Posty

Watykan był pogańskim bogiem

Ksiądz może rozkazywać samemu Bogu

Dogmat o nieomylności papieża

Patriotyzm według unitarian i prof. Środy