Kiedy atomy zmieniają się w Jezusa?

Transsubstancjacja i fizyka - po katolicku...


Dogmat o transsubstancjacji opisany w periodyku teologicznym najsłynniejszej papieskiej uczelni we Włoszech Gregorianum:

"Stosując w odniesieniu do dogmatu o Eucharystii określone kryteria, musimy stwierdzić, że w czasie przeistoczenia za sprawą słów Chrystusa, cała substancja chleba i wina przemienia się w Ciało i Krew Pańską. Tym samym protony, neutrony i elektrony wchodzące w skład zakonserwowanej materii, jej atomy, cząstki, jony, zespoły molekularne, mikro kryształy — słowem całość składników, z których składa się chleb i wino, przestaje istnieć, przekształcając się w Ciało i Krew Chrystusa. Pozostają natomiast wszystkie formy zewnętrzne charakterystyczne dla tych substancji: rozmiar, masa, ładunki elektryczne wraz ze związaną z tym całą aktualną i potencjalna energią magnetyczną, elektryczna i tym samym wszystkie efekty optyczne, akustyczne, termodynamiczne, elektromagnetyczne, które te siły mogą wytworzyć. Wszystko to razem stanowi cechy eucharystyczne, czyli całość zjawisk bezpośrednio eksperymentalnych…(lipiec 1957 r., tłum. Z. Morawski)"
To wegetarianin ani weganin nie może przystępować do komunii??? 😄
Źródło:

https://www.facebook.com/219914231366278/posts/2451098481581164/

https://www.facebook.com/Mroki-%C5%9Aredniowiecza-219914231366278/photos/a.681199745237722/3601472603210407Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza