Kaodaizm- synkretyczna religia wietnamska

Kaodaizm - religia Wietnamu

Znaleziony obraz
Boskie Oko- symbol Cao Dai

Jest to rodzaj religii opartej na objawieniu boga Cao Dai, jakiego doznał Wietnamczyk Ngo Van Chieu w 1926 r.

Wczasie seansu spirytystycznego, stanowi połączenie wielu elementów religii wschodnich oraz chrześcijaństwa.

Cao Dai jest oryginalną wietnamską religią, z dość dużą liczbą wyznawców we Francji i USA. Jest to religia jedności, łącząca nauczania i wiary taoizmu, buddyzmu, konfucjanizmu, islamu, chrześcijaństwa, spirytyzmu i dżinizmu.

Religia ta powstała w 1926 w pd. Wietnamie, powołując się na objawienie boga Cao Dai (stąd nazwa) udzielone 1919–25 urzędnikowi administracji kolonialnej Ngo Van Chien podczas seansów spirytystycznych; kaodaizm jest w założeniu religią narodowopaństw. o tendencjach uniwersalistycznych; kaodaizm głosi braterstwo ludów i wiarę w reinkarnację dusz, z której wyprowadza etyczny nakaz poszanowania życia (ahinsa); hierarchia kościelna wzorowana jest na hierarchii katolickiej (papież, kardynałowie, biskupi, kapłani); kapłanów nie obowiązuje celibat, do godności kościelnych mają prawo również kobiety (do godności kardynała włącznie). Struktura organizacyjna jest oparta na podziale administracyjnym kraju; ośrodkiem kaodaizmu jest m. Tay Ninh ze wspaniałą świątynią, w której znajdują się m.in. posągi Buddy, Chrystusa, Konfucjusza oraz obrazy tzw. Wielkich Natchnionych (świętych): V. Hugo, Sun Yat-sena i Nguyen Binh Khiema.

Ta religia łączy w sobie elementy wiary i praktyki z buddyzmu, chrześcijaństwa i ... historii. Wśród swoich świętych Cao Dai ma: Jezusa Chrystusa, Buddę, Mahometa, Joannę D`arc, Konfucjusza, Lwa Tołstoja, Juliusza Cezara, Kartezjusza, Marka Twaina, Marię Skłodowską-Curie, Thomasa Jeffersona, Włodzimierza Ilicza Lenina i podobno nawet Charlie`go Chaplin`a i Winstona Churchilla. Ważność religii Cao Dai polega między innymi na posiadaniu regularnej armii, która walczyła w wojnie Wietnamu z USA. Dla wyznawców innych religii Cao Dai wydaje się dziwne i śmieszne, jednak jego wyznawcy uważają, że czerpią pełnymi garściami i to co najlepsze ze wszystkich światowych religii.

Le-van-Trung [twórca i założyciel] `wyinkarnował` się z tego świata w roku 1934, w czasie kiedy jego sekta miała tylko 300 tysięcy wiernych.

W Wietnamie, aż do Drugiej Wojny Światowej, setki tysięcy wyznawców Cao Dai, powodowały w patrzących na nich z góry Francuzom rozbawienie, lecz siła organizacji Cao Dai budziła ich zaniepokojenie.

W czasie swego najbardziej bujnego rozwoju w latach 40tych XX wieku, Cao Dai miało ponad 2 miliony wiernych, nie tylko w Wietnamie, lecz również w sąsiadujących indiochińskich państwach - Laosie i Kambodży.

Raporty wskazują, że na początku lat 90-tych, Cao Dai miało około 2 milionów wyznawców - w Wietnamie, oraz w Kambodży, Francji i USA.

Dao Cao Dai (czyli Cao Dai`izm) jest trzecią co do wielkości religią w Wietnamie (po buddyzmie i rzymskim-katolicyzmie).

Obecnie Cao Dai`ści twierdzą, że jest ich około 6 milionów. W komunistycznym Wietnamie, religia ta została praktycznie zablokowana, Kapłańska Hierarchia została rozwiązana. Z tego powodu wielu adeptów Cao Dai emigrowało i są rozrzuceni po całym świecie. Propagują więc swoją religię. W Kalifornii jest około 2 tysięcy wyznawców Cao Dai.
http://www.ojceimatki.republika.pl/mono/sekty/sekty_kaodaizm.htm

Inną ciekawostką jest fakt, że Bóg według religii Cao Dai narodził się dopiero po Wielkim Wybuchu, a przedtem istniało tylko bezkształtne Tao. Natomiast świętym w kaodaizmie może zostać każdy, który wniesie duchową czy intelektualną moc do świata, stąd takie zróżnicowanie postaci w ich panteonie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Często czytane