poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Apostazja- jak dokonać?

Czym jest apostazja i jak wygląda akt apostazji? To niezbyt często omawiany temat. Może dlatego, że wiele osób nie wie o możliwości dokonania apostazji, jeżeli te osoby uznają się za niewierzące lub bezwyznaniowe. Solidna piguła informacji o tym, jak wygląda i jak przebiega apostazja.
Spis treści:
- 1:21 - czym jest apostazja?
- 2:46 - jaka jest różnica między apostazją, a ateizmem, deizmem itd.?
- 4:11 - stosunek polskiego Kościoła do ateistów i apostatów
- 6:25 - dlaczego dokonuje się apostazji?
- 8:18 - absurdy kościelne
- 10:21 - jak przygotować się do apostazji?
MOJA FORMA: https://cdn.discordapp.com/attachment...
FORMA MAKSYMALNIE ŚWIECKA: http://wystap.pl/wystap-z-kosciola/
- 13:41 - jak może wyglądać rozmowa z proboszczem?
- 15:30 - upokarzanie apostatów przez Kościół
- 20:09 - konsekwencje apostazji
- 21:40 - apostazja, a ochrona danych osobowych
- 23:36 - w jaki sposób... wstąpić do związku religijnego? Czyli jak "prawnie" stać się członkiem np. Kościoła?
- 27:21 - co powinno zmienić się w kwestii apostazji?

Dla wielu osób jest to nazwa nic nie mówiąca - akt apostazji jest formalnym, udokumentowanym, prawnym (zarówno kościelnie, jak i świecko) krokiem mającym na celu usunięcie członka społeczności religijnej ze swoich kręgów. Niestety mocno teoretycznie - w Polsce o apostazji mówi konstytucja (wolność wyznania lub brak wyznania) oraz to, jak dokonać apostazji opisuje dokument Konferencji Episkopatu Polski. Teoretycznie. Bo w praktyce Watykan usunął możliwość prawnego opuszczenia szeregów Kościoła.
Materiał opisuje też stosunek Kościoła do ateistów i apostatów oraz oficjalne stanowiska Kościoła w sprawie opuszczenia go przez osoby składające akt wystąpienia.1 komentarz: