Medytacja u reformowanych katolików

Wrześniowe informacje reformowanych katolików, a w nich m.in. o zaproszeniu do udziału w medytacji chrześcijańskiej.


Czym jest RKK?
Starokatolicka wspólnota chrześcijańska powstała w 2007 roku. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce jest wspólnotą mającą charakter misji. Aktualnie dąży do prawnej rejestracji swojej działalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce rozpoczął działalność w 2006 roku. Początkowo była to nieformalna poznańska grupa modlitewna pod nazwą Wspólnota Braci i Sióstr Jezusa Chrystusa. Zrzeszała ona osoby nie utożsamiające się w pełni z żadną denominacją. Grupa poszukując wsparcia dla swojej działalności, rozpoznały się w nurcie starokatolicyzmu, zachowując swój chrystocentryczny i biblijny charakter. Należy przy tym dodać, że RKK należy do nurtu jednoznacznie liberalnego w polskim starokatolicyzmie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Często czytane