wtorek, 18 września 2018

Politeistyczny Obrzęd Słowiański

Rodzimy (Słowiański)
Wystarczy odtworzyć lub przeczytać.
Obrzęd ofiarny do wszystkich bogów w intencjach własnych.

O ile nie wiemy do jakiego Boga się zwrócić w konkretnej sprawie, proponuje wybrać Światowida a właściwy Bóg z odpowiednimi kompetencjami sam pospieszy nam z pomocą.
Szykujemy pokarm i napoje jeśli ktoś może to wino lub inny napój i świecę. Odczytujemy lub odsłuchujemy treści zapalamy świecę w momencie (Zapalmy święty ogień) oraz w momencie ( tu powiedz o co prosisz) wyrażamy swoje prośby na koniec spożywamy wcześniej przygotowane pokarmy. Nie odchodzimy od stołu nie nasyceni starajmy się dobrze najeść i zrelaksować.
Obrzęd ofiarny do wszystkich bogów w intencjach własnych.


Tekst obrzędu do samodzielnego wykonania.

Słuchaj Sławienio. Światowid jest jeden. Światowid jest mój. Niech Światowid Kwintesencja wszystkich Bogów Bogów znanych i nie znanych ma nas w opiece . Oto Pan mój i Bóg mój.
Ognioskrzydły Dadźbogu, Wyraju strzegący,
Dawco życia, śmiertelnych trosk opiekunie,
Który ciemność przepędzasz i dzień niesiesz światu,
Prośby mojej wysłuchaj i spojrzyj przychylnie!
Podczas dzisiejszej liturgii świętej Przygotujmy się do złożenia ofiary przenajświętszej bogom naszym. Zapalmy święty ogień aby zmazał z pamięci zaniedbania nasze, wypalił szkodliwe myśli skierowane przeciw nam oraz ogrzał Bogów i dusze nam przychylne. Stanął na straży przed szkodliwymi bogami.
Zastanówmy się i zapiszmy sobie o co będziemy prosić. Bogów Ojców naszych, podczas dzisiejszej liturgii świętej, aby nic nie umknęło naszej uwadze.
Świat to wielka jedność! Wielka jedność nieokiełznana przez człowieka. Świat po trzykroć zbudowany, świat po trzykroć niepojęty, świat na trzy części podzielony. Świat to Trzygłów- Siła Natury Wszechmogąca! Trzygłów to niebo, Trzygłów to ziemia, Trzygłów to Nawia w podziemnych lochach. Trzygłów to wszystko, Trzygłów to Siła, Trzygłów to Życie, Trzygłów to Drzewa, Trzygłów to Człowiek, Trzygłów to Natura.
Trzygłów to początek początków, Rodzic Wszechmogący. Rodzic dla Welesa, Swaroga, Chorsa, Strzyboga, Łady, Peruna i Mokoszy. Sława wieczna Siłom Przyrody!
Sława Welesowi- władcy magii, klątwy, przysięgi, mórz i zaświatów. Panowi bydła i Nawii. Sława Swarogowi- Panu Słońca! Sława Swarożym synom- Swarożycowi, Dadźbogowi i Radogostowi. Sława Chorsowi w tarczy księzyca. Sława Łunie- jego cóże. Sława Strzybogowi i jego dzieciom: Godzie, Pogodzie, Płanetnikowi. Sława Strzybożym wnukom- Wiatrom- dzieciom Płanetnika, Świstowi i Poświstowi- dzieciom Pogody. Sława wojowniczej Ładzie i jej potomstwu: Lelowi, Polelowi i Bodzie. Sława Perunowi Gromowładnemu! Panu nieba i piorunów! Sława jego żonie- Perperunie- sława ich dzieciom: Świętowitowi Czterolicemu, Jarowitowi Wojowniczemu, Rugiewitowi- ojcu Porenuta Pięciolicego i Porewita Pięciogłowego. Sława Mokoszy- Matce Ziemi. Sława jej dzieciom: Jaryle Rolniczemu, Doli, Ubożu i Rodowi Opiekuńczemu z jego córami Rodzanicami.
Złóżmy ofiarę Bogom naszym w ich zaistnieniu i formie słowiańskiej. W postaci najświętszej, dla nas Słowian.
Bogowie tego świata, przedwieczni wielcy Bogowie.
Bogowie tego świata, Bogowie ojców naszych.
Bogowie tego świata, śmiertelnych trosk nadziejo, którzy ciemność przepędzacie i dzień niesiecie światu. Próśb naszych wysłuchajcie.
( tu powiedz o co prosisz)
Spojrzyjcie przychylnie na prośby nasze i pospieszcie nam z pomocą.
Dajcie nam dobre znaki aby wzmocnić naszą wiarę i rozjaśnić oblicze nasze.
Składanie ofiar z pokarmów i napojów
Oto naszym Bogom ofiarujemy:
chleb, oraz potrawy i napoje wszelakie,
Słowiańskim naszym Bogom.
Usłyszcie mnie o potężni Bogowie,
usłyszcie prośby co w moim słowie,
zaklęte biegną do umysłów waszych
Spójrzcie na nas i ofiary rąk naszych,
przyjmijcie je i spuśćcie dobre znaki!
Zbierzcie z nad domowych ognisk chmur ptaki.
Ty! Ognia wszelkiego panie i boże,
wzmacniaj słońcem nasze łany Swaroże.
Ty! Matko Ziemio wilgotna i droga,
ródź dalej dary i nie bój się wroga.
Ty! Perunie boże walki, oręża,
wspomóż moją pięść niech zawsze zwycięża.
Ty! Welesie boże klątwy i duszy,
Przyjm do swej trzody gdy kto w śmierć wyruszy.
Te dobre ścieżki, którymi z niebios
Wszystko zsyłałeś tutaj
Ich śladem racz, o Panie Bogactw,
Szczodrze nam darzyć dzisiaj!
Wy! Wszystkie duchy, dziady i demony.
Krąg ten niechaj będzie niezwyciężony.
Panie któryś dał nam pożywienie.
Daj nam go i teraz w obfitości.
Boże ojców naszych i panie.
Wysłuchaj modlitwy naszej.
Boże wielki i nie skończony.
O zdrowie rozmnożenie rodziny, przybytek chleba prosimy.
Dając te oto pełne ofiary.
Z ufnością prosimy naszych Bogów.
O zgodę w rodzinie prosimy.
Dając te oto pełne ofiary.
Z ufnością prosimy naszych Bogów.
Aby modlitwy nasze zostały wysłuchane.
Dając te oto pełne ofiary.
Z ufnością prosimy naszych Bogów.
Aby prośby nasze zostały nam dane.
Dając te oto pełne ofiary
Z ufnością idziemy do naszych obowiązków.
Dobrzy Bogowie dajcie nam zdrowie i pokój.
Wielcy i dobrzy Bogowie uczyńcie dzieła nasze nam pożytecznymi.
Młodzi jesteśmy,być może to co należało powiedzieć naprzód powiedzieliśmy później,
a to co należało powiedzieć później powiedzieliśmy naprzód.
Dajcie nam rozum, grzeczność, zdrowie, mądrość, pokój. Pozwólcie nam żyć dobrze,utrzymujcie nas w szczęściu
życie uczyńcie nam długowiecznym, O Bogowie dajcie nam żyć dobrze.


>Poganie mają też swoje przywileje.<
Niema dla nas różnicy pomiędzy kobietą czy mężczyzną dlatego wszystko co robimy robimy na zasadach partnerskich.
Nasze karty życia są zapisane przez Rodzanice dlatego wszystko co robimy robimy z woli Bogów.
Wierzymy w reinkarnacje dlatego jesteśmy nieśmiertelni.
Ponieważ bogowie wcielają się w różne istoty by wspierać nas w życiu dlatego każdego gościa traktujemy wg przysłowia gość w domu Bóg w domu.
Nikt nie jest lepszy ani gorszy każdy jest dokładnie tyle samo wart co inni.
Jeden kościół dla wszystkich. Nie ma dla nas znaczenia jak swego Boga nazywasz czy do jakiego kościoła należysz aby mieć udział w dobrodziejstwach płynących z uczestnictwa w obrzędzie lub z modlitw wystarczy w nich uczestniczyć przecież każdy urodził się poganinem a wszystko jest częścią tego samego świata.
Wierzymy w Bogów i jedność świata. Nie ma zasadniczego konfliktu między wiarą i nauką, sacrum i profanum - ponieważ wszystko ma swoje źródło w tej samej rzeczywistości Wszechświata.
Wierzymy w wartość i godność każdego człowieka. Wszyscy ludzie mają równe prawo do życia, wolności i sprawiedliwości. Życie człowieka jest ważniejsze od jakiejkolwiek ideologii i filozofii. Nikt nie jest lepszy ani gorszy każdy jest dokładnie tyle samo wart co inni.
Wierzymy w wolność wyznawania religii. Każdy człowiek ma prawo do własnej religii, do wyrażania otwarcie swoich poglądów religijnych oraz swobodnego wypowiadania się w kwestiach wiary - bez obaw przed potępieniem i prześladowaniem.
Wierzymy w równouprawnienie różnych religii. Wszystkie religie, niezależnie od czasu, w którym powstały i kultur do których należą - posiadają wartości nie tylko dla swoich wyznawców, ale również dla wszystkich ludzi chcących je zrozumieć.
Wierzymy w autorytet ludzkiego rozumu i sumienia. Najwyższym sędzią w sprawach religii nie są dogmaty ani duchowni kościołów, ale osobisty wybór i decyzja każdego człowieka.
Wierzymy w nieustające poszukiwanie i dociekanie Prawdy. Jeżeli rozum i serce są w pełni wolne i otwarte, człowiek może dokonać cennych i wspaniałych odkryć.
Wierzymy w etyczną wartość religii. Naturalnym rezultatem i świadectwem dobrej wiary są dobre uczynki oraz zaangażowanie w pracę dla innych.
Wierzymy w sprawczą siłę miłości. Podstawowym prawem wspólnoty ludzkiej jest prawo miłości, które dba o dobro innych, nikogo nie krzywdzi i niczego nie niszczy.
Wierzymy w demokrację: jawność życia publicznego, wolne wybory, prawo do informacji, krytyki i samorządności.
Wierzymy w znaczenie wspólnoty religijnej. Pozwala ona swoim członkom na dzielenie się doświadczeniami oraz wzajemne wsparcie i pomoc w dążeniu do prawdy, wolności i sprawiedliwości.


https://www.facebook.com/liberalnykatolik/posts/147591162497585

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz