czwartek, 6 grudnia 2018

Pielgrzymka unitariańska

Relacja z pielgrzymki węgierskich unitarian do zamku Deva, w którym w 1579 zmarł Franciszek David - jeden z założycieli unitarianizmu- więziony za swoje poglądy religijne.
Obecnie w Transylwanii i na Węgrzech żyje blisko 100 tys. unitarian, którzy opierają swoją religię na jego naukach.
Doktryna Kościoła Unitariańskiego na Węgrzech.
Unitarianie wierzą w:
-Jednego Boga pojmowanego osobowo jako istotę duchowa, stworzyciela świata.
-To, ze ludzie są dziećmi Bożymi, a Bóg obdarzył ich rozumem i wolną wolą.
-Miłość Boga do każdego człowieka.
-W posłannictwo Jezusa jako ukochanego syna Bożego i znaczenie jego nauk.
-W to, że Biblia jest natchniona przez Boga i zawiera jego nauki, ale jest spisana przez ludzi więc może być omylna. Kościół pojmuję Biblię jako wskazówki dotyczące religii, nie uważa jej za nieomylne źródło historyczne czy przyrodnicze.
-W życie wieczne, przy czym unitarianie nie uważają, że tylko jedna religia prowadzi do zbawienia.
-Duch Święty to działalność Boga wśród ludzi.
-Nie uznają natomiast boskości Chrystusa i Trójcy Świętej.

Kościół uznaje dwa sakramenty:
Chrzest – udzielany niemowlętom
Wieczerzę Pańska – odprawianą cztery razy do roku jako pamiątkę śmierci Chrystusa

Poza tym odprawia takie ceremonia jak:
Ślub
Pogrzeb
Konfirmacja – odpowiednik bierzmowania
Główne święta to:
Boże Narodzenie
Wielkanoc
Zesłanie Ducha Świętego
Dożynki – urządzane w ostatnią niedzielę września jako dziękczynienie Bogu za zbiory.
Podczas tych świąt odprawia się Wieczerzę Pańską.

null

null

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz