Miejsce wolnomularstwa żeńskiego we współczesności- drugi kanał masoński

Przedstawiamy fragment wystąpienia dr Małgorzaty Misiuny podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Świat jako Loża. Obecność wolnomularstwa w kulturze – dawniej i dziś”.
Autorkami referatu pt. „Miejsce wolnomularstwa żeńskiego we współczesności”, wygłoszonego 10 stycznia 2015r, w drugim dniu Konferencji, są dr Małgorzata Misiuna (Instytut Sztuka Królewska w Polsce) oraz Ewa Jaśkowska (Grande Loge Feminine de France, Paris).
Rzetelne informacje oraz ważne przesłanie są warte polecenia osobom ciekawych prawdziwych idei i celów wolnomularstwa, w szczególności kobiecego w Polsce.Przy okazji należy też wspomnieć, że żeńska Loża Gaja Aeterna ma od niedawna swój kanał w serwisie YouTube, który serdecznie polecamy...

Loza Gaja
Logo kanału

Chrześcijańskie niebo gwiaździste

Na początku prosimy nie wpadać w przedwczesną panikę, gdyż nie jest to kolejny pomysł episkopatu wiadomego kraju, tylko nieudana próba schrystianizowana map nieba, która podjęta została około czterysta lat temu, a było to tak...

Dekalog ZEN

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż buddyści zen nie gęsi, iż swój dekalog mają... (;-))

Oczywiście nieobowiązkowy i całkowicie darmowy bez żadnego "co łaska" i co najważniejsze, do zaakceptowania przez praktycznie każdego człowieka...DEKALOG ZEN
WEDŁUG THICH NHAT HANH'A I JACKA SANTORSKIEGO

1. Nie przywiązuj się bałwochwalczo do żadnej doktryny, teorii, czy ideologii.
Wszystkie systemy teoretyczne są jedynie drogowskazami; żaden nie objawia prawdy absolutnej. Unikaj ciasnego myślenia. Ucz się nie przywiązywać do aktualnie obowiązujących poglądów, abyś mógł zachować otwartość wobec cudzego punktu widzenia. Prawda tkwi w życiu, nie w doktrynach. Bądź gotów uczyć się przez całe życie, stale obserwując rzeczywistość w sobie i otaczającym cię świecie.

2. Nie zmuszaj nikogo - także dzieci - do wyznawania twoich poglądów.
Nie posługuj się w tym celu groźbą, pieniędzmi, propagandą ani wychowawczym autorytetem. Poprzez współczujący dialog pomagaj innym odrzucać fanatyzm i ciasnotę poglądów.

3. Nie unikaj kontaktu z cierpieniem.
Niech nie opuszcza cię świadomość, jak wiele cierpienia istnieje na świecie. Staraj się docierać do cierpiących na wszelkie możliwe sposoby: poprzez kontakty osobiste, odwiedziny, działania na rzecz innych. Nie trzeba daleko szukać...

4. Nie gromadź bogactw ponad miarę, gdy miliony głodują.
Nie rób ze sławy, zysku, zamożności, czy przyjemności zmysłowych głównego celu twojego życia. Żyj prosto, dzieląc czas, energię i dobra materialne z tymi, którzy są w potrzebie.

5. Nie podsycaj gniewu i nienawiści.
Naucz się wykrywać i transformować złe uczucia, póki są tylko ziarnem w twojej świadomości, zanim wykiełkują. Gdy czujesz pierwsze oznaki nienawiści lub złości - skupiaj uwagę na oddechu, aby postrzec i pojąć naturę tych uczuć oraz uwarunkowania osób, które je wywołały.

6. Nie rozpraszaj się.
Obserwuj uważnie swoje oddychanie, aby stale powracać do tego, co się dzieje w chwili obecnej. Bądź w kontakcie ze wszystkim, co jest cudowne, odradzające i uzdrawiające w tobie samym i wokół ciebie. Zasiewaj w sobie ziarno radości, pokoju i zrozumienia, które sprzyja zachodzącym w głębi twojej świadomości procesom transformacji.

7. Nie mów rzeczy niezgodnych z prawdą - ani dla osobistej korzyści, ani po to, żeby wywrzeć wrażenie na słuchaczach.
Nie wypowiadaj słów, które wywołują konflikty i nienawiść. Nie rozpowszechniaj niesprawdzonych wiadomości. Zawsze wypowiadaj się uczciwie i konstruktywnie. Miej odwagę zabrać głos, gdy dostrzegasz niesprawiedliwość, nawet wtedy, gdy może się to dla ciebie okazać niebezpieczne.

8. Nie wykonuj takiego zawodu, którego efekty są szkodliwe dla ludzkości bądź przyrody.
Nie inwestuj w towarzystwa i spółki pozbawiające innych szansy na życie. Wybierz sobie zajęcie, które pomoże ci wyrazić twą troskę o innych.

9. Nie przywłaszczaj sobie rzeczy, które powinny należeć do kogoś innego.
Szanuj cudzą własność, jednak nie dopuszczaj, by inni ludzie bogacili się na ludzkim cierpieniu, czy cierpieniu jakichkolwiek istot.

10. Szanuj własne ciało i obchodź się z nim jak najlepiej.
Gromadź energie życiowe dla realizacji swoich ideałów. Nie podejmuj życia płciowego bez miłości i płynących z niej zobowiązań. Wkraczając w związki seksualne bądź świadom przyszłych cierpień, jakie możesz spowodować. Bądź w pełni świadom odpowiedzialności związanej z powołaniem nowego istnienia. Medytuj nad kształtem świata, do którego powołujesz nowe życie.


Wiara nie jest religijnym dogmatem, lecz sposobem pozytywnego myślenia, gwarantującym szczęście i dobre życie. 


Tekst możesz pobrać TUTAJ.