Biblia o niewolnictwie

Ostatnio dało się usłyszeć w mediach o pewnej ekstremistycznej grupie islamistycznej, która dopuściła się porwania kobiet, w celu niewolnictwa seksualnego-jakkolwiek to rozumieć. Tymczasem niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, co na temat zagadnienia niewolnictwa mówi księga uważana przez chrześcijan za świętą. Jak możemy dowiedzieć się z poniższych cytatów, Biblia absolutnie nie potępia tego procederu, a wręcz traktuje go jak coś zupełnie normalnego i oczywistego. Dotyczy to zarówno Starego jak i Nowego Testamentu...


youtube.com


Handel niewolnikami...
Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. Kpł 25, 44

Człowiek własnością drugiego człowieka...

21:20 Jeżeli ktoś pobije kijem swojego niewolnika albo swoją niewolnicę tak, że umrą pod jego ręką, winien być surowo ukarany.
21:21 Jeżeli jednak przeżyją dzień lub dwa, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością.
 

 Totalne posłuszeństwo właścicielowi nakazem bożym...

Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się [prawdziwego] Pana. Kol 3, 22 


Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i [naszej] nauce. 1 Tm 6, 1
21:21 Jeżeli jednak przeżyją dzień lub dwa, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością.

"Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech się im nie sprzeciwiają, niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, ażeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego Zbawiciela, Boga." Tt 2, 9-10


"Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym." 1 P 2, 18

"Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa." 1 Tm 6, 2


Handel dziećmi...


"Jeśliby ktoś sprzedał swą córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy. 8 A jeśliby nie spodobała się panu, który przeznaczył ją dla siebie, niech pozwoli ją wykupić. Ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej. " Wj 21, 7

Zakaz ucieczek..." 7 Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur 8 i zapytał: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam od mojej pani, Saraj. 9 Wtedy Anioł Pański rzekł do niej: Wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. " Rdz 16, 7-9


" 23 Wtedy Abraham, wziąwszy swego syna Izmaela i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, których nabył za pieniądze - wszystkich swych domowników płci męskiej - jeszcze tego samego dnia obrzezał ciało ich napletka, tak jak mu to nakazał Bóg. " Rdz 17, 23


O "naturalności" niewolnictwa możemy dowiedzieć się też z oryginalego IV-go przykazania biblijnego...

"Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani córka twoja, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko co w nich jest, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty."

Mało???
Zobacz materiał filmowy

Mówiąc o niewolnictwie nie należy zapominać, że w niektórych krajach chrześcijańskich (np.Brazylia) trwało ono prawie do dwudziestego wieku! Zaś sami właściciele i handlarze żywym towarem mogli z łatwością usprawiedliwiać swoją działalność przywołując np. powyższe cytaty... :-(((Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza