Reformowani katolicy w obronie polskiej demokracjiCzym jest RKK?

  • Adres siedziby Kościoła w Polsce
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce 
ul. Święty Wojciech 25/7
61-749 Poznań


Starokatolicka wspólnota chrześcijańska powstała w 2007 roku. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce jest wspólnotą mającą charakter misji. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce rozpoczął działalność w 2006 roku. Początkowo była to nieformalna poznańska grupa modlitewna pod nazwą Wspólnota Braci i Sióstr Jezusa Chrystusa. Zrzeszała ona osoby nie utożsamiające się w pełni z żadną denominacją. Grupa poszukując wsparcia dla swojej działalności, rozpoznały się w nurcie starokatolicyzmu, zachowując swój chrystocentryczny i biblijny charakter. Należy przy tym dodać, że RKK należy do nurtu jednoznacznie liberalnego w polskim starokatolicyzmie. Jego życie i duszpasterstwo skupia się obecnie wokół wspólnot w Poznaniu i Warszawie oraz misji w: Krakowie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Gnieźnie i Gdańsku. Biskupem, prezbiterem lub diakonem może zostać w tym Kościele mężczyzna lub kobieta, błogosławi się też związki osób tej samej płci. Liderem wspólnoty jest prezbiter Tomasz Puchalski, od 7 maja 2012 jest Wikariuszem Przewodniczącego Biskupa Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej dla Polski.


"Jako Reformowany Kościół Katolicki w Polsce nie występujemy przeciwko ludziom, nasi członkowie i członkinie mają różne poglądy polityczne. Jako Kościół wystrzegamy się mieszania w politykę partyjną. Nie jest nam jednak obojętny los Polski i praworządność w naszym kraju. Bóg w swojej naturze jest praworządny. Można śmiało powiedzieć, że sam przestrzega praw które ustanowił a jeśli chce je zmienić jak np. w przypadku zmiany prawa z "prawa zarządzeń" w prawo łaski i miłości, które zainicjował Jezus, zrobił to z poszanowaniem praw Pierwszego Przymierza. Jako ludzie, chrześcijanie i chrześcijanki, powinniśmy naśladować Boga, wspierać praworządność a demokracja wydaje się nam być ustrojem uzasadnionym i dobrym, jeśli szanuje każdego człowieka i respektuje prawa, zwłaszcza najsłabszych i mniejszości. Martwi nas sytuacja w naszym kraju, podział jaki trawi społeczeństwo. Martwią nas niezależne ekspertyzy prawne, które stwierdzają, że w Polsce demokracja i praworządność są zagrożone.
Chcemy się modlić za mieszkańców i mieszkanki Polski aby ich prawa były zawsze przestrzegane, za polityków aby tworzyli mądre i dobre prawo, które będzie służyło praworządności i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Boże pokoju, Ty sam jesteś pokojem, którego nie może pojąć człowiek kłótliwy, gotowy do zwady, spraw, aby żyjący w zgodzie trwali w pokoju, a skłóceni weszli na drogę pojednania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Jako Reformowany Kościół Katolicki w Polsce nie występujemy przeciwko ludziom, nasi członkowie i członkinie mają różne poglądy polityczne. Jako Kościół wystrzegamy się mieszania w politykę partyjną....

Komentarze