Świeccy katolicy będą mogli udzielać sakramentów

Coraz większy brak księży rzymskokatolickich daje się we znaki największej organizacji religijnej na świecie...

W poniedziałek 20 lipca przedstawiciele Watykanu upublicznili dokument przygotowany przez Franciszka. Został on wydany przez watykańskie Biuro Stolicy Apostolskiej ds. Duchowieństwa. Obecny papież wyraził zgodę, aby świeccy wierni mogli udzielać sakramentów jeśli w danym miejscu nie będzie dostępnych księży lub diakonów, a biskupi i Stolica Apostolska wyrażą zgodę na takie rozwiązanie. Świeccy katolicy mogą wygłaszać kazania w trakcie mszy, a także odprawiać obrzędy pogrzebowe i udzielać sakramentu chrztu oraz asystować przy udzielaniu ślubów. Wcześniej decyzję musi podpisać miejscowa Kongregacja Episkopatu, a Watykan to zaakceptuje. Nie zezwolono świeckim na wygłaszanie homilii* podczas sprawowania Eucharystii.Papież Franciszek podjął przełomową decyzję. Chodzi o śluby


Nie trzeba chyba przypominać, że przez ten dokument pojawia się kolejny powód do konserwatywnej schizmy w łonie rzymskiej odmiany katolicyzmu, chociaż dotyczy wyjątkowych przypadków, to i tak najpewniej rozdrażni wiadome środowiska.

Vatican: In rare cases, lay faithful can lead marriage rite


Homilia*– rodzaj kazania, którego treść oparta jest na wybranych czytaniach liturgicznych. Jej celem jest objaśnianie wybranego na dany dzień fragmentu Pisma Świętego w kontekście okresu liturgicznego, całego Zbawienia, sytuacji społecznej i politycznej. Homilia często zawiera wskazówki moralne dotyczące życia. Może przybierać także formę dialogu z wiernymi. W Kościele katolickim homilię w czasie mszy świętej może wygłaszać tylko wyświęcony duchowny. Nie ma określonego czasu długości homilii, lecz jej długość musi być proporcjonalna do całości liturgii słowa. Często jest błędnie uznawana za synonim kazania.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza