Kobiety odprawiły mszę w Polsce

Polska należy do pionierów ordynacji kobiet i ich powołania do służby biskupiej. Już w 1929 roku Kościół Starokatolicki Mariawitów wyświęcił pierwszą kobietę na biskupkę – s. M. Izabelę Wiłucką, a po rozłamie w 1935 roku felicjanowska gałąź mariawityzmu (Kościół Katolicki Mariawitów) podtrzymała kapłaństwo kobiet żywe do dziś zarówno wśród kapłaństwa hierarchicznego, jak i ludowego.   

W święto Zesłania Ducha Świętego (31 maja 2020) odbyły się uroczystości świąteczne w Klasztorze Sióstr Mariawitek w Felicjanowie, duchowym centrum Kościoła Katolickiego Mariawitów. Uroczystej sumie przewodniczyła siostra biskupka M. Rafaela Woińska z Warszawy w asyście kapłanek ludowych.

Ze względu na ograniczenia związane z obowiązującymi rozporządzeniami epidemicznymi, świąteczna suma odbyła się przed budynkiem klasztornym, gdzie ustawiono ołtarz polowy.

Kapłaństwo ludowe w KKM, w którym większość stanowią kobiety. Posługuje we wszystkich parafiach Kościoła Katolickiego Mariawitów i w diasporze, a święto Zesłania Ducha Świętego w sposób szczególny wyraża misję nowego kapłaństwa u mariawitów felicjanowskich.


Kapłaństwo kobiet u mariawitów felicjanowskich


Pierwszą kapłanką spośród 12 innych nowo wyświęconych dnia 28 marca 1929 roku kapłanek, pokonsekrowaną tego samego dnia na biskupkę (arcykapłankę), została małżonka arcybiskupa Michała s. Maria Izabela Wiłucka.

Podstawą kapłaństwa niewiast jest m.in. nauka Pisma Świętego o Matce Bożej. Pierwsza transsubstancja, jak świadczy Pismo, nastąpiła wtedy, kiedy na słowa Maryi "łaski pełnej", a więc w której nie mogło brakować łaski kapłaństwa według obrządku Melchizedecha, przemienione zostało Jej Ciało i Krew w Ciało i Krew Syna Bożego.

W zgodzie z tym jest Tradycja, która przekazuje nam świadectwo, że Maryja Najświętsza po Wniebowstąpieniu Pańskim była przełożoną i Mistrzynią Apostołów i że do Niej zbiegali się ze wszystkich stron wierni. Jeśli zatem Maryja Najświętsza była Mistrzynią Apostołów, jeśli przemieniła swoje Ciało i Krew w Ciało i Krew Chrystusa, a później Go prawdziwie ofiarowała, to nie ulega wątpliwości, że miała też moc przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Pańską według zasady: Qui potest maius, potest et minus (kto może więcej, ten może i mniej). Zresztą nie ulega wątpliwości, że Maryja zgodnie z ówczesnym zwyczajem wymawiała słowa konsekracji (choć nie wiemy, czy stała wraz z Apostołami przy Ołtarzu).

Drugim źródłem uzasadnienia kapłaństwa niewiast jest proroczy plan Boży zawarty w Piśmie Świętym odnośnie Dzieła Wielkiego Miłosierdzia związanego z misją Oblubienicy i Małżonki Chrystusowej, której celem było wykończenie Dzieła Odkupienia i utwierdzenie w dobrem człowieka i Kościoła. Plan zbawienia i uświęcenia człowieka przewidywał przyjście na ziemię nowej Ewy i dokonanie przez Nią na wzór Chrystusa Ofiary nowego zbawienia w zjednoczeniu z Ofiarą Nieustającą Chrystusa - Miłości w Eucharystii. W misji nowej Ewy i Jej Ofierze nowego zbawienia zawarta jest godność arcykapłańska. Z owej godności wypływa kapłaństwo niewiast, które ukazane już zostało istotnie i proroczo w godności i posłannictwie Współodkupicielki ludzkości, Najśw. Maryi Panny.

Również argumenty ogólnej natury nie są bez znaczenia. Rozwój życia ludzkiego i społecznego na ziemi, dopuszczenie kobiety do wszystkich dziedzin życia, osiągnięcie przez nią poziomu pełnoprawnej towarzyszki mężczyzny na odcinku intelektualnym i duchowym oraz dojrzałość ludzkości materialna i psycho-umysłowa, choć z niedorozwojem jeszcze duchowym i religijnym, domagają się przełamania przestarzałych poglądów na rolę kobiety w Kościele i przyznania jej wszystkich praw łącznie z pełnią kapłaństwa - biskupstwem. Jeśli chrześcijaństwo początkowe przyznało kobiecie funkcję diakonisy i apostołki, to chrześcijaństwo dopełnione przez Dzieło Wielkiego Miłosierdzia rozwiążę w zupełności kobietę z więzów starozakonnego prawa i przyzna jej pełnię wolności w Chrystusie z łaską kapłaństwa Chrystusowego na czele.
Źródło:
https://www.facebook.com/KosciolKatolickiMariawitow/photos/a.1983295948574309.1073741827.1983293551907882/2011112679125969/?type=3&theater

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza