Najmniejsza religia świata- Stolica Boża i Barankowa?

Która religia jest najmniejsza na świecie? Źródła internetowe czasem podają, że jest to ponad sześciusetosobowy samarytanizm, ale my znaleźliśmy grupę o wiele mniejszą liczebnie (ok. 15 wyznawców w starszym wieku) i do tego wywodzącacą się całkowicie z polskiej ziemii...
Jej pełna nazwa brzmi:

STOLICA BOŻA I BARANKOWA APOSTOŁÓW W DUCHU I W PRAWDZIE, ALFA I OMEGA, POCZĄTEK I KONIEC

„Stolica Wszystkich Stolic Stolica Boża i Barankowa Apostołów w Duchu i w Prawdzie ALFA i OMEGA Początek i Koniec WZYWA: Wierzących i Niewierzących do wspólnego ZROZUMIENIA się!”

„Proletariusze wszystkich krajów łączcie się - Wierzący i Niewierzący w Jednej Owczarni Jednego Pasterza!”

„Pojednanie w Prawdziwym-Niebieskim Komunizmie - Socjalizmie Ateizmie - Wolnej Myśli Bogu i Jezusie. Na całym świecie wszystkich narodów.”

„Tak jak nie mogą istnieć bez siebie niebo i ziemia - tak musi się połączyć niebo - rząd z ziemią - klasą robotniczą!”.Niebieski komunizm z Nysy
Stolica Boża i Barankowa Apostołów w Duchu i w Prawdzie Alfa i Omega, Początek i Koniec to rdzennie polski ruch religijny. Wyznanie to powstało ok. 1947 roku z inicjatywy Bernarda Wilka (1906-1995) - długoletniego przywódcy tego Ruchu. Po śmierci lidera na czele Stolicy stanął jego uczeń Ignacy Danecki. Cześć dla założyciela przejawia się m.in. posługiwaniem się przez jego następcę tytułem „Zastępca Założyciela”.

Bernard Wilk urodził się w Lisowicach na Śląsku. Początki jego działalności religijnej sięgają 1939 roku, kiedy to w miejscowości Brzozowice-Kamień koło Bytomia zaczęły powstawać zręby jego późniejszej wspólnoty religijnej. Po II wojnie światowej zwolennicy Wilka, wywodzący się głównie spośród rolników i robotników rozpoczęli wraz ze swym nauczycielem i przywódcą wędrówkę po kraju. Około roku 1947 Wilk zaczął głosić własną interpretacje Pisma Świętego, do której przekonał duże grupy wiernych katolików, ewangelików, prawosławnych a nawet jeden tabor cygański. Zamieszkiwali w Koszęcinie, Sztutowie, Cieplicach, Staniszowie, Jeżowie, Zgorzelcu, Wrocławiu, Dzierżoniowie, Szczecinie, Olsztynie, Goleniowie, Zielonej Górze, Świnoujściu, by na koniec osiąść w Nysie. W 1958 roku zamieszkali w gospodarstwie rolniczym na przedmieściach Nysy w Niwnicy, by ostatecznie przenieść się bliżej centrum miasta, gdzie żyją do dziś. Jednym z powodów tych nieustannych przesiedleń były rozłamy wewnątrz grupy.

Pomimo śmierci lidera grupa jego zwolenników w dalszym ciągu prowadzi życie wspólnotowe według wskazań swego nauczyciela. Ponieważ główny trzon tego wyznania stanowią ludzie starsi, wspólnota nie jest już zdolna do wzorcowego prowadzenia gospodarstwa rolnego, jak to miało miejsce jeszcze kilkanaście lat temu.  W 2011 roku wyznanie skupiało 15 wiernych. Związek nie posiada osobowości prawnej.

Najwyższa godnością, którą mogą piastować członkowie Stolicy Bożej i Barankowej jest funkcja Męża Wykładowcy Alfa i Omegi Pierwszej Nauki Wiecznej. Tytuł ten otrzymywało się po zdaniu egzaminu przed Alfą i Omegą, czyli przed założycielem Bernardem Wilkiem. Po otrzymaniu błogosławieństwa, złożenia przysięgi wierności, posłuszeństwa i wytrwania w nauce Alfa i Omega członek wspólnoty mógł używać tytułu Apostoł w Duchu i w Prawdzie.

Stolica uznając siebie za orędownika pokoju i wszechświatowego zjednoczenia rozsyłała listy do prezydentów państw, szefów rządów, najwybitniejszych osobistości świata polityki i religii. W tych manifestach stawiano kwestię istnienia w świecie zła oraz głoszono konieczność uzdrowienia ludzkości, wprowadzenia pokoju i jedności. Rozsyłane manifesty miały skłonić rządy różnych krajów świata do współpracy ze Stolicą i zachęcić do pokojowego uregulowania stosunków pomiędzy narodami.

Swe religijne przesłanie Stolica Boża i Barankowa głosiła także poprzez aktywny udział w świętach państwowych - szczególnie 1 Maja. Członkowie wspólnoty wywieszali wtedy własne, misternie haftowane sztandary. Ozdobione hasłami będącymi mieszanką marksizmu i nauk Bernarda Wilka obfitują w rozważania na temat Boga, pokoju, jedności, komunizmu, socjalizmu, partii i ateizmu (np. Duchu Święty przyjdź. Proletariusze wszystkich krajów łączcie się czy KLASA ROBOTNICZA ma PRAWO poznać PRAWDĘ - KLASA ROBOTNICZA - ZIEMIA - CZŁOWIEK musi być złączony z NIEBEM - RZĄDEM pod hasłem „Proletariusze wszystkich KRAJÓW łączcie się” i pod wezwaniem „Jedna owczarnia i JEDEN PASTERZ!). Na sztandarach znajdował się także symbol Stolicy - gołąb spoczywający na dwóch złożonych dłoniach uniesionych nad kulą ziemską. Symbol ten w postaci kuli na miedzianym łańcuchu z dłońmi i gołębiem jest także elementem uroczystych strojów „stoliczan”, składających się ponadto z niebieskiej lub czarnej togi oraz kwadratowego biretu z pomponem. Wierni odrzucają palenie tytoniu i nie spożywają alkoholu - szczególnie restrykcyjnie jest to przestrzegane w okresie postów Kościelnych.

W treści doktrynalne obfitują religijne pieśni tego wyznania. Nierzadko do muzyki znanych przebojów (np. Marka Grechuty), śląskich pieśni ludowych, czy nawet piosenek dla dzieci (np. Stary niedźwiedź mocno śpi) dopisany został tekst o charakterze religijnym.

Religijne przesłanie Bernarda Wilka, określane jako „Alfa i Omega”, uznawane jest przez członków wspólnoty za pierwotną naukę z której wyszły i do której powrócą wszystkie inne nauki. Są one receptą na uzdrowienie społeczeństwa, osiągnięcie prawdziwego człowieczeństwa i ustanowienie wewnątrz człowieka prawdziwej «świątyni Bożej», w której zamieszka Bóg. „Wyznawcy wierzą, że nauka «Alfa i Omega» to idea, która walczy o zwycięstwo po to, by urzeczywistnić i pojednać wszystkich ludzi w «jednej wspólnej nauce», aby stworzyć pokój, braterstwo, miłość, sprawiedliwość i «Nowego Człowieka», który tych ideałów będzie strzegł w swoim sercu.” W myśl nauki Stolicy jedynym sposobem na uwolnienie się od zła i przeistoczenie w doskonałe odbicie Boga jest podążanie śladami Jezusa. „Człowiek podniesiony do godności Boga, to człowiek, który sam w sobie jest wszystkim i miarą wszystkiego, który odwrócił bieg swoich myśli i uczuć. Człowiek stworzony poprzez naukę «Alfa i Omega» to człowiek, który z własnej woli, umysłem i sercem doskonałym postępuje prawą drogą, bez zewnętrznego przymusu.”

Zadanie stworzenia nowego człowieka ułatwić mógł gwarant praworządności i sprawiedliwości czyli państwo. Konsekwencją tego przeświadczenia było rozsyłanie przez Stolicę manifestów właśnie do politycznych ośrodków władzy różnych krajów świata. To ludzie reprezentujący struktury państwa mogli - w mniemaniu Stolicy - wpływać na porządek przez to państwo ustanowiony i przyśpieszyć urzeczywistnienie sprawiedliwości społecznej niebieskiego komunizmu - Królestwa Bożego na ziemi.


Wikicytaty

  • Wodzowie! Mężowie stanu! I inni, wierzący i niewierzący! Stolica Boża i Barankowa (...) zapytuje: Dlaczego na całym świecie jest taki niepokój? Dlaczego na całym świecie są wojny, morderstwa, różne zło itp. Dajcie odpowiedź, czy byłyby wojny, gdyby cały świat był taki jak jest np. jedno państwo, które ma 17 województw o jednych prawach i ustawach?

Bernard Wilk (1906–1995) – założyciel grupy religijnej Stolica Boża i Barankowa.
  • Widzimy przecież, że na czele każdej gromady stoi jak gdyby jej ojciec, przewodniczący gromadzkiej rady. Ale ma on nad sobą ojca powiatu, ten zaś ojca województwa, ojciec województwa – ojca państwa; państwa należą do ONZ itp. Musi przyjść taki czas, że wszystko wróci do swego pierwiastka. W Piśmie Św. jest mowa tylko o jednej organizacji religijnej i politycznej, inne nie są wymienione z nazwy. Nazwa jej brzmi: Stolica Boża i Barankowa w Duchu i w Prawdzie, Alfa i Omega, Początek i Koniec. I my tej nazwy używamy.

Żródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica_Bo%C5%BCa_i_Barankowa
https://pl.wikiquote.org/wiki/Stolica_Bo%C5%BCa_i_Barankowa
https://pl.wikiquote.org/wiki/Bernard_Wilk
http://socjalegalitaryzm.byethost18.com/arch/fdlbc/topic758.html?ckattempt=1

Dokument "Dawa oblicza Boga" opowiadającego o tej niezwykłej grupie religijnej.
Założyciel, Bernard Wilk był dla swoich wyznawców żywym bogiem. Gromadził wokół siebie „najnieszczęśliwszych z najnieszczęśliwszych, ojców beznadziejnie chorych dzieci, żony maltretowane przez mężów, ludzi samotnych i skrzywdzonych”. Jego sekta liczyła swego czasu 100 członków, którzy wszystkie zarobione pieniądze oddawali swojemu duchowemu przywódcy.


Dane teleadresowe i lokalizacja:

aleja Wojska Polskiego 43A, 
48-300 Nysa, Polska
+48 77 433 42 37

Zobacz położenie na mapie oraz budynek zboru:
https://goo.gl/maps/pF33quK2Ax22

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Często czytane