Zobacz świątynię polskich Wyznawców Słońca


Oto jedyna w swoim rodzaju przenośna świątynia polskich Wyznawców Słońca- panteistycznego związku wyznaniowego. Jeżeli ktoś spodziewał się, że będzie ona rozmiarów drugiego Lichenia lub przynajmniej plebanii, to może czuć się nieco rozczarowany, ale przynajmniej jest skromnie i nie będzie pretekstów do ciągłego zbierania ofiar pieniężnych na utrzymanie budynków w związku z ciągle rosnącymi kosztami. 😄👍👏


Wyznawcy Słońca

Świątynia, kościół, miejsce kultu - mogą przybierać bardzo różną formę Być Solem - być sobą - być przyrodą Wybieram prostotę i piękno dla mojej duchowej ścieżki
Zasady doktrynalne Wyznawców Słońca opierają się na wyznaniu wiary Lechitów, grupy prastarych plemion wyznających Kult Solarny lub szerzej Naturowierstwo. Wyznawców Słońca charakteryzuje PANTEIZM – utożsamiający Boga ze światem przyrody. Bóg jest światem, a świat jest Bogiem. Zwroty takie jak Bóg, Bóg Słońce, Wielkie Słońce itp. odnoszą się do całej otaczającej nas Natury i Wszechświata, a kierowane ku Słońcu jako przedstawiciela wszystkich Ich form. Wyjątkowa duchowość łącząca Wyznawców Słońca z Naturą oparta jest na wiedzy o fizyce i procesach zachodzących w przyrodzie. Nie musimy więc wzorem naszych przodków personifikować sił Natury za pomocą poszczególnych Bożków aby zrozumieć Ich siłę, tylko utożsamiamy Boskość z całym otaczającym nas światem przyrody.

Komentarze