Kościół o żołnierzach wyklętych

Oto mniej znany epizod z historii polskiego Kościoła, polegający na potępieniu tzw. żołnierzy wyklętych i karaniu kanonicznym księży czynnie popierających wyżej wymienionych, a wszystko to na mocy specjalnego porozumienia Episkopatu Polski z ówczesnymi władzami.
Inicjatorem porozumienia z 14 lutego 1950 roku był prymas Stefan Wyszyński, który był pierwszym w historii Kościoła katolickiego hierarchą, który zdecydował się na układy z państwem rządzonym przez komunistów. Sam przyznał, że „sprawcą porozumienia od strony episkopatu byłem ja”, „episkopat nie mógł powiedzieć nie” oraz że „gwarantowało ono wzajemne bezpieczeństwo”...

Co jednak w tym wszystkim najciekawsze, w zamian za zagwarantowanie nauczania religii w szkołach i funkcjonowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego polski Kościół uznał granice Ziem Odzyskanych Polski Ludowej...


Polecamy lekturze raport CIA z 1947 roku dotyczący działalności tzw. "wyklętych". Dość skutecznie zamyka on usta wszystkim zarzucającym nieobiektywność polskim materiałom z tamtego okresu i potwierdza opisywany w nich zbrodniczy charakter działalności leśnych band.
"Zbrojne bandy, które napadają na pociągi i magazyny. Nie mają poparcia ludności. Ich bezsensowna walka tylko pogarsza sytuację ekonomiczną kraju, powoduje niepotrzebny rozlew krwi i dostarcza rządowi powodów żeby zaciskać aparat opresji."

Komentarze