czwartek, 16 sierpnia 2018

Alt-katolicyzm, czyli polscy "nadpapieże"



KARDYNALE, NIE AGITUJ? Wypowiedź Krystyny Pawłowicz komentuje Jan Jęcz

Rozważmy następującą tezę: polski odpowiednik alt-rightu objawił się nie na gruncie polityczno-społecznym, lecz religijnym. Prawo i Sprawiedliwość wydaje się dostatecznie radykalną i (przynajmniej pozornie) antyestablishmentową siłą, by móc zagospodarować elektorat szukający formacji politycznej opartej na tych wartościach. Dla amerykańskiej alternatywnej prawicy Polska stanowi wręcz przykład ziszczenia wyznawanych przez nią ideałów. Nie oznacza to jednak, że procesów kulturowych, politycznych i społecznych, które za oceanem doprowadziły do powstania alt-rightu, nie można zaobserwować w Polsce.


wtorek, 14 sierpnia 2018

Piramida ariańska w Krynicy

Na szczycie góry ariańskiej znajduje się mauzoleum wzniesione w I poł. XVII w. prawdopodobnie przez podkomorzego chełmskiego Pawła Orzechowskiego. Jest to budowla na planie kwadratu, zwieńczona piramidą o wysokości około 15 m. W sumie wysokość obiektu wynosi około 20 metrów. Historycy podejrzewają, że ze względu na to, że Orzechowski był arianinem, nie mógł być pochowany na katolickim cmentarzu i spoczął w odosobnieniu, w takim właśnie niezwykłym w formie grobowcu. Wśród okolicznych mieszkańców budowla ta zwana jest "Wieżą Ariańską", "Arianką" lub "Grobiskiem".




Budowla znajduje się na tzw. Górze Ariańskiej – pagórze wapiennym o wysokości 290 m n.p.m., porośniętym młodym lasem sosnowym. Ulokowane jest mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Krasnymstawem a Rejowcem, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 812, w niewielkiej odległości na północ od miejscowości Krupe. Grobisko jest jednym z elementów żółtego Szlaku Ariańskiego.
Wraz z Górą Ariańską został uznany za pomnik przyrody nieożywionej w 1983.



Obiekt nie jest obecnie widoczny z szosy do Rejowca (i dalej do Chełma). Inaczej było jeszcze w latach 60. XX wieku – znajdował się on wówczas na bezleśnym wzgórzu i górował nad okolicą.



Murowana budowla na planie kwadratu o boku 7,35 m, zwieńczona piramidą o wysokości ok. 15 metrów (sześcian zwieńczony ostrosłupem). Łączna wysokość obiektu to ok. 20 metrów. Wykonana z kamienia uzupełnionego cegłą. Jest częściowo otynkowana. Posiada wewnętrzną kryptę. Do środka prowadzi otwór wejściowy, wyposażony w kratę. Na trzech ścianach budowli znajdują się okrągłe otwory pełniące funkcję okien. Piramida posiada także drugie wejście, do niedawna znajdujące się poniżej poziomu gruntu. Być może wiedzie ono do pomieszczeń piwnicznych. Oryginalne zwieńczenie piramidy jest obecnie przechowywane w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Grubość fundamentów to 150 cm, a ścian – 80 cm. Sklepienie o konstrukcji kolebkowo-krzyżowej, spływające na narożne pilastry.

Źródło: Wikipedia


Grobowiec w kształcie piramidy został wzniesiony na początku XVII wieku przez ariańską rodzinę Orzechowskich,...
Posted by Szlak Braci Polskich on Tuesday, February 6, 2018

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Święty Krzysztof Psiogłowy

Św. Krzysztof jest w chrześcijaństwie patronem podróżników, marynarzy, turystów, pielgrzymów, a nawet kierowców. W angielskiej, bułgarskiej, greckiej i irlandzkiej tradycji ludowej był czasem przedstawiany jako olbrzym z psią głową, który przenosił podróżnych przez rzekę. Tak przedstawiany jest w staroangielskiej Pasji św. Krzysztofa, gdzie nazywany jest przedstawicielem rasy o długiej szczęce, ostrych zębach i błyszczących oczach oraz mieszkańcem kraju kanibali i ludojadów.

Card

Przedstawiona powyżej ilustracja to XVIII-wieczna rosyjska ikona, ale korzystająca z typu ikonograficznego, który pojawia się już w okresie największego rozkwitu Bizancjum. Ów święty, który uzyskuje Boskie błogosławieństwo to św. Krzysztof - ten sam, którego setki przedstawień powtarzają się na grafikach przełomu średniowiecza i renesansu na zachodzie Europy. Legendy jednak w ramach kościoła katolickiego i prawosławnego różnią się znacznie. O ile nie zmienia się fakt, że św. Krzysztof miał być większy od przeciętnych ludzi, to jednak chwila jego nawrócenia opisana jest inaczej. Z kolei w kościele wschodnim, gdzie kult św. Krzysztofa popularny jest już od V w., ów męczennik miał urodzić się najpierw jako dziecko psiogłowców lub przynajmniej ojca mieć z tej "rasy". Jednakże dzięki Bożej łasce jego ciało i głowa otrzymały człowieczy wygląd. Z tych to przyczyn na ikonach prawosławnych św. Krzysztofa przedstawia się często jako pół-psa, pół-człowieka (choć akurat na tej ikonie bardziej jego twarz przypomina mi pysk konia).

niedziela, 12 sierpnia 2018

Mandan- walijscy Indianie?

Z serii walijskich ciekawostek: Walijczycy wierzą, że w 1170 r. ich książę Madog ab Owain Gwynedd dotarł do Ameryki, wyprzedzając w ten sposób Krzysztofa Kolumba o ponad 300 lat. Jest to jedna z najważniejszych dat w walijskim folklorze. A zatem...to Walijczyk odkrył Ameryk. 😃
 i tym samym, przynajmniej według jego rodaków, był faktycznym odkrywcą tego kontynentu. Wiąże się z tym inna ciekawa historia, wedle której jedno z rdzennych plemion amerykańskich - Mandan, posiadało walijskie korzenie.




Już jedni z pierwszych eksploratorów nowo odkrytego kontynentu relacjonowali o niezwykłym spotkaniu z jasnoskórymi tubylcami, mówiącymi po walijsku. W XVIII w. James Girty sporządził listę słów, które w językach plemienia Mandan i walijskim były identyczne lub zbliżone do siebie. Zawierała ona w przybliżeniu 350 podobieństw. I tak na przykład słowo "ujście" w obu językach brzmi identycznie - "aber". Podobnie "chleb" - "bara", "stary" - "hen", "strumień" - "nant".
Zainspirowany tymi badaniami i wcześniejszymi opowieściami amerykański malarz George Catlin (1796 - 1872), postanowił zamieszkać na jakiś czas wśród Indian Mandan. Tym, co ostatecznie przekonało Catlina do uznania teorii o bliskich koneksjach tego plemienia z Walią za prawdziwą, był fakt, że "Wielki Duch Plemienia", któremu oddawali cześć, w ich języku nosił imię "Madoc Maha Paneta am byd", co brzmiało uderzająco podobnie do walijskiego "Madog Mawr Penarthur am byth" - "Madog, Wielki Duch na Zawsze". Przypomnijmy, że Madog to imię domniemanego, walijskiego odkrywcy Ameryki. Catlin doszedł do wniosku, że Indianie Mandan są potomkami pionierskiej ekspedycji Madoga z XII w., którzy poprzez związki małżeńskie wymieszali się z tubylcami, narzucając im jednocześnie swój język i kulturę. Sami Indianie Mandan twierdzili, że ich przodkowie przybyli z odległej krainy, leżącej za "wielką wodą"...
W poniższym linku znajduje się lista kilkunastu słów, brzmiących podobnie w językach plemienia Mandan i walijskim:
https://malagabay.files.wordpress.com/2016/02/mandan.gif?w=640




Źródło:
Cztelnia Czerwony Smok

sobota, 11 sierpnia 2018

Raelianizm i paradyzm w Polsce

Raelizm albo raelianizm – to jedna z najweselszych religii świata. Są liberalni w sprawach seksu, pragną światowego pokoju oraz demokracji i wspierają postęp naukowy. Oprócz tego, są święcie przekonani, że ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo kosmitów, a ziemscy prorocy tacy jak Budda, Jezus czy Mahomet byli wysłannikami naszych gwiezdnych twórców.
Jak wspomniałem na początku, jednym z ich głównych zadań jest wybudowanie ambasady dla istot pozaziemskich, które w dniach ostatnich przybędą i oficjalnie się ujawnią. Problemem raelian jest ich symbol – swastyka wpisana w Gwiazdę Dawida – która doprowadziła do tego, że Izrael nie pozwolił im umieścić kosmicznej ambasady na swoich ziemiach, gdzie chcieli ją zbudować.
Raelianizm to szczególnie dziwna religia. Choć niemal wszystkie zasady ich filozofii to racjonalistyczne, humanistyczne i sekularne wartości, to doczepiona do tego irracjonalna wiara w creatio ex ufoludkum stawia ich w jednym szeregu z innymi dziwnymi religiami jak scjentologia, należąca również do szerokiej kategorii religii UFO, z których wiele także jest religiami bez bogów.


Misja
Cele Ruchu Raeliańskiego:

- Informować i propagować wiedzę na temat Przesłania, jakie ELOHIM powierzyli RAELOWI w latach 70 ub. stulecia .
( http://pl.rael.org/download.php?view.37)

- Wznieść AMBASADĘ, czyli placówkę dyplomatyczną, gdzie Elohim - nasi kosmiczni stwórcy - oficjalnie powrócą na Ziemię.

- Działać na rzecz pokoju na świecie, demilitaryzacji, rozbrojenia, planetarnej świadomości oraz budować nową cywilizację pokoju, miłości i braterstwa, wykorzystującą potencjał naukowy i technologiczny dla dobra wszystkich ludzi a nie partykularnych interesów wąskich elit politycznych i finansowych.

- Promować rozwój indywidualny i samorealizację jednostki poprzez zdrowy styl życia oraz techniki rozwoju umysłu i ciała ( Medytacja Zmysłowa - http://pl.rael.org/download.php?view.362 )

Polscy raelianie na Ateistycznych Wiankach 2018r.

Nie wierzą w bóstwa promowane przez ziemskie religie. Za to w pozaziemską genezę życia na naszej błękitnej kropce jak najbardziej tak. Poznajcie Raelian.

piątek, 10 sierpnia 2018

Zaratusztrianie w Kurdystanie

Cytuję dwa doniesienia o odrodzeniu zaratusztrianizmu wśród Kurdów

ERBIL,

Region Kurdystanu (Kurdystan24) - Zaratusztrianie Kurdystanu wyrazili poparcie dla referendum w sprawie niepodległości, (...) "Musimy podjąć wysiłki w celu uzyskania lepszych warunków życia dla naszych przyszłych pokoleń", powiedziała w niedzielę Kurdystan24 przełożona zaratusztrian w Regionie Kurdystanu Awat Hussamaddin Tayib. "Takie wysiłki powinny być kontynuowane" - powiedziała. "Dlatego uważamy, że lepiej mieć niezależną ziemię". "Kurdystan jest najbardziej ukochanym i świętym skarbem, jaki posiadamy i wymaga, abyśmy w razie potrzeby chronili go naszymi duszami. Musimy uwolnić ją od ucisku "- dodała. Qadirok Zardashti, jeden z wyznawców zaratusztrianizmu, wezwał wszystkich zwolenników religii w Regionie Kurdystanu do głosowania za niepodległością 25 września 2017 r. "Wzywam wszystkich zwolenników Zaratusztry do popierania niepodległości Regionu Kurdystanu" - deklaruje Zardashti. (…) Region Kurdystanu jest domem dla dziewięciu różnych grup religijnych, w tym muzułmanów, chrześcijan, Żydów, jazydów (Ezidis), zaratusztrian, Kakais (Yarsan), Bahaeów i Sabian Mandaeans, którzy żyją razem w pokoju i harmonii społecznej.

Fot: Przełożona zaratusztrian w Kurdystanie Awat Hussamaddin Tayib zapalająca świece, Sulaimani, Region Kurdystan, 9 lipca 2017 r. (Photo: Kurdistan24)

http://www.kurdistan24.net/en/news/2b0119ae-4a1c-4e90-bf78-7929e272b2f4

UPADEK
W czasach islamu większość kurdyjskich Zaratusztrian schroniła się w górach. Zaratusztrianizm nie mógł się rozwinąć, ponieważ muzułmanie nigdy nie przestali ich atakować. Niektórzy z krypto Zaratusztrianie podawali się za muzułmanów, aby przetrwać.

ODRODZENIE
Od kilku lat jesteśmy świadkami odrodzenia się zaratusztrianizmu w południowym Kurdystanie. Zaratusztrianie zaczęli głosićswoją religię i przyjmować nowych wyznawców. W KRG działają dwie główne organizacje z zaratusztrian: Zend i Yasna. Wraz z nowymi nawróconymi populacja tej mniejszości religijnej wzrosła do 100 000. Zaratusztrianizm jest jedną z oficjalnie uznanych religii KRG.


Źródło: http://kurdishpeople.org/zoroastrianism/
2018 r.



https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1669137483123109

środa, 8 sierpnia 2018

Ksiądz Jan Henrykowski

Jeden z największych wolskich przebojów napisany najpewniej na na cześć najbardziej znanego prałata w kraju nad Wisłą, który swego czasu rywalizował z samym Słońcem Torunia w pomnażaniu bogactwa poprzez zakładanie najróżniejszych biznesów.
Swoją drogą, sam utwór doskonale ukazuje stopień służalczości i lizusostwa dużej części społeczeństwa wobec nowej przewodniej siły narodu w czarnych strojach służbowych...😄