Zobacz kościół, w którym straszy

Cóż takiego można zrobić z opuszczonym budynkiem kościelnym w czasach postępującej laicyzacji?
Wiele z takich obiektów przerobiono na miejsca rozrywki, sklepy, meczety. Tymczasem w poniższym przypadku dawny kościół służy za miejsce, w którym zawodowo straszy się, niczego nie świadomą, ludność cywilną... 😄Ksiądz- kobieta to potencjalna prostytutka


Ks. Sławomir Marek znowu "błysnął" na Twitterze w kontekście filmu braci Sekielskich. Zdaniem duchownego każda kobieta jest "potencjalną prostytutką". Swoim wpisem duchowny wywołał skandal i pod jego adresem posypały się krytyczne komentarze.

Ksiądz Sławomir Marek ma 44 lata, święcenia kapłańskie przyjął 18 lat temu. Poprzednio służył jako wikariusz w świdnickiej katedrze. W Stanowicach zastąpił w 2014 roku księdza Bartłomieja Szewczyka, który odszedł do Dzierżoniowa.

Najstarsze mantry zaratusztriańskie

Najstarsze manthry zaratusztriańskie: aszem wohu, jatha ahu i dżasa me awanghe Mazda 😃


ASZEM VOHU 
Modlitwa na wieczór:
Aszem wohu wahisztem asti, uszta asti; uszta ahmai hiat aszai wahisztai aszem...

Ład i prawość są dobrem najlepszym. Są szczęściem. Szczęście osiąga ten, kto czyni ład i prawość ze względu na najlepszy Ład (i Prawość).

KOMENTARZ

Powinnością każdego człowieka jest wspieranie Ładu Ahura Mazdy. Ład moralny i prawość odradzają i regenerują Ład Boski, a eliminują zło. I to jest najlepsza nagroda dla człowieka prawego i uczciwego.JATHA AHU
(Ahuna Vairya)

Dla przypomnienia podstawowy tekst zaratusztriański, będący dosłownie i w przenośni streszczeniem Gath, Hymnów Zaratusztry. To jedna z najstarszych, krótkich modlitw, które recytuje się często podczas uroczystości oficjalnych i osobistych.

Jatha ahu wairjo
Atha ratusz aszat czit hacza
Wangeusz dazda manangho
Szjaothananam angheusz mazdai
Chszathremcza ahurai a yim
Dregubjo dadat wastarem


PRZEKŁAD POLSKI

On (Mazda Ahura) jest zarówno upragnionym Mistrzem, jak i Sędzią według Aszy. Dokonuje aktów Dobrej Myśli, aktów życia. Królestwo należy do Mazda Ahury, Pasterza ubogich.

KOMENTARZ

Powinnością ludzi jest zmaganie się o zachowanie świata stworzonego przez Ahura Mazdę. Niebiańskim wzorem i Boskim Opiekunem przed chaosem i złem powinna być dla ich myśli i działań Dobra Myśl Ahura Mazdy, który ustanowił pierwszy, nieskażony stan życia. Nowy świat będzie nagrodą za postępowanie, które przystoi Jego stworzeniom. Jeśli one uwierzą w Ahura Mazdę i będą żyć według Jego praw i zasad, to On – jak dowódca - poprowadzi ostateczną walkę przeciwko złu na świecie. Jednocześnie weźmie pod opiekę Swoich czcicieli – jak pasterz swoje trzody. [Por. J. 1.29 i J. 5.53.9].

PODSUMOWANIE

Modlitwa Yatâ ahû vairyô poświęcona jest zatem „generowaniu” władzy 'królewskiej' dla Ahura Mazdy, odnawianiu uporządkowanego świata według wzoru (ratu) pierwszego uporządkowanego świata Ahura Mazdy (ahu), i ustanawianiu Go Opiekunem ubogich i potrzebujących.


DŻASA ME AVANGHE MAZDA

Jasa me avanghe Mazda.  
Jasa me avanghe Mazda 
Jasa me avanghe Mazda.  

Mazdayasnõ ahmi mazdayasnõ Zarathushtrish  
fravarãne ãstutaschã1 fravaretaschã.  
Ãstuye humatem manõ,  
ãstuye hukhtem vachõ,  
ãstuye hvarshtem shyaothnem.  
Ãstuye daenãm vanghuhim mãzdayasnim  
fraspãyaokhedhrãm, nidhãsnaithishem,  
Khavaetvadathãm ashaonim,  
yã hãitinãmchã, bushyeintinãmchã 
mazishtãchã, vahishtãchã, sraeshtãchã,  
yã ãhuirish zarathushtrish. 
Ahurãi Mazdãi vispã vohu chinahmi. 
Aeshã asti daenayão mãzdayasnoish ãstuistish. 
Ashem Vohu vahishtem astī, ushtā astī, ushtā ahmāi, hyat ashāi vahishtāi ashem.


"Czy przyjdziesz mi z pomocą, O Mazda! Czy przyjdziesz mi z pomocą, O Mazda! Czy przyjdziesz mi z pomocą, O Mazda!
Jestem sługą Mazdy, uważam się za Zaratusztriana, który zobowiązał się do służby Mazdzie. Przysięgam myśli na dobre myśli, przysięgam mowę na dobre słowa, przysięgam swoje czyny na dobre uczynki.
Zobowiązuję się do służby dla Mazdy, która jest dominującą religią, która popiera pojednanie i niestosowanie przemocy oraz poświęcenie dla rodziny, prawowitą religię, która ze wszystkich religii, które istnieją lub będą, jest najlepsza, najlepsza i najpiękniejsza; jest to boska religia objawiona przez Zaratusztę.
Świadczę, że nie ma innego twórcy wszystkich dobrych rzeczy niż Mazda. Takie jest wyznanie religii Mazdy.
Boska sprawiedliwość jest najwyższym dobrem, jest źródłem szczęścia. Szczęśliwy człowiek, który zachowuje się sprawiedliwie ze względu na najwyższą sprawiedliwość.


PPS nie zaczynało wieców od mszy świętych

"Polska lewica zaczyna się wraz z PPS, a u swoich początków PPS zaczynała wiece od mszy świętych" - ogłasza na łamach Tygodnika Solidarność p. Kazimierz Kik, dawny działacz ... PZPR i SLD. Dodajmy, że p. Kik jest ... profesorem nauk społecznych i autorem książek na temat historii lewicy (!).Polska lewica nie zaczyna się od PPS-u, polska lewica nie wyskakuje jak Filip z konopi na zjeździe w Paryżu w 1892 roku. Polska lewica ma wieloletnie tradycje sięgające o wiele dalej w przeszłość, tradycje Ludwika Waryńskiego, Proletariatu, Bolesława Limanowskiego, tradycje komunardów na czele z Jarosławem Dąbrowskim - generałem Komuny Paryskiej, tradycje twórców Międzynarodówki, tradycje "Czerwonych" z powstania styczniowego, tradycje Joachima Lelewela i Adama Mickiewicza, tradycje Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym - Towarzystwa Demokratycznego Polskiego i Gromad Ludu Polskiego. tradycje Tadeusza Kościuszki, jakobinów i rewolucjonistów z czasów insurekcji. Można by tak wymieniać długo. (...)

Historia Kościoła Starokatolickiego w RP

Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej – Kościół prawnie działający na terenie Polski, wpisany pod pozycją 110 w dniu 1 kwietnia 1996 do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Biskupem Naczelnym Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest ks. bp Dariusz Majewski.

W 2017 roku liczył 254 wiernych (w tym 8 duchownych) w 5 ośrodkach
Erotyczna rzeźba pod figurą biskupa

Katedra w Kolonii. Konrad von Hochstaden (1205-1261) był arcybiskupem Kolonii, aby zdobyć fundusze na dokończenie budowy katedry wprowadził podatek od chmielu, tym samym podnosząc cenę piwa. Tak się mu za to odwdzięczono.

 "Władze miejskie Kolonii nie uznawały władzy biskupa w mieście i diecezja znajdowała się ciągłym konflikcie z mieszczanami. Konrad wykorzystywał różnice interesów pomiędzy cechami a patrycjatem. Spór dotyczył m.in. prawa do bicia własnej monety. Wśród mediatorów był Albert Wielki. 7 maja 1259 Konrad przyznał Kolonii prawo składu, ale rok później wybuchł bunt, który brutalnie stłumił. Było to ostatnie ważne działanie podjęte przez Konrada. Umarł 28 września 1261.
Spór archidiecezji kolońskiej z miastem zakończył się w 1288, po przegranej bitwie pod Worringen kiedy to biskup Zygfryd II z Westerburga został zmuszony do ucieczki i przeniesienia siedziby do Bonn. Kolonia ogłosiła się wolnym miastem." https://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_von_Hochstaden


Synod Amazoński za wyświęcaniem żonatych mężczyzn

Jest przełomowa decyzja Synodu dotycząca możliwości wyświęcania żonatych mężczyzn będących diakonami stałymi na księży rzymskokatolickich. Uczestnicy wezwali też papieża do powrotu do rozważań o tym, czy zezwolić na wyświęcanie kobiet na diakonki.

W dokumencie możemy przeczytać o możliwości "wyświęcania mężczyzn - odpowiednich i uznanych przez wspólnotę - którzy będą mieli owocny diakonat stały i otrzymają właściwe przygotowanie do kapłaństwa, mając rodzinę prawnie założoną i trwałą".


Wymagana kontrola bezpieczeństwa

null

Elektroniczny różaniec z inteligentnym krzyżem

Ostatnimi czasy, możemy doświadczyć istnego wysypu różnych form katolickiego różańca...

W październiku w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano model elektronicznego różańca kompatybilnego ze smartfonami (z systemami iOS oraz Android), który kosztuje około 100 dolarów. E-różaniec to najnowsza próba przyciągnięcia do religii rzymskokatolickiej młodzieży, niewyobrażającej sobie życia bez elektronicznych gadżetów.
Narządy płciowe w herbie miasta?

Do sieci przedostało się kontrowersyjne pismo w sprawie zmiany herbu Buska -Zdroju, którego autor domaga się zmiany obecnego, gdyż ten jest największym bluźnierstwem na Ziemi i symbolizuje narządy płciowe pogańskich bogów. Oczywiście w piśmie pojawiają się, oprócz wątków pogańskich i seksualnych: iluminaci, masoni, Żydzi (do tego niemieccy), komunizm, satanizm, Bank Światowy i  Światowa Rada Kościołów. Brakuje tylko islamistów, reptiliańskich kosmitów i skojarzeń z tęczą...
List otwarty ludowych kapłanów mariawickich


Kapłaństwo ludowe – forma posługi kapłańskiej, sprawowana przez wiernych świeckich w Kościele Katolickim Mariawitów w RP.

Kapłaństwo duchownych zostało zniesione w Kościele Mariawitów 2 sierpnia 1930. Przyjęto wówczas zasadę, że wszystkie sakramenty mogą być sprawowane bez udziału duchownych, bo mogą je sprawować wierni świeccy, albo sam Jezus Chrystus.

Ta zmiana, a także inne reformy wprowadzane przez arcybiskupa Jana Marię Michała Kowalskiego, doprowadziły w 1935 do rozłamu w mariawityzmie na Kościół Starokatolicki Mariawitów, nieuznający kapłaństwa ludowego, oraz Kościół Katolicki Mariawitów, utrzymujący tę i inne reformy abpa Kowalskiego. W Kościele Katolickim Mariawitów, mimo zniesienia stanu duchownych, są nadal biskupki i kapłanki, które pracują służebnie w Kościele, umacniając kapłaństwo ludowe. Postanowiono również znieść tytuły duchownych i formy rozkazywania.

Podręcznik niewolnika Maryi

Czym jest niewolnictwo Maryi i o co w nim chodzi? Wyjaśnia o. Mirosław Kopczewski OFMConv., inicjator Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w Niepokalanowie

- Nie bójmy się być niewolnikiem Maryi, całkowicie Jej zawierzyć. To jest niewola miłości - tłumaczy franciszkanin

Nauczyciele odpowiedzialni za zbawienie uczniów

Gdyby ktoś się zastanawiał, za co jest odpowiedzialny nauczyciel w szkole, to Solidarność ma podpowiedź.
Za zbawienie uczniów.
Obsesja LGBT. Narodowy standard. Lęk przed czymkolwiek tęczowym również. Powołanie się na zamysł Boga oczywiście. Księga Rodzaju jako podręcznik wychowania nie zaskakuje.
Ale dbanie o życie wieczne ucznia?
O zbawienie?
W świeckiej szkole?
Wyjątkowo piękny Toruń. Polska. XXI wiek.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1040488679676531&set=a.359995211059218&type=3&theater

Ceremonia przyjęcia wiary ZaratusztryCEREMONIA PRZYJĘCIA WIARY czyli SEDREH PUSZI (NAVJOTE)
Chociaż nie ma górnej granicy wieku osoby, dla której odbywa się ceremonia, w powszechnej praktyce zdarza się to zanim zaratusztriański dziewczyna lub chłopiec osiągną dojrzałość. W żadnym wypadku nie wolno robić tego dla dziecka w wieku poniżej siedmiu lat, ponieważ dziecko w tym przedziale wiekowym nie rozumie znaczenia wydarzenia. Idealnie Navjote musi być wykonane zanim dziecko osiągnie 15 rok życia (jest dyskutowane czy nie za wcześnie) W Vendidad 18.54, późniejszą ceremonię odradzano osobom powyżej 15 roku życia, ze względu na narażenie na złe wpływy. W tekstach zoroastryjskich tradycji z XII-XII wieku mówi się, o zbyt późnej ceremonii że ta grupa to kuszad davaraszni , dosłownie „biegający w niewłaściwym ubraniu”. Obecnie zwraca się szczególną uwagę na świadome przyjęcie wiary, stąd dyskusje dotyczące minimalnego wieku. Zwracano też uwagę, że ustalenie 15 roku życia jako właściwego zostało dokonane, podczas konfrontacji z chrześcijaństwem w okresie od III do V wieku naszej ery.

Święto urodzin Zaratusztry

Szósty dzień wiosny to urodziny Zaratusztry. Zaratusztra urodził się ponad 3500 lat temu.

Jego ojciec nazywał się Puruszaspa, co oznacza "posiadacz szarych koni", podczas gdy jego matka była zwana Doghdova, "dojarka". W swoim ojczystym języku nazywał się Zaraθuštra, co oznacza "ten, który potrafi rządzić wielbłądem".
Uważa się, że Zaratusztra urodził się jako trzeci z pięciu synów swoich rodziców. Jest wiele cudownych historii dotyczących jego narodzin. Mówi się, że gdy rodził się, aniołowie z nieba przybyli, aby okazać szacunek i że w przeciwieństwie do innych dzieci, które krzyczą od urodzenia, śmiał się.

Gdy Zaratusztra skończył siedem lat, rozpoczął nauki kapłańskie, kończąc ją w wieku piętnastu lat. Od najmłodszych lat był niezwykłym dzieckiem o wielkiej mądrości.

Po ukończeniu szkolenia Zaratusztra pozostawał z rodzicami przez kolejne pięć lat. W tym okresie wykazał niezwykły dystans do materialnych korzyści, a jednocześnie okazywał wielką miłość każdej żywej istocie.
W wieku dwudziestu lat opuścił dom, aby uczyć się u innych nauczycieli. Podróżując po całym kraju, odwiedzając nie tylko miasta, ale także góry i lasy, wzbogacił się o osobiste doświadczenia. Kontrolując pięć zmysłów, dużo czasu spędzał na medytacji.

Zaratusztra doświadczył swojego pierwszego objawienia w wieku trzydziestu lat. Podczas wiosennego święta, ujrzał świecącą Istotę, która objawiła się jako Vohu Manah lub "Dobry Cel". Istota ta objawiła mu Ahura Mazdę, Mądrego Ducha, a następnie powiedział mu o pięciu innych promienistych Duchach.
Poza tym, Vohu Manah powiedziała mu również o Angrju Mainyu Wrogim Duchu, a także o Asha, Prawdzie, oraz o Druju Kłamstwie. Oświecony Zoroaster postanowił spędzić życie, opowiadając ludziom o Asha.

Jakiś czas później otrzymał dalsze objawienie, w którym miał wizję siedmiu boskich istot, znanych jako Amesha Spenta. Zostały one również opisane jako siedem iskier Ahura Mazdy, Najwyższego Pana. Wizje te oświeciły go w pełni; przemieniając go w Proroka.

Zaratusztra zaczął głosić swoją nową wiarę, sprzeciwiając się wielu starym wierzeniom Persów, którzy byli politeistami. Głosił, że jest tylko Bóg, Ahura Mazda, którego wszyscy powinni czcić. Wszyscy inni, zwani Daeva, są złymi duchami, którzy wcale nie zasługują na cześć.
Był także przeciwko rytualnym obrzędom religijnym, odurzaniu się sokiem Haomy, ofiarom ze zwierząt i systemowi klas (kast), który pozwalał kapłanom i wojownikom prześladować zwykłych ludzi. Zamiast tego podkreślał znaczenie wolnej woli i wezwał ludzi do pójścia ścieżką prawości i prawdy.

Początkowo jego zwiastowanie spotkało się z obojętnością. Wkrótce jednak kapłani, obawiając się utraty wpływów, zaczęli przeciwstawiać się jego poglądom. Ale niezrażony taką wrogością, mając pełną wiarę w Ahura Mazdę, nadal głosił swój pogląd, od czasu do czasu rozmawiając z samym Panem.
Pierwszym, który nawrócił się na swoją nową wiarę, był kuzyn Maidhyoi-madnha, który pozostał mu wierny aż do śmierci. W tym samym czasie kapłani i czarownicy nadal go niepokoili, podejmując kilka prób pozbawienia go życia. Ostatecznie powrócił do wschodniej Persji, gdzie znalazł patronat króla Vishtaspy. Chociaż nie znaleziono dowodów historycznych na temat króla Vishtaspy, uważa się, że należał on do dynastii Kayano.

Także tutaj Zaratusztra, wówczas czterdziestodwuletni, stanął w obliczu wielkiego oporu; ale powoli zwyciężył swoich przeciwników. Cała rodzina królewska, w tym królowa Hutasosza i bracia króla, Frashaoshtra i Jamaspa, zostali jego uczniami. Z czasem zwykli ludzie zaczęli także przyjmować religię i stali się Zaratusztrianami.

Zaratusztra ożenił się z Hvovim, córką Frashoszoshtry, brata Vishtaspy i wezyra. Mieli trzech synów o imionach Isat Vastar, Uruvat-Nara i Hvare Citra; i trzy córki o imionach Freni, Pourucista i Triti. Zgodnie z tradycją, oddał on Pourucistę jako żonę drugiemu bratu Vishtaspy, Jamaspie, także ważnemu wezyrowi królestwa.
W innym podaniu mówi się, że miał trzy żony. Pierwsze dwie żony urodziły mu sześcioro dzieci, podczas gdy Hvōvi, jego trzecia żona, była bezdzietna.

Zaratusztra zmarł w wieku 77 lat. Jak głosi tradycja, trwała wojna między Persją i Turanem, krajem, który sprzeciwiał się jego naukom. Mówi się, że podczas gdy Zaratusztra modlił się w świątyni Nush-Adar, został zaatakowany przez Turańczyka zwanego Bratrok-resh i został przez niego zabity.

Na cześć jego urodzin mamy tę prostą modlitwę, której możecie się nauczyć.
Ta modlitwa jest uproszczoną wersją Farvardin Yasht:

Chwalimy Zaratusztrę jako naszego przewodnika. Wśród wszystkich ludzi jest najlepszym z dobrych rządców.
Wśród wszystkich ludzi jest najbardziej godny pochwały i najbardziej godny podziwu.
Wśród wszystkich ludzi jest najbardziej godny naszego upodobania i najbardziej godny naszych pochwał ponieważ jest najlepszym sprawiedliwym. On jest najbardziej okryty chwałą.

https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1628830100487181/?type=3&theater

Pierwsza polska Ceremonia Świec unitarian19.09.2019 odbyła się nasza pierwsza, polska Ceremonia Świec tzw. Chalica.
Rytuał odbiegał nieco od zwyczajów panujących w kościołach unitariańskich m.in. bo zorganizowaliśmy go sami, bez udziału duchownego. Zapalaliśmy po kolei świece symbolizujące 7 Zasad, którymi powinniśmy kierować się w życiu. Te wytyczne to, jak powiedział Pan Lech, to tylko "zwykłe zasady każdego przyzwoitego człowieka". Może właśnie dlatego, ze są takie oczywiste, warto podkreślić ich znaczenie, nad którym się na co dzień nie zastanawiamy. Komentowaliśmy te Zasady starając się nie popaść ani banał, ani w patos, które zagrażają przy tak bardzo ogólnie ujętych postulatach moralnych. Po tej ceremonii już wiemy: przyjemnie jest gawędzić przy kolorowych świecach, ale to tylko symbole, 7 Zasad znamy od wielu lat , a prawdziwym kluczem do udanej Ceremonii jest nawet nieduża grupa osób, które chcą się podzielić ze sobą swoimi przemyśleniami dotyczącymi etyki. Taką grupę na szczęście mamy w Warszawie.
Po ceremonii świece starannie spakowano, bo przydadzą się na następną Chalicę. Niech świato Chalisowych świec rozjaśnia nasze dusze!

Pierwszy imam nauczycielem religii katolickiej

Tak oto pierwszy raz w historii tej Ziemii, najprawdziwszy imam zostanie szkolnym katechetą! 😃


Jak informują włoskie media oraz Katolicka Agencja Informacyjna, Hamdan Al-Zeqri został pierwszym we Włoszech muzułmaninem, mającym uprawnienia do nauczania religii katolickiej w szkole.

– Wielu spośród moich najlepszych przyjaciół jest księżmi. Odkryłem, że islam i chrześcijaństwo mają tak wiele wspólnego na płaszczyźnie ludzkiej i społecznej. Pozostaję muzułmaninem, ale jestem zakochany w Jezusie. Im bardziej rozumiałem, kim był Jezus, tym lepiej przeżywałem moją tożsamość jako muzułmanin – podkreślił imam.

33-letni mężczyzna pochodzi z Jemenu. Od 16 lat mieszka we Włoszech, których obywatelem został w 2017 r.

Al-Zeqri na co dzień pracuje w branży lotniczej. Ponadto jest mediatorem kulturowym w sądzie, tłumaczem języka arabskiego, imamem więzienia Sollicciano we Florencji, należy także do władz florenckiej wspólnoty muzułmańskiej, w której odpowiada za dialog międzyreligijny i koraniczną formację duchową młodzieży. Poparła ona jego pomysł odbycia chrześcijańskich studiów teologicznych, mając na względzie umocnienie dialogu międzyreligijnego. Studia opłaciła mu natomiast katolicka kuria arcybiskupia w stolicy Toskanii.

Mity na temat zaratusztrianizmu
Pozwalam sobie opublikować moją polemikę z często powtarzającymi się błędnymi poglądami na temat Zaratusztrianizmu

„Wiele doktryn wiary chrześcijańskiej ma podobieństwo w zaratusztrianizmie, np. Narodzenie z dziewicy, syn Boga i zmartwychwstanie.”

Nieprawda nie ma w zaratusztrinizmie pojęcia narodzin Boga z dziewicy, Ahura Mazda jest odwieczny i nie narodził się. Także Prorok Zaratusztra był synem zwykłej kobiety i poczęty został w naturalny sposób.

Nieprawda druga nie ma pojęcia syna Bożego. Zaratusztra nie był synem Boga, był zwykłym człowiekiem

Teza 2. „Niektórzy uczeni twierdzą, że Zoroaster mieszkał (żył) między 1500 a 1200 rokiem pne.”

Zapis jest tendencyjny. Nie niektórzy uczeni, ale zdecydowana większość współczesnych uczonych. Język Gath Zaratusztry jednoznacznie wskazuję na datowanie 1500-1200 pne. Analiza języka awestyjskiego wykazała, że gathy są zapisane w pierwotnej formie języka indoirańskiego, wcześniejszej nawet niż język hinduskich Wed. W VI-V w p.n.e. Persowie nie posługiwali się już tym językiem. Również korelacja między organizacją społeczną opisaną w Ghatach, a archeologiczną kulturą Yaz wskazuje na drugie tysiąclecie przed naszą erą. Polskie źródła w większości powtarzają przestarzałe datowanie.

Teza 3. Dotycząca źródeł starożytnych, braku wzmianek o Zaratustrze i datowaniu jego życia na V-VI w pne jest nieprawdziwa. Jest wręcz odwrotnie, historycy greccy datowali życie Zaratusztry na jeszcze wcześniejsze czasy: Diogenes wspomina o przekonaniu Hermodorusa, że Zaratusztra żył pięć tysięcy lat przed wojną trojańską , co oznaczałoby, że żył około 6200 roku pne. Suda z X wieku podaje datę "500 lat przed Platonem " pod koniec X wieku pne. Pliniusz Starszy powołując się na Eudoksosa, który umieścił jego śmierć sześć tysięcy lat przed Platonem, 6300 pne. Według Pliniusza Starszego, było dwóch Zaratusztrów. Pierwszy żył tysiące lat temu, podczas gdy drugi towarzyszył Kserksesowi I w inwazji na Grecję. Ksantus z Lidii, Eudoksus, Arystoteles, Hermippus Ateńczyk uważali, że żył on sześć tysięcy lat przed inwazją Kserksesa I na Grecję w 480 roku pne. Pomijam fakt iż historycy greccy pisali swoje pisma z pozycji wrogiej w stosunku do Persów i sporo tam fantazji. Brak informacji o Zaratusztrze u Herodota nie podważa jego istnienia, aczkolwiek o zaratusztrianizmie, historyk ten wspomina kilkakrotnie.

Teza 4. „Zaratusztrianizm (zoroastryzm) pierwotnie był religią dualistyczną. Mianowicie, na początku było dwóch bogów. Jeden, doskonale dobry (Ahuramazda, gr. Ormuzd) i drugi, doskonale zły (gr. Aryman). Obecnie jest to religia monoteistyczna (tzw. parsizm), gdzie jedynie Ahuramazda jest bogiem.”

Teza ta jest nieprawdziwa. Pomylenie pojęć. Nie ma czegoś takiego jak Parsizm. Są Parsowie, którzy są jednym ze współcześnie istniejących odłamów Zaratusztrian. Sami Parsowie nie zdefiniowali czy ich zaratusztrianizm jest religią monoteistyczną, raczej jest to kwestia dysputy w środowisku Parsów. Inne odłamy zaratusztrian (Farsi i reformatorzy) uznają byt Aryman za realny. Nie ma więc jednej, ustalonej definicji zaratusztrianizmu jako dualizmu lub monoteizmu. Zaratusztrianizm jest dualistyczny i monoteistyczny zarazem. Zaratusztrianizm nie jest również jakąś formą pośrednią między politeizmem, a monoteizmem jest tak jak Buddyzm inną koncepcją religii. Kwestia jej doskonałości to już sprawa wiary, a nie naukowych dociekań.

Teza 5. „Trudno byłoby udowodnić, że Jezus czerpał z zaratusztrianizmu. Owszem, niektóre rzeczy są podobne w chrześcijastwie i zaratusztrianizmie (np. niebo i piekło albo ofiara bezkrwawa)”

Raczej łatwo na gruncie naukowy udowodnić silny wpływ Zaratusztrianizmu na judaizm i chrześcijaństwo. Zgadza się co do tego znakomita większość antropologów i badaczy religii, a także historyków. Istotny jest casus uwolnienia żydów z niewoli babilońskiej przez zaratusztriańskiego władcę Cyrusa i odbudowa świątyni jerozolimskiej ze środków króla Persów. Zacytuję tu jednego z badaczy, który idzie jeszcze dalej: Tak więc od momentu, w którym Żydzi po raz pierwszy nawiązali kontakt z Irańczykami, przejęli typową zoroastryjską doktrynę indywidualnego życia pozagrobowego, w którym otrzymuje się nagrodę lub karę.Ta zoroastryjska nadzieja zyskała pewniejszy grunt w okresie między testamentami, oraz w czasach Chrystusa była ona podtrzymywana przez faryzeuszy, których imię niektórzy uczeni interpretowali jako "perskie", to znaczy sektę najbardziej otwartą na wpływy perskie. (R.C. Zaehner, The Dawn & Twilight of Zoroastrianism:)

Teza 6. „W zaratusztrianizmie mamy dwóch bogów, którzy stworzyli człowieka.”

Teza niezgodna z rzeczywistą wykładnią zaratusztriańską. Człowieka stworzył Ahura Mazda dobry Bóg, a Aryman zabił Gayomarda. Ponadto Aryman nie ma mocy tworzenia, a tylko moc zniszczenia, i psucia

Teza 7. „Zaratusztrianie oddają zwłoki na żer sępom w tak zwanych „wieżach milczenia (dakhma) i jest to zwyczaj wyłącznie zaratusztriański”

Teza ma charakter raczej historyczny, obecnie jest czynna, jedna dakhma w Mumbaju (patrz zdjęcie) użytkowana przez kultywujących ten zwyczaj Parsów (emigrantów zaratusztriańskich, którzy uciekli przed prześladowaniami muzułmańskimi z Persji). Zwyczaj ten wynikał ze swoistej interpretacji konieczności zachowania czystości ziemi (ducha ziemi), ognia i wody jako świętych i dobrych tworów Boga, i pochodził z czasów Sasanidzkich (1500 lat po Zaratustrze). W starożytności zaratusztrianie chowali zwłoki w grobowcach skalnych (fot Naksze Rustam) lub w szczelnych sarkofagach. Obecnie dba się o odizolowanie zwłok przez umieszczenie ich w szczelnych grobowcach, a cmentarze zaratusztriańskie nie różnią się od innych. Dopuszcz się nawet kremację zwłok (głównie diaspora).

Zwyczaj ekspozycji zwłok (tak zwany pogrzeb powietrzny) i oddawania ich na żer padlinożernym ptakom był lub jest praktykowany przez wiele ludów (np. budowniczych Stonehenge, kulturę Gobkli Tepe w mezopotamii, indian z plemienia Siuksów, Mongołów), a jest do dziś praktyką tybetańskich buddystów (tak zwany dżhator). Zwłoki przewozi się na specjalne, odosobnione miejsce, zwane Doliną Buddy, niedaleko świętej góry Kajlas. Tam grabarze (Ragjapas) wielokrotnie nacinają powłoki ciała i zostawiają nagie zwłoki na żer sępów. Grubsze kości, pozostawione przez ptaki, są rozbijane na miazgę siekierą tak, aby ptaki mogły je zjeść.

Teza 8. Zaratusztrianie wierzą w Saoszjanta (Mesjasza, Zbawiciela) podobnie jak Żydzi i Chrześcijanie.

To nałożenie swego rodzaju kalki judeo-chrześcijańskiej na pojęcie zaratusztriańskiego Saoszjanta, co fałszuje jego obraz w ujęciu zaratusztriańskim.

Po pierwsze sam Zaratusztra pisał w Gathah wyłącznie o wielu Saoszjantach, dobrych ludziach, którzy zbawiają siebie i innych przez dobrą myśl, dobre słowo i dobry uczynek, a więc zbawienie nie jest domeną mitycznego Mesjasza, który jednym aktem zmywa grzech, lecz aktem dokonywanym przez każdego dobrego człowieka. Zbawienie w Zaratusztrianizmie nie jest uzależnione od woli i aktu zbawiciela, lecz leży w gestii każdego człowieka. Zaratusztra mówi nam, że zbawić możesz się tylko sam przez właściwe postępowanie, a innym dopomóc: Ci zbawiciele to ci, którzy postępują zgodnie z nauczaniem Ahura Mazdy "z czynami inspirowanymi przez Aszę (najwyższe prawo, ład, porządek)" (Jasna 48.12).

Po drugie: Pojęcie Saoszjant w ujęciu eschatologicznym po raz pierwszy pojawia się jako właściwe mu imię w młodszej Aweście. Rola Saoszjanta, czyli Astvat-ereta, jako przyszłego zbawcy świata jest krótko opisana w Jaszcie 19.88-96, gdzie jest powiedziane, że on osiągnie Frashokereti (ostateczna bitwa z Arymanem, złem), że uczyni świat doskonałym i nieśmiertelnym, i zło zostanie pokonane. Są to teksty późne opracowane między IX a XII w. naszej ery, bazujące na przekazach ustnych powtarzanych jako starożytna tradycja. Istnieje hipoteza, że takie pojęcie Saoszjanta zostało zapożyczone z religii chrześcijańskiej.

Te średniowieczne dzieła zoroastryjskiej tradycji przewidują trzech przyszłych wybawców, z których każdy jest Saoszjantem, z jednym na koniec każdego tysiącletniego okresu, który obejmuje ostatnie 3000 lat świata. Według tradycji (znaleziono na przykład wJamasp Namag ), pierwszy saoszjant zostanie nazwany Ushedar, drugi Ushedarmah a trzeci znowu będzie Saoszjant i doprowadzi ludzkość do ostatecznej walki ze złem.

Średniowieczne dzieła przynoszą także tradycję, w której trójka przyszłych wybawców zostaje zmitologizowana jako narodzonych z dziewic, kąpiących się w jeziorze, które cudownie zachowało nasienie proroka Zaratusztry. Różnice w ujęciu pojęcia i roli zbawiciela w zartusztrianiźmie w porównaniu do koncepcji judeochrześcijańskich są dość wyraźne i nie powinny być traktowane jako tożsame, tym bardziej iż objawienie samego Zaratusztry definiuje zbawiciela w sposób całkowicie odmienny.

teza 9. „Przybycie trzech królów do Betlejem i ofiarowanie darów Jezusowi, świadczy o uznaniu go przez kapłanów (magów, magoii, mobedów) zaratusztrian za Saoszjanta (Zbawiciela)”

Jedyna informacja o mędrcach (trzech królach) znajduje się w Ewangelii Mateusza (2,1-12), gdzie nie podano ich liczby. . W rozdziale drugim Ewangelii Mateusza, w opowieści o mędrcach przybywających ze Wschodu, pojawia się w oryginale termin "magoi" (magowie). Nawet wśród badaczy chrześcijańskich panują rozbieżne opinie co do historyczności postaci i wydarzenia.

Marco Polo przekazał taką wersję w Opisaniu Świata: „W staroirańskim świętym mieście Sziz oczekiwano co roku z napięciem narodzin Saoszjanta. Przewodzili tym zgromadzeniom magowie, a odbywały się one na wysokiej górze. Wedle podań i wierzeń Medów oraz Partów Saoszjant miał się narodzić w jakiejś grocie, do której drogę wskazywałaby widoczna dla wszystkich gwiazda.” W ten sposób Marco Polo stwierdza, że zaratusztrianie dalej oczekują Saoszjanta. A więc Jezus nie został przez nich za niego uznany w Betlejem.

Saoszjant w zaratusztrianizmie to wysłannik Ahura Mazdy, który pojawi się przed końcem świata jako obrońca ludzkości prowadzący ją do ostatniej, zwycięskiej bitwy z siłami zła Arymana.

Przypuszczalnie za panowania dynastii Achemenidów rozwinęła się koncepcja 3 mesjaszy, którzy mieli kolejno pojawiać się na początku każdego tysiąclecia rozpoczynając nowy etap egzystencji świata; ostatni Saoszjant zwany także — Astwatereta [‘ucieleśniający prawość’] będzie ostatecznym zbawicielem ludzkości.

W ukształtowanych później koncepcjach eschatologii zaratusztriańskiej Saoszjant jest zbawicielem wciąż oczekiwanym i wyglądanym, zwłaszcza przy "końcu świata". Ma nim być sam Zaratusztra lub Ahura Mazda, chociaż koncepcje jego przyszłego pojawiania się jako zbawiciela ulegały w ciągu wieków różnym modyfikacjom.

Według innej koncepcji Saoszjant - mesjasz, ma się narodzić 3000 lat po Zaratusztrze czyli prawdopodobnie w XXIV wieku (najczęściej przyjmuje się rok 2401), choć częste są do chwili obecnej spory w sprawie tej daty.

Żaden z odłamów zaratusztrian nie uznaje Chrystusa za Saoszjanta w sensie eschatologicznym (ostatecznym). Żadne źródło zaratusztriańskie z tej epoki nie odnotowuje również historii przekazanej przez św Mateusza. Widzą za to zaratusztrianie Jezusa jako jednego z wielu Saoszjantów według gath Zaratusztry przynoszących przed nim i po nim część światła Aszy (prawdy,prawa, ładu). Stąd szacunek zaratusztrian dla Chrystusowego przesłania miłości i głoszonego przez niego dobra.

Teza 10. „Zaratusztrianie są wyznawcami Diabła bo modlą się do ognia i słońca i wielu innych bożków, czyli demonów.

Kompletna bzdura, rozpowszechniana przez fanatycznych wyznawców innych religii, nie mających elementarnej wiedzy na temat zaratusztrianizmu.
a. Nie modlimy się do ognia i słońca tylko do Boga Ahura Mazdy. Ogień w świątyni jest jedynie symbolem światła Bożego, a słońce i inne światła zapalone przez Ahura Mazdę chwalimy jako jego cudowne twory dane ludziom by nie chodzili w ciemnościach Złego Ducha Arymana. Równie dobrze można by było twierdzić, iż chrześcijanie modlą się do krzyża lub obrazów, co jest oczywistą nieprawdą.

b. Zaratusztrianie nie modlą się do Diabła/Arymana, ponieważ jest straszliwym przeciwnikiem Boga i największym wrogiem ludzi, których stworzył Bóg. Jakże mogli by się modlić do sprawcy śmierci, cierpienia, chorób i wszelkiego zła, które dotyka człowieka i świat. Jakże mogli by się doń modlić i skazać się na upadek w jego otchłań.

c. Zaratusztrianie nie modlą się do bożków/demonów. Zaratusztra uznał wielobóstwo i wszelkie ofiary za kult dewów czyli demonów, przeklętych emanacji Arymana. Ahura Mazda-Bóg przekazał mu to w objawieniu i ostrzegł przed tymi „tworami Arcydemona”. Dlatego spisano VENDIDAD, zbiór modlitw i obrzędów religijnych, przeznaczonych do obrony przed źródłami skażenia złem. Proszą natomiast zaratusztrianie o wsparcie Ameszaspentów i Yazatów czyli dobrych emanacji/aspektów Boga. Jest to trochę podobne do wyznania wiary w trójcę świętą, lub do kultu Matki Bożej, Aniołów i Świętych (wstawiennictwo) w chrześcijaństwie. Niektóre odłamy zaratusztrian odrzucają kult Ameszaspentów i Yazatów podobnie jak kult świętych odrzucają protestaci, czy Świadkowie Jehowy.

Teza 11. „Zaratusztrianizm to religia Patriarchalna, w której kobietę uważa się za nieczystą i mającą się podporządkować mężczyźnie.”

Jest wręcz odwrotnie Bóg Ahura Mazda ma zarówno aspekt męski Ahura jak i żeński Mazda. Podobnie jego emanacje co implikuje równość obydwu pierwiastków także w tworach Boga. Podkreśla się w zaratusztrianizmie równość kobiet i mężczyzn pod każdym względem. Już w starożytności kobiety zaratusztriańskie mogły sprawować nawet najwyższą władzę królewską, dowodzić wojskiem, posiadać olbrzymie majątki na wyłączność niezależnie od męża, uczestniczyć aktywnie w sprawach kultu, rozwodzić się, zajmować różnymi zawodami i nauką. Zapisy na ten temat znajdują się w już w Gathach Zaratusztry. W 2011 roku ostatecznie uznano prawa kobiet do kapłaństwa. Nigdy kobieta zaratusztriańska nie była sprowadzona wyłącznie do roli żony i matki.

Mit o nieczystości kobiet wynika z zaratusztriańskiego nakazu ich oddalenia na czas ich miesiączki. Ze względów higienicznych nakazywano też powstrzymanie się na ten czas od kontaktów seksualnych. Miało to swoje uzasadnienie przy poziomie możliwości zachowania higieny w dawnych czasach. Nakazy zachowania czystości i higieny dotyczyły wielu aspektów życia zaratusztrian i do dziś uważane są za jeden ze sposobów przeciwstawiania się złu (choroby, śmierć, zatrucia, skażenia).

Zaratusztrianie i Zaratusztrianki z dumą mówią o swoim odwiecznym równouprawnieniu, szczególnie tam gdzie panują religie umniejszające prawa kobiet i podporządkowujące je mężczyznom.

Źródła:
https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1663133433723514
https://pl-pl.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1664083713628486
https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1664167430286781/?type=3&theater
https://pl-pl.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1664334146936776

Zdrajcy w sutannach (1)Zaratusztrianizm a inne religieMIT RÓŻNYCH DRÓG PROWADZĄCYCH NA SZCZYT GÓRY

MĘDRCY SĄ ZA

Wszystkie religie są jak różne ścieżki prowadzące na szczyt góry

Mistrz Seung Sahna
,,Wszystkie religie są jak rożne ścieżki prowadzące na szczyt góry. Wierzchołek góry jest bardzo jasny, to jest pierwotny punkt. Ale jest wiele ścieżek prowadzących do tego punktu. Jest wschodnia droga, zachodnia droga, południowa droga, północna droga. Kiedy ludzie rozpoczynają wspinaczkę na górę, często walczą ze sobą: ,,moja droga jest prawidłowa, twoja nie jest prawidłowa”. Ale stojąc u podnóża góry nie mogą zobaczyć wierzchołka więc są mocno przywiązani do ,,mojej drogi”. Posiadanie jasnego kierunku praktyki i próbującego umysłu oznacza wspinanie się w górę, w górę, krok po kroku. Więc nie traćcie energii na walkę z innymi ludźmi i ich ideami, po prostu praktykujcie. Wtedy będziecie mogli osiągnąć wierzchołek góry.”

Muhammad Nadżib
Religia jest jak świeca umieszczona w kolorowej latarni. Widzimy różnobarwne światło, ale świeca w środku jest ta sama.

Sathya Sai Baba
"Nie ma wielu bogów, Bóg jest jeden, bez względu na to w ilu formach i postaciach Go czcicie.
Jezus, Allach, Rama, Kriszna, Zaratustra, Budda - to tylko różne imiona tego samego jednego Boga.” Problemy zaczynają się wówczas, gdy uważamy,, że jedynie nasz sposób wielbienia Boga jest właściwy, że tylko nasze rytuały są prawdziwe i tylko taki sposób, w jaki my oddajemy Bogu cześć przynosi Mu "zadowolenie". Zaczynamy wtedy je różnicować, dzielić, oceniać.

W.Johnston
„Nam, katolickim chrześcijanom, Sobór Watykański przyniósł nowinę, że stale poszukujemy, jako członkowie pielgrzymującego Kościoła, i dlatego możemy iść ręka w rękę z innymi poszukującymi, czy to buddystami, hinduistami, muzułmanami, czy jakimikolwiek innymi, w naszym wspólnym poszukiwaniu prawdy.[…]

Które sondaże przedwyborcze były najtrafniejsze?

Słów kilka o sondażach, które nie raz kompromitowały się przed kolejnymi wyborami i jak mogą one zawyżać stopień religijności społeczeństwa...

ZERO dla Kk

Pierwsze trzy epoki- zaratusztriańskie stworzenie świataI. Epoka

„Na początku były dwa duchy: Ormazd (Ahura Mazda) i Aryman (Angra Mainju). Ormazd przebywał w górze, w nieskończonym blasku. Aryman w dole, w mroku nieprzeniknionym. Wszystko co dobre – mądrość, prawość, jasność, piękno – zawarte było w Ormazdzie, wszystko co złe w Arymanie. I tak było od nieskończoności.”

To była Pierwsza Epoka

Wyznania chrześcijańskie niepraktykujące chrztu

Istnieją wyznania chrześcijańskie, które nie praktykują w ogóle chrztów i obrzędów sakramentalnych w tradycyjnych formach. Niemniej jednak określane są nadal jako chrześcijańskie.


Armia Zbawienia (ang. The Salvation Army) – międzynarodowe chrześcijańskie wyznanie protestanckie o charakterze ewangelikalnym, metodystycznym i uświęceniowym oraz międzynarodowa organizacja dobroczynna zorganizowana w sposób hierarchiczny na podobieństwo organizacji militarnych. Obecnie działa w 128 państwach na świecie.
Armia Zbawienia jako zjawisko religijne określana jest mianem salwacjonizmu (od angielskiego słowa salvationism). Wyznanie znane jest z szerokiej i intensywnej działalności charytatywnej.
Doktrynalnie salwacjonizm wyrasta z tradycji metodystycznej. Jedyną podstawą wiary jest Pismo Święte (zasada Sola scriptura). Armia Zbawienia nie praktykuje rytuałów i sakramentów – ani chrztu, ani Wieczerzy Pańskiej. Każdy z członków Armii Zbawienia, poza akceptacją przywództwa i obowiązku pracy ewangelizacyjnej i charytatywnej (na zasadzie wolontariatu), zobowiązany jest do przyjęcia zasad wiary i złożenia przysięgi, która zastępuje chrzest. Przysięga zakłada wyznanie Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela oraz zobowiązanie do posłuszeństwa Duchowi Świętemu, modlitwy, służby i studiowania Pisma Świętego. Żołnierze zobowiązują się również do abstynencji od alkoholu, tytoniu, narkotyków, niekorzystania z pornografii oraz wystrzegania się gier hazardowych. Każdy z nich ma obowiązek osobistego głoszenia Królestwa Bożego i konieczności nawrócenia oraz przekazywania części swoich zarobków na potrzeby wspólnoty. Obowiązują ścisłe zasady moralne – zakaz spożywania alkoholu czy tytoniu, zachowawcze podejście do kwestii ludzkiej seksualności itd.

Raelianie i klonowanie ludzi

Czym jest klonowanie?

Klonowanie jest to proces odtwarzania/powielania organizmu żywego przy użyciu inżynierii genetycznej, mając do dyspozycji pełny kod DNA organizmu, który mamy zamiar sklonować. Proces ten jest faktycznie drogą ku nieśmiertelności.


Dlaczego Raelianie popierają klonowanie?

Gdyż jest to proces, który pozwoli nam w przyszłości osiągnąć status równy Bogom - nieśmiertelność. Wyeliminuje szereg nieuleczalnych chorób, pomoże nam lepiej poznać anatomię ludzką. Stanowi ostateczny dowód na nie istnienie duszy, która z kolei faktycznie oznaczała DNA.

Jak wygląda Słońce z innych gwiazd?

Nowy film na kanale❗️
A w nim możemy się przekonać, jak wygląda nasza gwiazda widziana z innych gwiazd Drogi mlecznej...


Świątynia Sataniczna w Polsce

Świątynia Sataniczna została założona w 2013 r. Organizację utworzyli Lucien Greaves, rzecznik organizacji, oraz Malcolm Jarry. 25 kwietnia 2019 r. Świątynia ogłosiła, że otrzymała status zwolnienia z podatku po formalnym uznaniu jej za kościół przez urząd podatkowy w USA.

Działalność
Świątynia Sataniczna opisuje swoją misję w następujący sposób:

Misją Świątyni Satanicznej jest zachęcanie wszystkich ludzi do życzliwości i empatii, odrzucanie tyranii, popieranie praktycznego zdrowego rozsądku i sprawiedliwości oraz kierowanie się sumieniem, aby dokonywać szlachetnych uczynków kierując się wolną wolą.

Zaangażowani w życie polityczne i społeczne Sataniści oraz sympatycy Świątyni Satanicznej są w opozycji do Kościoła Baptystycznego Westboro, domagają się zniesienia kar cielesnych w szkołach, równej reprezentacji symboli religijnych, jeśli są umieszczane w obiektach użyteczności publicznej, są przeciwko religijnemu i ustawowemu ograniczaniu wolności reprodukcyjnej kobiet, są za ujawnianiem oszukańczych szkodliwych praktyk pseudonaukowych i zaniedbań medycznych, są za prowadzeniem zajęć w szkołach na równi z innymi religiami.

Kobiety boginie i zaratusztrianizmW Zaratusztriańskiej Persji kobiety były uważane za żywe boginie, a wiele z nich miało ważne stanowiska w sądach, ministerstwach, wojsku, departamentach państwowych i na innych oficjalnych stanowiskach administracyjnych. Wiele starożytnych perskich miast i państw było rządzonych przez kobiety. Często armia była pod pełną kontrolą żeńskich dowódców. Były znane jako wielcy wojownicy, miały wspaniałe umiejętności we władaniu mieczem i szły do bitwy ramię w ramię ze swoim królem lub mężami. Znacząca rola kobiet w starożytnym Iranie zarówno przerażała, jak i fascynowała starożytne greckie i rzymskie społeczeństwa zdominowane przez mężczyzn.
Niestety, w czasach nowożytnych prawie nie widzimy żadnej wzmianki o nich ani żadnych publikacjach na ich temat, a większość tego, co zostało napisane w przeszłości, zostało zniszczone przez zdobywców lub spalone przez Aleksandra z Wielką Biblioteką Persepolis, które zawierało wiele historycznych dokumentów o tych przywódczyniach i wojowniczkach. Wkrótce potem inwazja chrześcijańska i arabska zniszczyła wiele starożytnych świętych miejsc poświęconych tym kobietom na Bliskim Wschodzie, a także zniszczyła lub przekształciła wiele świątyń reprezentujących starożytne boginie.

Farima Benjii rekonstruuje w projekcie Lwice starożytne tańce mistyczne Perskich wojowniczek.Everything in nature has a soul... Everything in nature dances. Music: Gabriel Gold Video: Varol Ozkaner /
https://pl-pl.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1972027172834137?__tn__=-R

Buty z krucyfiksem i wodą święconą

Oto obuwnicza propozycja dla prawdziwych katolików, czyli buty w których można chodzić po wodzie niczym sam Jezus i przy okazji publicznie zamanifestować swoją jedynie słuszną wiarę! 😄

Nike Air Max "Jesus Shoes"

W każdym z butów znajduje się 60 mililitrów, specjalnie zabarwionej na niebiesko, wody święconej nie pochodzącej, niestety, z któregoś ze znanych nam katolickich sanktuariów maryjnych, ale z rzeki Jordan.

Dodatkowo na bucie znajduje się stalowy krucyfiks oraz hasło INRI na pięcie oraz wkładkach. Na boku cholewki znajdziemy odniesienie do 25 wersetu 14 rozdziału Ewangelii wg św. Mateusza, który brzmi "Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze". Natomiast na pudełku bez trudu rozpoznamy godło papiestwa.

Modlitwy starożytnych Egipcjan

Egipcjanie posiadali wielu bogów. Byli bardzo wierzącymi osobami i dużo czasu poświęcali modlitwie do swoich bóstw. Każdej modlitwie towarzyszyły określone rytuały związane z bóstwem, do którego się modlono. Oto kilka przykładów modlitw:

Inwokacja do Amona-Ra służy wszystkim tym, którzy proszą o wewnętrzną odnowę i o doskonalenie samego siebie. Należy przy nim spalać kadzidło królewskie, które Egipcjanie nazywali senecer (czyli "to, co deifikuje boga").

Inwokacja do Amona-Ra
Bądź pozdrowiony, Amonie-Ra,
Bądź pozdrowiony, o Ty, który wznosisz się z Nun.
Kiedy pojawiasz się na horyzoncie,
Twoje światło rozjaśnia Niebo i Ziemię.
Wszyscy radują się, widząc Ciebie.
Twoja łaska jest na niebie południa.
Twoje miłosierdzie jest na niebie północy.
Ty, który rozsiewasz swoje dobroczynne promienie na nas,
Zwróć ku mnie swój słoneczny żyzny promień,
Źródła życia,
Daj mi swe światło, abym mógł
Ujrzeć twoje piękno.

Nasi okupanci- Tadeusz Boy ŻeleńskiNasi okupanci – felieton Tadeusza Boya Żeleńskiego opublikowany w 1931 w tygodniku „Wiadomości Literackie”; dotyczył wpływu Kościoła katolickiego na życie społeczno-polityczne w Polsce.

Filozofowie o zoroastryzmie
DIOGENES LAERTIOS [180-240 n.e.) o ZOROASTRYZMIE (I KAPŁANACH ZOROASTRYJSKICH - 'MAGACH')

Nie wszystko zgodne z faktami, ale bardzo ciekawe i barwne świadectwo. Warte uwagi. Niektóre rzeczy w tym opisie są naprawde niesamowite i otwierające oczy. Interesujące, że nawet starożytni Grecy dostrzegli wpływ zoroastryzmu na judaizm. Fragment mówiący o "pierwszych zasadach" jakby 'żywcem' wycięty z Gath, gdzie jest: "Dwa były duchy - zasady pierwotne".

ŻYWOTY I POGLĄDY SŁAWNYCH FILOZOFÓW

(Fragment księgi pierwszej, przełożył Kazimierz Leśniak)

Kleitarchos w XII księdze [Historii Aleksandra] mówi, że (…) magowie zaś spędzali czas na oddawaniu czci bogom, ofiarach i modłach, uważali bowiem, że tylko ich próśb wysłuchują bogowie. Magowie uprawiają również spekulacje na temat istoty i pochodzenia bogów, których identyfikują z ogniem, ziemią i wodą ['emanacje' Boga w świecie Przyrody]. Potępiają wznoszenie bogom posągów i przypisywanie im płci męskiej lub żeńskiej. Nauczają też o sprawiedliwości [to podstawowe pojęcie zoroastryzmu:
Asza]. Za obyczaj bezbożny uważają palenie zwłok, (…); mówi o tym Sotion w XXIII księdze (Sukcesji filozofów). Uprawiają też wróżbiarstwo i przepowiadanie przyszłości oraz twierdzą, że objawiają się im bogowie. Wierzą, że w powietrzu jest pełno podobizn (είδωλα), które emanują niby opary i dostają się do oczu ludzi bystro widzących. Zabraniają noszenia szat strojnych i ozdób ze złota; sami ubierają się na biało, śpią na słomie, a żywią się warzywami, serem i czarnym chlebem; (…) . Magia czarnoksięska była magom nie znana; stwierdza to Arystoteles w piśmie O magii i Deinon w V księdze Historii. Tenże Deinon mówi, że imię „Zoroaster" oznacza „Czciciela gwiazd" [w rzeczywistości jeśli już to "Właściciela żółtych wielbłądów"]; tak samo tłumaczy je Hermodoros. Arystoteles w I księdze dialogu O filozofii twierdzi, że magowie byli starsi od Egipcjan, że wedle ich nauki są dwie pierwsze zasady (άρχαί): Dobry duch (άγαθος δαίμων), nazywany Zeusem lub Ormuzdem, i Zły duch (κακs δαίμων), zwany Hadesem lub Arymanem. Potwierdza to Hennippos [ze Smyrny] w I księdze pisma O magach, Eudoksos [z Knidos] w Podróży dookoła świata i Teopompos [z Chios] w Historii Filipa. Ten ostatni podaje również, że magowie nauczali o zmartwychwstaniu i czekającej ludzi nieśmiertelności oraz wierzyli, że świat będzie trwać dzięki ich modlitwom. Poświadcza to również Eudemos z Rodos. (…) Klearchos z Soloi (w piśmie O wykształceniu) od magów wywodzi gymnosofistów, a niektórzy pisarze uważają również Judajczyków


https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1319488684754659

Pierwsza parada muzułmanów LGBTQ

W 2020 roku ulicami Londynu przejdzie pierwsza w historii Wielkiej Brytanii parada Pride muzułmanek i muzułmanów LGBTQ. Za organizację odpowiadać będzie fundacja Imaan, która zorganizowała też zbiórkę pieniędzy.


Muzułmanie i muzułmanki LGBTQ zorganizują swój pierwszy Pride w LondynieJakie kary groziły za niechodzenie do kościoła?

Pustki w Kościołach? Brak chętnych do niedzielnej komunii? Pewnie sądzicie, że to znak naszych czasów. Wręcz przeciwnie - to problem niemal tak stary jak sam Kościół katolicki. Kler w średniowieczu wiedział jednak jak sprawić, by świątynie pękały w szwach.Fikcyjny Zaratusztra i pseudo Zoroaster

Postać Zaratusztry wobec skąpych danych na jego temat, od starożytności była w kulturze zachodniej mitologizowana i mylona Autorzy hellenistyczni podszywali się także pod proroka Zaratusztrę: Pseudo – Zoroaster, Pseudo – Hystaspes, Pseudo – Ostanes[44]. Tak zaburzona recepcja jego postaci do XVIII w odbywała się głównie przez dzieła historyków greckich, rzymskich późnej starożytności. Przedstawiano go jako maga, czarownika, alchemika i astrologa obdarzonego nadnaturalnymi mocami (przykładowo: Marek Junianus Justynus, Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa), albo prekursora filozofii i nauki starszej niż egipska (przykładowo: Diogenes Laertios Żywoty Filozofów)[45]. W nowożytnej Europie popularne były dzieła takie jak Clavis Artis [it], rękopis alchemiczny opublikowany w Niemczech pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku, pseudoepigraficzne księga przypisana Zaratusztrze. W Polsce pisali o nim w zbliżony sposób między innymi: Stanisław Orzechowski Policya Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowych Polityk Wypisanej(…)), Mikołaj Rej, Piotr Skarga, Samuel Otwinowski[46].

Przekłady Awesty i innych pism zaratusztriańskich zapoczątkowany przez Anquetil Duperron w 1771 r. zapoczątkował naukowe podejście do proroka zaratusztrianizmu.

Okres romantyzmu inicjował także nowe zjawisko tworzenia się nurtów fikcyjnej narodowej recepcji postaci Zaratusztry, przez przypisywanie mu etnicznej przynależności do któregoś z obecnie istniejących ludów.Przedstawicielem tego nurtu był Polski orientalista Ignacy Pietraszewski, który dokonał pierwszego przekładu Awesty na język polski z awestyjskiego. Pietraszewski twierdził iż Awesta jest napisana w języku Prasłowian, a zatem Zaratusztra jest Słowianinem. Identyfikował także też jezioro Kansaoya jako Gopło, Bałtyk miał być tożsamy z morzem Wourkasza[47], co miało wskazywać że Arjanem Waedża leżała na terenie Polski[48]. Współcześnie zbliżone poglądy prezentują w Polsce zwolennicy Czesława Białczyńskiego, Turbosłowianie i niektóre odłamy Rodzimowierców (tzw wiara przyrodzona).

Inna formą tworzenia fikcyjnego obrazu i poglądów Zaratusztry posłużył się Friedrich Nietzsche w swoim dziele Tako rzecze Zaratustra, wkładając w usta proroka tezy całkowicie sprzeczne z jego nauką, co stał o się przyczyną powszechnego wręcz identyfikowania poglądów Zaratustry Nietschego z poglądami Zaratusztry Spitamy[49][50], wzmacnianego przez źródła internetowe i pseudonaukowe (sfałszowana historia o samobójstwie Zaratusztry, który jakoby miał się utopić w jeziorze Kasaoja)[51]. Spotęgowanie tego efektu nastąpiło po wydaniu książki autorstwa hinduskiego guru Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) Zaratustra. Bóg który tańczyć potrafi, wulgaryzująca i wybiórczo interpretująca filozofię Nietschego równocześnie doprowadziło do globalnego mylenia obydwu postaci, ze względu na milionowe nakłady książki

https://bit.ly/2YPj0bD

Msze skrócone do czterech minut

Czyżbyśmy mieli tu do czynienia z reformą liturgiczną wprowadzoną przez papieża? Prosimy katolików głównego nurtu, aby nie robili sobie nadziei na krótszą mszę, gdyż jest ona odprawiana w jednym z wyznań konklawistycznych...

Odpowiedź jest banalnie prosta- kościołem tym jest Jeden, Święty, Powszechny, Apostolski i Palmariański Kościół, Kościół Palmariański – wspólnota wyznaniowa, powstała w Hiszpanii w latach siedemdziesiątych XX wieku na skutek schizmy w katolicyzmie, uważana przez Kościół rzymskokatolicki za sektę chrześcijańską. Centrum religijne tego bardzo egzotycznego Kościoła o profilu konklawistycznym (posiada własnego papieża) znajduje się w Andaluzji w miejscowości El Palmar de Troya. Palmarianie mają zaledwie około 1000-1500 wyznawców.

Do 1983 roku wspólnota stosowała w nabożeństwach ryt trydencki, później w znaczący sposób liturgię uproszczono i skrócono-  całą mszę zredukowano niemal do samych słów konsekracji. Jak można się przekonać poniżej, cały obrzęd trwa tylko cztery minuty! Bo po cóż kasta kapłańska ma się nadmiernie przemęczać długimi i skomplikowanymi rytuałami i do tego męczyć przy tej okazji samych wiernych. 👍😄

Oficjalne wideo Świętego Kościoła Palmariańskiego.


Dlaczego w Kościele Palmariańskim Msza Święta jest celebrowana tak często?


Fragment z Dokumentów Pontyfiknych z Świętego Grzegorza XVII, Największego:


My, chcemy wskazać wam wszystkim, abyście myśleli i medytowali o sytuacji świata, w której znajdziecie, że aktualnie większa część ludzkości żyje odwrócona plecami do Boga; chciałoby się powiedzieć, że świat kroczy ku zatraceniu, wśród panującego materializmu. Do tego stanu rzeczy doszło się w konsekwencji generalnej apostazji i braku licznych najważniejszych Mszy, należnej potrzeby naprawienia Bogu. Największym nieszczęściem, jakie może spotkać świat, jest brak niezliczonych Mszy, gdyż w nich, na każdym Ołtarzu ustawicznia się Ofiara Pojednawcza Naprawienia, niosąca na świat liczne błogosławieństwa i łaski.


Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski i Palmariański Kościół.

Oficjalna strona internetowa Zakonu Karmelitów od Najświętszego Oblicza w braterstwie z

Jezusem i Maryją.

Avenida de Jerez 51, El Palmar de Troya, 41718, Utrera, Sewilla, Hiszpania.


Możemy się nawet założyć o garść niepoświęconych długopisów bez wkładów, że w głównym nurcie katolicyzmu też z czasem wprowadzą taką skróconą wersję tylko po to, aby zwiększyć lub chociażby utrzymać odpowiednią frekwencję na mszach...  😄

Czy ksiądz może kandydować w wyborach i zajmować urzędy państwowe?

Od Soboru Watykańskiego II księża nie mogą angażować się w żadnym stopniu w działalność polityczną instytucjonalną i urzędową. 

Ustalono, że działalność polityczna jest dziedziną zarezerwowaną tylko dla świeckich. 

Jeżeli polskiemu klerowi rzymskokatolickiemu tak śpieszno do politykowania, to należy w końcu odpowiedzieć sobie na pytanie:
Dlaczego ksiądz nie może należeć do określonej partii politycznej lub kandydować do sejmu lub senatu? Zasady regulujące aktywność katolickich duchownych w sferze polityki są proste i można je znaleźć w „Kodeksie prawa kanonicznego”.


Dlaczego ksiądz nie może należeć do partii?
Prawo kanoniczne tego zabrania. Katoliccy duchowni nie mogą brać czynnego udziału w partiach politycznych ani w kierowaniu związkami zawodowymi (kanon 287 paragraf 2). Od tej zasady mogą być jednak wyjątki (obrona Kościoła, działanie dla dobra wspólnego).

W kanonie 285 § 3 prawodawca stanowi: "Duchownym zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej". Chodzi więc o funkcje, które są związane z wykonywaniem władzy świeckiej. 

Poza tym duchowni powinni się powstrzymać od zakładania lub przynależności do stowarzyszeń, „których cel albo działalność nie dadzą się pogodzić z obowiązkami właściwymi stanowi duchownemu lub mogłyby przeszkadzać w sumiennym wypełnianiu zadania zleconego im przez kompetentną władzę kościelną” (kan. 278 par. 3).

Jeśli któryś z katolickich duchownych próbuje być czynnym politykiem, szybko spotyka się z bardzo stanowczą reakcją swoich przełożonych i albo przestaje być politykiem, albo przestaje być sprawującym posługę kapłanem.

W ramach podsumowania należy dodać, że nie zawsze tak było.
Przez całe wieki aktywność polityczna księży była czymś realnym. Jeszcze np. w Polsce międzywojennej (czasy przed II Soborem Watykańskim) nikogo nie dziwło, że w ławach parlamentarnych zasiadali aktywni kapłani, wystarczyło tylko, że otrzymali specjalną zgodę od swojego biskupa. Jak podaje Paweł Skibiński w swojej książce Polska 1918 duchownych-posłów było (tu szacunki są różne) 33, 37 lub 41. Oczywiście najczęściej byli związani z prawicowymi ugrupowaniami- endecją i chadecją.. O Słowacji księdza Tisy jego przeciwnicy mówili, że to "republika proboszczów" - co czwarty poseł na sejm był bowiem duchownym.

Polsko-irańskie dziedzictwo językoweCO W JĘZYKU POLSKIM Z JĘZYKA AWESTY
Polsko-irańskie dziedzictwo językowe

Co mają wspólnego słowianie z ludami indoirańskimi? Ano fakt, że Irańczycy jak i Europejczycy (w tym Słowianie) są odłamem ludów indoeuropejskich. Zamieszkiwali oni tereny na północ od Morza Czarnego – od Kaukazu aż po Karpaty – między V i III tysiącleciem p.n.e.Według zwolenników tej teorii ekspansja ludów indoeuropejskich przebiegała w kierunku Indii, a następnie Persji, Bliskiego Wschodu i Europy (niektórzy sugerują jednoczesne przemieszczanie się Indoeuropejczyków z ich pierwotnych siedzib w kierunku Europy Wschodniej).
Do niedawna wśród badaczy słowiańskich, szczególnie polskich, panowało powszechne przekonanie, że Słowianie znajdowali się na ziemiach polskich już w pierwszej fazie ekspansji Indoeuropejczyków, skąd w V i VI wieku wyruszyli na południe oraz na zachód. Jednocześnie wschodni odłam Słowian z terenów stepowych nad Dniestrem i Dnieprem wyruszył na Bałkany.
Obecnie w nauce dominuje pogląd, że obszaru wyjściowego migracji wszystkich Słowian należy szukać w dorzeczu środkowego i górnego Dniepru oraz Desny, na obszarze, na którym w pierwszych wiekach naszej ery (I-IV w. n.e.) archeolodzy wyróżniają archeologiczną kulturę kijowską. Jest więc możliwe, że zanim nastąpiło rozdzielenie się kultur stnowiliśmy z indoirańczykami jedną wspólnotę kulturową aż do końca III tysiąclecia p.n.e. Bezsprzecznie mamy więc wspólne korzenie etniczne, kulturowe i językowe.

Ludy indoirańskie około połowy trzeciego tysiąclecia p.n.e. zasiedlały obszar rozciągajacy się od północnych wybrzeży Morza Czarnego aż po stepy południowej Rosji (kultura potapowska), a nawet dalej, w głąb Azji Centralnej (kultura andronowska) Od czasów najdawniejszych ludy indo-irańskie poszerzały swoje terytoria, migrując falami na wschód i na południe, gdzie weszły w kontakt ze starożytnymi cywilizacjami Azji Centralnej (tzw. BMAC), pozostającymi pod silnym wpływem Mezopotamii i starożytnych Indii. Ludy te posługiwały się językami, które można nazwać poprzednikami starożytnego sanskrytu i języka awestyjskiego.

Podobieństwo języka awestyjskiego do języków słowiańskich zauważyli już badacze w XIX w., a współczesne badania lingwistyczne to potwierdzają. Nie należy oczywiście wyciągać z tego fałszywych i daleko idących wniosków typu: Indoirańczycy byli słowianami i Zaratusztra też. To już domena pseudonauki.

Jezyk awestyjski jest trudny do zaklasyfikowania jest , dzielony tradycyjnie na staroawestyjski i młodoawestyjski (w zależności od datowania poszczególnych partii Awesty). Ponieważ jest to język znany wyłącznie z tekstów o charakterze religijnym (przez stulecia przekazywanych droga ustną, aż do spisania w III wieku n.e.), naznaczony jest sporą dawka archaizmów, a leksyka języka jest dość niejednorodna, nawiązujaca niekiedy swymi formami do okresu sprzed rozpadu wspólnoty indoirańskiej, a wiec około 2000 lat p.n.e. Z tego też względu język ten określa się często jako centralny przejawiający zarówno cechy jezyków zachodnioiranskich, jak i wschodnioirańskich.

Zobaczmy więc jakie są te podobieństwa; Poniżej najbardziej charakterystyczne przykłady.

Polskie łowo po lewej, języki irańskie po prawej (w nawiasach po prawej słowa po awestyjsku)

LICZEBNIKI
jeden – jak, jeun
dwa – du, (awest. - dwa)
trzy - sa, dre (awest. - tri)
cztery – czahar,ćaar, (awest. - czatwar)
pięć – pendż, pancz, (awest. - pańca)
sześć - śszaś, aśaź
osiem - (awest. - aśta)
dziesięć – dah, das, (awest. - dasa)
sto – sad, set, sada (awest. - sataa)

ZAIMKI OSOBOWE
ja – az
mnie – mń, man, ma
ty – tu, du, te
my – am, ma,
nas – maa, mah, na
wy – śuma, wyn
was – wa

CZŁONKOWIE RODZINY
matka, mać - madar, mata (awestyjskie – mata)
brat – birdar, (awestyjskie – brata), brad
córka – dusztar (podobienstwo do ros. Doćera)
żona, kobieta – żn, zan,
gość – goaśtiś

ZWIERZĘTA
wilk – wurk, wurg (awest. Whaerka)
mysz – muś, muź
baran – baaran, bar
jeż -żużik, żuż
wydra – udrak, wyrd, (awest. - udra)
owca, paść – paszt, (awest. - pasu, rdzeń nawiązuje do słowa paść)
koza – (awest. - buuza)
wąż – (awest - aźi)

CZĘŚCI CIAŁA
brwi – bruu, brudżi
serce – zirdee, dil, zarda (awest. -zaredaya
pięta – pa, pad

SŁOWA ZWIĄZANE Z PRZYRODĄ I ŚWIATEM
ziemia -zamii,, zamiin, zimiśtan
drzewo, drewno, drzwi – dar, darśtan, daarwaza
góra – gar, argiw, (awest. - gairi)
jezioro – zraja, (awest. - zarajah, ros. ozero)
żółty – żer, zard
bury – boor, buur

INNE
cienki – (awest. - toańdź) tang
strach, trząść się – (awest. - tarś)
darzyć, posiadać, mieć – daar, daryn
wiedzieć – (awest. - zan, w rosyjskim znat)
znać osobę – zśnaasaatiy
umierać, mrzeć – (awest. - mar)
żyć, życie – żiin, żjaan, zandagi, żwand
dola, bóg – (awest. - baga)
sława – (awest. - srawah)
pies – (awest. - spaka, ros. Sobaka)
morda-głowa – (awest. - mereda)
chata – (awest. Kata, dom skład, spiżarka)
patrzeć-strzec – (awest. - patraai)
jeśli – (awest. - jezi)
noc – (awest. - nakstu)
jak – (awest. -jata)
jest – (awest. - asti)
moje, mnie – (awest. - mee)
twoje – (awest. - twa)

opracowanie na podstawie:

Jacek Jarmoszko, Polsko-iranskie dziedzictwo jezykowe...


https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1611655068871351

Zaratusztrianizm (Zoroastryzm)- najstarsza religia objawiona

Zaratusztrianizm jest najstarszą religią objawioną. "Objawienie" to skrótowe i uproszczone wyjaśnienie specyfiki Gath. Manthran Zaratusztra odkrył Mazdę, dzięki swej Aszy (Prawości) i został jednocześnie wybrany przez Ahurę do głoszenia Jego/Jej przesłania tym, którzy zechcą go słuchać. Gathy zawierają (Jasna 46) zachętę do głoszenia ich nawet nieznajomym. Zaratusztra wędrował i jako Manthran - 'prowokował' do refleksji napotkanych podróżnych. Stąd 'Manthran' - bo Gathy to 'manthra' - słowa prowokujące do myślenia, zastanowienia się, refleksji, do spojrzenia na wszystko z innej strony. Termin 'manthra' w odniesieniu do Gath występuje w nich samych. Pokrewieństwo nazwy z 'manthrami' buddyzmu czy hinduizmu nie oznacza pokrewieństwa treści. Należy o tym pamiętać.
Mazdajasna - Zaratusztrianizm

"Mazdajasna" to oryginalna - obok "zaratusztrianizmu" nazwa przesłania, jakie przyniósł światu Manthran Zaratusztra. "Mazdajasna" oznacza 'czczenie, uwielbienie wielkiej wiedzy', ale też 'mądrości' - jest zatem terminem spokrewnionym nieco z terminem 'filozofia' - 'umiłowanie mądrości'. Znamienne, że to jednocześnie termin definiujący Stwórcę (Ahura). Mazda Ahura - to Stwórca Wiedzy, albo inaczej 'Stwórca - Wiedza - Mądrość'. I w tej formie występuje daleeeko częściej w Gathach niż jako "Ahura Mazda".


Zaratusztrianizm jest najstarszą, wciąż istniejącą religią objawioną. Należy położyć nacisk na ów aspekt objawienia. Istota tej religii zasadza się bowiem na objawieniu otrzymanym od Boga przez Manthrana Zaratusztrę ok. 1200 lat przed Chrystusem. W czasie, kiedy rodziło się chrześcijaństwo, zaratusztrianizm był najpowszechniej wyznawaną religią świata.

Pod względem etycznym zaratusztrianizm opiera się na słynnej triadzie: Humata, Huchta, Hwarszta, Dobre Myśli, Dobre Słowa, Dobre Uczynki. Wiara w Boga bez przestrzegania tej zasady nie ma znaczenia i sensu. Nauki Zaratusztry opierają się przede wszystkim na etyce. To moralność prowadzi do życia wiecznego.

Unikalne dążenia, poszukiwania duchowe człowieka, są w zaratusztrianizmie połączone z zachowaniem, utrzymaniem i troską o siedem stworzeń Mądrego Pana, mianowicie: niebo, wody, ziemię, rośliny, istoty żywe---zwierzęta, oraz człowieka i ogień. Ten ostatni---ogień, jest ważką rzeczywistością w Posłaniu Zaratusztry, ponieważ Prorok widział ogień jako fizyczne przedstawienie Aszy (Porządku, Prawdy, Prawości) i jako źródło światła, ciepła i życia dla swego ludu. Praktyki religijne wykonywane są w obecności ognia, energii życiowej, która rozprzestrzenia i dynamizuje pozostałych sześć stworzeń Mazdy Ahury.

Aszo Zaratusztra był człowiekiem poszukującym Boga i zarazem wybranym przez Niego, ażeby mówić Prawdę i przynieść Ją ówczesnemu światu. Pochodził ze wschodniej części Iranu. Zaratusztra rozpoczął swą działalność religijną w wieku lat trzydziestu. Rewolucyjne przesłanie, które przyniósł światu brzmiało: 1) Bóg - Ahura Mazda (Pan Mądrości) jest Stwórcą wszechświata, życia, dobra i radości, lecz nie jest wszechmocny; 2) Ahura Mazda nie stwarza ani nie powoduje śmierci, cierpienia ani zła, lecz zmaga się z nimi. Do współpracy w tym zmaganiu zapraszany jest każdy człowiek i każda inna istota świadoma i rozumnaJeśli ktoś mi mówi: „Nie wierzę w Boga. Całe moje życie i nędza świata dowodzą tego, że Bóg nie istnieje”, to ja odpowiadam tak: „Masz całkowitą rację. Dlatego i ja nie wierzę w Boga. Wierzę w Ahura Mazdę”. Czy to jedynie gra słów? Bynajmniej. Poza tym, powyższy, krótki dialog stanowi pierwszy krok ku zrozumieniu zaratusztrianizmu. /Cyrus scripsit/
Zaratusztrianin Cyrus Wielki- Karta Praw Człowieka

Karta Cyrusa Wielkiego (który rządził Persją od 559 do 529 r. p.n.e.) Na zdjęciu cylinder z wypalanej gliny z napisem klinowym, na którym zapisano edykt prawny króla. Odkryty został w 1878 r. podczas wykopalisk w Babilonie.

Fragment tekstu:
1. Teraz, gdy ustanawiam koronę królestwa Persji, dla Babilonu i narodów czterech kierunków na na swej głowie z pomocą Boga (Ahura Mazdy), ogłaszam, że będę szanował tradycje, obyczaje i religie narodów mojego imperium i nigdy nie pozwolę, aby którykolwiek z moich gubernatorów i podwładnych poniżał lub obrażał ich, dopóki będę żył.
2. Tak długo, jak Bóg obdarzy mnie łaską królowania, nie narzucę siłą swojej monarchii żadnemu narodowi. Każdy może ją zaakceptować, a jeśli którykolwiek z nich ją odrzuci, nigdy nie zdecyduję się na wojnę, aby rządzić. Dopóki jestem królem Persji, Babilonu i narodów czterech kierunków, nigdy nie pozwolę nikomu uciskać nikogo, a jeśli tak się stanie, zwrócę się przeciw niemu i ukaram ciemięzcę.
3. I dopóki pozostanę monarchą, nigdy nie pozwolę, aby ktokolwiek wziął w posiadanie ruchomą i nieruchomą własność innych siłą lub bez odszkodowania.
4. Dopóki żyję, zapobiegać będę nieodpłatnej, przymusowej pracy.
5. Od dziś ogłaszam, że każdy może wybrać religię.
6. Ludzie mogą mieszkać we wszystkich regionach i podejmować pracę, pod warunkiem, że nigdy nie naruszają praw innych osób.
7. Nikt nie może być ukarany za winę swoich krewnych lub bliskich mu osób.
8. Zapobiegam niewolnictwu, a moi gubernatorzy i podwładni są zobowiązani do zakazania wymiany mężczyzn i kobiet jako niewolników w ich własnych domenach. Takie tradycje powinny być eksterminowane na całym świecie.
9. Błagam Ahura Mazdę, aby mi się udało wypełnić moje zobowiązania wobec narodów Persji, Babilonu i tych czterech kierunków.

Deklaracja Praw Człowieka napisana przez Cyrusa Wielkiego została okrzyknięta pierwszą kartą praw człowieka, poprzedzająca Magna Carta o prawie dwa milenia (~ 1700 lat), a w 1971 roku z polecenia ONZ została opublikowana we wszystkich oficjalnych językach ONZ. Obecnie jest przechowywany w British Museum i nie jest przesadą stwierdzenie, że jest to jeden z najcenniejszych zapisów historycznych na świecie. W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przechowywana jest również replika „Karty praw człowieka Cyrusa.”https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1597162606987264/?type=3&theater

Kemetyzm

Kemetyzm - to rekonstrukcjonistyczny i współczesny politeistyczny kierunek religijny, istniejący od lat 70-tych XX wieku. Kierunek ten, nawiązuje do pierwotnej religii starożytnego Egiptu i oparty jest na jego kulturze i tradycji. Jak stwierdził Stéphane François, koncepcja ta może być zastosowana do wielu grup, które łączą starania w celu przywrócenia starożytnych egipskich wierzeń religijnych i zasad we współczesnym świecie. Pojęcie "Kemetyzm" odnosi się ogólnie do "wszystkich tych kierunkach neo-pogaństwa, które opierają się na egipskich tradycjach religijnych.

Pochodzenie nazwy "Kemetyzm".
Nazwa ruchu pochodzi od słowa Kemet, stosowanego przez mieszkańców starożytnego Egiptu. Tłumaczone z języka egipskiego oznacza "Czarny (kraj)", które pochodzi od czarnego koloru z żyznej ziemi Nilu. Kemetyzm nie jest uważany za bezpośrednie wyznanie religii starożytnego Egiptu; konsekwentnie mówi o jego odtworzeniu lub uzupełnieniu. Tylko niektórzy wyznawcy kemetyzmu twierdzą iż istnieje nieprzerwana ciągłość tajnych stowarzyszeń antycznej religii egipskiej rzekomo istniejącej nieprzerwanie od zakazu kultu pogańskiego przez rzymskiego cesarza Teodozjusza w 392 roku (względnie- od zamknięcia ostatniej egipskiej świątyni Izydy na wyspie File około 535 roku przez cesarza Justyniana. Ilość wyznawców kemetyzmu jest mała. Nie da się w ustalić w sposób wiarygodny liczby wyznawców poszczególnych zwolenników tej religii, z wyjątkiem Amerykanskiego Kemetyzmu Ortodoksyjnego, w którym w 2000 roku odnotowano 300 członków. Kemetyzm jest mało popularny na dzisiejszej scenie religijnej. Z nowej religijności politeistycznej, nie cieszy się on szczególnym zainteresowaniem wśród religioznawców. Nie posiada wiążącej struktury administracyjnej i nie ma podstawowych prawd i dogamtów. Są to częste oddzielne stowarzyszenia nie stykające się ze sobą, w oparciu o sympatie do kultury starożytnych Egipcjan. Stąd pochodzą też pewne ogólne zasady pozwalające odróżnić wyznawców kemetyzmu od grup z kręgu New Age, inspirujących się także religią starożytnego Egiptu. Ostatnio ruch kemetyzmu, dawniej inspirujący się tradycją hermetyczną, skupia się bardziej na wykorzystaniu nowej wiedzy w egiptologii.

Zważyszy na wyparcie rdzennych wierzeń egipskich, początkowo przez chrześcijaństwo, a następnie przez islam; współcześni kemetyści decydują się na przyjęcie, mniej lub bardziej zreformowanych ideologii i praktyk sakralnych, często uzupełniając braki w wiedzy, metodologią gnostyczną. Wyznawcy kemetyzmu czczą starożytnych egipskich bogów, oddając przy tym cześć zmarłym; nazywanym przez nich Akh. Praktyka tych wierzeń na ogół przybiera formę; życia w zgodzie z Maat ,odmawiania modlitw i tworzenia ołtarzy, ale nie ma ściśle ustalonych wytycznych dotyczących kultu. Ołtarze mogą zawierać przedmioty, takie jak: świece, idole i naczynia ofiarne. Kemetyzm wśród jego wyznawców jest uznawany za religię natury ,utożsamiającą postacie bóstw z siłami występującymi w przyrodzie. Podstawowymi źródłami etyki kemetyzmu są 42 zaprzeczenia -pochodzące z egipskiej księgi umarłych. Pisma takie jak: maksymy Ptahhotepa, teksty piramid i nauki dla króla Merikare ;także są wykorzystywane.null

null


Heka
Jednym z bardziej kontrowersyjnych terminów pośród kemetystów jest ,,heka", która czesto definowana jest jako egipska magia. Współcześni egipscy poganie jednak, nie oddzielają jej od swojej standardowej działalności religijnej ,zacierając tym samym w swoich wierzeniach- różnice pomiędzy praktyką zaklęć mających przynieść odpowiednią korzyść ;a ceremoniami o charakterze sakralnym.

Kalendarz liturgiczny
Kemetyczny kalendarz opiera się, w głównej mierze, na obserwacji zjawisk astronomicznych takich jak heliakalny wschód Syriusza. Liczba obchodzonych świąt w ciągu roku różni się w zależności od określonego nurtu i tradycji , wybranych przez jednostkę. Każde ze świąt honorować ma ważne wydarzenia mitologiczne lub szczególne bóstwo.