Pielgrzymka unitarian do Polski 2019 r.Relacja z tegorocznej pielgrzymki/wizyty unitarian z kilku krajów w Polsce, związanej z miejscami  historycznymi dotyczącymi ruchu polskich arian. W wydarzeniu wzięli też udział polscy unitarianie uniwersaliści związani z warszawskim Towarzystwem Unitariańskim im. Braci Polskich.


Security Check Required

Security Check Required

Security Check Required

Security Check Required

Security Check Required

Security Check Required

Security Check Required 
Security Check Required

Unitarian History on Twitter

Location of the chapel of the Polish Brethern in the old city of Cracow- now a RC church named after Saint Thomas ("doubting" - ironic?) #unitarian

Unitarian History on Twitter

Location of the residence of Fautos Sozzini in Cracow (not original building of course) from which he fled after a violent attack #unitarian

Unitarian History on Twitter

The former chapel of the Polish Brethern in Luslawice with home if Fausto Sozzini on upper floor

Unitarian History on Twitter

Ludynia chapel - one of best preserved places of worship of the Polish Brethern with an impressive collection of Socinian books and manuscripts compiled by the estate owner

Unitarian History on Twitter

Information on the Manor House in Ludynia

Unitarian History on Twitter

The group picture taken outside the RC church of site of the former Meeting House of the Polish Brethern in Rakow. Participants from UK, US, Romania, Bulgaria and Poland.

Unitarian History on Twitter

The house of the minister of the Polish Brethern congregation in Rakow - one of the few buildings remaining. The Academy, printing house and paper mill completely destroyed in Counter Reformation

Unitarian History on Twitter

Celebrating the Polish Brethern in heritage centre in building dating back to the the period

Unitarian History on Twitter

View of one of the few buildings in Rakow dating from the period of the Polish Brethern #unitarian

Unitarian History on Twitter

Morning worship at the historic chapel of the Polish Brethern in Kolosy. Dated 1654 four years before suppression in Counter Reformation

Unitarian History on Twitter

First place to visit on Polish Brethern tour - Cieszkowy Arian Chapel with a newly restored roof. Well done to local authority

Unitarian History on Twitter

Key speakers at conference on 29 July 2019 on the 450th anniversary of the settlement of the Polish Brethern in Rakow: Prof Waldemar Kowaski, Jay Atkinson and Dr Sandor Kovacs

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Często czytane