratusztry posłużył się Friedrich Nietzsche w swoim dziele Tako rzecze Zaratustra, wkładając w usta proroka tezy całkowicie sprzeczne z jego nauką, co stał o się przyczyną powszechnego wręcz identyfikowania poglądów Zaratustry Nietschego z poglądami Zaratusztry Spitamy[49][50], wzmacnianego przez źródła internetowe i pseudonaukowe (sfałszowana historia o samobójstwie Zaratusztry, który jakoby miał się utopić w jeziorze Kasaoja)[51]. Spotęgowanie tego efektu nastąpiło po wydaniu książki autorstwa hinduskiego guru Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) Zaratustra. Bóg który tańczyć potrafi, wulgaryzująca i wybiórczo interpretująca filozofię Nietschego równocześnie doprowadziło do globalnego mylenia obydwu postaci, ze względu na milionowe nakłady książki

https://bit.ly/2YPj0bD

Msze skrócone do czterech minut

Czyżbyśmy mieli tu do czynienia z reformą liturgiczną wprowadzoną przez papieża? Prosimy katolików głównego nurtu, aby nie robili sobie nadziei na krótszą mszę, gdyż jest ona odprawiana w jednym z wyznań konklawistycznych...

Odpowiedź jest banalnie prosta- kościołem tym jest Jeden, Święty, Powszechny, Apostolski i Palmariański Kościół, Kościół Palmariański – wspólnota wyznaniowa, powstała w Hiszpanii w latach siedemdziesiątych XX wieku na skutek schizmy w katolicyzmie, uważana przez Kościół rzymskokatolicki za sektę chrześcijańską. Centrum religijne tego bardzo egzotycznego Kościoła o profilu konklawistycznym (posiada własnego papieża) znajduje się w Andaluzji w miejscowości El Palmar de Troya. Palmarianie mają zaledwie około 1000-1500 wyznawców.

Do 1983 roku wspólnota stosowała w nabożeństwach ryt trydencki, później w znaczący sposób liturgię uproszczono i skrócono-  całą mszę zredukowano niemal do samych słów konsekracji. Jak można się przekonać poniżej, cały obrzęd trwa tylko cztery minuty! Bo po cóż kasta kapłańska ma się nadmiernie przemęczać długimi i skomplikowanymi rytuałami i do tego męczyć przy tej okazji samych wiernych. 👍😄

Oficjalne wideo Świętego Kościoła Palmariańskiego.


Dlaczego w Kościele Palmariańskim Msza Święta jest celebrowana tak często?


Fragment z Dokumentów Pontyfiknych z Świętego Grzegorza XVII, Największego:


My, chcemy wskazać wam wszystkim, abyście myśleli i medytowali o sytuacji świata, w której znajdziecie, że aktualnie większa część ludzkości żyje odwrócona plecami do Boga; chciałoby się powiedzieć, że świat kroczy ku zatraceniu, wśród panującego materializmu. Do tego stanu rzeczy doszło się w konsekwencji generalnej apostazji i braku licznych najważniejszych Mszy, należnej potrzeby naprawienia Bogu. Największym nieszczęściem, jakie może spotkać świat, jest brak niezliczonych Mszy, gdyż w nich, na każdym Ołtarzu ustawicznia się Ofiara Pojednawcza Naprawienia, niosąca na świat liczne błogosławieństwa i łaski.


Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski i Palmariański Kościół.

Oficjalna strona internetowa Zakonu Karmelitów od Najświętszego Oblicza w braterstwie z

Jezusem i Maryją.

Avenida de Jerez 51, El Palmar de Troya, 41718, Utrera, Sewilla, Hiszpania.


Możemy się nawet założyć o garść niepoświęconych długopisów bez wkładów, że w głównym nurcie katolicyzmu też z czasem wprowadzą taką skróconą wersję tylko po to, aby zwiększyć lub chociażby utrzymać odpowiednią frekwencję na mszach...  😄

Czy ksiądz może kandydować w wyborach i zajmować urzędy państwowe?

Od Soboru Watykańskiego II księża nie mogą angażować się w żadnym stopniu w działalność polityczną instytucjonalną i urzędową. 

Ustalono, że działalność polityczna jest dziedziną zarezerwowaną tylko dla świeckich. 

Jeżeli polskiemu klerowi rzymskokatolickiemu tak śpieszno do politykowania, to należy w końcu odpowiedzieć sobie na pytanie:
Dlaczego ksiądz nie może należeć do określonej partii politycznej lub kandydować do sejmu lub senatu? Zasady regulujące aktywność katolickich duchownych w sferze polityki są proste i można je znaleźć w „Kodeksie prawa kanonicznego”.


Dlaczego ksiądz nie może należeć do partii?
Prawo kanoniczne tego zabrania. Katoliccy duchowni nie mogą brać czynnego udziału w partiach politycznych ani w kierowaniu związkami zawodowymi (kanon 287 paragraf 2). Od tej zasady mogą być jednak wyjątki (obrona Kościoła, działanie dla dobra wspólnego).

W kanonie 285 § 3 prawodawca stanowi: "Duchownym zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej". Chodzi więc o funkcje, które są związane z wykonywaniem władzy świeckiej. 

Poza tym duchowni powinni się powstrzymać od zakładania lub przynależności do stowarzyszeń, „których cel albo działalność nie dadzą się pogodzić z obowiązkami właściwymi stanowi duchownemu lub mogłyby przeszkadzać w sumiennym wypełnianiu zadania zleconego im przez kompetentną władzę kościelną” (kan. 278 par. 3).

Jeśli któryś z katolickich duchownych próbuje być czynnym politykiem, szybko spotyka się z bardzo stanowczą reakcją swoich przełożonych i albo przestaje być politykiem, albo przestaje być sprawującym posługę kapłanem.

W ramach podsumowania należy dodać, że nie zawsze tak było.
Przez całe wieki aktywność polityczna księży była czymś realnym. Jeszcze np. w Polsce międzywojennej (czasy przed II Soborem Watykańskim) nikogo nie dziwło, że w ławach parlamentarnych zasiadali aktywni kapłani, wystarczyło tylko, że otrzymali specjalną zgodę od swojego biskupa. Jak podaje Paweł Skibiński w swojej książce Polska 1918 duchownych-posłów było (tu szacunki są różne) 33, 37 lub 41. Oczywiście najczęściej byli związani z prawicowymi ugrupowaniami- endecją i chadecją.. O Słowacji księdza Tisy jego przeciwnicy mówili, że to "republika proboszczów" - co czwarty poseł na sejm był bowiem duchownym.

Polsko-irańskie dziedzictwo językoweCO W JĘZYKU POLSKIM Z JĘZYKA AWESTY
Polsko-irańskie dziedzictwo językowe

Co mają wspólnego słowianie z ludami indoirańskimi? Ano fakt, że Irańczycy jak i Europejczycy (w tym Słowianie) są odłamem ludów indoeuropejskich. Zamieszkiwali oni tereny na północ od Morza Czarnego – od Kaukazu aż po Karpaty – między V i III tysiącleciem p.n.e.Według zwolenników tej teorii ekspansja ludów indoeuropejskich przebiegała w kierunku Indii, a następnie Persji, Bliskiego Wschodu i Europy (niektórzy sugerują jednoczesne przemieszczanie się Indoeuropejczyków z ich pierwotnych siedzib w kierunku Europy Wschodniej).
Do niedawna wśród badaczy słowiańskich, szczególnie polskich, panowało powszechne przekonanie, że Słowianie znajdowali się na ziemiach polskich już w pierwszej fazie ekspansji Indoeuropejczyków, skąd w V i VI wieku wyruszyli na południe oraz na zachód. Jednocześnie wschodni odłam Słowian z terenów stepowych nad Dniestrem i Dnieprem wyruszył na Bałkany.
Obecnie w nauce dominuje pogląd, że obszaru wyjściowego migracji wszystkich Słowian należy szukać w dorzeczu środkowego i górnego Dniepru oraz Desny, na obszarze, na którym w pierwszych wiekach naszej ery (I-IV w. n.e.) archeolodzy wyróżniają archeologiczną kulturę kijowską. Jest więc możliwe, że zanim nastąpiło rozdzielenie się kultur stnowiliśmy z indoirańczykami jedną wspólnotę kulturową aż do końca III tysiąclecia p.n.e. Bezsprzecznie mamy więc wspólne korzenie etniczne, kulturowe i językowe.

Ludy indoirańskie około połowy trzeciego tysiąclecia p.n.e. zasiedlały obszar rozciągajacy się od północnych wybrzeży Morza Czarnego aż po stepy południowej Rosji (kultura potapowska), a nawet dalej, w głąb Azji Centralnej (kultura andronowska) Od czasów najdawniejszych ludy indo-irańskie poszerzały swoje terytoria, migrując falami na wschód i na południe, gdzie weszły w kontakt ze starożytnymi cywilizacjami Azji Centralnej (tzw. BMAC), pozostającymi pod silnym wpływem Mezopotamii i starożytnych Indii. Ludy te posługiwały się językami, które można nazwać poprzednikami starożytnego sanskrytu i języka awestyjskiego.

Podobieństwo języka awestyjskiego do języków słowiańskich zauważyli już badacze w XIX w., a współczesne badania lingwistyczne to potwierdzają. Nie należy oczywiście wyciągać z tego fałszywych i daleko idących wniosków typu: Indoirańczycy byli słowianami i Zaratusztra też. To już domena pseudonauki.

Jezyk awestyjski jest trudny do zaklasyfikowania jest , dzielony tradycyjnie na staroawestyjski i młodoawestyjski (w zależności od datowania poszczególnych partii Awesty). Ponieważ jest to język znany wyłącznie z tekstów o charakterze religijnym (przez stulecia przekazywanych droga ustną, aż do spisania w III wieku n.e.), naznaczony jest sporą dawka archaizmów, a leksyka języka jest dość niejednorodna, nawiązujaca niekiedy swymi formami do okresu sprzed rozpadu wspólnoty indoirańskiej, a wiec około 2000 lat p.n.e. Z tego też względu język ten określa się często jako centralny przejawiający zarówno cechy jezyków zachodnioiranskich, jak i wschodnioirańskich.

Zobaczmy więc jakie są te podobieństwa; Poniżej najbardziej charakterystyczne przykłady.

Polskie łowo po lewej, języki irańskie po prawej (w nawiasach po prawej słowa po awestyjsku)

LICZEBNIKI
jeden – jak, jeun
dwa – du, (awest. - dwa)
trzy - sa, dre (awest. - tri)
cztery – czahar,ćaar, (awest. - czatwar)
pięć – pendż, pancz, (awest. - pańca)
sześć - śszaś, aśaź
osiem - (awest. - aśta)
dziesięć – dah, das, (awest. - dasa)
sto – sad, set, sada (awest. - sataa)

ZAIMKI OSOBOWE
ja – az
mnie – mń, man, ma
ty – tu, du, te
my – am, ma,
nas – maa, mah, na
wy – śuma, wyn
was – wa

CZŁONKOWIE RODZINY
matka, mać - madar, mata (awestyjskie – mata)
brat – birdar, (awestyjskie – brata), brad
córka – dusztar (podobienstwo do ros. Doćera)
żona, kobieta – żn, zan,
gość – goaśtiś

ZWIERZĘTA
wilk – wurk, wurg (awest. Whaerka)
mysz – muś, muź
baran – baaran, bar
jeż -żużik, żuż
wydra – udrak, wyrd, (awest. - udra)
owca, paść – paszt, (awest. - pasu, rdzeń nawiązuje do słowa paść)
koza – (awest. - buuza)
wąż – (awest - aźi)

CZĘŚCI CIAŁA
brwi – bruu, brudżi
serce – zirdee, dil, zarda (awest. -zaredaya
pięta – pa, pad

SŁOWA ZWIĄZANE Z PRZYRODĄ I ŚWIATEM
ziemia -zamii,, zamiin, zimiśtan
drzewo, drewno, drzwi – dar, darśtan, daarwaza
góra – gar, argiw, (awest. - gairi)
jezioro – zraja, (awest. - zarajah, ros. ozero)
żółty – żer, zard
bury – boor, buur

INNE
cienki – (awest. - toańdź) tang
strach, trząść się – (awest. - tarś)
darzyć, posiadać, mieć – daar, daryn
wiedzieć – (awest. - zan, w rosyjskim znat)
znać osobę – zśnaasaatiy
umierać, mrzeć – (awest. - mar)
żyć, życie – żiin, żjaan, zandagi, żwand
dola, bóg – (awest. - baga)
sława – (awest. - srawah)
pies – (awest. - spaka, ros. Sobaka)
morda-głowa – (awest. - mereda)
chata – (awest. Kata, dom skład, spiżarka)
patrzeć-strzec – (awest. - patraai)
jeśli – (awest. - jezi)
noc – (awest. - nakstu)
jak – (awest. -jata)
jest – (awest. - asti)
moje, mnie – (awest. - mee)
twoje – (awest. - twa)

opracowanie na podstawie:

Jacek Jarmoszko, Polsko-iranskie dziedzictwo jezykowe...


https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1611655068871351

Zaratusztrianizm (Zoroastryzm)- najstarsza religia objawiona

Zaratusztrianizm jest najstarszą religią objawioną. "Objawienie" to skrótowe i uproszczone wyjaśnienie specyfiki Gath. Manthran Zaratusztra odkrył Mazdę, dzięki swej Aszy (Prawości) i został jednocześnie wybrany przez Ahurę do głoszenia Jego/Jej przesłania tym, którzy zechcą go słuchać. Gathy zawierają (Jasna 46) zachętę do głoszenia ich nawet nieznajomym. Zaratusztra wędrował i jako Manthran - 'prowokował' do refleksji napotkanych podróżnych. Stąd 'Manthran' - bo Gathy to 'manthra' - słowa prowokujące do myślenia, zastanowienia się, refleksji, do spojrzenia na wszystko z innej strony. Termin 'manthra' w odniesieniu do Gath występuje w nich samych. Pokrewieństwo nazwy z 'manthrami' buddyzmu czy hinduizmu nie oznacza pokrewieństwa treści. Należy o tym pamiętać.
Mazdajasna - Zaratusztrianizm

"Mazdajasna" to oryginalna - obok "zaratusztrianizmu" nazwa przesłania, jakie przyniósł światu Manthran Zaratusztra. "Mazdajasna" oznacza 'czczenie, uwielbienie wielkiej wiedzy', ale też 'mądrości' - jest zatem terminem spokrewnionym nieco z terminem 'filozofia' - 'umiłowanie mądrości'. Znamienne, że to jednocześnie termin definiujący Stwórcę (Ahura). Mazda Ahura - to Stwórca Wiedzy, albo inaczej 'Stwórca - Wiedza - Mądrość'. I w tej formie występuje daleeeko częściej w Gathach niż jako "Ahura Mazda".


Zaratusztrianizm jest najstarszą, wciąż istniejącą religią objawioną. Należy położyć nacisk na ów aspekt objawienia. Istota tej religii zasadza się bowiem na objawieniu otrzymanym od Boga przez Manthrana Zaratusztrę ok. 1200 lat przed Chrystusem. W czasie, kiedy rodziło się chrześcijaństwo, zaratusztrianizm był najpowszechniej wyznawaną religią świata.

Pod względem etycznym zaratusztrianizm opiera się na słynnej triadzie: Humata, Huchta, Hwarszta, Dobre Myśli, Dobre Słowa, Dobre Uczynki. Wiara w Boga bez przestrzegania tej zasady nie ma znaczenia i sensu. Nauki Zaratusztry opierają się przede wszystkim na etyce. To moralność prowadzi do życia wiecznego.

Unikalne dążenia, poszukiwania duchowe człowieka, są w zaratusztrianizmie połączone z zachowaniem, utrzymaniem i troską o siedem stworzeń Mądrego Pana, mianowicie: niebo, wody, ziemię, rośliny, istoty żywe---zwierzęta, oraz człowieka i ogień. Ten ostatni---ogień, jest ważką rzeczywistością w Posłaniu Zaratusztry, ponieważ Prorok widział ogień jako fizyczne przedstawienie Aszy (Porządku, Prawdy, Prawości) i jako źródło światła, ciepła i życia dla swego ludu. Praktyki religijne wykonywane są w obecności ognia, energii życiowej, która rozprzestrzenia i dynamizuje pozostałych sześć stworzeń Mazdy Ahury.

Aszo Zaratusztra był człowiekiem poszukującym Boga i zarazem wybranym przez Niego, ażeby mówić Prawdę i przynieść Ją ówczesnemu światu. Pochodził ze wschodniej części Iranu. Zaratusztra rozpoczął swą działalność religijną w wieku lat trzydziestu. Rewolucyjne przesłanie, które przyniósł światu brzmiało: 1) Bóg - Ahura Mazda (Pan Mądrości) jest Stwórcą wszechświata, życia, dobra i radości, lecz nie jest wszechmocny; 2) Ahura Mazda nie stwarza ani nie powoduje śmierci, cierpienia ani zła, lecz zmaga się z nimi. Do współpracy w tym zmaganiu zapraszany jest każdy człowiek i każda inna istota świadoma i rozumnaJeśli ktoś mi mówi: „Nie wierzę w Boga. Całe moje życie i nędza świata dowodzą tego, że Bóg nie istnieje”, to ja odpowiadam tak: „Masz całkowitą rację. Dlatego i ja nie wierzę w Boga. Wierzę w Ahura Mazdę”. Czy to jedynie gra słów? Bynajmniej. Poza tym, powyższy, krótki dialog stanowi pierwszy krok ku zrozumieniu zaratusztrianizmu. /Cyrus scripsit/
Zaratusztrianin Cyrus Wielki- Karta Praw Człowieka

Karta Cyrusa Wielkiego (który rządził Persją od 559 do 529 r. p.n.e.) Na zdjęciu cylinder z wypalanej gliny z napisem klinowym, na którym zapisano edykt prawny króla. Odkryty został w 1878 r. podczas wykopalisk w Babilonie.

Fragment tekstu:
1. Teraz, gdy ustanawiam koronę królestwa Persji, dla Babilonu i narodów czterech kierunków na na swej głowie z pomocą Boga (Ahura Mazdy), ogłaszam, że będę szanował tradycje, obyczaje i religie narodów mojego imperium i nigdy nie pozwolę, aby którykolwiek z moich gubernatorów i podwładnych poniżał lub obrażał ich, dopóki będę żył.
2. Tak długo, jak Bóg obdarzy mnie łaską królowania, nie narzucę siłą swojej monarchii żadnemu narodowi. Każdy może ją zaakceptować, a jeśli którykolwiek z nich ją odrzuci, nigdy nie zdecyduję się na wojnę, aby rządzić. Dopóki jestem królem Persji, Babilonu i narodów czterech kierunków, nigdy nie pozwolę nikomu uciskać nikogo, a jeśli tak się stanie, zwrócę się przeciw niemu i ukaram ciemięzcę.
3. I dopóki pozostanę monarchą, nigdy nie pozwolę, aby ktokolwiek wziął w posiadanie ruchomą i nieruchomą własność innych siłą lub bez odszkodowania.
4. Dopóki żyję, zapobiegać będę nieodpłatnej, przymusowej pracy.
5. Od dziś ogłaszam, że każdy może wybrać religię.
6. Ludzie mogą mieszkać we wszystkich regionach i podejmować pracę, pod warunkiem, że nigdy nie naruszają praw innych osób.
7. Nikt nie może być ukarany za winę swoich krewnych lub bliskich mu osób.
8. Zapobiegam niewolnictwu, a moi gubernatorzy i podwładni są zobowiązani do zakazania wymiany mężczyzn i kobiet jako niewolników w ich własnych domenach. Takie tradycje powinny być eksterminowane na całym świecie.
9. Błagam Ahura Mazdę, aby mi się udało wypełnić moje zobowiązania wobec narodów Persji, Babilonu i tych czterech kierunków.

Deklaracja Praw Człowieka napisana przez Cyrusa Wielkiego została okrzyknięta pierwszą kartą praw człowieka, poprzedzająca Magna Carta o prawie dwa milenia (~ 1700 lat), a w 1971 roku z polecenia ONZ została opublikowana we wszystkich oficjalnych językach ONZ. Obecnie jest przechowywany w British Museum i nie jest przesadą stwierdzenie, że jest to jeden z najcenniejszych zapisów historycznych na świecie. W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przechowywana jest również replika „Karty praw człowieka Cyrusa.”https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1597162606987264/?type=3&theater

Kemetyzm

Kemetyzm - to rekonstrukcjonistyczny i współczesny politeistyczny kierunek religijny, istniejący od lat 70-tych XX wieku. Kierunek ten, nawiązuje do pierwotnej religii starożytnego Egiptu i oparty jest na jego kulturze i tradycji. Jak stwierdził Stéphane François, koncepcja ta może być zastosowana do wielu grup, które łączą starania w celu przywrócenia starożytnych egipskich wierzeń religijnych i zasad we współczesnym świecie. Pojęcie "Kemetyzm" odnosi się ogólnie do "wszystkich tych kierunkach neo-pogaństwa, które opierają się na egipskich tradycjach religijnych.

Pochodzenie nazwy "Kemetyzm".
Nazwa ruchu pochodzi od słowa Kemet, stosowanego przez mieszkańców starożytnego Egiptu. Tłumaczone z języka egipskiego oznacza "Czarny (kraj)", które pochodzi od czarnego koloru z żyznej ziemi Nilu. Kemetyzm nie jest uważany za bezpośrednie wyznanie religii starożytnego Egiptu; konsekwentnie mówi o jego odtworzeniu lub uzupełnieniu. Tylko niektórzy wyznawcy kemetyzmu twierdzą iż istnieje nieprzerwana ciągłość tajnych stowarzyszeń antycznej religii egipskiej rzekomo istniejącej nieprzerwanie od zakazu kultu pogańskiego przez rzymskiego cesarza Teodozjusza w 392 roku (względnie- od zamknięcia ostatniej egipskiej świątyni Izydy na wyspie File około 535 roku przez cesarza Justyniana. Ilość wyznawców kemetyzmu jest mała. Nie da się w ustalić w sposób wiarygodny liczby wyznawców poszczególnych zwolenników tej religii, z wyjątkiem Amerykanskiego Kemetyzmu Ortodoksyjnego, w którym w 2000 roku odnotowano 300 członków. Kemetyzm jest mało popularny na dzisiejszej scenie religijnej. Z nowej religijności politeistycznej, nie cieszy się on szczególnym zainteresowaniem wśród religioznawców. Nie posiada wiążącej struktury administracyjnej i nie ma podstawowych prawd i dogamtów. Są to częste oddzielne stowarzyszenia nie stykające się ze sobą, w oparciu o sympatie do kultury starożytnych Egipcjan. Stąd pochodzą też pewne ogólne zasady pozwalające odróżnić wyznawców kemetyzmu od grup z kręgu New Age, inspirujących się także religią starożytnego Egiptu. Ostatnio ruch kemetyzmu, dawniej inspirujący się tradycją hermetyczną, skupia się bardziej na wykorzystaniu nowej wiedzy w egiptologii.

Zważyszy na wyparcie rdzennych wierzeń egipskich, początkowo przez chrześcijaństwo, a następnie przez islam; współcześni kemetyści decydują się na przyjęcie, mniej lub bardziej zreformowanych ideologii i praktyk sakralnych, często uzupełniając braki w wiedzy, metodologią gnostyczną. Wyznawcy kemetyzmu czczą starożytnych egipskich bogów, oddając przy tym cześć zmarłym; nazywanym przez nich Akh. Praktyka tych wierzeń na ogół przybiera formę; życia w zgodzie z Maat ,odmawiania modlitw i tworzenia ołtarzy, ale nie ma ściśle ustalonych wytycznych dotyczących kultu. Ołtarze mogą zawierać przedmioty, takie jak: świece, idole i naczynia ofiarne. Kemetyzm wśród jego wyznawców jest uznawany za religię natury ,utożsamiającą postacie bóstw z siłami występującymi w przyrodzie. Podstawowymi źródłami etyki kemetyzmu są 42 zaprzeczenia -pochodzące z egipskiej księgi umarłych. Pisma takie jak: maksymy Ptahhotepa, teksty piramid i nauki dla króla Merikare ;także są wykorzystywane.null

null


Heka
Jednym z bardziej kontrowersyjnych terminów pośród kemetystów jest ,,heka", która czesto definowana jest jako egipska magia. Współcześni egipscy poganie jednak, nie oddzielają jej od swojej standardowej działalności religijnej ,zacierając tym samym w swoich wierzeniach- różnice pomiędzy praktyką zaklęć mających przynieść odpowiednią korzyść ;a ceremoniami o charakterze sakralnym.

Kalendarz liturgiczny
Kemetyczny kalendarz opiera się, w głównej mierze, na obserwacji zjawisk astronomicznych takich jak heliakalny wschód Syriusza. Liczba obchodzonych świąt w ciągu roku różni się w zależności od określonego nurtu i tradycji , wybranych przez jednostkę. Każde ze świąt honorować ma ważne wydarzenia mitologiczne lub szczególne bóstwo.


Źródła:
https://bit.ly/2nvMjPk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kemetyzm

Parafianie nie chcieli słuchać o księdzu pedofilu

Tak działa polski Krk.
Koniecznie proszę zobaczyć i wysłuchać!!! Krk w pigułce. Po bardzo ważnym wyznaniu protest organizatorów oraz słychać jak parafianie gorąco się modlą nie chcąc dalej słuchać.

Jest to spotkanie Ruchu Czystych Serc w Gródku.

Chrystusowcy wbrew mojej woli wypuścili nagranie z rekolekcji prowadzonych przez swój zakon. Ale może to dobrze, bo krążą plotki, że zrobiłem tam coś strasznego, a dzięki temu ludzie mogą sami to ocenić na spokojnie. Znalazłem ten film w internecie opatrzony wulgarnym komentarzem pod adresem moim i ofiary (https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/com...). Nie znam tego człowieka. Po prostu od kiedy zająłem się tą sprawą, jacyś dziwni ludzie zaczęli komentować moje wpisy na FB. Parę osób ma mi za złe, że swoim wystąpieniem popsułem im wtedy dobry humor. Uważam jednak, że życie jednego człowieka jest cenniejsze niż dobre samopoczucie 200 innych ludzi. Przepraszam za błędnie podany wiek ofiary. Wynikało to z mojej niewiedzy w tamtym czasie. Niewiedza była spowodowana brakiem udzielania nawet podstawowych informacji przez zakon. W istocie Roman B. nawiązał niestosownie poufały kontakt ze swoją ofiarą, kiedy miała ona 12 lat. Jednak do pełnych stosunków dochodziło po jej 13. urodzinach. Więcej info o sprawie w powiązanych. Moją intencją nie było publikowanie nazwiska pani ginekolog. Powiedziałem o tym na zamkniętym spotkaniu w gronie znajomych i nigdy więcej nie zamierzam powtarzać w tym kontekście. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym wątkiem, to zapraszam do przeczytania reportażu Katarzyny Surmiak-Domańskiej, który jest w powiązanych. Możecie się zwrócić do autorki, ona z nią rozmawiała. Ja nie udzielam więcej informacji na ten temat. W żadnej formie nie wyrażałem zgody na nagrywanie, a tym bardziej publikowanie mojego wizerunku. Obraz pochodzi z lustrzanek organizatorów rekolekcji (chrystusowców), a dźwięk z ich mikroportu przypiętego do statywu. To właściciele tych nagrań zdecydowali się to zsynchronizować i przekazać chorym psychicznie ludziom (https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/com...). Poza tym nie jestem antyklerykałem i cały czas kocham mój Kościół. Wierzę, że to wszystko się dobrze skończy. Że wyjdziemy z tego silniejsi jak diecezja w Bostonie. Że Kościół będzie najbezpieczniejszym miejscem dla dzieci jak obecnie w Irlandii. Na razie długa droga przed nami i dużo pracy do tego celu. Jeśli jesteś ofiarą byłego ks. Romana B., świadkiem nieprawidłowości w jego sprawie lub po prostu chcesz wyrazić swój sprzeciw wobec działań Towarzystwa Chrystusowego pisz na adres: wobronieofiar@gmail.com

Link awaryjny
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2276076372515426&id=960982510691492&__xts__%5B0%5D=68.ARDgSjtWswM1g1aBh_lccTxUvSd-4SvIX8PLknVgHHBqiU84HuCT-8q0hST3cjizsjLgDO6q5ozEVyct7ElfESFAHEgCD7hObQSpWMzQ8Q-9YyYG29QE_4dqfRS0htdrCHAaA5WfR-VQdecqr-_JrlzMrAeara7v-WQQfOZImFxApN1U-czHeXmTR5rj3kUizRhEwnPhjIV7hf5-WUJRGSMflMuDSKqCJG8zbpgKiSe5gGdzE9PoGaiSbpoEXLhFn5mdvVdIDgZjUaxTDCtVcfzO6a3SzLYKlzmUZ4TEPhWCHB34J44oPrGIH4dKGtDJ5rgYwc-TOn-hEETN-fGuVth_BaCn8ZJr_CVq1YQV8AR0hu_fyfYW0C2UwhOFioeCgwctpvJ1k89oaNH70UNy-HQU-Sfdon8li10d91jvLOXk322_moVflQgtcukAtQMd46zZxh_yow6janTZAXr6VGzAbqlC2YoSXXu2wW2v2CRwtDQnIjEXz0eBMiSlOCgyAQ&__tn__=-R

Często czytane