Historia wolnomularstwa

Czym jest wolnomularstwo? Co charakteryzuje loże masońskie? Na czym polega duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów? Jakie znaczenie dla historii Europy i Polski miał ruch wolnomularski? Na te pytania odpowiada film dokumentalny „Tradycje wolnomularskie", będący także zapisem rozmowy z Witoldem Sokałą - doktorem nauk politycznych, masonem i masonologiem, członkiem Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain” oraz Instytutu „Sztuka Królewska w Polsce”, którego relację i wypowiedzi zarejestrowano na potrzeby Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach (Oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Często czytane