niedziela, 28 maja 2017

Odtrącona ręka- Trump w Watykanie

Audiecja obecnego prezydenta naszego wielkiego brata zza oceanu w Watykanie pokazana w krzywym zwierciadle satyry. To, że obecna głowa KRK i Państwa Watykańskiego specjalnie nie przepada za obecnym lokatorem Białego Domu ze względu na jego kontrowersyjne poglądy, wiedzą już od dawna wszyscy i my też to całkowicie rozumiemy...

A tak swoją drogą, ręce precz od papieża! 😄

Tytułem przypomnienia, USA to taki bardzo dziwny kraj w Ameryce Północnej, w którym można otrzymać mniejsze poparcie w wyborach, czyli faktycznie je przegrać i jednocześnie zostać prezydentem... 😛

piątek, 26 maja 2017

Nowa rasa ludzi- chrześcijanie

No i stało się, a raczej wydarzyło! Właśnie odkryto nową (super) rasę ludzi- zrodzonych z Boga i ukształtowanych z Ducha Św. w łonie Maryi, a ponieważ żyjemy w kraju nad Wisłą, to dokonał tego oczywiście nie kto inny, tylko ksiądz rzymskokatolicki Dominik Chmielewski. Wyżej wymienioną i do tego najmłodszą bo istniejącą zaledwie dwa tysiące lat rasą człowieka rozumnego są, i tu uwaga bo będzie ostro, chrześcijanie! 😄


A ponieważ powiedział to ksiądz- przyjmujemy "na wiarę" jego słowa jako prawdziwe...
 😄😄😜

czwartek, 25 maja 2017

Wirytualny spacer po statku kosmicznym

Zapraszamy na wirytualną wycieczkę po fikcyjnym statku kosmicznym USS Enterprise NCC 1701-D − znanym z serialu Star Trek: Następne pokolenie oraz filmu pełnometrażowego Star Trek: Pokolenia. Enterprise, jednostka klasy Galaxy był statkiem flagowym Zjednoczonej Federacji Planet.


wtorek, 23 maja 2017

Meczet dla kobiet

Feminizm islamski to nowy fenomem, jaki pojawił się w religijnym świecie islamu. Jest wyrazem protestu młodych muzułmanek, które chcą się wyzwolić spod dominacji mężczyzn. W Danii powstał właśnie pierwszy w Skandynawii meczet dla kobiet nazwany imieniem Maryi Matki Jezusa i wyznający mistyczny nurt zwany sufizmem. Jest on oczywiście prowadzony przez imamkę Sherin Khankan.


poniedziałek, 22 maja 2017

Kongregacje unitariańskie w internecie

Drodzy polscy UU! Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na możliwość współuczestniczenia za pomocą internetu (świat idzie do przodu! :-)) w unitariańskim życiu religijnym. 1. Pierwsza możliwościa jest Church of the Larger Fellowship (A Unitarian Universalist Congregation without Walls) https://www.questformeaning.org/clfuu/ . Jest to pierwsza konregacja unitariańska, która istnieje w internecie i za pośrednictwem internetu. Można sie z nią zapoznać również za pośrednictwem FB https:...//www.facebook.com/CLFUU. W każda niedzielę i poniedzialek (ze wzgledu na strefy czasowe - dla nas obydwa momenty emisji przypadają na poniedziałek) istnieje możliwość wzięcia udziału na żywo w emitowanych nabożeństwach tej wspólnoty https://www.questformeaning.org/worship/. Jeśli z jakichś przyczyn nie możecie być obecni live, zajrzyjcie do archiwum https://www.questformeaning.org/worship/worship-archives/ , gdzie można obejrzeć wyemitowane już nabożeństwa - w dogodnym dla siebie czasie. Poza tym warto dokładnie przejrzeć stronkę i zapoznać się z innymi formami dzialałności CLF. Ta kongregacja jest czymś, z czego unitarianie uniwersaliści naprawdę mają prawo być dumni - wykonuje genialną robotę np. wśród ludzi w więzieniach, angażuje sie w wiele akcji społecznych itd. Rzecz jasna, warto również zastanowić się nad wsparciem tej działalności finansowo, a nawet o dołączeniu do kongregacji.sobota, 20 maja 2017

Wyznawcy Czwórcy Świętej?

Zaiste udało się nam w końcu znaleźć informacje o wspólnocie chrześcijańskiej, która najprawdopodobniej wierzy w aż cztery osoby boskie. Oczywiście tą czwartą osobą wcale nie jest Maryja...

Kościół Panunistyczny założyła Weronika Stęporowska z Tarnobrzegu. Kościół powstał z inicjatywy rodziny i znajomych zmarłej po II wojnie światowej Józefy Lenicy, która była pierwszą osobą wierzącą podobnie jak dzisiejsi panuniści.
(„Józefa Lenica żyła sto lat, [...] żona rolnika na terenie województwa tarnobrzeskiego. Miała dużo książek. Była znana i podziwiana. Rozgłaszała wśród ludzi proroctwa dotyczące epoki Ducha Świętego. Twierdziła, że przed potopem była epoka Boga Ojca, a epoka Syna Bożego zakończy się w roku 2050. Rok 2051 będzie pierwszym rokiem epoki Ducha Świętego i rozpocznie się okres wszelkiej szczęśliwości dla wszystkich ludzi na całym świecie”. W czasie epoki Boga Ojca ludzie byli bardzo wysocy. W Epoce Syna Bożego (w której my żyjemy) ludzie są średniego wzrostu. Natomiast w Epoce Ducha Świętego ludzie będą mali. Zarejestrowano je w 1988 roku.

Rysem charakterystycznym  doktryny  Uczniów Ducha Świętego jest koncepcja Trójcy Świętej do której dodatkowo został przyłączony Abraham. A zatem Trójca Święta składa się z: Ojca, Syna, Ducha Świętego i Abrahama (razem to cztery osoby!), którego imieniem jest nazwana cała Trójca. Kościół jest przekonany, że Chrystus wisiał na krzyż przez trzy godziny od 18.00 do 21.00 oraz wierzy w istnienie dwóch idealnych Królestw Bożych: jednego w niebie, a drugiego na ziemi. To ziemskie charakteryzować ma powszechna sprawiedliwość i brak kontrastów społecznych. Najświętszym miejscem dla Uczniów Ducha Świętego jest osada Qumran nad Morzem Martwym. Według wspólnoty tam bowiem miał przebywać i nauczać Jezus Chrystus. Dniem świątecznym jest piątek, przeznaczony w godzinach wieczornych na uwielbienie Jezusa Chrystusa. Niedziela obchodzona jest jako dzień radości i godziwej rozrywki

Kościół Panunistyczny za jedyne źródło swojej wiary uznają teksty Nowego Testamentu (nie Starego), szczególnie te traktujące o działalności Ducha Świętego, równocześnie podkreślając, że stowarzyszenie „ma charakter wolno-religijny, wszechwyznaniowy, bezdogmatyczny i braterski wobec wszystkich ludzi bez względu na rasę, religię, narodowość i światopogląd” Od członków i sympatyków nie wymaga „jednolitości poglądów ani form kultu” czy „wystąpienia z dotychczasowych kościołów, stowarzyszeń i innych organizacji”. Płaszczyzną porozumienia ma być pielęgnowanie życia duchowego i propagowanie idei powszechnego braterstwa, tolerancji, poszanowania człowieka i jego godności osobistej, propagowanie zasad etyki, której podstawę stanowi uczciwe i staranne wypełnianie obowiązków wobec siebie, rodziny, państwa i społeczeństwa, przeciwdziałanie patologiom społecznym. Uczniowie propagują racjonalne myślenie i logiczne rozumowanie przy jednoczesnym zwalczaniu uczucia strachu, niepewności, nieporadności. Rozwijają poczucie własnej wartości i godności

Statutowe formy działalności Kościoła Panunistycznego ograniczają się do sporadycznych spotkań najczęściej w gronie rodzinnym.

W Kościele nie ma księży, a każdy człowiek jest równy. Papież uznany jest za zwykłego człowieka.
Ruch został zarejestrowany 15 lipca 1988 roku. 31 stycznia 1990 roku został wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod nazwą Uczniowie Ducha Świętego. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Religia radości życia. Wyznawcy Kościoła uznają Kościół rzymskokatolicki za matkę wszystkich Kościołów chrześcijańskich.

______________________
Żródła:
https://www.kosciol-panunistyczny.wizytowka.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uczniowie_Ducha_%C5%9Awi%C4%99tego


czwartek, 18 maja 2017

Zakonnice hodują i palą trawkę

Siostra Kate i Siostra Dracy z Kalifornii wraz ze swoją wspólnotą religijną przypominającą katolicki zakon i noszącą nazwę "Siostry z Doliny", uprawiają tzw. trawkę do celów medycznych- same też ją czasem palą. Z roślin tworzą maści i nalewki, które sprzedają pacjentom.Oczywiście należy wspomnieć też o tym. że tradycja takich całkowicie nieformalnych zakonów żeńskich sięga końca średniowiecza, więc nie jest to absolutnie żaden współczesny wymysł. Do życia w siostrzanej wspólnocie kobiety te nie potrzebują budynków klasztornych, gdyż dla nich kościołem jest cała natura...

wtorek, 16 maja 2017

Airbus przedstawił latający samochód

Pop.Up - Airbus przedstawił latający samochód: Za kilka lat typowy samochód nie będzie poruszał się po ziemi, lecz latał. Taką wizję roztacza przed nami francuski koncern Airbus, który zaprezentował projekt w pełni autonomicznego latającego samochodu o nazwie Pop.Up.
Być może już niedługo do pracy będziemy... latać!
Pojazd jest specyficznym połączeniem samochodu, małego śmigłowca i kabiny mogącej poruszać się nawet po torach. Oto oficjalna reklamówka w pełnej wersji.


A ponieważ konkurencja nie śpi...
Tymczasem w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) testowano pierwszą na świecie taksówkę- drona, która jest chińskim prototypem...

poniedziałek, 15 maja 2017

Deista Tadeusz Kościuszko


Z okazji 271 rocznicy urodzin Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej w czasie rewolucji kościuszkowskiej, z radością przypominamy wyśmienity tekst Prof. Mariana Skrzypka o stosunku Tadeusza Kościuszki do religii. Ujawniamy nieznany rękopis naczelnika.

Tekst Kościuszki porusza trzy zasadnicze tematy: tolerancję religijną, deizm i etykę świecką. Kościuszko wywodził się z prawosławnej szlachty białoruskiej i był wychowany w duchu tolerancji. Jeden z jego przodków (Jan) na początku XVII w. był wyznania ewangelickiego, a później ożenił się z arianką i sam przeszedł na socynianizm. Późniejsi Kościuszkowie – prawdopodobnie po dekrecie Sejmu z 1658 r. zmuszającym polskich arian do przyjęcia katolicyzmu lub opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej- postanowili zostać rzymskokatolikami.

https://www.tygodnikprzeglad.pl/kosciuszko-o-religii/

piątek, 12 maja 2017

Bezwarunkowy dochód podstawowy w Finlandii

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) – socjalno-polityczny model finansów publicznych zakładający, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, otrzymuje od państwa jednakową, określoną ustawowo, kwotę pieniędzy, za którą nie jest wymagane jakiekolwiek świadczenie wzajemne (płatność transferowa). Dochód ten, bez innych form zarobku czy pomocy społecznej, zapewniałby możliwość minimum egzystencji. Idea ta ma zapewnić każdemu członkowi społeczeństwa pieniężny udział w całkowitym dochodzie tego społeczeństwa, bez sprawdzania jego potrzeb.
Przyznanie bezwarunkowego dochodu podstawowego na 2 lata ma sprawić, by bezrobotni znowu stanęli na nogi.środa, 10 maja 2017

Czy można mieszać chrześcijaństwo z buddyzmem?


By Paul Ranson - Christ_et_Buddha_by_Paul_Ranson_1880. Reproduction in "Le Monde de la Bible", M03474 No184, Public Domain, Link


Czy można być katolickim duchownym i jednocześnie mistrzem zen, czyli mieszać buddyzm z chrystianizmem? Dla większości mieszkańców naszego kraju z pewnością taka możliwość nie mieściłaby się w głowie, tymczasem żyje na świecie osoba, która jest tego żywym przykładem.
Kilka lat temu  na zaproszenie kieleckiego wydawnictwa "Charaktery" z wizytą do Polski zawitał o.Robert Kennedy. Urodził się w Nowym Jorku jest jezuitą i mistrzem zen. Święcenia otrzymał w Japonii, gdzie praktykował i studiował zen u mistrza Roshiego Kouna Yamady. Po powrocie do ojczyzny w 1998 roku, kontynuował buddyjskie studia i praktykę zen i jako pierwszy katolicki ksiądz w USA otrzymał honorowy tytuł Roshi. Kieruje Katedrą Teologii w Saint Peter's Collage w Jersey City, gdzie wykłada teologię i język japoński. Jest praktykującym psychoterapeutą w Nowym Jorku.
Jego głęboka wiedza i szacunek dla buddyzmu, połączone z wypełnianiem zakonnego powołania jezuity, czynią zeń niezastąpionego orędownika szczerego dialogu międzyreligijnego.

Czy mieszanie Buddyzmu z Chrześcijaństwem nie grozi utratą tożsamości?

https://www.youtube.com/watch?v=nv42jJ7oib8


Zen i jezuici? Czy znalazł Ojciec poparcie swoich duchowych poszukiwań w Zen wśród współwyznawców i współbraci?

https://www.youtube.com/watch?v=iTlEpMznNSE