Sąd nad arianami

Obraz ze stropu ramowego „Sąd nad arianami”, z Trzeciego Pokoju Biskupiego w południowo-zachodnim narożniku pałacu biskupów krakowskich w Kielcach, wykonany około 1642 roku przez warsztat Tomasza Dolabelli - czołowego malarza epoki baroku, pracującego w Polsce na potrzeby królów z dynastii Wazów. Treść malowidła nawiązuje do działalności politycznej fundatora pałacu biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika (1582-1642). Na obrazie przedstawiono sąd sejmowy nad arianami w roku 1638, który skazał Braci Polskich na wygnanie z Rakowa za profanację przydrożnego krzyża. W centrum kompozycji siedzi na tronie pod baldachimem król Władysław IV. U jego stóp napis „Arianismus proscriptus” (arianizm wygnany). Wokół króla zgromadzeni senatorowie i posłowie biorący udział w obradach sejmowych. Po prawej stronie tronu stoi wygłaszający mowę Jakub Zadzik. Wokół króla na ustawionych półkolem fotelach zasiadają duchowni i świeccy senatorowie. Część foteli ustawiona jest tyłem do widza. Za senatorami stoi tłumnie zgromadzona szlachta z izby poselskiej. U dołu, pośrodku obrazu, stoją dwie grupy arian zwróconych w stronę króla; postacie pierwszoplanowe z głowami obróconymi profilem, wśród nich składający przysięgę właściciel Rakowa Jakub Sienieński. Pod ich stopami marmurowa posadzka. Za tronem gładka czarna kurtyna, po bokach której rozległy pagórkowaty pejzaż z wysoko podniesioną linią horyzontu. Z lewej strony widać miasteczko otoczone murami obronnymi, prawdopodobnie Raków. Od bramy miasta do przeciwległego krańca obrazu rozciąga się pochód arian opuszczających miasto.

By Lankhorst - Praca własnaCC BY-SA 3.0Link


null

null
Żródło:
https://www.facebook.com/szlakbracipolskich/posts/1911211855581672?__xts__%5B0%5D=68.ARDm-9wLnZ_PtkKfg96QibODoeHgB2-varHujMHR-ZsAlTp6U1Gr0CqfpMyq8SOXFOiFv4-rSOPIpCB3S8ZzR6vR7ewprO_DuuA263rr0bTu803KJBOLQTe6bhmL_m_Rsa--8YMuI3nfAltPh8QW-75acRbWc7ccvdLZB5EJfhUnwEkvr_pCElf551FVn_L8c1KM88A87HV7SwQ-Yki4g37piZEmomCaL3FQ6mUi5YupqiduKgvB2l6rOuI8z2yJpHnjvADo0tTjMZ96iRCjRg8RTo2RxaVPr78C-7zMbWPiGfLu4RwtNW40FwHsl2tQf4F91Aepk9ItyCXO2ihwPrby-HHQMGjJyh26vYyIpDwuoYp1R8Ysst47E241dKzIpy2zi_RnXUsXGQfwnpcmEMSbI9h2bCQggv-3ln2FMNd3BiGBquGynn8GIktvdn-QEZcNRAMyGZCbDfOETrYVS4wx4gQXjB5yrUAj_onyZaOOR9ztICK19FKszEom9mjaidJzxAsIMi77ZcY1Cbigc4rugn3z0rpZ&__tn__=-R

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Często czytane