Jak zdobyć obywatelstwo Watykanu?

Poniżej przedstawiamy przydatną informację dla tych wszystkich, którzy chcieliby zostać obywatelami najmniejszego kraju na świecie, a zaiste nie jest to wcale takie łatwe...Dnia 01.03.2011 weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie Państwa Watykańskiego. Prawo do niego mają kardynałowie rezydujący w Rzymie oraz personel dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej, ale nie wszyscy mieszkańcy najmniejszego państwa świata.

Nowe prawo, zastępujące ustawę wprowadzoną w 1929 roku, czyli w momencie powstania Państwa Watykańskiego, dotyczy obywatelstwa, rezydencji oraz wstępu na jego teren.

Do obywatelstwa watykańskiego mają prawo kardynałowie mieszkający na jego obszarze bądź w Rzymie oraz personel dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej, a także - jak to ujęto w przepisach - każdy, kogo upoważniałby do tego urząd lub stanowisko.

Obecnie Watykan ma 527 obywateli; w liczbie tej oczywiście jest i papież. Jeśli chodzi o prawo wstępu do najmniejszego państwa świata, to w roku 2010 skorzystało z niego 2 miliony sto tysięcy osób.

Czym innym, jak się podkreśla, jest przebywanie w miejscach ogólnie dostępnych, jak plac i bazylika św. Piotra, którą odwiedziło w 2010 18 milionów osób albo Muzeów Watykańskich, które w roku ubiegłym odnotowały ponad cztery i pół miliona zwiedzających.
(www.psz.pl)

Obywatelstwo najmniejszego państwa świata nie jest nadawane każdemu księdzu, a jedynie tym, którzy aktualnie służą w Watykanie. Jest ono czasowo przyznawane osobom, które pełnią jakieś funkcje na rzecz Stolicy Apostolskiej, jest to tzw. obywatelstwo o charakterze funkcjonalnym.
Połowa obywateli jest w służbie dyplomatycznej. Prawie 110 osób to członkowie Gwardii Szwajcarskiej, którzy tracą obywatelstwo z chwilą powrotu do rodzinnego kraju. Pozostali obywatele to kardynałowie, zarówno w służbie czynnej jak i emerytowani oraz osoby świeckie i duchowne zatrudniane przez Państwo Watykańskie.
Ciekawostka
Obywatele Państwa Watykańskiego są w zasadzie wolni od podatków - poza niewielkimi świadczeniami...

Artykuł dedykowany jest dużej części polskiej klasy politycznej...