Rejestracja Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce

28 stycznia 2020 roku Reformowany Kościół Katolicki w Polsce uzyskał prawne uznanie przez Państwo i został oficjalnie wpisany do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych przy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kościół jest częścią międzynarodowej Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej (Ecumenical Catholic Communion in Europe), zrzeszającej liberalne Kościoły starokatolickie. Tym samym Reformowany Kościół Katolicki między innymi uzyska możliwość prowadzenia lekcji religii w szkole, będzie mógł posiadać własny cmentarz, a duchowni wobec prawa zyskają wszystkie przywileje przewidziane w ustawach (m.in. podatkowe i socjalne).
W Polsce procedurę rejestracji Kościoła lub Związku Wyznaniowego rozpoczyna wniosek składany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prawo do złożenia takiego wniosku ma co najmniej 100 obywateli posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Jak ksiądz batogiem chłopów zaganiał

Chorzów 1763: Jak ksiądz batogiem chłopów zaganiał
Pan bez poddanych obejść się nie może – zauważył chorzowski proboszcz. Bo też ktoś na niego robić musiał.
„Wziąwszy w possessyą probostwo Chorzowskie, iako o inne rożne powinności z moiey strony, tak też y z strony poddanych informowałem się, do iakiej kto powinności y obligacyi bydz pociągniony powinien” - tak zaczyna się „Informacya o sprawie z chłopami Dąbskimi, która się trafiła A.D. 1763”, a zapisana została w księgach kościoła chorzowskiego.
Chorzów (obecny Stary Chorzów) oraz pobliski Dąb (obecnie część Katowic) były wsiami klasztornymi, do kościoła w Chorzowie dziedzicznie należącymi. A ich chłopscy mieszkańcy zobowiązani do bezpłatnej roboty na księżych polach w ramach pańszczyzny.
Nowy proboszcz stwierdził jednak, że chłopi nie przykładają się do pracy: „kazałem więcey orać, ale to tyle pomogło, iakby groch o ścianę rzucał. Tandem w dobry sposób perswadowałem, iako Pan, który bez poddanych obeść się nie możę, ale ta perswazya upornym chłopom nic nie pomogła, w swoim zostali uporze”.
Ponieważ proboszcz musiał wyjechać „w potrzebie” do Polski (być może do Miechowa, gdzie mieściła się siedziba klasztoru Bożogrobców), toteż zadanie przymuszenia chłopów przekazał wikaremu Maciejowi Duce oraz gospodarzowi Zygmuntowi Dąbskiemu. A chłopi dalej „strajkowali”: „kazano im wyjechać na Wielkim Dniu zrana, oni koło 8-mey godzinie ledwo wyiechali. 2-do kazano im w polu bydło popaść, oni znowu do domów na południe zieżdżać chcieli, byle tylko dnia zmitrężyli”.
No i wtedy poszło już na ostro: „Gdy ten przeklęty upor y swawolę chłopską chciał Xiądz batogiem poskromić, krzyku, hałasu stało się poddostatkiem, iedni z biczem do gospodarza, iakoto Szymek Nowak, którym go uderzył, drudzy do Xiędza, iakoto Józef Rączoszek vulgo Tomal, którego gdy Xiądz chciał kańczugiem uderzyć, on mu iedną ręką za kanczug uchwycił a drugą trzymaiąc siekierę nad niem wywiiał y tak ledwie Xiądz z tego niebezpieczeństwa wyszedł”.
Proboszcz po powrocie z Polski: „cytowałem do siebie rebellizantów, ale y w tem niebyli posłuszni”, toteż sprawa poszła do Regierunku, czyli sądu ziemskiego w Bytomiu. No i zapadł wyrok: chłopi mieli robić tyle, ile im proboszcz nakazywał, a ponadto „rebellizantes” zostali skazani na 8 dni „ad publicos labores”. Uśmiech musiał gościć na twarzy proboszcza, gdy tak skomentował cały incydent: „Tak tedy diabelski upor, hardość i pycha chłopska upadła na doł, a prawa kościelna przy protekcyi Swietey Magdaleny górę wzięła”.
Za: L. Musioł, „Materiały do dziejów wielkich Katowic”, Katowice 1936Źródło:
https://tiny.pl/ts45r

List od proboszcza za nieprzyjęcie kolędy

Proboszcz z Żyrardowa uważa, że każdy ma obowiązek być katolikiem i przyjmować księdza.
Na stronach internetowych parafii o ulotce tej nie ma mowy. W sprawie kolędy pada jedynie taki apel: "Niech obecność nasza podczas kolędy będzie wyrazem świadectwa naszej wiary i pragnienia przyjęcia Bożego błogosławieństwa dla nas osobiście i dla naszych bliskich".


Społeczność raeliańska- struktura organizacyjna

Kiedy można powiedzieć, że ktoś jest Raelianinem?

Raelianinem jest osoba, która wykonała chrzest raeliański, czyli Przekazanie Planu Komórkowego . Dopiero wtedy można mówić że dana osoba jest członkiem Wspólnoty Raeliańskiej.

Osoba, która przeczytała Przesłanie, zgadza się z nim i uznaje Elohim za stwórców, bez PPK jest co najwyżej sympatykiem.


Czy po Przekazaniu Planu Komórkowego, raelianin jest do czegokolwiek zobowiązany?

Nie. Przekazanie Planu Komórkowego to akt świadomej decyzji uznania Elohim za stwórców i przystąpienia do wspólnoty raeliańskiej. To, czy raelianin będzie przestrzegał wszystkich zasad i zaleceń naszych Stwórców zawartych w Przesłaniu jest wyłącznie kwestią jego sumienia.


Wykonałem chrzest raeliański, jestem raelianinem, ale prócz tego chciałbym podzielić się tymi wspaniałymi informacjami z innymi wokół mnie. Co mam robić?

Tak jak Elohim nam zalecają, starajmy się informować wokół nas ludzi o tym Przesłaniu: możemy rozmawiać o Przesłaniu z naszymi bliskimi, pożyczyć im książki Raela, podać odpowiednie linki lub podrzucić ulotkę.


Propaguję Przesłanie w moim środowisku, ale to mi nie wystarcza. Chciałbym jeszcze bardziej zaangażować się aktywnie i pomóc Raelowi w jego misji. Co mam robić?

Raelianie, którzy chcą aktywnie działać nie tylko w swoim środowisku i zaangażować się społecznie włączając się do organizacji raeliańskiej, mogą stać się członkami struktur. Struktura jest po prostu organizacyjnym ramieniem Raelianizmu, złożonego z raelian, którzy chcą działać aktywnie.

Chcąc być członkiem struktur, należy przynajmniej raz uczestniczyć na Raeliańskiej Akademii Szczęścia (lub. tzw. Seminariach Raeliańskich ), co roku organizowanych przez tydzień na każdym kontynencie. Ostatni dzień seminariów jest poświęcony członkom struktur i osobom, które chcą do struktur przystąpić.

Pierwsza kobieta wiceszefową dyplomacji Watykanu

Francesca Di Giovanni (ur. 24 marca 1953 w Palermo) – włoska prawnik, dyplomata watykańska.
Absolwentka wydziału prawa. Pracowała jako notariusz. Następnie pełniła funkcje prawno-administracyjne w Międzynarodowym Ośrodku Dzieła Maryji (ruch Focolari), do którego sama należy.

W 1993 rozpoczęła służbę w dyplomacji watykańskiej w Sekcji ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Zajmuje się min. sprawami dot. imigrantów i uchodźców, międzynarodowego prawa humanitarnego, komunikacji, międzynarodowego prawa prywatnego, statusu kobiet, własności intelektualnej i turystyki.

Audycja:
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103086,25622890,konflikty-w-watykanie.html

15 stycznia 2020 została mianowana przez papieża Franciszka podsekretarzem w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej w sekcji ds. relacji z państwami. To pierwszy raz, kiedy kobieta pełni kierownicze stanowisko w Sekretariacie Stanu. Włoszka będzie współpracować z księdzem Mirosławem Stanisławem Wachowskim, zajmującym równoważne stanowisko.Dmowski pisał dla "Przeglądu Socjalistycznego"

"Kto jest cokolwiek obeznany z polityczną działalnością Marksa, ten wie jak żywo jego, przedstawiciela materialistycznego pojmowania dziejów, obchodziła wszelka walka o niepodległość państwa. Znane jest jego pełne sympatii zachowanie się w sprawie polskiej w czasie powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników, jak również podczas pierwszej konferencji londyńskiej. (...) "Szczere współdziałanie międzynarodowe ludów europejskich jest możliwe tylko wtedy, gdy każdy z tych ludów u siebie jest gospodarzem" - pisze obecnie Engels i dodaje: "Robotnicy całej pozostałej Europy potrzebują niezależności Polski równie, jak i sami polscy robotnicy". Opinie te stoją w zupełnej zgodzie ze stanowiskiem socjalistów polskich. Zaznaczył to wyraźnie pierwszy nasz kongres socjalistyczny we Lwowie odbyty. (...) Polskie partie robotnicze (...) muszą dążyć do tego, do czego dążą partie robotnicze innych krajów, i dążyć wespół z nimi, muszą zatem działać na gruncie międzynarodowej solidarności proletariatu".

- napisał Roman Dmowski.

Tak, ten Roman Dmowski.

Poradniki z instrukcjami bicia dzieci w imię Boga

Tulistacja

Badanie, w którym uważnej obserwacji poddano zachowanie dwadzieścior... ga żłobkowych dzieci w wieku od roku do trzech lat. Dziesięcioro dzieci doświadczyło przemocy, a dziesięcioro wywodziło się z trudnych rodzin, ale ofiarami przemocy nie było.

📍BIBLIA, BÓG I BICIE DZIECI "W tym nurcie chrześcijaństwa nie jest to jedyna – ani jedyna wydana w Polsce – książka,...
Posted by Cudzoziemiec - taki sam człowiek jak Ty on Friday, January 24, 2020

Security Check Required

null

Tulistacja Książek tego typu jest co najmniej 6...
1. "I kto tu rządzi, poradnik dla sfrustrowanych rodziców" wyd.Vocatio
2. "Dzieci i wychowanie. Pytania i odpowiedzi." wyd.Vocatio

3. "Pasterz serca dziecka" wyd. Słowo Prawdy
4. "Klucz do serca twojego dziecka", wyd. Pojednanie - całość dostępna online
5. "Wychowanie dziecka według Pisma Świętego", wyd. Pojednanie - całość dostępna online
6. "Zwycięska rodzina" wyd. Kościół Boży w Chrystusie
BIBLIA NIE KAŻE BIĆ DZIECI - Pastor czyta „Pasterz serca dziecka” recenzja

Przez internet przebiegła dyskusja wokół książki Tedda Trippa "Pasterz serca dziecka". Tej książki nie da się obronić - ona jest po prostu zła. Źle, że autor zachęca do kar cielesnych. Źle, że podpiera się w tym tekstami Pisma Świętego.
Bicie dzieci to nie jest chrześcijaństwo!
Pogląd, że Biblia zachęca stosowania do kar cielesnych wobec dzieci, to bzdura. W tym odcinku staram się to wyjaśnić.

Pastor Michał Włodarczyk
Ps. W podpisie (5:41) CZY WOBEC DOROSŁYCH I DZIECI WYCIĄGAMY TE SAME „BIBLIJNE” WNIOSKI słowo "biblijne" powinno być wzięte w cudzysłów, który nam się zgubił. Wnioski, o które chodzi są "biblijne" w cudzysłowie, czyli z Biblią mają one niewiele wspólnego. (ten drobny błąd wypacza sens podpisu)

W filmie źle podałem nazwisko autorki cytowanych badań. Oczywiście powinno być Pani Profesor Ewa Jarosz (a nie Jóźwiak) z Uniwersytetu Śląskiego, autora badań monitorujących postawy wobec kar cielesnych, realizowanych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. 

Panią Profesor Jarosz najmocniej przepraszam.

Polski biskup nie uznający obecnego papieża

Czyżbyśmy mieli do czynienia z początkiem schizmy?

Arcybiskup Jan Paweł Lenga (polski duchowny rzymskokatolicki, marianin, arcybiskup ad personam, administrator apostolski Kazachstanu w latach 1991–1999, biskup diecezjalny Karagandy w latach 1999–2011, od 2011 biskup senior diecezji Karagandy),  nie uznaje Franciszka za papieża i całkiem otwarcie sprzeciwia się głoszonemu przez niego nauczaniu. Wypowiadając się na temat obecnego papieża Franciszka, nie używa słowa "papież" - po prostu mówi o nim "Bergoglio" lub używa określenia "biskup Rzymu". Można rzec, że jest nawet bardziej radykalny od samego Natanka...

Sekielski i Lemański o niebezpieczeństwie schizmy w Kościele

Lemański o awanturze ws. celibatu: mam żal do Benedykta XVI | Onet RANO
Niemieckie media z niepokojem komentują sytuację w Watykanie po tym, gdy emerytowany papież Benedykt XVI przerwał milczenie i stanął w obronie celibatu księży. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze wręcz o niebezpieczeństwie podziału Kościoła. Sytuację w Onet Rano skomentował ksiądz Wojciech Lemański. Mocna wypowiedź Benedykta XVI w obronie celibatu została uznana przez watykanistów za wydarzenie wyjątkowe. Zapowiadając swą dymisję w 2013 roku wyjaśniał, że pozostanie "ukryty dla świata". Mieszka w rezydencji w Ogrodach Watykańskich. Obecnie ma 92 lata.Martin Luther King męczennikiem reformowanych katolików

15 stycznia w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce wspomina się męczennika Marcina Lutra Kinga.

Sen, który może się spełnić – Martin Luther King
Martin-Luther-King-Jr.Martin Luther King,  (ur. 15 stycznia 1929 w Atlancie, zm. 4 kwietnia 1968 w Memphis) – pastor, działacz na rzecz równouprawnienia, zniesienia dyskryminacji rasowej, laureat pokojowej Nagrody Nobla z roku 1964. Zamordowany 4 kwietnia 1968 roku przez przeciwników równouprawnienia.

Od 1954 był pastorem zboru baptystycznego w Montgomery w Alabamie. W 1955 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Bostońskim. 1 grudnia 1955 r. w stolicy stanu Alabama, Montgomery, powracająca z pracy szwaczka Rosa Parks, wbrew prawu, odmówiła przeniesienia się na tylne miejsce w miejskim autobusie. Parks została aresztowana, ale zdarzenie zapoczątkowało wybuch masowych protestów i wielomiesięczny bojkot transportu publicznego. Przez rok (1955-1956) King przewodził bojkotowi autobusów miejskich w celu zniesienia segregacji rasowej. Stosował taktykę biernego oporu.

Papież pluszowy z Polski

Papież Polak jest dla Ciebie autorytetem? Chcesz prosić Go o opiekę nad swoją rodziną i sprawić, by pamiętali o Nim również Ci najmłodsi?

Przytul Jana Pawła II i szerz dobro w swojej rodzinie!
Urban przyszedł po kolędzie

Kolęda – w Polsce popularne określenie wizyty duszpasterskiej proboszcza lub osoby go reprezentującej (wikariusza parafialnego lub diakona) w domach parafian. Wizyta duszpasterska jest jedną z form duszpasterskich stosowaną w wielu Kościołach chrześcijańskich.
Wśród wielu wiernych budzi dziś coraz większe kontrowersje. Niektórzy przypuszczają, że krótka wizyta kapłana ma na celu głównie zebranie "tradycyjnych" dobrowolno-obowiązkowych ofiar pieniężnych plus uzyskanie informacji wywiadowczych o parafianach. Jest to problem, z którym boryka się nie tylko polski Kościół rzymskokatolicki – na przykład we Włoszech chcąc odciąć się od podobnych zarzutów kapłani odwiedzają jedynie domy, do których zostali wcześniej, za pośrednictwem kancelarii parafialnej, zaproszeni.


CO NA TO CBA?
CO NA TO CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne?
Posted by Tygodnik NIE on Thursday, January 16, 2020

Młodsza Awesta- Chordad Awesta
Chordad Awesta czyli Młoda Awesta zawiera zbiór różnorodnych modlitw i tekstów przeznaczonych do odmawiania w różnych okolicznościach przez świeckich, został spisany w IV wieku n.e. na rozkaz króla Sasanidów Ardeszira I.

(*To nie przypadek, że Zaratusztra zwraca się naprzemiennie do Ahura Mazdy jako kobiety, a potem jako mężczyzny, podkreśla tym że Bóg nie jest patriarchalny, a jego płeć określa nasze wezwanie, albo nie może być ona przez człowieka zdefiniowana. Wszak może być taki jakim go wezwiemy, bądź chcemy wezwać a określa go pierwsze imię Fraksztja – „Ja istnieję”.)

Wierzenia starożytnych Egipcjan

Celem poniższej pracy jest przedstawienie podstawowych zasad rządzących religią starożytnego Egiptu, czyli jednej z najstarszych i najbardziej skomplikowanych religii świata. Aby zrozumieć, czym była i jak ewoluowała należy wyjaśnić nie tylko jak powstała i kto ją tworzył, ale również postarać się objaśnić specyficzny sposób postrzegania świata przez Egipcjan. Ich religia nie jest jedynie jedną z wielu filozofii. Ukształtowana nad brzegami Nilu zawiera w sobie historię, dzieje, wierzenia, kulty, system władzy, hierarchię społeczną oraz sztukę ludu, który ją stworzył. Dlatego jest tak skomplikowana i dlatego przetrwała tak długo jak istniało egipskie państwo.

Protestant o rzyganiu Biblią w innych ludzi

Nie przywykajmy do tego, że są ludzie, którzy z upodobaniem i ze świętym obłędem w oczach - rzygają Biblią... w innych...
Posted by Tomek Żółtko on Thursday, December 12, 2019

O autorze:

Muzyk, kompozytor, poeta, teolog i publicysta. Jedna z najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych postaci współczesnej piosenki autorskiej. Wiele z jego utworów zmusza do refleksji, krytycznego spojrzenia na siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Szczęściarz zakochany nieprzytomnie w swojej Żonie i dwójce dzieci. Ideowy chrześcijanin, naśladowca Chrystusa. Przeciwnik fundamentalizmów we wszelkiej postaci, za co bywa zwalczany i potępiany przez różnych ortodoksów. Natomiast przez osoby areligijne często postrzegany jako dewota. Klasyczny samotny wilk. Wydał do tej pory trzynaście płyt oraz sześć zbiorów wierszy.

 http://www.tomekz.com.pl/
Katechizm narodowokatolicki

W 2012 roku ks. Adam Rosiek – jeden z duchownych Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w RP ogłosił secesję, nawiązał współpracę z biskupem Sylwestrem Bigajem ówczesnym biskupem diecezji kanadyjskiej PNKK w USA i Kanadzie i zainicjował nową misję Kościoła pod nazwą Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie – Seniorat Misyjny w Polsce. Obecnie Kościół ten nosi nazwę Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce i nawiązuje do tradycji przedwojennego PNKK.
Co najciekawsze, powyższa wspólnota jest chyba najbardziej zbliżona doktrynalnie do rzymskiego katolicyzmu spośród działających w naszym kraju kościołów polskokatolickich, czego przykładem jest np.: uznawanie dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi, zobowiązanie dorosłych do przystąpienia do spowiedzi usznej/indywidualnej przynajmniej raz w roku (pomimo istnienia spowiedzi powszechnej), barwy watykańskie w tle symbolu KKN oraz poruszanie tematyki dotyczącej papiestwa i Watykanu na witrynie kościelnej...

Katechizm Narodowego Kościoła Katolickiego

Księża polskokatoliccy- pieniądze z tacy na WOŚP

Tradycyjnie ks. Kazimierz Kleban z parafii Dobrego Pasterza w Elbląg przekazał datki z tacy wolontariuszom WOŚP i zaprosił wszystkich wiernych na kawę i słodki poczęstunek.👍👏👏👏

Security Check Required


Judaizm w pigułce

Czym jest judaizm?

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym jest judaizm, oto lista jego głównych przekonań. To nie jest oficjalna lista, ale te wierzenia były szeroko kultywowane przez religijnych Żydów przez tysiące lat.

Jeśli chodzi o moje kwalifikacje, nauczałem judaizmu przez całe życie, w tym przez dwa lata jako członek Wydziału Studiów Judaistycznych w Brooklyn College; napisałem dwie książki i setki artykułów o judaizmie; także dwa tomy – Genesis i Exodus – z przewidywanego pięciotomowego komentarza do Tory (zwanego „Racjonalną Biblią”).

Szarpanina w kościele z udziałem księdza

Jak informuje Gazeta Wyborcza kustosz z Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Międzygórzu (skazany już za potraktowanie turysty paralizatorem) w 2016 podczas pasterki brał udział w bójce i to podczas dzielenia się opłatkiem 😂
➡️ Przy wchodzeniu do kościoła i próbie wyciszenia telefonu przez jednego z wiernych, gospodyni księdza razem z organistą próbowali wyrwać mu telefon z ręki. Po nieudanej próbie doszło do szarpaniny w którą włączył się kustosz sanktuarium.
➡️ Prokuratura dwukrotnie umorzyła postępowanie, które zostało wszczęte na wniosek księdza.
➡️ Ks. ponownie odwołał się do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, która tym razem uznała jego racje i po 3 latach od zdarzenia wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 24-latkowi.
➡️ Ponadto biegły, po ocenie monitoringu, uznał za mało prawdopodobne żeby ks. doznał obrażeń, które zostały przedstwione w okazanym przez niego Zaświadczeniu lekarskim.
➡️ Pozostali uczestnicy szarpaniny zgłosili wniosek do prokuratury o obrazę uczuć religijnych, który zaowocował kolejnym aktem oskarżenia przeciwko 24-latkowi.

#ePiSkopatologia

Orszak Trzech Króli z drogimi samochodami


Kościół jak zwykle ubogi...
Śląski proboszcz zamiast koni wybrał drogie samochody.


Proboszcz zamiast koni wybrał... Nietypowy orszak Trzech Króli odbył się w Chwałęcicach, dzielnicy Rybnika. Proboszcz tamtejszej parafii postanowił w tym roku zrezygnować z koni, które wcześniej wykorzystywano jako stały element orszaku. Sprawa wzbudziła olbrzymie kontrowersje. 6 stycznia 2020 przejdzie do lokalnej historii. Wiele emocji wzbudziła cena samochodów, które wykorzystano. Najtańszy model tych aut to wydatek blisko 400 tys. zł. (Tesla - biały i czarny). https://www.facebook.com/AteizmPrzyszloscia/
Posted by Ateizm Przyszłością on Thursday, January 9, 2020

Skrócony poczet księży- zdrajców

Andrzej Olszowski

Biskup chełmiński od 1661 , 1674-1677 – prymas Polski, senator, podkanclerzy koronny.

Prymasem został w zamian za poparcie na elekcji Jana Sobieskiego i tak przez dwa lata ociągał się z oddaniem urzędu z którego miał duże zyski. Szkodnik, nepota, łapówkarz – opłacany przez Francuzów, Austriaków, Prusaków, Rosjan. Zaatakowany na sejmie przez kanclerza litewskiego przyznał się do wzięcia łapówki od Rosji.Hieronim Radziejowski

Ojciec Michała Radziejowskiego.

Katolicki zdrajca i intrygant, sprowadził na Polskę potop szwedzki. Był współautorem planów potopu szwedzkiego. W czasie najazdu szwedzkiego był doradcą Karola Gustawa i jego dowódców. Współautor wymierzonego przeciw Polsce sojuszu pomiędzy Szwecją, Kozaczyzną i Siedmiogrodem


Kotka została japońską boginią

Oto niespotykana kariera od bezdomnej kotki do szintoistycznej bogini.

Kotka Tama została mianowana na zawiadowcę niewielkiej, położonej na wsi stacji Kishi (prefektura Wakayama) w zachodniej Japonii. Z każdym kolejnym tygodniem, miejsce to odwiedzało coraz więcej turystów chcących zobaczyć kociego pracownika. Tama witała wszystkich pasażerów w specjalnie uszytym dla niej kostiumie. Jej popularność spowodowała, że połączenie kolejowe o którym mowa, stało się na tyle rentowne, że pozwoliło obsługującej je spółce wyjść z długów. Jej kolejowa kariera w regionie przyniosła 1,1 mld jenów dochodu (ok. 10 mln dolarów).Jak powinni ubierać się katolicy?

"„Grzechy, które prowadzą najwięcej dusz do piekła, są to grzechy cielesne. Przyjdą mody, które będą bardzo obrażać Pana Jezusa”. Są to słowa bł. Hiacynty, która w 1917 r. widziała w Fatimie Matkę Bożą.

Bądźmy wdzięczni Jego Ekscelencji ks. biskupowi Bernardowi Fellayowi za przypomnienie nam tych zasad, o których niekiedy zapomina się latem:

„W żadnym przypadku nie wolno ubierać się nieskromnie. Sukienka, która nie zakrywa kolan kobiety, kiedy ona siedzi, absolutnie nie może być uważana za przyzwoitą. Również spódnica rozcięta czy przezroczysta, odsłaniająca nogi powyżej kolan, nie może być uważana za skromną ani przyzwoitą. Podobnie nie jest przyzwoity żaden obcisły strój męski ani kobiecy, który podkreśla kształty ciała”.

12 stycznia 1930 roku papież Pius XI nakazał opublikowanie instrukcji na temat skromności strojów. W instrukcji tej przypomniał zalecenia zawarte w liście Kongregacji ds. Duchowieństwa z 1928 roku: „Przypominamy, że strój nie może być nazwany przyzwoitym, jeśli posiada dekolt większy niż szerokość dwóch palców mierząc od szyi, jeśli nie zakrywa ramion co najmniej do łokci i nie sięga przynajmniej trochę poniżej kolan. Ponadto, nie dopuszczalna jest odzież z materiałów przezroczystych oraz rajstopy w kolorze cielistym, sugerującym, że nogi są nagie”.

Gdy sytuacja stale się pogarszała, papież Pius XII nakazał kardynałowi Ciriaci opublikowanie specjalnego listu na temat skromności strojów: „Wszyscy wiemy, że szczególnie w miesiącach letnich zobaczyć można stroje, rażące każdego, kto posiada jeszcze choć trochę szacunku i zrozumienia dla cnót chrześcijańskich oraz zwykłej ludzkiej skromności. Na plażach, w miejscowościach wypoczynkowych – niemal wszędzie, na ulicach wielkich i małych miast, w miejscach prywatnych i publicznych, a nierzadko również w budynkach poświęconych Bogu, dominują stroje nieskromne i nieprzyzwoite. Z tego powodu zwłaszcza młodzież, będąca w wieku szczególnie podatnym na pokusy zmysłowe, wystawiona jest na wyjątkowe niebezpieczeństwo utraty niewinności, które jest najpiękniejszą ozdobą ich duszy i ciała. Stroje kobiece, o ile mogą one być nazywane jeszcze strojami, ubiory, «jeśli można nazwać ubiorem coś, co nie chroni ciała ani nie służy skromności» (Seneka) sprawiają niekiedy wrażenie, że mają raczej pobudzić lubieżność niż przed nią bronić. Problem, o którym mówimy jest z pewnością jednym z najpoważniejszych, jako że dotyczy on nie tylko cnót chrześcijańskich, ale również zdrowia moralnego całej społeczności ludzkiej. Jak słusznie pisał starożytny poeta: «Prywatna rozwiązłość prowadzi zawsze do obecności nagości w życiu publicznym» (Enniusz).” "

Chrześcijanin- dobrze, że mordowano kobiety za seks

Cierpienie zwierząt nie ma żadnego znaczenia, bo według Biblii nie mają duszy. Dobrze, że kiedyś zabijano kobiety za seks przed ślubem, również mordowanie homoseksualistów było właściwe. Wywiad z działaczem chrześcijańskim i jego opinie na temat moralności, które podziela wcale niemała część mieszkańców nadwiślańskiego kraju...


Denisowianie, neandertalczycy, ludzkie krzyżówki

Jeszcze sto tysięcy lat temu na świecie występowało kilka znacznie różniących się od siebie gatunków człowieka, pomiędzy którymi czasami dochodziło do przepływu genów. Co to były za grupy ludzi? Skąd wiemy, że istniały? Jakie cechy po nich odziedziczyliśmy? Ten filmik jest trzecim z serii poświęconej historii naszego rodzaju. Pierwszy (https://youtu.be/NfYdioVkBFM) dotyczył głównie tego, co działo się od czasu występowania ostatniego wspólnego przodka ludzi i szympansów (ok 5-7 mln lat temu), aż do pojawienia się naszego gatunku (ok. 300 tys. lat temu). Drugi (https://youtu.be/28OnS3JhnY8) mówił o neandertalczykach, naszych niedawno wymarłych kuzynach, którzy pozostawili po sobie mnóstwo skamieniałości oraz wytworów kulturowych – i dlatego wiemy o nich całkiem sporo. Tym razem przyjrzymy się wczesnym migracjom Homo sapiens z Afryki, kontaktom międzygatunkowym, a także tym populacjom człowieka, które nie pozostawiły po sobie zbyt wielu śladów materialnych. Mamy po nich dosłownie kilka fragmentów kości i zębów. Do niedawna w ogóle nie wiedzieliśmy, że te populacje istniały. Dziś jesteśmy tego pewni, ponieważ odkryliśmy, że zostawiły ślad genetyczny, widoczny u współcześnie żyjących ludzi.Pierwszy na świecie pomnik ateizmu

Ateizm doczekał się swojego pomnika. Pomnika w formie ławki, na której można nawet usiąść. Stanęła ona w amerykańskim mieście Stark na Florydzie.
Na pomniku umieszczono cytaty założycieli ruchu ateistycznego.
Inicjatorzy projektu nie kryją, że celowo umieścili pomnik ateizmu tuż obok statuy na część... dziesięciorga przykazań.Uproszczony panteon zaratusztriański

Dla ciekawych klasyczny uproszczony „panteon” zaratusztriański z czasów Sasanidów w jego ludowej wersji.

Siły Dobra
Ahura Mazda lub Ormuzd (pahlawi) - Pan Mądry/Mądra Pani
Ahurę Mazdę cechuje jego wielka mądrość. Jest szczodrą i perfekcyjną dobrocią. Jest ona Stwórcą i jest wieczny, lecz nie wszechmogący, gdyż jest ograniczony przez swojego Arcywroga, Arymana. Ahura Mazda nosi przystrojoną gwiazdami szatę. "Szybko-konne słońce" jest jego okiem. Jego tron znajduje się w najwyższym niebie, w niebiańskim świetle.

Ameszaspenta
Ameszaspenta - są to „synowie i córy” (emanacje) Ahury Mazdy i zazwyczaj przybierają postać pięknych mężczyzn i kobiet w młodzieńczym wieku.
Wohu Manah (ang. Vohu Manah) - Dobra Myśl
Wohu Manah zasiada po prawicy Ahury Mazdy. Ochrania on przydatne zwierzęta w świecie, a także zajmuje się ludźmi. Codziennie spisuje myśli, słowa i czyny ludzi.

Asza (ang. Asha) - Prawda
Asza jest najpiękniejszym z Ameszaspenta. Ci którzy nie znają Aszy nigdy nie mogą wstąpić do niebios. Asza zachowuje porządek na Ziemi gdyż razi choroby, śmierć, demony, czarnoksiężników i inne złe istoty.

Chszatra Warija (ang. Kshathra Vairya) - Królewskość Zwycięska
Chszatra Warija reprezentuje siłę, majestat, panowanie i potęgę Ahury Mazdy. Pomaga biednym i słabym oraz chroni metale. Poprzez niego Ahura Mazda przydziela ostateczne nagrody i kary.

Armaiti - Święta Cierpliwość
Armaiti zasiada po lewicy Ahury Mazdy. Reprezentuje ona pobożne posłuszeństwo, religijną harmonię i uwielbienie. Raduje się kiedy prawi kultywują ziemię i hodują bydło czy prawy syn zostaje zrodzony.

Haurwatat & Ameretat - Zdrowie & Nieśmiertelność
Haurwatat, Zdrowie, jest kojarzona z wodą. Jej darem jest bogactwo.

Ameretat, Nieśmiertelność, druga połowa tej blisko splecionej pary, jest skojarzona z wegetacją. Jej darem są stada bydła.

Sraosza (ang. Sraosha) - Posłuszeństwo
Sraosza jest wojownikiem w zbroi, uzbrojonym w topór wojenny. Sraosha chroni świat nocą, kiedy na polowanie wychodzą demony. Ujeżdża rydwan zaprzęgnięty w cztery piękne białe konie.

Sylwester z Jędraszewskim

Jak się dziś bawicie? Domówka, knajpa, bal? 🕛🥳💃🥂🍾🎈🎆

A może kościół? 😄

W niektórych świątyniach w kraju odbywają się o 24.00 msze święte. M.in. w Krakowie w Bazylice św. Franciszka z Asyżu, której będzie przewodniczyć znany i lubiany przez wielu arcybiskup Marek Jędraszewski. Ciekawe kogo/co zaatakuje w kazaniu tym razem?

Pasterki Noworoczne zapoczątkował Jan Paweł II jeszcze jako abp Karol Wojtyła w 1960 roku.
 To już prawie 60-letnia tradycja, którą zapoczątkował Jan Paweł II w 1960 r. jeszcze jako pomocniczy biskup krakowski, gromadząc na początku środowiska akademickie, a potem wszystkich chętnych na to niecodzienne świętowanie nadejścia Nowego Roku.

Zwyczaj pasterki noworocznej był kontynuowany przez następców papieża na stanowisku metropolity krakowskiego: kardynałów Franciszka Macharskiego i Stanisława Dziwisza. Podtrzymuje go również obecny ordynariusz krakowski ks. abp Marek Jędraszewski, modląc się o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców miasta i diecezji w Nowym Roku.
📸 Fot.
• Plakat Pasterki Noworocznej ze strony Archidiecezji Krakowskiej


Tym razem było o:

➡️ pokoju i ideologiach: "Chcąc budować pokój trzeba szukać prawdy odrzucając wszelkie kłamliwe ideologie. Ten pokój trzeba budować nieustannie, bo nie jest on dany raz na zawsze, jest skarbem, który można łatwo utracić"

➡️ wojnie: „zaczyna się bardzo często w imię tzw. tolerancji, by kogoś innego osadzić w oczekiwanym przez siebie obrazie zła i kłamstwa, by potem móc go bezkarnie oskarżać”

➡️ wezwaniu do nawrócenia ekologicznego: "nawrócenie ekologiczne zaczyna się od naszego synostwa wobec Boga, który stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo, i kazał nam czynić sobie ziemię poddaną, tzn. żebyśmy na całe bogactwo stworzonego świat potrafili patrzeć z taką odpowiedzialnością i taką miłością z jaką On powoływał ten świat do istnienia"

➡️ ekologii: "Ochrona tego świata, robienie wszystkiego, aby ten wielki skarb, jakim jest świat nie został przez nieodpowiedzialność człowieka zniszczony, staje się dla nas wielkim zadaniem"

#ePiSkopatologia


Tak było rok temu...Przemek Hewelt To ja sobie pozwolę...
----
1. Nie, nie będę się natrząsać nad Jędraszewskim - są bardziej fundamentalne pytania;

2. Formowanie poglądu na świat może wychodzić od autorytetu ksiąg / władzy religijnej - pozytywem jest JAKAŚ spójność obrazu uzgodnionej rzeczywistości i świata nadprzyrodzonego a minusem jest to, że każde nowe odkrycie nauk szczegółowych stanowi wyzwanie nie tylko dla interpretacji danego zjawiska, ale dla całego obrazu świata, i systemu religijnego, łącznie z władzą religijną;
3. Pogląd na świat można ukształtować na zasadzie prymatu nauk szczegółowych z pozostawieniem spraw nadprzyrodzonych autorytetom religijnym bądź też odrzucając takie autorytety w całości. Plusem jest poczucie obiektywności swoich poglądów a minusem założenie, że odkrycia naukowych są jednoznaczne i niezmienne. Problem w tym, że nie są a chociażby fizyka kwantowa wprowadziła do nauki element pozornej irracjonalności, wręcz mistyki;
4. W końcu można wejść w dialog z nauką z punktu widzenia wierzeń religijnych - np. analizując stare księgi religijne poddać je najpierw analizie takiej jakiej poddawane są wszystkie teksty - literackiej, historycznej itd - i dopiero wtedy przekładać ich kontekst na język współczesnego człowieka wierzącego. Można na przykład uznać odrębność psychologii od wierzeń religijnych i nie starać się zastępować pomocy psychologicznej rozmowami duchowymi - bo to jednak różne i w dużej mierze rozłączne światy.
5. Te różne podejścia mają całkiem konkretne konsekwencje w tym jak instytucje religijne widzą kwestię swojej władzy nad ludźmi i całkiem formalnego wpływu na prawodawstwo i życie społeczne.
6. Jędraszewski reprezentuje punkt widzenia, który ma swoje korzenie w 313 roku w desperackiej próbie ratowania Rzymu poprzez nadanie chrześcijaństwu statusu jednoczącej religii państwowej. A wiadomo - z raz pozyskaną władzą rozstać się trudno. Nie chcę władzy hierarchów kościelnych nad sobą i w tym sensie jestem zdecydowanym przeciwnikiem Jędraszewskiego i jemu podobnych. I tyle. Cokolwiek ponad byłoby niepotrzebną stratą energii emocjonalnej...