Biblia o niewolnictwie

Ostatnio dało się usłyszeć w mediach o pewnej ekstremistycznej grupie islamistycznej, która dopuściła się porwania kobiet, w celu niewolnictwa seksualnego-jakkolwiek to rozumieć. Tymczasem niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, co na temat zagadnienia niewolnictwa mówi księga uważana przez chrześcijan za świętą. Jak możemy dowiedzieć się z poniższych cytatów, Biblia absolutnie nie potępia tego procederu, a wręcz traktuje go jak coś zupełnie normalnego i oczywistego. Dotyczy to zarówno Starego jak i Nowego Testamentu...


youtube.com


Handel niewolnikami...
Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. Kpł 25, 44

Człowiek własnością drugiego człowieka...

21:20 Jeżeli ktoś pobije kijem swojego niewolnika albo swoją niewolnicę tak, że umrą pod jego ręką, winien być surowo ukarany.
21:21 Jeżeli jednak przeżyją dzień lub dwa, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością.
 

 Totalne posłuszeństwo właścicielowi nakazem bożym...

Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się [prawdziwego] Pana. Kol 3, 22 


Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i [naszej] nauce. 1 Tm 6, 1
21:21 Jeżeli jednak przeżyją dzień lub dwa, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością.

"Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech się im nie sprzeciwiają, niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, ażeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego Zbawiciela, Boga." Tt 2, 9-10


"Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym." 1 P 2, 18

"Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa." 1 Tm 6, 2


Handel dziećmi...


"Jeśliby ktoś sprzedał swą córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy. 8 A jeśliby nie spodobała się panu, który przeznaczył ją dla siebie, niech pozwoli ją wykupić. Ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej. " Wj 21, 7

Zakaz ucieczek..." 7 Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur 8 i zapytał: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam od mojej pani, Saraj. 9 Wtedy Anioł Pański rzekł do niej: Wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. " Rdz 16, 7-9


" 23 Wtedy Abraham, wziąwszy swego syna Izmaela i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, których nabył za pieniądze - wszystkich swych domowników płci męskiej - jeszcze tego samego dnia obrzezał ciało ich napletka, tak jak mu to nakazał Bóg. " Rdz 17, 23


O "naturalności" niewolnictwa możemy dowiedzieć się też z oryginalego IV-go przykazania biblijnego...

"Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani córka twoja, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko co w nich jest, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty."

Mało???
Zobacz materiał filmowy

Mówiąc o niewolnictwie nie należy zapominać, że w niektórych krajach chrześcijańskich (np.Brazylia) trwało ono prawie do dwudziestego wieku! Zaś sami właściciele i handlarze żywym towarem mogli z łatwością usprawiedliwiać swoją działalność przywołując np. powyższe cytaty... :-(((Zakon Maltański najmniejszym państwem świata!?


Czy Watykan tak naprawdę jest najmniejszym państwem świata? Oczywiście mówimy tutaj o krajach uznawanych na arenie międzynarodowej, a nie tzw. mikronacjach itp. tworach. Jak się okazuje, po dokładnej analizie zagadnienia, wcale nie musi to być tak do końca niepodważalnym faktem! (lol)


Na świecie istnieje "struktura", która jest mniejsza od najmniejszego tworu państwowego (Watykanu). Nazywa się Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego Zwany Rodyjskm i Maltańskim, w którego nazwie uwidoczniona została jego długa i burzliwa historia-od działalności w Palestynie przez pobyt na wyspie Rodos aż do usadowienia się na Malcie.

Co najciekawsze, organizacja posiada własne paszporty,

en.wikipedia.org
znaczki pocztowe,
qickiwiki.com

tablice rejestracyjne dla samochodów służbowych (SMOM),

oraz własną walutę/monetę-scudo (1 scudo = 12 tari = 240 grani).
forensicgenealogy.info

Jak na prawdziwe "państwo" przystało, istnieje też obywatelstwo zakonu, które może być nadane wyłącznie obok obywatelstwa macierzystego. Na czele organizacji stoi osoba tytułowana jako Jego Najeminentniejsza Wysokość Książę i Wielki mistrz Fra (spis mistrzów), który jako suzeren i głowa zakonu rządzi wraz z Suwerenną Radą, skupiającą najwyższych dostojników zakonnych, którymi są: wielki komandor, wielki kanclerz, wielki szpitalnik, oraz członkowie Wielkiej Rady.
"Maltańczycy" posiadają też, a jakże mogłoby być inaczej, własne godło i flagę...
W pewnym sensie możemy powiedzieć, że Zakon Maltański jest państwem nie posiadającym (już) formalnie własnego terytorium, inaczej niż wspomniany wcześniej Watykan, ale nie jest to tak do końca prawdą, gdyż we władaniu zakonnym są trzy posiadłości eksterytorialne, które de fakto są zarządzane tak jak byłyby jego terytorium (patrz-ambasady obcych państw). Dwie z nich znajdują się we Włoszech i jedna na Malcie...

Gdzie można je odnaleść?

1.Pałac Maltański (Palazzo di Malta) przy Via Condotti 68 w Rzymie, będący m.in. siedzibą wielkiego mistrza;
2.Kościół Santa Maria del Priorato wraz z ogrodem, budynki administracyjno-biurowe ambasady zakonu przy Republice Włoskiej i przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie (Villa Malta) na Piazza Cavalieri di Malta;
3.Fort Św. Anioła (St. Angelo) w Birgu na Malcie, która to do czasów napoleońskich była we władaniu Zakonu.

Kto może zostać członkiem Zakonu? Oczywiście nie można się do niego najzwyczajniej zapisać, trzeba mieć ukończone 30 lat i zostać zaproszony przez członków- posiadać rekomendację czterech zakonników oraz konieczny jest też list polecający od biskupa ordynariusza swojej diecezji, a także należy udowodnić praktykowanie religii rzymskokatolickiej (świadectwo chrztu, bierzmowania, ślubu kościelnego) oraz działać charytatywnie. Szczegółów można dowiedzieć się TUTAJ.

Hymn Zakonu MaltańskiegoZakon posiada ambasadorów w 103 krajach utrzymujących z nim stosunki dyplomatyczne (w tym z Polską), a w 1994 roku uzyskał status stałego obserwatora przy ONZ. Należy do niego około 10 tysięcy osób, w tym 160 Polaków. Jako ciekawostkę należy podać fakt, że istnieją też niekatolickie zakony odwołujące się do powyższych tradycji (protestanckie, prawosławny oraz ekumeniczno-anglikański), tyle że nie posiadają one statusu podmiotu prawa międzynarodowego.


Prawne kryteria państwowości, przyjęte na mocy konwencji w Montevideo z 1933, określane są następująco: (art. 1.) "Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno mieć następujące elementy:

-stałą ludność,
-suwerenną władzę,
-określone terytorium (wielkość państwa nie wpływa na jego podmiotowość) oddzielone od innych granicą,
-zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe".

Armia SMOM
2june 2007 489.jpg
By Utente:Jollyroger - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2209475

Jak możemy przeczytać powyżej, Zakon Maltański nie spełnia dwóch kryteriów, aby być określany państwem (w prawnym tego słowa znaczeniu): brak stałej ludności oraz terytorium państwowego (kiedyś posiadał) z prawdziwego zdarzenia-enklawy eksterytorialne w tym wypadku się nie liczą, ale...
Państwo Watykan również nie spełnia dwóch kryteriów, a są to: brak stałej ludności oraz fakt, że Watykan określany jest jako niesuwerenny podmiot terytorialny w przeciwieństwie do Stolicy Apostolskiej, która jest podmiotem suwerennym. Mimo to jest traktowany/nazywany państwem. Zresztą naszym skromnym zdaniem warunek posiadania stałej ludności powinien być zastąpiony faktem posiadania własnego obywatelstwa przez dany podmiot, ale to już tylko nasze gdybanie...

Jak przeczytaliście powyżej, wszystkie te definicje są bardzo umowne i jakby się bardzo uprzeć, to można śmiało nazwać Zakon państwem bezterytorialnym... ;)
Czyż nie jest to prawdą?Żródła informacji o Zakonie:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Suwerenny_Rycerski_Zakon_Szpitalnik%C3%B3w_%C5%9Aw._Jana,_z_Jerozolimy,_z_Rodos_i_z_Malty

Zakon w Polsce- http://zakonmaltanski.pl

Oficjalna strona- http://www.orderofmalta.int/