Polska Gmina Narodowo-Socjalistyczna

A czy wiecie, że 130 lat temu Polacy mieli własny ruch "narodowo-socjalistyczny"? Nazwa brzmi kontrowersyjnie, prawda? Ale niech Was to nie zwiedzie. Polscy "Narodowi Socjaliści" to ruch, którego absolutnie wstydzić się nie trzeba!

W czasach, gdy Hitler gaworzył i raczkował, a Roman Dmowski śpiewał "Czerwony Sztandar" po piwiarniach, polscy emigracyjni działacze niepodległościowi i socjalistyczni skupiali się w Paryżu w tzw. Gminie Narodowo-Socjalistycznej. Dokładnie tak - "Narodowo-Socjalistycznej".

Organizacja ta funkcjonowała w latach 1888-1893, a do jej najsłynniejszych członków należeli Bolesław Limanowski, nestor polskiego socjalizmu, legenda ruchu niepodległościowego i późniejszy senator Drugiej Rzeczypospolitej, oraz Antoni Lange, znany pisarz, autor m.in. utopii "Miranda".

Polscy "Narodowi Socjaliści" mieli za cel walkę o niepodległość Polski, polityczną wolność i ekonomiczną równość. "Kwestię niepodległości Polski i kwestię socjalną uważamy za nierozdzielne, niezależnie jedna od drugiej do rozstrzygnięcia niemożliwe" - głosił opublikowany przez nich program. Stąd też, z połączenia postulatów niepodległościowych i socjalnych, wzięła się tak kontrowersyjnie dziś brzmiąca nazwa owej organizacji.

Polscy "Narodowi Socjaliści" wydawali też pismo "Pobudka", którego stronę tytułową zamieszczamy na zdjęciu poniżej. A część z nich zakładała później Polską Partię Socjalistyczną.

Polscy "Narodowi Socjaliści" nie budowali obozów koncentracyjnych, nie popełniali zbrodni wojennych i nie eksterminowali innych narodów. Walczyli o Polskę niepodległą, demokratyczną i społecznie sprawiedliwą.

A jednak niektórzy polscy "patrioci" wolą dziś czcić niemieckich "narodowych socjalistów", zamiast "Pobudki" czytają z wypiekami wypociny SS-mana Leona Degrelle'a, a w wolnych chwilach robią torciki z wafelków ku chwale Hitlera.
Program Gminy Narodowo-Socjalistycznej „Pobudka”
[1889]
Zasady

I. Niezaprzeczalnym prawem człowieka i narodu jest prawo bytu i wszechstronnego rozwoju sił przyrodzonych.

II. Polityczny i społeczno-ekonomiczny ustrój dzisiejszych społeczeństw , oparty na sile brutalnej i przywileju własności, gwałci na każdym kroku powyższe prawo.

III. Jako taki winien być zniesiony i zastąpiony przez ustrój oparty na zasadach ekonomicznej równości, politycznej wolności i narodowej niepodległości.

IV. Wobec ucisku rządów, egoizmu i zaślepienia klas uprzywilejowanych, ustrój ten może być osiągnięty jedynie drogą rewolucji, która dojrzewa dziś w łonie cywilizacji nowożytnej, zaznaczając się szeregiem wzmagających się walk politycznych, społecznych i narodowych.

V. Walki te, ze wzrostem świadomości sił rewolucyjnych, tracą coraz bardziej charakter żywiołowy, co jest gwarancją ich ostatecznego zwycięstwa.Cel
VI. Celem naszym jest urzeczywistnienie w Polsce wygłoszonej na wstępie zasady.

VII. Dążyć przeto będziemy do odzyskania niepodległości Polski, jako jedynej poważnej gwarancji swobód narodowych, wobec zagrożonych przez najazd praw bytu i pomyślnego rozwoju narodu polskiego.

VIII. Dążyć również będziemy do radykalnego przewrotu panujących w Polsce społeczno-ekonomicznych stosunków, opartych na wolnym najmie i własności prywatnej, jako sprzecznych z powyżej wygłoszonymi zasadami.Środki
IX. Do osiągnięcia powyższego celu drogą narodowo-socjalnej rewolucji prowadzą:

1) Unarodowienie ziemi, nieruchomości i narzędzi pracy kolektywnej.

2) Organizacja wspólnej pracy na podstawie unarodowionej własności, pod kontrolą narodu.

3) Możliwie szeroka polityczna decentralizacja oparta na zasadzie powszechnego głosowania, gwarantująca wolność polityczną i równość społeczną wszystkim obywatelom bez różnicy ras, płci i wyznań.Uwagi A
X. Naród na podstawie nauki i stosownie do sumy potrzeb narodowych określa przeciętny czas pracy jednostki.

XI. Naród zapewnia każdej jednostce środki do życia i wszechstronnego rozwoju sił przyrodzonych (wychowanie, wykształcenie etc.), stosownie do sumy bogactw narodowych, pod warunkiem współpracownictwa na korzyść narodowego dobra.

XII. Naród zapewnia środki do życia jednostkom niezdolnym do pracy.Uwagi B
XIII. Kwestię niepodległości Polski i kwestię socjalną uważamy za nierozdzielne; niezależnie jedna od drugiej do rozstrzygnięcia niemożliwe.

XIV. Rewolucję międzynarodową rozumiemy jako koalicję rewolucji dokonywających się w łonie pojedynczych narodów. Nie przesądzając, któremu z narodów wypadnie rola inicjatora w powszechnym ruchu, ani też w chwili wybuchu rewolucji, liczyć będziemy przede wszystkim na organizację polskich sił rewolucyjnych.

XV. Sprzymierzeńcami naszymi są wszystkie partie walczące o wolność polityczną i rozszerzenie równości społecznej, o ile jednak umiarkowanymi dążeniami nie krępują naszej działalności.

XVI. Działalność nasza skierowana będzie ku wytworzeniu w Polsce, przez propagandę niniejszego programu, socjalno-rewolucyjnej partii zdolnej pozyskać sympatię ludu przez energiczną obronę jego interesów i ująć ster przyszłego narodowo-rewolucyjnego ruchu.

XVII. Granice przyszłej Rzeczypospolitej Polskiej określi sama rewolucja.

 _______________________________________

Powyższy program przyjęto w roku 1889 i opublikowano w pierwszym numerze pisma „Pobudka”, styczeń 1889 r. Gmina Narodowo-Socjalistyczna „Pobudka” została utworzona w Paryżu w 1888 r. przez Stanisława Barańskiego, działacza socjalistycznego, wcześniej członka I Proletariatu, który jednak opuścił z powodu lekceważenia przez ugrupowanie postulatów niepodległościowych.Jakub Woroncow - Gmina Narodowo-Socjalistyczna 1888-1893 - lewica.pl


Źródła:
https://bit.ly/2LU6yzR
http://lewicowo.pl/program-gminy-narodowo-socjalistycznej-%E2%80%9Epobudka%E2%80%9D/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza