środa, 12 kwietnia 2017

Święta u polskich bahaitów

Panorama Bahai Gardens.jpg
By Reuvenk - Praca własna, CC BY 3.0, Link

Jakie Święta obchodzą bahaici na całym świecie oraz w Polsce? Kiedy obchodzone są Święta bahaickie?
Wprowadzenie do kalendarza baha'i.


Koncert noworoczny, który odbył się 19 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Zelczynie pod Krakowem z udziałem przyjaciół różnych wyznań, narodowości i kultur, którzy przybyli z Krakowa, Rzeszowa, Katowic, Krzęcina, Zelczyny i Mogilan, aby wspólnie świętować.

Koncert celebrował jedność w różnorodności oraz współpracę i przyjaźń między ludźmi wszystkich wyznań, narodowości i kultur!

W programie:
Modlitwy na Naw Rúz, cytaty śpiewane, pieśni i piosenki śpiewane po francusku, angielsku, persku, arabsku, islandzku, polsku
Tańce: perski, flamenco, indyjski, sevillanas orientalne, indyjskie
Muzyka orientalna z perskim śpiewem


Dni Międzykalendarzowe czyli dni szczególnej radości, gościnności, hojności, rozdawania prezentów. Są to 4-5 dni poprzedzające miesiąc postu bahaickiego czyli ostatni miesiąc roku w kalendarzu bahaickim.

Kalendarz bahaicki (Kalendarz Badi) rozpoczął się w roku 1844. Ma 19 miesięcy, każdy miesiąc ma 19 dni, a 4 dni (lub 5 dni w roku przestępnym), które pozostają to właśnie Ayyám-i-Há czyli Dni Międzykalendarzowe.

Link do kalendarza:
https://badipublishing.com/holy-days-...

Obecnie jest rok 173 BE (Baha'i Era), a 20 marca będziemy witać rok 174 BE podczas święta Náw Ruz (czyli Nowy Rok).


Święta Bliźniaczych Urodzin (Urodziny Bába i Bahá'u'lláha) są świętowane przez bahaitów na całym świecie. Są to święta ruchome.
W roku 2016 świętowane były 1-2 listopada, a w roku 2017 będą świętowane 21-22 października, kiedy to także obchodzona będzie 200-setna rocznica Urodzin Bahá'u'lláha.
Z kolei 200-setna rocznica Urodzin Bába obchodzona będzie w roku 2019.

Obchody świąt odbywają się we wspólnotach bahaickich na całym świecie. W roku 2016 w Polsce święta te obchodziły wspólnoty w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Olsztynie, Szczecinie oraz innych. Czasem obchody są organizowane w większym gronie, a niekiedy w małym kameralnym gronie.

Każda wspólnota ustala swój własny program, w którego skład wchodzą modlitwy czytane i śpiewane, odczytanie specjalnych Tablic ze Świętych Pism, śpiewanie pieśni, muzyka na żywo lub odtwarzana z płyt, opowiadanie historii z dzieciństwa oraz życia Bába i Bahá'u'lláha.

Zwykle jest także poczęstunek w formie obiadu lub bufetu, każdy przynosi coś na stół.


DZIEŃ PRZYMIERZA obchodzony jest 25 lub 26 listopada i bahaici podczas tych obchodów odczytują cytaty z Pism oraz modlitwy, śpiewają oraz rozmawiają o przymierzu.

WIĘKSZE PRZYMIERZE
Przymierze, które zawarł Bóg z ludzkością, że nigdy nie zostawi ludzi bez przewodnictwa i od zarania dziejów zsyła Posłańców, Proroków, Objawicieli, aby ludzi prowadzili i dawali przewodnictwo potrzebne do rozwoju cywilizacji.

MNIEJSZE PRZYMIERZE
Chroni Wiarę Bahá'í przed podziałem. Bahá'u'lláh wyznaczył swojego syna 'Abdu'l-Bahę na swojego następcę, interpretatora swych Pism i nauk, "Centrum Przymierza". 'Abdu'l-Bahá mianował swojego wnuka Shoghiego Effendi na swojego następcę. Obecnie najwyższa instytucja Powszechny Dom Sprawiedliwości (wybierana co 5 lat przez Narodowe Zgromadzenia na zjeździe międzynarodowym) administruje sprawami międzynarodowej wspólnoty bahaickiej.

Krótki film o przymierzu oglądany podczas obchodów:
https://youtu.be/1ARBSjkAKd8

ODEJŚCIE 'ABDU'L-BAHY
Obchodzone 27 lub 28 listopada o godzinie 1:00 w nocy, wtedy kiedy 'Abdu'l-Bahá, syn Bahá'u'lláha odszedł z tego świata.
Bahaici mają zwykle program muzyczno-modlitewny oraz dzielą się historią związaną z odejściem 'Abdu'l-Bahy.


Co to są Święta Ridván? Jak są obchodzone przez bahaitów na świecie oraz w Polsce?
Co wydarzyło się w kwietniu 1963 roku w ogrodzie pod Bagdadem?
Jak świętowaliśmy Pierwszy Dzień Ridván w naszej wsi pod Krakowem?


Co wydarzyło się 23 maja 1844 roku w mieście Sziraz w Persji?
Kim był Báb i kim był Mullá Husayn?
Posłuchajcie jak nasza rodzina obchodzi święto Deklaracji Bába w małej wiosce pod Krakowem.


Jak obchodziliśmy Święto Odejścia Bahá'u'lláha 28 maja w nocy upamiętniając dzień, w którym Bahá'u'lláh odszedł z tego świata w roku 1892 w Bahji niedaleko Hajfy w Izraelu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz