Oświadczenie polskich unitarian w sprawie decyzji prezydenta🏳️‍🌈 Oświadczenie polskiej wspólnoty Unitarian Uniwersalistów 🏳️‍🌈

My, polscy unitarianie uniwersaliści, spadkobiercy i kontynuatorzy dziedzictwa Braci Polskich, unikalnej w polskiej historii społeczności reprezentującej idee religii liberalnej, otwartej i tolerancyjnej, z wielkim oburzeniem odnotowaliśmy podpisanie przez Prezydenta Andrzeja Dudę tak zwanej “Karty Rodziny”. Jej nazwa sugeruje objęcie rodzin opieką, jednocześnie będąc haniebnym atakiem na część z nich – na rodziny tęczowe, nieheteronormatywne, które w Polsce istnieją, ale są obiektem wykluczenia i dyskryminacji.
Podpisanie przez Prezydenta RP tego godzącego w ludzką godność dokumentu oraz używanie języka nienawiści, bezpośrednio przyczynia się do inicjowania i sankcjonowania ataków słownych i fizycznych wobec osób tworzących społeczność LGBTQ+. My, unitarianie uniwersaliści, nie możemy dać przyzwolenia na tak bezprecedensowy akt homofobii. Wierzymy we wrodzoną i niezbywalną godność każdej osoby oraz sprawiedliwość, równość i empatię w relacjach międzyludzkich. Niestety wydarzenia ostatnich dni utwierdziły nas w przekonaniu, że część polityków traktuje te fundamentalne dla nas wartości z pogardą, dając przyzwolenie na szerzenie nienawiści.
Boli nas, że musimy przypominać to, co powinno być oczywiste: Nasi drodzy bracia i siostry LGBTQ+: jesteście cennymi członkami jednej rodziny ludzkiej. Unitarianie uniwersaliści świętują wspaniałą różnorodność stworzenia, wierząc, że każdy człowiek, bez względu na tożsamość płciową czy orientację seksualną reprezentuje Piękno i Dobro, które jedni z nas przypisują Osobie Boskiej, a inni Naturze w jej nieskończonym zróżnicowaniu. Wierzymy też, że Miłość w każdej postaci jest zawsze najcenniejszą manifestacją człowieczeństwa.
Wyrażamy także nasze całkowite wsparcie dążenia do równości osób LGBTQ+ wobec prawa, w tym równości małżeńskiej. Unitarianie uniwersaliści na całym świecie z dumą podkreślają, że byliśmy jedną z pierwszych grup wyznaniowych udzielających ślubów parom jednopłciowym, często dekady zanim stało się to prawnie możliwe w poszczególnych krajach.
Jednocześnie apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli: nie akceptujmy i nie pozostawajmy bierni i bierne wobec mowy nienawiści, szczególnie tej wykorzystywanej w kampaniach politycznych. Jesteśmy przekonani i przekonane, że większość polskiego społeczeństwa opowiada się za budową wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku, otwartości i tolerancji. Agresja słowna i przemoc fizyczna wobec kogokolwiek nie są wartościami, które winny na stałe stać się cechami polskiego społeczeństwa.

UNITARIANIE UNIWERSALIŚCi

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza