niedziela, 25 lutego 2018

Czondoizm (Chondogyo)- synkretyczna religia koreańska

Symbol Chondogyo

Czondoizm (wł. Chondogyo, Niebiańska Droga) - synkretyczna religia koreańska łącząca w sobie elementy taoizmu, konfucjanizmu, buddyzmu i chrześcijaństwa.
Religia powstała około 1900 roku, choć pewne jej przejawy pojawiły się 80 lat wcześniej. Religia ta uznawana jest powszechnie za religię narodową Korei, w odróżnieniu od "obcego" buddyzmu i chrześcijaństwa. Po wojnie religia stopniowo zanikała w Korei Południowej, natomiast w Korei Północnej zachowała swą witalność i jej wyznawcy stanowią około 12,9% mieszkańców tego kraju. Religia ta posiada własną legalną partię polityczną (Partia Czeondoistyczna), choć o małym wpływie na politykę Korei Północnej. Religię tą wyznaje ok. 2,7 mln. ludzi. Bóg, religia jest monoteistyczna, w czeondoizmie nosi imię Haneullim. Człowiek nie jest stworzony przez nadprzyrodzonego Boga, ale jest raczej emanacją jego właściwości. Czeondoizm głosi , że Bóg Haneullim, które to pojęcie zaczerpnięte zostało z koreańskich wierzeń szamańskich, zamieszkuje w każdym z nas . Dąży do konwersji naszego społeczeństwa ziemskiego w raj na Ziemii. Stara się przekształcić wierzących w inteligentne istoty moralne z wysoką świadomością społeczną. W tym zakresie, może być postrzegana jako humanistyczna, socjalistyczna religia. (?)

Zawiedzeni mogą czuć się ci wszyscy, którzy spodziewają się obrzędów charakterystycznych dla religii Dalekiego Wschodu. Tutaj wszystko jako żywo przypomina nabożeństwo protestanckie...


Czeondoistyczna Partia Czongu (zał. 1946). Utworzona przez Sektę Niebiańskiej Drogi Chondogyo, kieruje się naczelną zasadą Innaechon ("realizacja nieba na ziemi"). Przew. Chong Sin Hyok. (12,9% ogółu ludności)
 Powstała 5 lutego 1946 roku, a od 22 czerwca 1946 należy do zjednoczonego frontu sprawującego władzę nad Koreą Północną. Partia ta pozostaje w cieniu Koreańskiej Partii Pracy i ma niewielki wpływ na politykę kraju. Jej obecnym sekretarzem generalnym jest uciekinierka z Korei Południowej - Ryu Mi Yong. W Najwyższym Zgromadzeniu Ludowym ma 21 przedstawicieli.


Korzenie religii
Donghak (Dosł. Nauka Wschodnia) Założycielem koreańskiej religii był Choe Je -u. Donghak czci boga "Haneullim"(Bóg Nieba) i uważa, że człowiek choć nie jest stworzony przez Boga jego rozwój jest całkowicie podporządkowany jego woli i wyborom. Koreańczycy czcili Haneullim od dawnych czasów , więc Donghak jest rdzenną koreańską religią , w odróżnieniu od napływowego buddyzmu lub chrześcijaństwa.
W 1898 lider Donghak Syn Byong -Hi Poprosił o azyl polityczny w Japonii. Po wojnie rosyjsko-japońskiej w 1904 powrócił do Korei i założył Chinbohoe ( "postępowe społeczeństwo "), nowy reformatorski ruch mający na celu stworzenie nowego społeczeństwa. Przez Donghak chciał zmienić tradycyjne zwyczaje, strukturę społeczną. Setki tysięcy członków Donghak obcięło swoje długie włosy krótkie i rozpoczęło nosić proste, skromne ubrania .
Członkowie Donghak były surowo prześladowani przez Japoński rząd kolonialny. W dniu 1 grudnia 1905 Synu Byong -Hi postanowił zmodernizować religię i zapoczątkować erę otwartości i przejrzystości w celu legitymizacji w oczach Japończyków. W rezultacie oficjalnie zmienił nazwę na Donghak Cheondogyo (Niebiańska Droga ).
W komunistycznej Korei Czeondoistyczna Partia Czongu miała 2.800.000 zwolenników w Korei Północnej (12,9% ogółu ludności ) w 2000 roku.

/z różnych źródeł przetłumaczył z koreańskiego kubatre1 :)/

1 komentarz: