Islam o chrześcijanach
ISLAM O CHRZEŚCIJANACH - CYTATY PROROKA MUHAMMADA
1️⃣️"Jeśli mnich lub pielgrzym pragnie ochrony, w górach lub dolinie, w jaskini lub w uprawnych polach, na równinie, na pustyni lub w kościele, jestem za nimi, broniąc ich przed każdym wrogiem; Ja, moi pomocnicy, wszyscy członkowie mojej religii i wszyscy moi wyznawcy, ponieważ oni [mnisi i pielgrzymi] i moi protegowani i moi poddani. "- Przymierze proroka Mahometa z mnichami z góry Synaj
2️⃣️"Jeśli chrześcijanki wejdą do domu muzułmańskiego, zostanie przyjęta z życzliwością, a ona będzie miała sposobność modlić się w swoim kościele; nie będzie sporu między nią a mężczyzną, który kocha swoją religię. Ktokolwiek łamie przymierze Boga i postępuje przeciwnie, jest buntownikiem przeciwko swemu przymierzu i swemu posłańcowi. " Przymierze proroka Mahometa z mnichami z góry Synaj
3️⃣️"Wszyscy pobożni wierzący będą uważali za swój obowiązek bronić wierzących i pomagać im, niezależnie od tego, kim są, czy to daleko, czy w pobliżu, iw całym Chrześcijaństwie będą bronić miejsc, w których prowadzą kult, i tych, w których mieszkają ich mnisi i kapłani. Wszędzie, w górach lub na równinach, w miastach i na pustkowiach, na pustyniach i wszędzie tam, gdzie oni są, aby ludzie byli chronieni, zarówno w wierze, jak i na swoim majątku, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, zarówno na morzu, jak i na lądzie. " Przymierze proroka Mahometa z chrześcijanami z Persji
4️⃣️"Żaden chrześcijanin nie zostanie przywieziony siłą, by wyznać islam, i nie będzie sporów z wyjątkiem tych lepszych. Muzułmanie rozciągają na chrześcijan wszędzie ramię miłosierdzia i dobroci, chroniąc je przed egzekucjami oprawców. " Przymierze proroka Mahometa z chrześcijanami Persji
5️⃣"Chrześcijanie ... szanowali mój sojusz. Rozpoznali moje prawa. Wypełnili obietnice, które złożyli podczas naszego spotkania. Pomagali porucznikom, których wysłałem na granice. Zasłużyli na moją troskę i miłość, wypełniając obowiązki, które zawarłem z nimi ... " Przymierze proroka Mahometa z chrześcijanami z Najran
6️⃣"Muzułmanie nie mogą porzucić chrześcijan, zaniedbać ich i pozostawić ich bez pomocy i pomocy, ponieważ zawarłem z nimi ten pakt w imieniu Allaha, aby zapewnić, że cokolwiek dobrego spadnie na muzułmanów, spotka ich również i że jakiekolwiek szkody staną się muzułmanami spotka ich również " . Przymierze proroka Mahometa z chrześcijanami z Najran
7️⃣"Jeśli chrześcijanie szukają pomocy i pomocy muzułmanów, aby naprawić swoje kościoły i ich klasztory lub zorganizować sprawy odnoszące się do ich spraw i religii, oni, [muzułmanie], muszą im pomóc i wesprzeć." Przymierze Prorok Mahomet z chrześcijanami świata
8️⃣"... [Chrześcijanie] uzyskali nienaruszalne prawa do korzystania z naszej ochrony, do ochrony przed naruszeniem ich praw, tak aby byli związani z muzułmanami zarówno w dobrej, jak i złej fortunie." Przymierze proroka Mahometa z chrześcijanami na świecie
9️⃣"Jeśli wśród chrześcijan znajdzie się wielki i uczony człowiek, Mahometowie będą go szanować i nie zazdrościć mu jego wielkości." Przymierze proroka Mahometa z asyryjskimi chrześcijanami
🔟""Jeśli ktoś jest niesprawiedliwy i niemiły dla chrześcijanina, będzie winny nieposłuszeństwa wobec Proroka Boga." Przymierze proroka Mahometa z asyryjskimi chrześcijanami

https://pl-pl.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2074740069212699&id=760131224006930&__xts__%5B0%5D=68.ARBIaMEpyuekycCCqk7BxJKC-dX2xZ05BRH0qAYH2sNNI6sqB3IbyD2I0qkUx9K6KXDSinph3LkyPNtWvseAIjE0HvitByzkJzr_qmrkI4zPP4MLgZUdD9V68Mt291gYNWGm0-GKv46icfenCX9C-77vDc3YEu59hSHnbWxKCCh9qnKQDf3KGt_JAnCl48hOsH2TURsdwkIZTIglwtO9vX47M_vgN0SPsCq7Ljn1afLPQ4c4nV-iPhRkIAoKEfLvM8ZlUncoeXVXjdGUM6g6nkbUdtxmjGagS9fRNf3XBDCxIisQH57RCXVC42Nf0cVQkap_o0Gn7G3I5WdlweoXPg0_bg&__tn__=-R

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Często czytane