Katolickie chusty dla kobiet

Czy obowiązek noszenia nakryć głowy przez kobiety oraz ich totalne podporządkowanie mężczyznom jest, tylko i wyłącznie, wymysłem islamskim? Nic bardziej mylnego. Do podobnych "praktyk" nawołuje też Biblia i to w Nowym Testamencie... (:-(

“Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę!” (1 Коr., XI, 5,6).

Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeżeli więc jakaś kobieta nie zakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy. Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów (1 Kor 11,3-10).


Św. Jan  objaśnia te słowa następująco:

“Mężczyźnie apostoł zaleca być z odkrytą głową nie zawsze, a tylko w czasie modlitwy… Kobiecie zaś zaleca być z nakrytą zawsze; dlatego powiedział:”Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę” , a kontynuując swoją wypowiedź apostoł dodaje:“Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy!”.

 Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. Osądźcie zresztą sami, czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest to właśnie chwałą (1 Kor 11,11-15).

Naszą (mężczyzn) głową jest Chrystus, a my jesteśmy głową kobiety (por. 1 Kor 3, 23). My jesteśmy chwałą Boga, a naszą chwałą jest kobieta. Nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania (1 Kor 11,20)

Mantylka- katolicki hidżab 
Mantylka to szal z koronki, okrywający w trakcie liturgii głowę i ramiona kobiet. Tradycja noszenia takiego nakrycia nawiązuje do słów św. Pawła, nakazującego kobietom zakrywanie głowy w trakcie modlitwy (Kor 11, 1-15)- o czym pisaliśmy powyżej.

Nosząc mantylkę kobieta (podobno) okazuje swoją miłość do Zbawiciela, naśladuje skromność Najświętszej Maryi Panny. Zwyczaj ten może u osób, które nie znają katolickiej tradycji, budzić zdziwienia bądź dezaprobatę.  Noszenie mantylki jest dla kobiet sposobem na życie wiarą, na przypominanie sobie i innym o posłuszeństwie wobec nauczania Kościoła, zwłaszcza w odniesieniu do skromności i czystości...

youtube.com

Jak się okazuje, starożytni poganie rzymscy (i greccy), też nie byli lepsi... (:-(

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Często czytane