środa, 23 lutego 2011

Konserwatywni unitarianie czyli unitarianianizm na Węgrzech i w Siedmiogrodzie

Autor:Kazimierz Bem

Jako jedyna grupka unitarian z okresu Reformacji przetrwali od XVI wieku po dzień dzisiejszy i to pomimo okrutnych prześladowań ze strony katolików i protestantów. I chociaż ich skupiska są dzisiaj rozsiane na Węgrzech i w Rumunii, a pół wieku prześladowań odcisnęło swoje piętno, siedmiogrodzcy unitarianie są jednym z największych skupisk tego wyznania. Na zdjęciu obok, herb ich Kościoła.Historia

Ich historia zaczyna się w XVI wieku, gdy po bitwie pod Mohaczem w 1526 roku poległ król Ludwik II Jagiellończyk, a Węgry pogrążyły się w wojnie domowej pomiędzy zwolennikami Habsburgów, a króla elekta Jana I Zapoyli. W tym samym czasie dotarła na Węgry myśl reformacyjna, początkowo w formie luteranizmu, ale od lat 40-tych XVI wieku w kalwinizmu. Ten ostatni został tak entuzjastycznie przyjęty przez Węgrów, że według ostrożnych szacunków wyznawało go około 90% społeczeństwa. Kościół katolicki prawie przestał funkcjonować i zaniknąłby zupełnie, gdyby nie poparcie Habsburgów. Zdołali oni podbić 1/3 Węgier, podczas gdy 1/3 zajęli Turcy.

wtorek, 15 lutego 2011

Budda obraca kwiat w dłoni

Budda Siakjamuni na Górze Sępów [Grdhrakuta] wzniósł kwiat przed zgromadzonymi i obracał go w dłoni. Wszyscy milczeli, tylko Mahakasjapa uśmiechał się pod nosem. Budda rzekł: "Posiadam oko prawdziwej nauki, i serce Nirwany. Nie można ich wyrazić słowami, ale można przekazać poza nauką. Daję to Mahakasjapie."
Komentarz Mumona: Gautama o złotej twarzy myślał, że potrafi oszukać każdego. Dobrych słuchaczy przemienił w złych i sprzedał psie mięso jako baraninę. Myślał, że jest taki niezwykły. A gdyby wszyscy zaśmiali się, jak zdołałby przekazać naukę? A co by było, gdyby Mahakasjapa się nie uśmiechał, jak mógłby przekazać naukę? Jeżeli powiedział, że można ją przekazać przypomina miejskiego cwaniaka naciagającego wieśniaków, ale jeśli rzekł, że nie można, to dlaczego zaaprobował Mahakasjapę?