Zaratusztrianie w Kurdystanie

Cytuję dwa doniesienia o odrodzeniu zaratusztrianizmu wśród Kurdów

ERBIL,

Region Kurdystanu (Kurdystan24) - Zaratusztrianie Kurdystanu wyrazili poparcie dla referendum w sprawie niepodległości, (...) "Musimy podjąć wysiłki w celu uzyskania lepszych warunków życia dla naszych przyszłych pokoleń", powiedziała w niedzielę Kurdystan24 przełożona zaratusztrian w Regionie Kurdystanu Awat Hussamaddin Tayib. "Takie wysiłki powinny być kontynuowane" - powiedziała. "Dlatego uważamy, że lepiej mieć niezależną ziemię". "Kurdystan jest najbardziej ukochanym i świętym skarbem, jaki posiadamy i wymaga, abyśmy w razie potrzeby chronili go naszymi duszami. Musimy uwolnić ją od ucisku "- dodała. Qadirok Zardashti, jeden z wyznawców zaratusztrianizmu, wezwał wszystkich zwolenników religii w Regionie Kurdystanu do głosowania za niepodległością 25 września 2017 r. "Wzywam wszystkich zwolenników Zaratusztry do popierania niepodległości Regionu Kurdystanu" - deklaruje Zardashti. (…) Region Kurdystanu jest domem dla dziewięciu różnych grup religijnych, w tym muzułmanów, chrześcijan, Żydów, jazydów (Ezidis), zaratusztrian, Kakais (Yarsan), Bahaeów i Sabian Mandaeans, którzy żyją razem w pokoju i harmonii społecznej.

Fot: Przełożona zaratusztrian w Kurdystanie Awat Hussamaddin Tayib zapalająca świece, Sulaimani, Region Kurdystan, 9 lipca 2017 r. (Photo: Kurdistan24)

http://www.kurdistan24.net/en/news/2b0119ae-4a1c-4e90-bf78-7929e272b2f4

UPADEK
W czasach islamu większość kurdyjskich Zaratusztrian schroniła się w górach. Zaratusztrianizm nie mógł się rozwinąć, ponieważ muzułmanie nigdy nie przestali ich atakować. Niektórzy z krypto Zaratusztrianie podawali się za muzułmanów, aby przetrwać.

ODRODZENIE
Od kilku lat jesteśmy świadkami odrodzenia się zaratusztrianizmu w południowym Kurdystanie. Zaratusztrianie zaczęli głosićswoją religię i przyjmować nowych wyznawców. W KRG działają dwie główne organizacje z zaratusztrian: Zend i Yasna. Wraz z nowymi nawróconymi populacja tej mniejszości religijnej wzrosła do 100 000. Zaratusztrianizm jest jedną z oficjalnie uznanych religii KRG.


Źródło: http://kurdishpeople.org/zoroastrianism/
2018 r.https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1669137483123109

Komentarze